Parenteel van Anne (Anne Roelofs)


Folkert Annes Folkert
 ~1696 Britsum
Hyke
 *02-03-1727 Stiens
Wybren
 *09-06-1730 Stiens
Trijntje
 *31-10-1734 Stiens
Maaike
 *24-12-1737 Stiens
Anne
 *±1740 Stiens
Janke
Sierd
 *12-05-1778 Stiens
 †1778 Stiens
Anske Groeneveld
 *25-12-1862 het Meer
 †13-06-1865 Rottum
Jacob Groeneveld
 *31-01-1865 Rottum
 †26-08-1878 Rottum
Anske Groeneveld
 *13-02-1867 Rottum
 †28-01-1869 Rottum
Folkert Groeneveld
 *13-08-1896 Nieuweschoot
 †23-12-1988 Kerkrade
X 06-08-1920 Kerkrade 
Maria J. Mienes
 *30-08-1892 Aken (D)
 †09-07-1971 Kerkrade
Sjoerd Groeneveld
 *30-11-1868 Rottum
 †12-04-1897 Nieuweschoot
X 24-02-1895 Haskerland 
Aaltje Mast
 *16-11-1869 Haskerland
Geertje Groeneveld
 *06-06-1871 Rottum
 †31-08-1903 Amsterdam
X 19-04-1899 Amsterdam 
Antonius J. Mulder
 *±1850 Amsterdam
Johannes F. Groeneveld
 *08-02-1903 Amsterdam
 †19-11-1980 Haarlemmermeer
X (1) 18-09-1924 Amsterdam 
Elisabeth A. van Oostveen
 *27-01-1900 Amsterdam
X (2) 04-04-1973 Aalsmeer 
Keetje Pater
 *21-04-1905 Aalsmeer
Folkert M. Groeneveld
 *15-09-1904 Amsterdam
 †24-06-1983 Beverwijk
X 03-11-1927 Amsterdam 
Johanna E. Spaan
 *08-05-1905 Amsterdam
 †10-03-1983 Amsterdam
Pieter A. Groeneveld
 *17-06-1906 Amsterdam
 †18-02-1983 Amsterdam
X (1) 12-12-1934 Amsterdam 
Wilhelmina H. Waldeck
 *27-01-1906 Marburg (D)
X (2) 27-02-1946 Amsterdam 
Adriana A. Kruinink
 *18-10-1916 Rotterdam
Jacob Groeneveld
 *21-01-1910 Amsterdam
 †11-12-1940 Bussum
Anske Groeneveld
 *18-03-1874 Rottum
 †01-04-1922 Amsterdam
X 03-10-1901 Amsterdam 
Petronella Coolen
 *19-01-1877 Oss
 †24-06-1941 Amsterdam
Folkert Groeneveld
 *24-01-1829 Stiens
 †02-06-1893 Nieuweschans
X 12-10-1862 Utingeradeel 
Jelte Langeraap
 *02-03-1837 Oldetrijne
 †15-11-1876 Rottum
Anske Groeneveld
 *17-04-1783 Stiens
 †<?-10-1862
X 1828 Leeuwarderadeel 
Geertje van der Haag
 *±1793 Hallum
Geertje
 *07-03-1786 Stiens
Rixtje Groeneveld
 *05-06-1817 Stiens
 †1817 Stiens
Folkert Groeneveld
 *15-05-1818 Steins
 †25-05-1818 Stiens
Folkert Groeneveld
 *08-11-1819 Stiens
 †15-05-1820 Stiens
Rixtje Groeneveld
 *04-06-1820 Stiens
X 12-11-1843 
Willem Koopmans
 *22-02-1812 Akkrum
Folkert Groeneveld
 *07-01-1821 Leeuwarderadeel
Grietje Groeneveld
 *14-04-1851 Mantgum
 †05-02-1942 Anjum
Maaike Groeneveld
 *05-10-1880 Mantgum
 †23-06-1942 Menaldum
X 27-05-1927 
Jan Baarda
 *05-12-1878 Menaldum
 †09-12-1948
Eise Groeneveld
 *06-12-1881 Mantgum
 †1897 Baard
Jan Groeneveld
 *07-05-1883 Mantgum
 †11-02-1973 Mantgum
X 21-05-1910 
Reino W. Rienks
 *23-01-1885 Oostdongeradeel
 †29-06-1949 Mantgum
Ytje Groeneveld
 *02-02-1885 Mantgum
 †30-09-1925 Mantgum
X 1910 Mantgum 
Popke Steiginga
 *07-01-1885 Koudum
Monskje Groeneveld
 *05-06-1890 Mantgum
 †24-09-1963 Veldhoven
X 16-05-1923 Baarderadeel 
Wiltje de Jong
 *12-11-1880 Leeuwarderadeel
 †21-01-1935 Mantgum
Eise Groeneveld
 *24-01-1900 Mantgum
 †11-04-1986 Mantgum
Durk Groeneveld
 *06-08-1854 Mantgum
 †13-10-1922 Mantgum
X 17-05-1879 Baarderadeel 
Afke Rooda
 *15-10-1855 Bolsward
 †28-04-1910 Mantgum
Jantje Groeneveld
 *11-09-1886 Mantgum
 †01-03-1971 Weidum
X 31-05-1919 Baarderadeel 
Aede de Groot
 *16-08-1888 Jorwerd
 †09-09-1963 Jorwerd
Aise Groeneveld
 *05-09-1888 Mantgum
 †04-08-1972 Leeuwarden
X 10-07-1915 Weidum 
Dina Jouwertsma
 *23-02-1885 Lekkum (gem. Leeuwarderadeel)
 †08-01-1922 Leeuwarden
Maaike Groeneveld
 *04-01-1896 Mantgum
 †25-08-1988 Weidum
X 15-07-1959 
Pieter Hoekstra
 *28-06-1901 Zwaagwesteinde
Sierd Groeneveld
 *±1855 Leeuwarden
X 21-05-1885 Baarderadeel 
Johanna Kleefstra
 *±1852 Jorwerd
Eize Groeneveld
 *22-02-1822 Stiens
 †23-02-1898 Mantgum
X 09-06-1852 Baarderadeel 
Maike Bijlsma
 *25-08-1828 Jorwerd
 †29-06-1931
Sierd Groeneveld
 *30-07-1789 Stiens
 †28-02-1840 Dokkum
X 15-05-1816 Leeuwarderadeel 
Grietje Swierstra
 *18-02-1789 Mantgum
 †24-12-1840 Stiens
Folkert Groeneveld
 *?-01-1740 Stiens
 †<?-11-1828
X 17-08-1777 
Eke
Gerrit
 *21-05-1746 Stiens
Sierd
 ~29-10-1698 Britsum
X 
Geertje
Anne
 *±1660
X 
Trijntje
I
II
III
IV
V
VI
VII
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 28-12-2016 18:36:11 door Hans Groeneveld
Man
Vrouw
M/V
1.1 ♂
Folkert Annes Folkert
~1696 Britsum
1.2.1 ♂
Hyke (Hyke Sierds)
*02-03-1727 Stiens
1.2.2 ♂
Wybren (Wybren Sierds)
*09-06-1730 Stiens
1.2.3 ♀
Trijntje (Trijntje Sierds)
*31-10-1734 Stiens
1.2.4 ♀
Maaike (Maaike Sierds)
*24-12-1737 Stiens
1.2.5 ♂
Anne (Anne Sierds)
*±1740 Stiens
1.2.6.1 ♀
Janke (Janke Folkerts)
1.2.6.2 ♂
Sierd (Sierd Folkerts)
leeftijd: < 1 jaar
*12-05-1778 Stiens
1778 Stiens
1.2.6.3.1.1 ♂
Anske Groeneveld
leeftijd: 2 jaar
*25-12-1862 het Meer
13-06-1865 Rottum
1.2.6.3.1.2 ♂
Jacob Groeneveld
leeftijd: 13 jaar
*31-01-1865 Rottum
26-08-1878 Rottum
1.2.6.3.1.3 ♂
Anske Groeneveld
leeftijd: 1 jaar
*13-02-1867 Rottum
28-01-1869 Rottum
1.2.6.3.1.4.1 ♂
Folkert Groeneveld
leeftijd: 92 jaar
*13-08-1896 Nieuweschoot
23-12-1988 Kerkrade
huwelijk 06-08-1920 in Kerkrade met
Maria Josefa Mienes
leeftijd: 78 jaar
*30-08-1892 Aken (D)
09-07-1971 Kerkrade
1.2.6.3.1.4 ♂
Sjoerd Groeneveld
leeftijd: 28 jaar
*30-11-1868 Rottum
12-04-1897 Nieuweschoot
huwelijk 24-02-1895 in Haskerland met
Aaltje Mast
*16-11-1869 Haskerland
1.2.6.3.1.5 ♀
Geertje Groeneveld
leeftijd: 32 jaar
*06-06-1871 Rottum
31-08-1903 Amsterdam
huwelijk 19-04-1899 in Amsterdam met
Antonius Johannes Mulder
*±1850 Amsterdam
1.2.6.3.1.6.1 ♂
Johannes Franciscus Groeneveld
leeftijd: 77 jaar
*08-02-1903 Amsterdam
19-11-1980 Haarlemmermeer
relaties:
(1) huwelijk 18-09-1924 in Amsterdam met
Elisabeth Alida van Oostveen
*27-01-1900 Amsterdam
(2) huwelijk 04-04-1973 in Aalsmeer met
Keetje Pater
*21-04-1905 Aalsmeer
1.2.6.3.1.6.2 ♂
Folkert Maria Groeneveld
leeftijd: 78 jaar
*15-09-1904 Amsterdam
24-06-1983 Beverwijk
huwelijk 03-11-1927 in Amsterdam met
Johanna Elisabeth Spaan
leeftijd: 77 jaar
*08-05-1905 Amsterdam
10-03-1983 Amsterdam
1.2.6.3.1.6.3 ♂
Pieter Anske Groeneveld
leeftijd: 76 jaar
*17-06-1906 Amsterdam
18-02-1983 Amsterdam
relaties:
(1) huwelijk 12-12-1934 in Amsterdam met
Wilhelmina Helma Waldeck
*27-01-1906 Marburg (D)
(2) huwelijk 27-02-1946 in Amsterdam met
Adriana Anna Kruinink
*18-10-1916 Rotterdam
1.2.6.3.1.6.4 ♂
Jacob Groeneveld
leeftijd: 30 jaar
*21-01-1910 Amsterdam
11-12-1940 Bussum
1.2.6.3.1.6 ♂
Anske Groeneveld
leeftijd: 48 jaar
*18-03-1874 Rottum
01-04-1922 Amsterdam
huwelijk 03-10-1901 in Amsterdam met
Petronella Coolen
leeftijd: 64 jaar
*19-01-1877 Oss
24-06-1941 Amsterdam
1.2.6.3.1 ♂
Folkert (Folkert Anskes) Groeneveld
leeftijd: 64 jaar
*24-01-1829 Stiens
02-06-1893 Nieuweschans
huwelijk 12-10-1862 in Utingeradeel met
Jelte (Jelte Jacobs) Langeraap
leeftijd: 39 jaar
*02-03-1837 Oldetrijne
15-11-1876 Rottum
1.2.6.3 ♂
Anske (Anske Folkerts) Groeneveld
leeftijd: < 79 jaar
*17-04-1783 Stiens
<?-10-1862
huwelijk 1828 in Leeuwarderadeel met
Geertje (Geertje Jans) van der Haag
*±1793 Hallum
1.2.6.4 ♀
Geertje (Geertje Folkerts)
*07-03-1786 Stiens
1.2.6.5.1 ♀
Rixtje (Rixtje Sierds) Groeneveld
leeftijd: < 1 jaar
*05-06-1817 Stiens
1817 Stiens
1.2.6.5.2 ♂
Folkert (Folkert Sierds) Groeneveld
leeftijd: 10 dagen
*15-05-1818 Steins
25-05-1818 Stiens
1.2.6.5.3 ♂
Folkert (Folkert Sierds) Groeneveld
leeftijd: 6 maanden
*08-11-1819 Stiens
15-05-1820 Stiens
1.2.6.5.4 ♀
Rixtje (Rixtje Sierds) Groeneveld
*04-06-1820 Stiens
huwelijk 12-11-1843 met
Willem (Willem Fetzes) Koopmans
*22-02-1812 Akkrum
1.2.6.5.5 ♂
Folkert (Folkert Sierds) Groeneveld
*07-01-1821 Leeuwarderadeel
1.2.6.5.6.1 ♀
Grietje (Grietje Aises) Groeneveld
leeftijd: 90 jaar
*14-04-1851 Mantgum
05-02-1942 Anjum
1.2.6.5.6.2.1 ♀
Maaike Groeneveld
leeftijd: 61 jaar
*05-10-1880 Mantgum
23-06-1942 Menaldum
huwelijk 27-05-1927 met
Jan (Jan Joekes) Baarda
leeftijd: 70 jaar
*05-12-1878 Menaldum
09-12-1948
1.2.6.5.6.2.2 ♂
Eise Groeneveld
leeftijd: 15 of 16 jaar
*06-12-1881 Mantgum
1897 Baard
1.2.6.5.6.2.3 ♂
Jan Groeneveld
leeftijd: 89 jaar
*07-05-1883 Mantgum
11-02-1973 Mantgum
huwelijk 21-05-1910 met
Reino W. (Reinouw) Rienks
leeftijd: 64 jaar
*23-01-1885 Oostdongeradeel
29-06-1949 Mantgum
1.2.6.5.6.2.4 ♀
Ytje Groeneveld
leeftijd: 40 jaar
*02-02-1885 Mantgum
30-09-1925 Mantgum
huwelijk 1910 in Mantgum met
Popke Steiginga
*07-01-1885 Koudum
1.2.6.5.6.2.5 ♀
Monskje Groeneveld
leeftijd: 73 jaar
*05-06-1890 Mantgum
24-09-1963 Veldhoven
huwelijk 16-05-1923 in Baarderadeel met
Wiltje (Wiltje Yntes) de Jong
leeftijd: 54 jaar
*12-11-1880 Leeuwarderadeel
21-01-1935 Mantgum
1.2.6.5.6.2.6 ♂
Eise (Aise) Groeneveld
leeftijd: 86 jaar
*24-01-1900 Mantgum
11-04-1986 Mantgum
1.2.6.5.6.2 ♂
Durk (Durk Aises) Groeneveld
leeftijd: 68 jaar
*06-08-1854 Mantgum
13-10-1922 Mantgum
huwelijk 17-05-1879 in Baarderadeel met
Afke (Afke Jans, Aafke Jans) Rooda
leeftijd: 54 jaar
*15-10-1855 Bolsward
28-04-1910 Mantgum
1.2.6.5.6.3.1 ♀
Jantje Groeneveld
leeftijd: 84 jaar
*11-09-1886 Mantgum
01-03-1971 Weidum
huwelijk 31-05-1919 in Baarderadeel met
Aede de Groot
leeftijd: 75 jaar
*16-08-1888 Jorwerd
09-09-1963 Jorwerd
1.2.6.5.6.3.2 ♂
Aise (Eize) Groeneveld
leeftijd: 83 jaar
*05-09-1888 Mantgum
04-08-1972 Leeuwarden
huwelijk 10-07-1915 in Weidum met
Dina Jouwertsma
leeftijd: 36 jaar
*23-02-1885 Lekkum (gem. Leeuwarderadeel)
08-01-1922 Leeuwarden
1.2.6.5.6.3.3 ♀
Maaike Groeneveld
leeftijd: 92 jaar
*04-01-1896 Mantgum
25-08-1988 Weidum
huwelijk 15-07-1959 met
Pieter Hoekstra
*28-06-1901 Zwaagwesteinde
1.2.6.5.6.3 ♂
Sierd (Sierd Eises, Sierd Aises) Groeneveld
*±1855 Leeuwarden
huwelijk 21-05-1885 in Baarderadeel met
Johanna (Johanna Geerts) Kleefstra
*±1852 Jorwerd
1.2.6.5.6 ♂
Eize (Eise Sierds) Groeneveld
leeftijd: 76 jaar
*22-02-1822 Stiens
23-02-1898 Mantgum
huwelijk 09-06-1852 in Baarderadeel met
Maike (Maaike Durks) Bijlsma
leeftijd: 102 jaar
*25-08-1828 Jorwerd
29-06-1931
[] Mantgum
1.2.6.5 ♂
Sierd (Sied Folkerts) Groeneveld
leeftijd: 50 jaar
*30-07-1789 Stiens
28-02-1840 Dokkum
huwelijk 15-05-1816 in Leeuwarderadeel met
Grietje (Grietje Eizes, Grietje Aizes) Swierstra
leeftijd: 51 jaar
*18-02-1789 Mantgum
24-12-1840 Stiens
1.2.6 ♂
Folkert (Folkert Sierds) Groeneveld
leeftijd: < 88 jaar
*?-01-1740 Stiens
<?-11-1828
huwelijk 17-08-1777 met
Eke (Eke Anskes)
1.2.7 ♂
Gerrit (Gerrit Sierds)
*21-05-1746 Stiens
1.2 ♂
Sierd (Sierd Annes)
~29-10-1698 Britsum
huwelijk met
Geertje (Geertje Wybrens)
1 ♂
Anne (Anne Roelofs)
*±1660
huwelijk met
Trijntje (Trijntje Gerryts)