Boerderij Groenevelt in Wenum-Wiesel

De boerderij ligt aan de Groeneveltweg in het Wenumsche Veld in Wenum-Wiesel (tussen Vaassen en Apeldoorn).

Boerderij Groenevelt in Wenum-Wiesel.

Tot het midden van de negentiende eeuw behoorden de heidevelden van het Wenumsche Veld tot de gemeenschappelijke gronden van de marke Wenum. Een percelering ontbrak, en afgezien van de doorgaande wegen waren er op de heide slechts enkele paden aanwezig. In 1862 is de marke Wenum verdeeld. In de tweede helft van de negentiende eeuw is in het Wenumsche Veld een rationeel patroon van ontginningswegen en -paden aangelegd en veranderden grote delen van de heide geleidelijk in landbouwgrond. Aan de nieuwe wegen werden verspreid in het gebied boerderijen gebouwd. De boerderij Groenevelt is een van de oudste in dit deelgebied. Deze boerderij is gebouwd in 1908. Het is nu een gemeentelijk monument.

De straatnaam Groeneveltweg is op 25-11-1949 door de gemeenteraad vastgesteld. De naam is ontleend aan de boerderij Groenevelt op de hoek van deze weg en de Zwolseweg.