Parentelen

In de submenu’s van het menu-item ‘Parentelen’ vind je parentelen van alle stammen Groeneveld uit deze database. Een parenteel is een overzicht van alle nazaten van een persoon, zowel in mannelijke, als in vrouwelijke lijn.

Als uitgangspunt is steeds gekozen voor de stamvader van de betreffende stam. Dit levert soms zeer uitgebreide overzichten op, die meerdere bladzijden beslaan. Via de grijze pijltjes rechts (en op volgende bladzijden ook links) kan je naar zo’n volgende (of vorige) bladzijde gaan.

De parentelen zijn gesorteerd per provincie.

Hiernaast een voorbeeld van hoe zo’n parenteel eruit ziet.