Parenteel van Jacob (Jacob Jilles)


Marike
 *±1804 Minnertsga
 †26-05-1810 Minnertsga
Aafke Groeneveld
 *11-09-1809 Minnertsga
 †15-12-1894 Minnertsga
X (1) 09-12-1837 Barradeel 
Jacob Hogerhuis
 *±1806 St. Jacobiparochie (gem. Het Bildt)
X (2) 26-10-1867 Barradeel 
Marten Norbruis
 *±1810 Minnertsga
Janke Groeneveld
 *23-02-1841 Minnertsga
 †24-04-1843 Minnertsga
Jilles Groeneveld
 *10-09-1843 Minnertsga
 †03-06-1875 Minnertsga
Janke Groeneveld
 *12-02-1846 Minnertsga
 †18-09-1920 Minnertsga
X 15-05-1873 Barradeel 
Frederik Lelia
 *12-04-1839 Minnertsga
 †22-07-1925 Minnertsga
Sijke Westerhuis
 *15-05-1897 Minnertsga
 †02-08-1956 Leeuwarden
Geertje Westerhuis
 *28-04-1900 Minnertsga
 †19-02-1906 Minnertsga
Gerrit Westerhuis
 *07-09-1903 Minnertsga
 †12-11-1949 Harlingen
Geertje Westerhuis
 *23-06-1906 Minnertsga
 †11-08-1976 Leeuwarden
Akke Groeneveld
 *08-08-1875 Minnertsga
 †06-03-1953 Minnertsga
X 12-12-1896 Barradeel 
Wybe Westerhuis
 *07-04-1872 Minnertsga
 †16-04-1924 Minnertsga
B. Kramer
Klaaske Groeneveld
 *01-11-1899 Minnertsga
 †04-11-1986 Tzummarum
X 29-11-1919 Barradeel 
Jan Kramer
 *26-03-1895 Sint Annaparochie
 †26-05-1996 Tzummarum
Jakob Groeneveld
 *14-01-1930 Tzummarum
 †17-01-1930 Tzummarum
Harmen Groeneveld
 *14-01-1930 Tzummarum
 †01-04-1930 Tzummarum
Hein Groeneveld
 *11-12-1900 Minnertsga
 †08-02-1963 Harlingen
X 31-05-1924 Barradeel 
Pietje Heeringa
 *02-06-1900 Tzummarum
 †01-12-1991 Tzummarum
Sijke Groeneveld
 *09-01-1903 Barradeel
 †24-12-1988 Emmeloord
X 19-05-1927 Barradeel 
Beert Holwerda
 *06-09-1902 Barradeel
 †10-11-1982 Zwolle
Jakob Groeneveld
 *25-02-1931 Baarderadeel
 †13-10-1988 Alphen aan den Rijn
Wiebe Groeneveld
 *24-03-1905 Barradeel
 †08-05-1991 Oosterlittens
X 08-08-1929 Barradeel 
Baukje Waardenburg
 *05-12-1906 Barradeel
 †26-12-1981 Leeuwarden
Akke Groeneveld
 *23-02-1908 Barradeel
 †11-04-1997 Harlingen
X 28-05-1931 Barradeel 
Sjoerd Terpstra
 *20-11-1905 Tzummarum
 †06-02-1977 Tzummarum
Dirk Groeneveld
 *26-04-1911 Barradeel
 †06-11-1988 Minnertsga
X 22-07-1933 Barradeel 
Rinske Plantenga
 *01-10-1913 Gross Münchhof (D)
 †23-11-1993 Franeker
Frans Groeneveld
 *26-04-1911 Barradeel
 †21-04-1912 Barradeel
Japke Groeneveld
 *22-11-1913 Barradeel
 †21-05-1991 Harlingen
X 22-07-1933 Barradeel 
Minne Kamstra
 *26-07-1908 Barradeel
 †16-09-1979 Harlingen
Elisabeth Groeneveld
 *15-01-1915 Barradeel
 †06-10-1991 Harlingen
X 05-06-1941 Barradeel 
Klaas Houtsma
 *14-08-1913 Barradeel
 †15-03-1983 Harlingen
Frans Groeneveld
 *12-07-1918 Firdgum
 †03-04-1978 Oosterbierum
X 11-09-1941 Barradeel 
Pieterkje Bijlsma
 *02-03-1920 Zijpe
Jakob Groeneveld
 *10-12-1877 Barradeel
X 08-07-1899 Barradeel 
Mettje van der Wal
 *±1878 Minnertsga
Dirk Groeneveld
 *29-06-1880 Minnertsga
 †19-02-1881 Minnertsga
Marten Reitsma
 *19-05-1909 Berlikum (gem. Menaldumadeel)
 †27-04-1911 Berlikum (gem. Menaldumadeel)
Lijsberth Groeneveld
 *01-04-1883 Minnertsga
 †22-05-1910 Leeuwarden
X 21-05-1908 Menaldumeradeel 
Gerrit Reitsma
 *03-05-1881 Berlikum (gem. Menaldumadeel)
 †22-03-1973 Hardegarijp
Sytske Groeneveld
 *23-12-1885 Minnertsga
 †13-08-1963 Sint Annaparochie
X 04-05-1911 Barradeel 
Sybe Travaille
 *07-09-1882 Tzummarum
 †04-07-1964 Tzummarum
Hein Groeneveld
 *13-01-1849 Minnertsga
 †19-02-1924 Minnertsga
X 13-05-1875 Barradeel 
Sijke Sybesma
 *31-10-1850 Tzummarum
 †23-02-1925 Minnertsga
Pieter Groeneveld
 *22-03-1878 Minnertsga
 †01-08-1944 Assen
X 17-05-1902 Barradeel 
Tettje Fortuin
 *01-02-1875 Minnertsga
 †17-06-1956 Harlingen
Jacob Groeneveld
 *14-06-1944 Minnertsga
 †21-05-2005 Leeuwarderadeel
X 04-09-1969 Barradeel 
Aukje Bos
 *26-01-1950 Tzummarum
 †25-01-1995 Stiens
Rinske Groeneveld
 *04-04-1946 Minnertsga
 †12-08-1946 Leeuwarden
Sikke Groeneveld
 *29-10-1906 Minnertsga
 †18-12-1970 Minnertsga
X 15-05-1941 Barradeel 
Maaike Jensma
 *07-10-1916 Minnertsga
Jakob Groeneveld
 *07-09-1879 Minnertsga
 †14-04-1952 Minnertsga
X 20-05-1905 Barradeel 
Rinske Stapert
 *22-02-1874 Tzummarum
 †29-01-1960 Tzummarum
Baukje A. Groeneveld
 *19-04-1940 Sexbierum
 †2016
Jilles S. Groeneveld
 *12-11-1943 Minnertsga
 †08-11-2010 Minnertsga
Teake A. Groeneveld
 *09-10-1945 Minnertsga
 †31-10-2000 Dokkum
Joukje M. Groeneveld
 *17-08-1950 Minnertsga
 †01-06-2014 Hardegarijp
Sikke Groeneveld
 *09-09-1911 Minnertsga
 †13-08-1990 Minnertsga
X 29-06-1939 Barradeel 
Befke de Jong
 *17-03-1918 Den Haag
 †06-04-1994 Minnertsga
IJsbrand Groeneveld
 *07-04-1919 Minnertsga
 †10-10-1990 Leeuwarden
Jilles Groeneveld
 *06-10-1881 Minnertsga
 †24-06-1955 Minnertsga
X 14-09-1907 Barradeel 
Joukje Jepma
 *06-12-1883 Tzummarum
 †07-10-1943 Minnertsga
Jacob Groeneveld
 *23-06-1941 Minnertsga
 †04-10-1999 Drachten
Gerrit Groeneveld
 *02-06-1910 Minnertsga
 †11-11-1947 Leeuwarden
X 25-05-1939 Barradeel 
Antje de Vries
 *15-07-1916 Sint-Jacobsparochie
Antje Groeneveld
 *27-06-1912 Minnertsga
 †22-05-1999 Minnertsga
X 21-05-1941 Barradeel 
Pieter Nagel
 *09-09-1917 Minnertsga
Klaasje Groeneveld
 *02-09-1915 Minnertsga
 †22-06-2001 Amsterdam
X 18-03-1937 het Bildt 
Albert de Vries
 *10-11-1912 Oude Bildtdijk
 †20-05-1996 Amsterdam
Trijntje Groeneveld
 *11-01-1946 Ternaard
 †31-03-2014
Sikke Groeneveld
 *12-10-1916 Minnertsga
 †26-04-1981 Drachten
X 25-05-1944 Ferwerderadeel 
Johanna van der Velde
 *11-11-1916 Hogebeintum
Leendert Groeneveld
 *24-05-1920 Minnertsga
 †19-07-1920 Minnertsga
Akke Groeneveld
 *14-05-1922 Minnertsga
 †28-08-2003 Leeuwarden
X 31-12-1974 Menaldumadeel 
Jan Wieling
 *02-01-1920 Wier
 †30-09-1990 Leeuwarden
Trijntje Groeneveld
 *18-12-1883 Minnertsga
 †20-01-1933 Minnertsga
X 08-05-1909 Barradeel 
Jacob Groeneveld
 *11-11-1884 Minnertsga
 †23-03-1954 Minnertsga
Cornelis Rozendal
Froukje Rozendal
Jeltje Rozendal
Gaele Rozendal
Sikke Rozendal
Antje Rozendal
Akke Groeneveld
 *30-10-1885 Minnertsga
 †18-08-1957 Haarlem
X 18-05-1907 Sexbierum 
Pieter Rozendal
 *14-05-1886 Stiens
 †09-11-1965 Haarlem
Foekje Groeneveld
 *07-12-1914 Minnertsga
 †18-04-1941 Berlikum (gem. Menaldumadeel)
Pieter Groeneveld
 *30-11-1919 Minnertsga
 †22-09-1997 Smallingerland
Hein Groeneveld
 *19-12-1887 Minnertsga
 †09-09-1942 Minnertsga
X 24-05-1913 Barradeel 
Antje Boomstra
 *04-12-1888 Minnertsga
 †28-03-1957 Berlikum (gem. Menaldumadeel)
Reinder Groeneveld
 *20-03-1890 Minnertsga
 †11-05-1890 Minnertsga
Froukje Groeneveld
 *25-05-1891 Minnertsga
 †16-05-1893 Minnertsga
Sikke Groeneveld
 *05-09-1851 Minnertsga
 †23-02-1905 Minnertsga
X 02-06-1877 Barradeel 
Antje Westerhuis
 *23-02-1855 Menaldum
 †29-08-1927 Minnertsga
Mintje Groeneveld
 *17-10-1883 Minnertsga
 †28-12-1939 Tzummarum
Voor hun 6 kinderen
zie Trijntje Groeneveld
Jacob Groeneveld
 *11-11-1884 Minnertsga
 †23-03-1954 Minnertsga
X 08-05-1909 Barradeel 
Trijntje Groeneveld
 *18-12-1883 Minnertsga
 †20-01-1933 Minnertsga
Klaasje de Haan
 *27-02-1912 Barradeel
Reinder de Haan
 *28-06-1914 Barradeel
Trijntje de Haan
 *08-10-1916 Barradeel
Akke Groeneveld
 *25-07-1886 Minnertsga
 †28-06-1963 Harlingen
X 20-05-1911 Barradeel 
Wijtse de Haan
 *24-01-1885 Tzummarum
 †09-05-1956 Tzummarum
Leendert Groeneveld
 *06-02-1889 Minnertsga
 †11-06-1889 Minnertsga
Groeneveld
levenloos *11-02-1890 Minnertsga
Groeneveld
levenloos *12-08-1891 Minnertsga
Groeneveld
levenloos *09-08-1895 Minnertsga
Gerrit Groeneveld
 *25-01-1854 Minnertsga
 †19-03-1928 Minnertsga
X 12-05-1883 Barradeel 
Klaasje Wenselaar
 *05-11-1855 Sint-Jacobsparochie
 †11-09-1905 Minnertsga
Aaltje Groeneveld
 *04-05-1884 Minnertsge
 †24-05-1965 Noordbergum
X 02-05-1908 Barradeel 
Sijberen Faber
 *26-11-1883 Minnertsga
 †18-01-1958 Minnertsga
Andries Groeneveld
 *04-08-1885 Minnertsga
 †13-01-1887 Minnertsga
Akke Groeneveld
 *28-08-1886 Minnertsga
 †02-01-1897 Minnertsga
Andries Groeneveld
 *20-08-1887 Minnertsga
 †08-01-1925 Minnertsga
Pietje Groeneveld
 *10-08-1893 Minnertsga
 †05-09-1893 Minnertsga
Jacob Groeneveld
 *22-02-1919 Minnertsga
 †06-07-1989 Leeuwarden
Klaas Groeneveld
 *31-03-1920 Minnertsga
 †10-07-1978 Appelscha
X 24-04-1947 Barradeel 
Anne Schnitker
 *05-03-1921 Utrecht
 †09-06-2002 Leeuwarden
Andries Groeneveld
 *17-11-1921 Barradeel
 †30-09-1983 Barradeel
X 17-05-1950 Barradeel 
Elizabeth Tinga
 *16-06-1924 Blessum
 †30-06-2009 Leeuwarden
Gerrit Groeneveld
 *24-07-1923 Barradeel
 †10-07-1991 Harlingen
Jacob Groeneveld
 *12-04-1950 Minnertsga
 †27-10-2000 Franekeradeel
Rindert Groeneveld
 *28-09-1928 Minnertsga
 †28-11-1995 Leeuwarden
Jacob Groeneveld
 *18-06-1895 Minnertsga
 †06-10-1966 Minnertsga
X 18-05-1918 Barradeel 
Neeltje Kuiken
 *09-02-1895 Sint-Jacobsparochie
 †17-04-1963 Harlingen
Jacob Groeneveld
 *16-01-1858 Minnertsga
 †16-08-1929 Minnertsga
X 12-05-1883 Barradeel 
Leentje Abbenga
 *27-10-1857 Sint-Jacobsparochie
 †03-01-1927 Minnertsga
Jacob Groeneveld
 *28-08-1812 Minnertsga
 †07-06-1892 Minnertsga
X 11-04-1840 Barradeel 
Akke Reisma
Marijke Groeneveld
 *±1816 Minnertsga
X 15-04-1837 Barradeel 
Gerlof Elgersma
 *±1807 Minnertsga
Jilles Groeneveld
 *08-11-1778 Minnertsga
 †16-01-1847 Minnertsga
X 
Geertje Molenaar
 *±1784
 †23-09-1834 Minnertsga
Antje
 *07-06-1781 Minnertsga
 †16-10-1808 Minnertsga
X ±1800 
Klaas Hamers
Jacob
 *±1736
 †22-10-1808 Minnertsga
X 20-05-1770 Cornjum 
Maaike
 ~12-02-1736 Garijp
 †02-04-1817 Smallingerland
I
II
III
IV
V
VI
VII
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 28-12-2016 16:08:11 door Hans Groeneveld
Man
Vrouw
M/V
1.1.1 ♀
Marike (Marike Jilles)
leeftijd: ± 6 jaar
*±1804 Minnertsga
26-05-1810 Minnertsga
1.1.2 ♀
Aafke (Aafke Jilles) Groeneveld
leeftijd: 85 jaar
*11-09-1809 Minnertsga
15-12-1894 Minnertsga
relaties:
(1) huwelijk 09-12-1837 in Barradeel met
Jacob (Jacob Sybrens) Hogerhuis
*±1806 St. Jacobiparochie (gem. Het Bildt)
(2) huwelijk 26-10-1867 in Barradeel met
Marten (Marten Hendriks) Norbruis
*±1810 Minnertsga
1.1.3.1 ♀
Janke Groeneveld
leeftijd: 2 jaar
*23-02-1841 Minnertsga
24-04-1843 Minnertsga
1.1.3.2 ♂
Jilles Groeneveld
leeftijd: 31 jaar
*10-09-1843 Minnertsga
03-06-1875 Minnertsga
1.1.3.3 ♀
Janke Groeneveld
leeftijd: 74 jaar
*12-02-1846 Minnertsga
18-09-1920 Minnertsga
huwelijk 15-05-1873 in Barradeel met
Frederik Lelia
leeftijd: 86 jaar
*12-04-1839 Minnertsga
22-07-1925 Minnertsga
1.1.3.4.1.1 ♀
Sijke Westerhuis
leeftijd: 59 jaar
*15-05-1897 Minnertsga
02-08-1956 Leeuwarden
1.1.3.4.1.2 ♀
Geertje Westerhuis
leeftijd: 5 jaar
*28-04-1900 Minnertsga
19-02-1906 Minnertsga
1.1.3.4.1.3 ♂
Gerrit Westerhuis
leeftijd: 46 jaar
*07-09-1903 Minnertsga
12-11-1949 Harlingen
1.1.3.4.1.4 ♀
Geertje Westerhuis
leeftijd: 70 jaar
*23-06-1906 Minnertsga
11-08-1976 Leeuwarden
1.1.3.4.1 ♀
Akke Groeneveld
leeftijd: 77 jaar
*08-08-1875 Minnertsga
06-03-1953 Minnertsga
huwelijk 12-12-1896 in Barradeel met
Wybe Westerhuis
leeftijd: 52 jaar
*07-04-1872 Minnertsga
16-04-1924 Minnertsga
1.1.3.4.2.1.1 ♂
B. Kramer
1.1.3.4.2.1 ♀
Klaaske (Klaske) Groeneveld
leeftijd: 87 jaar
*01-11-1899 Minnertsga
04-11-1986 Tzummarum
huwelijk 29-11-1919 in Barradeel met
Jan Kramer
leeftijd: 101 jaar
*26-03-1895 Sint Annaparochie
26-05-1996 Tzummarum
1.1.3.4.2.2.1 ♂
Jakob Groeneveld
leeftijd: 3 dagen
*14-01-1930 Tzummarum
17-01-1930 Tzummarum
1.1.3.4.2.2.2 ♂
Harmen Groeneveld
leeftijd: 2 maanden
*14-01-1930 Tzummarum
01-04-1930 Tzummarum
1.1.3.4.2.2 ♂
Hein Groeneveld
leeftijd: 62 jaar
*11-12-1900 Minnertsga
08-02-1963 Harlingen
huwelijk 31-05-1924 in Barradeel met
Pietje Heeringa
leeftijd: 91 jaar
*02-06-1900 Tzummarum
01-12-1991 Tzummarum
1.1.3.4.2.3 ♀
Sijke Groeneveld
leeftijd: 85 jaar
*09-01-1903 Barradeel
24-12-1988 Emmeloord
huwelijk 19-05-1927 in Barradeel met
Beert Holwerda
leeftijd: 80 jaar
*06-09-1902 Barradeel
10-11-1982 Zwolle
1.1.3.4.2.4.1 ♂
Jakob (Jaap) Groeneveld
leeftijd: 57 jaar
*25-02-1931 Baarderadeel
13-10-1988 Alphen aan den Rijn
1.1.3.4.2.4 ♂
Wiebe Groeneveld
leeftijd: 86 jaar
*24-03-1905 Barradeel
08-05-1991 Oosterlittens
[] Tzummarum
huwelijk 08-08-1929 in Barradeel met
Baukje Waardenburg
leeftijd: 75 jaar
*05-12-1906 Barradeel
26-12-1981 Leeuwarden
1.1.3.4.2.5 ♀
Akke Groeneveld
leeftijd: 89 jaar
*23-02-1908 Barradeel
11-04-1997 Harlingen
huwelijk 28-05-1931 in Barradeel met
Sjoerd Terpstra
leeftijd: 71 jaar
*20-11-1905 Tzummarum
06-02-1977 Tzummarum
1.1.3.4.2.6 ♂
Dirk (Durk) Groeneveld
leeftijd: 77 jaar
*26-04-1911 Barradeel
06-11-1988 Minnertsga
huwelijk 22-07-1933 in Barradeel met
Rinske Plantenga
leeftijd: 80 jaar
*01-10-1913 Gross Münchhof (D)
23-11-1993 Franeker
1.1.3.4.2.7 ♂
Frans Groeneveld
leeftijd: 11 maanden
*26-04-1911 Barradeel
21-04-1912 Barradeel
1.1.3.4.2.8 ♀
Japke Groeneveld
leeftijd: 77 jaar
*22-11-1913 Barradeel
21-05-1991 Harlingen
huwelijk 22-07-1933 in Barradeel met
Minne Kamstra
leeftijd: 71 jaar
*26-07-1908 Barradeel
16-09-1979 Harlingen
1.1.3.4.2.9 ♀
Elisabeth Groeneveld
leeftijd: 76 jaar
*15-01-1915 Barradeel
06-10-1991 Harlingen
huwelijk 05-06-1941 in Barradeel met
Klaas Houtsma
leeftijd: 69 jaar
*14-08-1913 Barradeel
15-03-1983 Harlingen
1.1.3.4.2.10 ♂
Frans Groeneveld
leeftijd: 59 jaar
*12-07-1918 Firdgum
03-04-1978 Oosterbierum
huwelijk 11-09-1941 in Barradeel met
Pieterkje Bijlsma
leeftijd:
*02-03-1920 Zijpe
1.1.3.4.2 ♂
Jakob Groeneveld
*10-12-1877 Barradeel
huwelijk 08-07-1899 in Barradeel met
Mettje van der Wal
*±1878 Minnertsga
1.1.3.4.3 ♂
Dirk Groeneveld
leeftijd: 7 maanden
*29-06-1880 Minnertsga
19-02-1881 Minnertsga
1.1.3.4.4.1 ♂
Marten Reitsma
leeftijd: 1 jaar
*19-05-1909 Berlikum (gem. Menaldumadeel)
27-04-1911 Berlikum (gem. Menaldumadeel)
1.1.3.4.4 ♀
Lijsberth Groeneveld
leeftijd: 27 jaar
*01-04-1883 Minnertsga
22-05-1910 Leeuwarden
huwelijk 21-05-1908 in Menaldumeradeel met
Gerrit Reitsma
leeftijd: 91 jaar
*03-05-1881 Berlikum (gem. Menaldumadeel)
22-03-1973 Hardegarijp
1.1.3.4.5 ♀
Sytske Groeneveld
leeftijd: 77 jaar
*23-12-1885 Minnertsga
13-08-1963 Sint Annaparochie
huwelijk 04-05-1911 in Barradeel met
Sybe Travaille
leeftijd: 81 jaar
*07-09-1882 Tzummarum
04-07-1964 Tzummarum
1.1.3.4 ♂
Hein (Heine) Groeneveld
leeftijd: 75 jaar
*13-01-1849 Minnertsga
19-02-1924 Minnertsga
huwelijk 13-05-1875 in Barradeel met
Sijke Sybesma
leeftijd: 74 jaar
*31-10-1850 Tzummarum
23-02-1925 Minnertsga
1.1.3.5.1 ♂
Pieter Groeneveld
leeftijd: 66 jaar
*22-03-1878 Minnertsga
01-08-1944 Assen
huwelijk 17-05-1902 in Barradeel met
Tettje Fortuin
leeftijd: 81 jaar
*01-02-1875 Minnertsga
17-06-1956 Harlingen
1.1.3.5.2.1.1 ♂
Jacob (Jaap) Groeneveld
leeftijd: 60 jaar
*14-06-1944 Minnertsga
21-05-2005 Leeuwarderadeel
huwelijk 04-09-1969 in Barradeel met
Aukje Bos
leeftijd: 44 jaar
*26-01-1950 Tzummarum
25-01-1995 Stiens
1.1.3.5.2.1.2 ♀
Rinske Groeneveld
leeftijd: 4 maanden
*04-04-1946 Minnertsga
12-08-1946 Leeuwarden
1.1.3.5.2.1 ♂
Sikke Groeneveld
leeftijd: 64 jaar
*29-10-1906 Minnertsga
18-12-1970 Minnertsga
huwelijk 15-05-1941 in Barradeel met
Maaike Jensma
leeftijd:
*07-10-1916 Minnertsga
1.1.3.5.2 ♂
Jakob (Jacob Sikkes) Groeneveld
leeftijd: 72 jaar
*07-09-1879 Minnertsga
14-04-1952 Minnertsga
huwelijk 20-05-1905 in Barradeel met
Rinske (Renske) Stapert
leeftijd: 85 jaar
*22-02-1874 Tzummarum
29-01-1960 Tzummarum
1.1.3.5.3.1.1 ♀
Baukje Anna Groeneveld
leeftijd: 75 of 76 jaar
*19-04-1940 Sexbierum
2016
1.1.3.5.3.1.2 ♂
Jilles Sikke Groeneveld
leeftijd: 66 jaar
*12-11-1943 Minnertsga
08-11-2010 Minnertsga
1.1.3.5.3.1.3 ♂
Teake Andries Groeneveld
leeftijd: 55 jaar
*09-10-1945 Minnertsga
31-10-2000 Dokkum
1.1.3.5.3.1.4 ♀
Joukje Maria Groeneveld
leeftijd: 63 jaar
*17-08-1950 Minnertsga
01-06-2014 Hardegarijp
1.1.3.5.3.1 ♂
Sikke (Sikke Jilles) Groeneveld
leeftijd: 78 jaar
*09-09-1911 Minnertsga
13-08-1990 Minnertsga
huwelijk 29-06-1939 in Barradeel met
Befke de Jong
leeftijd: 76 jaar
*17-03-1918 Den Haag
06-04-1994 Minnertsga
1.1.3.5.3.2 ♂
IJsbrand (Ysbrand) Groeneveld
leeftijd: 71 jaar
*07-04-1919 Minnertsga
10-10-1990 Leeuwarden
1.1.3.5.3 ♂
Jilles Groeneveld
leeftijd: 73 jaar
*06-10-1881 Minnertsga
24-06-1955 Minnertsga
huwelijk 14-09-1907 in Barradeel met
Joukje Jepma
leeftijd: 59 jaar
*06-12-1883 Tzummarum
07-10-1943 Minnertsga
1.1.3.5.4.1.1 ♂
Jacob (Jaap) Groeneveld
leeftijd: 58 jaar
*23-06-1941 Minnertsga
04-10-1999 Drachten
1.1.3.5.4.1 ♂
Gerrit Groeneveld
leeftijd: 37 jaar
*02-06-1910 Minnertsga
11-11-1947 Leeuwarden
huwelijk 25-05-1939 in Barradeel met
Antje de Vries
leeftijd:
*15-07-1916 Sint-Jacobsparochie
1.1.3.5.4.2 ♀
Antje Groeneveld
leeftijd: 86 jaar
*27-06-1912 Minnertsga
22-05-1999 Minnertsga
huwelijk 21-05-1941 in Barradeel met
Pieter (Piet) Nagel
leeftijd:
*09-09-1917 Minnertsga
1.1.3.5.4.3 ♀
Klaasje Groeneveld
leeftijd: 85 jaar
*02-09-1915 Minnertsga
22-06-2001 Amsterdam
huwelijk 18-03-1937 in het Bildt met
Albert de Vries
leeftijd: 83 jaar
*10-11-1912 Oude Bildtdijk
20-05-1996 Amsterdam
1.1.3.5.4.4.1 ♀
Trijntje (Tineke) Groeneveld
leeftijd: 68 jaar
*11-01-1946 Ternaard
31-03-2014
[] Drachten
1.1.3.5.4.4 ♂
Sikke Groeneveld
leeftijd: 64 jaar
*12-10-1916 Minnertsga
26-04-1981 Drachten
huwelijk 25-05-1944 in Ferwerderadeel met
Johanna van der Velde
leeftijd:
*11-11-1916 Hogebeintum
1.1.3.5.4.5 ♂
Leendert Groeneveld
leeftijd: 1 maand
*24-05-1920 Minnertsga
19-07-1920 Minnertsga
1.1.3.5.4.6 ♀
Akke Groeneveld
leeftijd: 81 jaar
*14-05-1922 Minnertsga
28-08-2003 Leeuwarden
huwelijk 31-12-1974 in Menaldumadeel met
Jan Wieling
leeftijd: 70 jaar
*02-01-1920 Wier
30-09-1990 Leeuwarden
1.1.3.5.4 ♀
Trijntje Groeneveld
leeftijd: 49 jaar
*18-12-1883 Minnertsga
20-01-1933 Minnertsga
huwelijk 08-05-1909 in Barradeel met
Jacob Groeneveld
leeftijd: 69 jaar
*11-11-1884 Minnertsga
23-03-1954 Minnertsga
1.1.3.5.5.1 ♂
Cornelis Rozendal
1.1.3.5.5.2 ♀
Froukje Rozendal
1.1.3.5.5.3 ♀
Jeltje Rozendal
1.1.3.5.5.4 ♂
Gaele Rozendal
1.1.3.5.5.5 ♂
Sikke Rozendal
1.1.3.5.5.6 ♀
Antje Rozendal
1.1.3.5.5 ♀
Akke Groeneveld
leeftijd: 71 jaar
*30-10-1885 Minnertsga
18-08-1957 Haarlem
huwelijk 18-05-1907 in Sexbierum met
Pieter Rozendal
leeftijd: 79 jaar
*14-05-1886 Stiens
09-11-1965 Haarlem
1.1.3.5.6.1 ♀
Foekje Groeneveld
leeftijd: 26 jaar
*07-12-1914 Minnertsga
18-04-1941 Berlikum (gem. Menaldumadeel)
1.1.3.5.6.2 ♂
Pieter Groeneveld
leeftijd: 77 jaar
*30-11-1919 Minnertsga
22-09-1997 Smallingerland
1.1.3.5.6 ♂
Hein Groeneveld
leeftijd: 54 jaar
*19-12-1887 Minnertsga
09-09-1942 Minnertsga
huwelijk 24-05-1913 in Barradeel met
Antje Boomstra
leeftijd: 68 jaar
*04-12-1888 Minnertsga
28-03-1957 Berlikum (gem. Menaldumadeel)
1.1.3.5.7 ♂
Reinder Groeneveld
leeftijd: 1 maand
*20-03-1890 Minnertsga
11-05-1890 Minnertsga
1.1.3.5.8 ♀
Froukje Groeneveld
leeftijd: 1 jaar
*25-05-1891 Minnertsga
16-05-1893 Minnertsga
1.1.3.5 ♂
Sikke Groeneveld
leeftijd: 53 jaar
*05-09-1851 Minnertsga
23-02-1905 Minnertsga
huwelijk 02-06-1877 in Barradeel met
Antje Westerhuis
leeftijd: 72 jaar
*23-02-1855 Menaldum
29-08-1927 Minnertsga
1.1.3.6.1 ♀
Mintje Groeneveld
leeftijd: 56 jaar
*17-10-1883 Minnertsga
28-12-1939 Tzummarum
1.1.3.6.2 ♂
Jacob Groeneveld
leeftijd: 69 jaar
*11-11-1884 Minnertsga
23-03-1954 Minnertsga
huwelijk 08-05-1909 in Barradeel met
Trijntje Groeneveld
leeftijd: 49 jaar
*18-12-1883 Minnertsga
20-01-1933 Minnertsga
1.1.3.6.3.1 ♀
Klaasje de Haan
*27-02-1912 Barradeel
1.1.3.6.3.2 ♂
Reinder de Haan
leeftijd:
*28-06-1914 Barradeel
1.1.3.6.3.3 ♂
Trijntje de Haan
leeftijd:
*08-10-1916 Barradeel
1.1.3.6.3 ♀
Akke Groeneveld
leeftijd: 76 jaar
*25-07-1886 Minnertsga
28-06-1963 Harlingen
huwelijk 20-05-1911 in Barradeel met
Wijtse de Haan
leeftijd: 71 jaar
*24-01-1885 Tzummarum
09-05-1956 Tzummarum
1.1.3.6.4 ♂
Leendert Groeneveld
leeftijd: 4 maanden
*06-02-1889 Minnertsga
11-06-1889 Minnertsga
1.1.3.6.5 [?]
Groeneveld
levenloos *11-02-1890 Minnertsga
1.1.3.6.6 [?]
Groeneveld
levenloos *12-08-1891 Minnertsga
1.1.3.6.7 [?]
Groeneveld
levenloos *09-08-1895 Minnertsga
1.1.3.6 ♂
Gerrit Groeneveld
leeftijd: 74 jaar
*25-01-1854 Minnertsga
19-03-1928 Minnertsga
huwelijk 12-05-1883 in Barradeel met
Klaasje Wenselaar
leeftijd: 49 jaar
*05-11-1855 Sint-Jacobsparochie
11-09-1905 Minnertsga
1.1.3.7.1 ♀
Aaltje Groeneveld
leeftijd: 81 jaar
*04-05-1884 Minnertsge
24-05-1965 Noordbergum
huwelijk 02-05-1908 in Barradeel met
Sijberen Faber
leeftijd: 74 jaar
*26-11-1883 Minnertsga
18-01-1958 Minnertsga
1.1.3.7.2 ♂
Andries Groeneveld
leeftijd: 1 jaar
*04-08-1885 Minnertsga
13-01-1887 Minnertsga
1.1.3.7.3 ♀
Akke Groeneveld
leeftijd: 10 jaar
*28-08-1886 Minnertsga
02-01-1897 Minnertsga
1.1.3.7.4 ♂
Andries Groeneveld
leeftijd: 37 jaar
*20-08-1887 Minnertsga
08-01-1925 Minnertsga
1.1.3.7.5 ♀
Pietje Groeneveld
leeftijd: 26 dagen
*10-08-1893 Minnertsga
05-09-1893 Minnertsga
1.1.3.7.6.1 ♂
Jacob (Jappie) Groeneveld
leeftijd: 70 jaar
*22-02-1919 Minnertsga
06-07-1989 Leeuwarden
1.1.3.7.6.2 ♂
Klaas Groeneveld
leeftijd: 58 jaar
*31-03-1920 Minnertsga
10-07-1978 Appelscha
huwelijk 24-04-1947 in Barradeel met
Anne Schnitker
leeftijd: 81 jaar
*05-03-1921 Utrecht
09-06-2002 Leeuwarden
[] Sint Annaparochie
1.1.3.7.6.3 ♂
Andries Groeneveld
leeftijd: 61 jaar
*17-11-1921 Barradeel
30-09-1983 Barradeel
huwelijk 17-05-1950 in Barradeel met
Elizabeth Tinga
leeftijd: 85 jaar
*16-06-1924 Blessum
30-06-2009 Leeuwarden
1.1.3.7.6.4 ♂
Gerrit Groeneveld
leeftijd: 67 jaar
*24-07-1923 Barradeel
10-07-1991 Harlingen
1.1.3.7.6.5.1 ♂
Jacob Groeneveld
leeftijd: 50 jaar
*12-04-1950 Minnertsga
27-10-2000 Franekeradeel
1.1.3.7.6.5 ♂
Rindert Groeneveld
leeftijd: 67 jaar
*28-09-1928 Minnertsga
28-11-1995 Leeuwarden
1.1.3.7.6 ♂
Jacob Groeneveld
leeftijd: 71 jaar
*18-06-1895 Minnertsga
06-10-1966 Minnertsga
huwelijk 18-05-1918 in Barradeel met
Neeltje Kuiken
leeftijd: 68 jaar
*09-02-1895 Sint-Jacobsparochie
17-04-1963 Harlingen
1.1.3.7 ♂
Jacob Groeneveld
leeftijd: 71 jaar
*16-01-1858 Minnertsga
16-08-1929 Minnertsga
huwelijk 12-05-1883 in Barradeel met
Leentje Abbenga
leeftijd: 69 jaar
*27-10-1857 Sint-Jacobsparochie
03-01-1927 Minnertsga
1.1.3 ♂
Jacob (Jacob Jilles) Groeneveld
leeftijd: 79 jaar
*28-08-1812 Minnertsga
07-06-1892 Minnertsga
huwelijk 11-04-1840 in Barradeel met
Akke (Akke Heins) Reisma
1.1.4 ♀
Marijke (Marijke Jilles) Groeneveld
*±1816 Minnertsga
huwelijk 15-04-1837 in Barradeel met
Gerlof (Gerlof Jakobs) Elgersma
*±1807 Minnertsga
1.1 ♂
Jilles (Jilles Jacobs) Groeneveld
leeftijd: 68 jaar
*08-11-1778 Minnertsga
16-01-1847 Minnertsga
huwelijk met
Geertje (Geertje Minnes) Molenaar
leeftijd: ± 50 jaar
*±1784
23-09-1834 Minnertsga
1.2 ♀
Antje (Antje Jacobs)
leeftijd: 27 jaar
*07-06-1781 Minnertsga
16-10-1808 Minnertsga
huwelijk ±1800 met
Klaas (Klaas Pieters) Hamers
1 ♂
Jacob (Jacob Jilles)
leeftijd: ± 72 jaar
*±1736
22-10-1808 Minnertsga
huwelijk 20-05-1770 in Cornjum met
Maaike (Marijke Romkes, Maria)
leeftijd: ~81 jaar
~12-02-1736 Garijp
02-04-1817 Smallingerland