Parenteel van Klaas Groeneveld


Hittje Groeneveld
 *08-09-1826 Sneek
 †22-08-1907 Sneek
X 27-05-1849 Sneek 
Oene Kuipers
 *±1823 Sneek
Sjoukje Groeneveld
 *06-02-1857 Sneek
X 09-05-1884 Sneek 
Johannes Boeyenga
 *±1858 Sneek
Geertrui Groeneveld
 *19-03-1860 Sneek
 †13-02-1931 Alkmaar
X 30-05-1886 Sneek 
Bauke Marinus
 *±1860 Sneek
Klaas Groeneveld
 *11-07-1862 Sneek
 †25-07-1868 Sneek
Jans Groeneveld
 *07-12-1864 Sneek
 †02-04-1937 Sint Pancras
X 10-05-1888 Noord-Scharwoude 
Hermanus Barten
 *±1867 Noord-Scharwoude
Durkje Groeneveld
 *10-01-1867 Sneek
 †26-03-1868 Sneek
Dirkje Groeneveld
 *09-01-1869 Sneek
 †05-06-1880 Sneek
Beerend Groeneveld
 *15-12-1892 Amsterdam
X (1) 29-11-1916 Amsterdam 
Hendrika A.M. van Oosten
 *±1897 Amsterdam
 †<29-07-1931
X (2) 29-07-1931 Amsterdam 
Francijntje Zijl
 *±1896 Amsterdam
Klaas Groeneveld
 *25-11-1894 Amsterdam
 †08-08-1960 Amsterdam
X 29-11-1916 Amsterdam 
Jacomina Oostdijk
 *28-07-1898 Krabbendijke
Harmen Groeneveld
 *27-08-1896 Amsterdam
 †02-05-1939 Amsterdam
X 22-09-1920 Amsterdam 
Anna Elzenga
 *15-03-1897 Amsterdam
Antje J. Groeneveld
 *01-04-1898 Amsterdam
 †07-01-1978 Leeuwarden
X 04-11-1925 Amsterdam 
Watze Talsma
 *±1895 Westdongeradeel
Johannes Groeneveld
 *28-01-1900 Amsterdam
 †24-09-1900 Amsterdam
Piet Groeneveld
 *04-03-1902 Amsterdam
 †17-07-1902 Amsterdam
Janke Groeneveld
 *22-02-1904 Amsterdam
 †28-06-1971 Amsterdam
X 17-06-1948 Amsterdam 
Albertus H. Brugman
 *06-01-1889 Amsterdam
 †06-10-1965 Amsterdam
Groeneveld
levenloos *27-03-1908 Amsterdam
Groeneveld
levenloos *02-06-1909 Amsterdam
Klaas Groeneveld
 *02-10-1870 Sneek
 †18-05-1940 Amsterdam
X 21-08-1892 Sneek 
Dieuwke de Boer
 *±1870 Sneek
Beerend Groeneveld
 *01-12-1828 Sneek
 †26-10-1889 Neeek
X 18-05-1856 Sneek 
Antje Tuinstra
 *03-07-1831 Sneek
 †28-02-1921 Meerkerk
Sjoukje Groeneveld (1)
 *06-12-1854 Sneek
 †13-01-1901 Loosduinen
Lieuwe Groeneveld (1)
 *24-03-1856 Sneek
 †10-06-1860 Sneek
Jantje Groeneveld
 *±1884 Amsterdam
X (1) 06-12-1906 Amsterdam 
Pieter Hogeveen
 *±1883 Zwartsluis
X (2) 17-06-1920 Amsterdam 
Willem F. Verhoeven
 *±1875 Amsterdam
X (3) 18-12-1924 Amsterdam 
Renke Meijer
 *±1877 Amsterdam
Klaas Groeneveld
 *08-06-1914 Amsterdam
 †13-05-1991 Lelystad
X 19-01-1939 Anmsterdam 
Anna P. Anchelon
 *01-12-1916 Den Helder
Dirk C. Groeneveld
 *14-04-1916 Amsterdam
Fokke Groeneveld
 *17-06-1931 Amsterdam
 †30-09-2001 Balk (Fr.)
Fokke Groeneveld
 *07-01-1886 Sneek
 †22-01-1973 Leiderdorp
X 25-03-1914 Amsterdam 
Geertruida Velthuis
 *21-09-1884 Amsterdam
Trijntje Groeneveld
 *20-03-1888 Sneek
 †16-12-1927 Amsterdam
X 11-06-1914 Amsterdam 
Johannes Schuit
 *±1892 Amsterdam
Rommert Groeneveld
 *17-06-1889 Sneek
 †18-06-1975 Amsterdam
X 07-02-1912 Amsterdam 
Dirkje Bleij
 *16-09-1882 Amsterdam
 †12-11-1971 Amsterdam
Pieter Groeneveld
 *17-12-1890 Sneek
 †22-07-1891 Sneek
Pieter M. Groeneveld
 *12-09-1919 Amsterdam
 †04-08-1999 Amsterdam
X 12-05-1949 Amsterdam 
Maria J. Sneeboer
 *12-02-1921 Amsterdam
 †19-01-1979 Amsterdam
Pieter Groeneveld
 *08-07-1892 Sneek
 †08-11-1967 Amsterdam
X 09-04-1919 Amsterdam 
Petronella J. Heijne
 *01-05-1894 Amsterdam
 †13-08-1955 Amsterdam
Klaas Groeneveld (1)
 *17-11-1857 Sneek
 †27-02-1895 Sneek
X 15-05-1881 Sneek 
Trijntje Postema
 *±1858 Sneek
Minke Groeneveld (1)
 *24-12-1859 Sneek
Minke Groeneveld (1)
 *13-10-1861 Sneek
 †11-09-1931 Loosduinen
X 02-05-1887 Sneek 
Johannes Bootsma
 *±1864 Gauw
Gezina Kamp (1)
 *01-10-1896 Enschede
Hittje Groeneveld (1)
 *14-05-1863 Sneek
 †14-03-1949 Den Haag
X (1) 07-07-1884 Sneek 
Albert Kamp
 *01-10-1856 Enschede
X (2) 18-10-1911 Enschede 
Lambertus Wilbers
 *±1860 Epe
Lieuwe Groeneveld (1)
 *15-05-1865 Sneek
Jan Groeneveld
 *04-01-1918 Sneek
 †06-11-2001 Nijmegen
Catharinus Groeneveld
 *26-07-1923 Sneek
 †23-05-2002 Emmen
X 24-04-1946 Termunten 
Anna M. Medema
 *05-03-1914 Termunten
 †13-12-1956 Emmen
Willem F. Groeneveld
 *13-07-1925 Sneek
 †11-08-1988 Leiderdorp
Ymte Groeneveld
 *02-08-1891 Sneek
 †15-02-1982
X 19-05-1915 Sneek 
Netta A.H. Koopmans
 *26-05-1894 Ee
 †28-07-1985 Heerenveen
Fokke Groeneveld
 *30-10-1893 Sneek
 †23-11-1893 Sneek
Jantje Groeneveld
 *11-12-1894 Sneek
 †11-04-1916 Sneek
Fokke Groeneveld
 *08-08-1896 Sneek
X 
P. Erasmus
Johannes Groeneveld
 *02-02-1898 Sneek
 †28-04-1969
X 01-09-1921 Groningen 
Annechien Veldman
 *±1895 Loppersum
 †28-07-1983 Groningen
Lieuwe Groeneveld
 *15-01-1902 Sneek
 †06-11-1979 Leeuwarden
X 27-05-1925 Leek 
Aaltje de Boer
 *23-11-1902 Groningen
 †01-02-1972 Leeuwarden
Jan Groeneveld
 *05-05-1903 Sneek
 †14-11-1991 Sneek
X 07-06-1935 Groningen 
Fokkelina H. Bulthuis
 *09-07-1908 Groningen
 †26-11-1959 Sneek
Douwe Groeneveld
 *12-12-1904 Sneek
 †26-03-1984 Norg
X (1) 18-03-1936 Haren 
Pietje Pieters
 *02-06-1907 Amsterdam
 †24-02-1970 Groningen
X (2) 21-06-1971 Groningen 
Jeichien Brink
 *20-08-1915 Groningen
 †07-09-1998 Assen
Groeneveld
levenloos *21-12-1911 Sneek
Jan Groeneveld (1)
 *16-06-1867 Sneek
 †08-02-1941 Sneek
X 26-11-1890 Sneek 
Trijntje Bootsma
 *30-07-1868 Scharnegoutum
 †14-11-1954 Groningen
Aukje Groeneveld (2)
 *19-10-1870 Sneek
X 20-02-1893 Sneek 
Gerlof Venema
 *±1868 Sneek
Pieter Groeneveld (2)
 *16-10-1873 Sneek
 †06-03-1875 Sneek
Beradiena Groeneveld (2)
 *24-07-1875 Snek
Rudolph Groeneveld
 *±1910 Loosduinen
X 01-12-1932 Amsterdam 
Cornelia M.J. Overklift Vaupel Kleijn
 *±1908 Amsterdam
Fokko Groeneveld
 *±1913 Sloten
 †25-01-1914 Sloten
Pieter Groeneveld (2)
 *27-08-1877 Sneek
 †06-11-1918 Bussum
X 13-05-1908 Wonseradeel 
Hieke Kooistra
 *02-06-1878 Arum
Fokke R. Groeneveld (2)
 *23-04-1879 Sneek
 †30-05-1879 Sneek
Fokke Groeneveld
 *06-08-1832 Sneek
 †18-07-1913 Sneek
X (1) 21-05-1854 Sneek 
Jantje Bastiaans
 *±1831 Sneek
X (2) 03-10-1869 Leeuwarden 
Ruttje Kleiterp
X (3) 16-06-1880 Sneek 
Trijntje van der Heide
 *±1828 Leeuwarden
X (4) 02-09-1890 Bolsward 
Jantje Joustra
 *±1841 Blokzijl
Grietje Groeneveld
 *29-03-1859 Sneek
 †05-05-1943 Leeuwarden
X 27-05-1883 Sneek 
Pieter Tuinstra
 *±1857 Sneek
Sjoukje Groeneveld
 *04-09-1861 Sneek
 †23-11-1861 Sneek
Sjoukje Groeneveld
 *13-11-1862 Sneek
 †14-02-1934 Alkmaar
X 09-06-1889 Sneek 
Jakob Atsma
 *09-10-1862 Sneek
 †>?-02-1934
Janna Groeneveld
 *13-11-1862 Sneek
 †07-07-1906 Amsterdam
X 27-05-1888 Sneek 
Pieter Boersma
 *04-09-1855 Oudehaske
Jan Lusthof
 *07-01-1898 Sneek
Klaas Lusthof
 *05-11-1903 Sneek
Hittje Groeneveld
 *07-06-1865 Sneek
 †14-11-1948 Sneek
X 25-05-1890 Sneek 
Rienk Lusthof
 *08-03-1866 Joure
 †08-08-1931 Sneek
Johanna Groeneveld
 *11-04-1892 Sneek
 †27-08-1970 Amsterdam
X 16-10-1913 Amsterdam 
Hendrik Boerman
 *±1890 Amsterdam
Pieter Groeneveld
 *19-10-1894 Sneek
 †17-02-1933 Amsterdam
X 24-05-1922 Amsterdam 
Christina D. Breman
 *±1897 Amsterdam
Hendrikus Groeneveld
 *06-11-1896 Sneek
 †15-03-1964 Amsterdam
X 29-05-1918 Amsterdam 
Adriana J. Gisolf
 *27-10-1895 Den Helder
Aane Groeneveld
 *04-03-1898 Amsterdam
 †11-05-1939 Amsterdam
X 24-01-1929 Amsterdam 
Mathilda Egeman
 *04-08-1902 Amsterdam
Antje Groeneveld
 *05-08-1900 Amsterdam
 †16-12-1901 Amsterdam
Antje Groeneveld
 *12-04-1902 Amsterdam
 †27-12-1966 Hilversum
X 04-10-1923 Amsterdam 
Johannes F. Clement
 *24-03-1896 Nieuwer Amstel
Lamkje Groeneveld
 *05-05-1904 Amsterdam
 †18-12-1948 Amsterdam
X 13-10-1921 Amsterdam 
Evert J. Freriks
 *04-03-1900 Hengelo
Sepje Groeneveld
 *20-02-1906 Amsterdam
 †13-10-1966 Amsterdam
X 15-11-1962 Amsterdam 
Adrianus A. Nagtegaal
 *17-12-1902 Amsterdam
Grietje Groeneveld
 *±1907 Amsterdam
 †21-10-1937
X 20-06-1929 Amsterdam 
Johan L. Krefft
 *±1903 Amsterdam
Jan Groeneveld
 *07-02-1868 Sneek
 †09-12-1944 Amsterdam
X 17-05-1891 Sneek 
Lamkje Oswald
 *14-12-1870 Sneek
 †11-05-1942 Amsterdam
Ike C. Groeneveld
 *22-03-1896 Amsterdam
X (1) 01-08-1918 Amsterdam 
Nicolaas W. Schipper
 *±1891 Amsterdam
X (2) 26-06-1924 Amsterdam 
Hendrik van Ommen
 *±1896 Voorst
Klaas Groeneveld
 *06-11-1870 Sneek
 †05-04-1954 Apeldoorn
X 07-02-1895 Amsterdam 
Maria Verhaar
 *14-03-1862 Hoogeveen
 †04-03-1940 Epe
Trijntje Groeneveld
 *06-05-1874 Sneek
 †17-03-1954 Sneek
X 22-08-1903 Sneek 
Jan Yntema
 *22-10-1868 Jutrijp
 †19-03-1949 Sneek
Pieter Groeneveld
 *03-06-1834 Sneek
 †05-02-1881 Sneek
X 23-05-1858 Sneek 
Antje Kuipers
 *±1835 Sneek
Eelkje Groeneveld
 *08-04-1836 Sneek
 †10-05-1883 Sneek
Sijke Hoekstra
 *±1867 Sloten
X 30-05-1889 Haskerland 
Jan van der Zee
 *±1861 Joure
Durkje Groeneveld
 *23-03-1838 Sneek
 †09-08-1916 Sloten
X 18-05-1862 Sneek 
Sybe Hoekstra
 *±1841 IJlst
Siebrigje Groeneveld
 *10-08-1893 Sneek
 †25-12-1983 Amerongen
X 05-04-1919 Sneek 
Jan Bongers
 *04-03-1892 Oude Pekela
 †05-01-1946 Groningen
Rinske Groeneveld
 *29-06-1923 Sneek
 †24-11-2001 Sneek
X 08-09-1952 Sneek 
Klaas Jongsma
 *05-01-1920 Westdongeradeel
 †27-08-2000 Leeuwarden
Ulbe Groeneveld
 *25-07-1896 Sneek
 †08-04-1953 Sneek
X 06-08-1921 Sneek 
Atje van der Horst
 *20-08-1893 Sneek
Wijpkje Groeneveld (1)
 *29-02-1924 Sneek
 †24-12-2002 Bolsward
X 17-04-1947 Sneek 
Karst Doevendans
 *30-01-1923 Sneek
 †02-11-1998 Sneek
Yme Groeneveld
 *15-03-1900 Sneek
 †19-02-1963 Leeuwarden
X (1) 
Johanna Jilderda
 *31-05-1898 Leeuwarden
X (2) 18-05-1929 Sneek 
Jantje Dijkstra
 *23-12-1897 Sneek
 †16-07-1984 Leeuwarden
Herre Groeneveld
 *11-08-1923 Sneek
 †17-01-1945 Neuengamme (D)
Klaaske Groeneveld
 *04-02-1931 Engwirden
 †17-06-2004 Heerenveen
Jannus Groeneveld
 *03-02-1902 Sneek
 †08-06-1992 Heerenveen
X 18-12-1920 Sneek 
Aukje de Haan
 *26-12-1898 Smallingerland
 †30-11-1970 Heerenveen
Minke I. Groeneveld
 *28-01-1906 Sneek
 †11-09-1991 Sneek
X (1) 27-07-1929 Sneek 
Gerrit Helder
 *21-07-1903 Leeuwarden
 †19-06-1932 Leeuwarden
X (2) 23-08-1941 Sneek 
Dirk Kuik
 *29-11-1912 het Bildt
Herre Groeneveld
 *05-08-1866 Sneek
 †11-04-1938 Sneek
X 14-05-1893 Sneek 
Klaaske de Wit
 *03-10-1867 Sneek
 †30-04-1939
Francina W. Groeneveld (1)
 *10-02-1930 Eindhoven
 †07-12-2004 Den Haag
Yme B.F.J. Groeneveld
 *12-12-1896 Sneek
 †24-08-1981 Valkenswaard
X (1) 
Francina W. Bayards
 *04-02-1895 Delft
X (2) 
Geach Nerissam
 *13-05-1901 AlexandriŽ (Eg.)
Helena W.A.M. Groeneveld
 *18-10-1899 Sneek
 †14-10-1979 Den Haag
X 28-03-1923 Amsterdam 
Louwerens T.B. Brand
 *05-11-1895 Leeuwarden
 †03-05-1938 Oost- en West Souburg
Lieberta H.H. Groeneveld
 *19-12-1900 Sneek
Klaas Groeneveld
 *30-09-1928 Ede
 †11-01-1991 Den Haag
Bouwe J.B. Groeneveld
 *20-03-1902 Sneek
 †28-07-1989 Den Haag
X 23-01-1928 Baarderadeel 
Anna E. Kabel
 *25-12-1902 Kedichem
 †15-12-1996 Haarlem
Klaas Groeneveld
 *03-06-1869 Sneek
 †23-02-1946 Arnhem
X 26-12-1894 Sneek 
Ymkje Kooistra
 *02-02-1865 Drachten
Minke Groeneveld
 *04-04-1872 Sneek
X 22-12-1902 Sneek 
Albert Arends
 *±1876 Engelbert (Gr.)
Berend J. Groeneveld
 *29-07-1934 Den Haag
 †03-02-1939 Den Haag
Yme H. Groeneveld
 *28-01-1904 Apeldoorn
 †18-03-1972 Den Haag
X 17-06-1931 Den Haag 
Gertrud J. Langedijk
 *07-08-1908 Ratingen (D)
Ids Groeneveld
 *04-01-1907 Apeldoorn
 †28-06-1975 Den Haag
X 25-10-1939 Den Haag 
Cornelia J. van Driel
 *25-01-1907 Voorburg
Berend Groeneveld
 *16-01-1874 Sneek
 †04-12-1958 Den Haag
X 19-04-1903 Dokkum 
Grietje Jousma
 *18-11-1875 Dokkum
 †16-03-1953 Den Haag
Sjoukje Groeneveld
 *01-08-1877 Sneek
 †06-02-1878 Sneek
Yeme Groeneveld
 *20-06-1840 Sneek
 †01-02-1900 Sneek
X 04-06-1865 Sneek 
Sybrigje van der Wal
 *27-03-1840 Sneek
Groeneveld
levenloos *25-02-1842 Sneek
Sieuwke Groeneveld
 *18-04-1844 Sneek
 †16-07-1934 Sneek
X 29-11-1868 Sneek 
Theunis Asselman
 *±1844 Sneek
Klaas Groeneveld (1)
 *16-02-1871 Sneek
 †22-02-1871 Sneek
Groeneveld (2)
levenloos *22-03-1874 Sneek
Sjoerd Zeijl
 *18-01-1903 Sneek
Thomas Zeijl
 *22-01-1905 Sneek
Oege Zeijl
 *02-06-1906 Sneek
Wijbe Zeijl
 *21-06-1912 Sneek
IJbeltje J. Zeijl
 *29-08-1914 Sneek
Jelle Zeijl
 *29-10-1915 Sneek
Uilkje Groeneveld (2)
 *23-07-1875 Sneek
 †11-08-1956 Dokkum
X 27-05-1901 Sneek 
Jakob Zeijl
 *25-12-1874 Sneek
 †29-06-1933 Dokkum
Klaas Groeneveld (2)
 *03-01-1877 Sneek
 †01-04-1877 Sneek
Klaas Groeneveld (2)
 *01-07-1878 Sneek
 †19-07-1878 Sneek
Klaas Groeneveld (3)
 *03-04-1880 Sneek
 †12-06-1887 Sneek
Thomas Groeneveld
 *04-10-1908 Sneek
 †20-03-1967 Zwolle
X 13-12-1932 Zwollerkerspel 
Lambertha W. Lindeboom
 *14-11-1906 Zwollerkerspel
 †31-03-1984
Geertje Groeneveld
 *08-10-1910 Sneek
 †23-08-1997 Ermelo
X 17-06-1937 Zwolle 
Okke van Dijk
 *02-05-1906 Ermelo
 †14-02-1962 Ermelo
Jacobus Groeneveld
 *18-08-1913 Sneek
 †28-02-2005 Baarn
X 28-03-1939 
Hendrika Koster
 *02-09-1913 Sleeuwijk
 †21-08-1989 Baarn
Berend Groeneveld
 *25-04-1916 Sneek
 †27-04-1916 Sneek
Abel Groeneveld
 *25-04-1916 Sneek
 †04-05-1990 Zwolle
Uilkje Groeneveld
 *05-09-1922 Sneek
 †11-12-2004 Zwolle
X 10-06-1947 Zwolle 
Marinus J. Fransen
 *30-01-1923 Zwolle
 †14-07-1994 Zwolle
Jelle Groeneveld (3)
 *26-04-1882 Sneek
 †19-07-1956 Zwolle
X 09-11-1907 Sneek 
Rinske Pot
 *08-10-1882 Wymbritseradeel
 †25-11-1966 Ermelo
Andries Groeneveld
 *27-04-1912 Sneek
 †13-07-1960 Den Haag
Aaltje J. Groeneveld
 *20-10-1947 Ede
 †23-12-1947 Arnhem
Thomas Groeneveld
 *23-09-1916 Sneek
 †27-05-1996 Ede
Berend Groeneveld (3)
 *18-09-1883 Sneek
 †17-12-1964 Sneek
X 29-11-1909 Sneek 
Jeltje de Lang
 *01-06-1886 IJsbrechtum
 †24-11-1954 Sneek
Jacob Groeneveld (3)
 *17-04-1885 Sneek
 †01-01-1887 Sneek
Geertruida Groeneveld (3)
 *16-03-1887 Sneek
 †25-11-1902 Sneek
Klaas Groeneveld (3)
 *13-03-1889 Sneek
 †11-10-1890 Sneek
Anna Groeneveld
 *30-03-1917 Sneek
 †20-03-2003 Coevorden
Jacoba Groeneveld
 *12-06-1920 Sneek
 †<20-03-2003
Fokke K. Groeneveld (3)
 *23-10-1890 Sneek
 †09-10-1965 Coevorden
X 13-06-1914 Sneek 
Froukje Lemstra
 *11-01-1891 Koudum
Catharina Groeneveld (3)
 *20-02-1893 Sneek
 †16-09-1893 Sneek
Sjoukje Groeneveld (3)
 *17-03-1897 Sneek
 †15-04-1971 Sneek
X 13-05-1918 Sneek 
Arjen Bootsma
 *14-05-1893 Oudega
Thomas Groeneveld
 *09-01-1846 Sneek
 †01-04-1917 Sneek
X (1) 15-05-1870 Sneek 
Baukje Vellinga
 *±1844 Sneek
 †08-07-1871 Sneek
X (2) 25-05-1873 Sneek 
Ybeltje Wierstra
 *±1844 Sneek
 †02-12-1878 Sneek
X (3) 29-06-1879 Sneek 
Jacoba van Dijk
 *±1852 Sloten
 †30-05-1936 Sneek
Klaas Groeneveld (2)
 *20-02-1804 Sneek
 †09-02-1889 Sneek
X 26-03-1826 Sneek 
Sjoukje Steenstra
 *24-10-1803 Sneek
 †27-07-1874 Sneek
Beerend Groeneveld
 *±1775 Sneek
 †23-10-1815 Sneek
X (1) 25-05-1800 Sneek 
Lolkjen Dijkstra
 *Sneek
O (2) 27-08-1803 Sneek 
Hittje Rekker
 *±1779 Sneek
 †21-08-1812 Sneek
Klaas Groeneveld
 *±1740
I
II
III
IV
V
VI
VII
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 28-12-2016 18:36:57 door Hans Groeneveld
Man
Vrouw
M/V
1.1.1.1 ♀
Hittje Groeneveld
leeftijd: 80 jaar
*08-09-1826 Sneek
22-08-1907 Sneek
huwelijk 27-05-1849 in Sneek met
Oene Kuipers
*±1823 Sneek
1.1.1.2.1 ♀
Sjoukje Groeneveld
*06-02-1857 Sneek
huwelijk 09-05-1884 in Sneek met
Johannes Boeyenga
*±1858 Sneek
1.1.1.2.2 ♀
Geertrui Groeneveld
leeftijd: 70 jaar
*19-03-1860 Sneek
13-02-1931 Alkmaar
huwelijk 30-05-1886 in Sneek met
Bauke Marinus
*±1860 Sneek
1.1.1.2.3 ♂
Klaas Groeneveld
leeftijd: 6 jaar
*11-07-1862 Sneek
25-07-1868 Sneek
1.1.1.2.4 ♀
Jans Groeneveld
leeftijd: 72 jaar
*07-12-1864 Sneek
02-04-1937 Sint Pancras
huwelijk 10-05-1888 in Noord-Scharwoude met
Hermanus Barten
*±1867 Noord-Scharwoude
1.1.1.2.5 ♀
Durkje Groeneveld
leeftijd: 1 jaar
*10-01-1867 Sneek
26-03-1868 Sneek
1.1.1.2.6 ♀
Dirkje Groeneveld
leeftijd: 11 jaar
*09-01-1869 Sneek
05-06-1880 Sneek
1.1.1.2.7.1 ♂
Beerend Groeneveld
*15-12-1892 Amsterdam
relaties:
(1) huwelijk 29-11-1916 in Amsterdam met
Hendrika Anna Maria van Oosten
leeftijd: < 34 jaar
*±1897 Amsterdam
<29-07-1931
(2) huwelijk 29-07-1931 in Amsterdam met
Francijntje Zijl
*±1896 Amsterdam
1.1.1.2.7.2 ♂
Klaas Groeneveld
leeftijd: 65 jaar
*25-11-1894 Amsterdam
08-08-1960 Amsterdam
huwelijk 29-11-1916 in Amsterdam met
Jacomina Oostdijk
*28-07-1898 Krabbendijke
1.1.1.2.7.3 ♂
Harmen Groeneveld
leeftijd: 42 jaar
*27-08-1896 Amsterdam
02-05-1939 Amsterdam
huwelijk 22-09-1920 in Amsterdam met
Anna Elzenga
*15-03-1897 Amsterdam
1.1.1.2.7.4 ♀
Antje Janke Groeneveld
leeftijd: 79 jaar
*01-04-1898 Amsterdam
07-01-1978 Leeuwarden
huwelijk 04-11-1925 in Amsterdam met
Watze Talsma
*±1895 Westdongeradeel
1.1.1.2.7.5 ♂
Johannes Groeneveld
leeftijd: 7 maanden
*28-01-1900 Amsterdam
24-09-1900 Amsterdam
1.1.1.2.7.6 ♂
Piet Groeneveld
leeftijd: 4 maanden
*04-03-1902 Amsterdam
17-07-1902 Amsterdam
1.1.1.2.7.7 ♀
Janke Groeneveld
leeftijd: 67 jaar
*22-02-1904 Amsterdam
28-06-1971 Amsterdam
huwelijk 17-06-1948 in Amsterdam met
Albertus Henricus Brugman
leeftijd: 76 jaar
*06-01-1889 Amsterdam
06-10-1965 Amsterdam
1.1.1.2.7.8 [?]
Groeneveld
levenloos *27-03-1908 Amsterdam
1.1.1.2.7.9 [?]
Groeneveld
levenloos *02-06-1909 Amsterdam
1.1.1.2.7 ♂
Klaas Groeneveld
leeftijd: 69 jaar
*02-10-1870 Sneek
18-05-1940 Amsterdam
huwelijk 21-08-1892 in Sneek met
Dieuwke de Boer
*±1870 Sneek
1.1.1.2 ♂
Beerend Groeneveld
leeftijd: 60 jaar
*01-12-1828 Sneek
26-10-1889 Neeek
huwelijk 18-05-1856 in Sneek met
Antje Tuinstra
leeftijd: 89 jaar
*03-07-1831 Sneek
28-02-1921 Meerkerk
1.1.1.3.1 ♀
Sjoukje Groeneveld
leeftijd: 46 jaar
*06-12-1854 Sneek
13-01-1901 Loosduinen
1.1.1.3.2 ♂
Lieuwe Groeneveld
leeftijd: 4 jaar
*24-03-1856 Sneek
10-06-1860 Sneek
1.1.1.3.3.1 ♀
Jantje Groeneveld
*±1884 Amsterdam
relaties:
(1) huwelijk 06-12-1906 in Amsterdam tot 11-10-1918 met
Pieter Hogeveen
*±1883 Zwartsluis
(2) huwelijk 17-06-1920 in Amsterdam tot 21-02-1924 met
Willem Frederik Verhoeven
*±1875 Amsterdam
(3) huwelijk 18-12-1924 in Amsterdam met
Renke Meijer
*±1877 Amsterdam
1.1.1.3.3.2.1 ♂
Klaas Groeneveld
leeftijd: 76 jaar
*08-06-1914 Amsterdam
13-05-1991 Lelystad
huwelijk 19-01-1939 in Anmsterdam met
Anna Paulina Anchelon
leeftijd:
*01-12-1916 Den Helder
1.1.1.3.3.2.2 ♂
Dirk Cornelis Groeneveld
leeftijd:
*14-04-1916 Amsterdam
1.1.1.3.3.2.3 ♂
Fokke Groeneveld
leeftijd: 70 jaar
*17-06-1931 Amsterdam
30-09-2001 Balk (Fr.)
1.1.1.3.3.2 ♂
Fokke Groeneveld
leeftijd: 87 jaar
*07-01-1886 Sneek
22-01-1973 Leiderdorp
huwelijk 25-03-1914 in Amsterdam met
Geertruida Velthuis
*21-09-1884 Amsterdam
1.1.1.3.3.3 ♀
Trijntje Groeneveld
leeftijd: 39 jaar
*20-03-1888 Sneek
16-12-1927 Amsterdam
huwelijk 11-06-1914 in Amsterdam met
Johannes Schuit
*±1892 Amsterdam
1.1.1.3.3.4 ♂
Rommert Groeneveld
leeftijd: 86 jaar
*17-06-1889 Sneek
18-06-1975 Amsterdam
huwelijk 07-02-1912 in Amsterdam met
Dirkje Bleij
leeftijd: 89 jaar
*16-09-1882 Amsterdam
12-11-1971 Amsterdam
1.1.1.3.3.5 ♂
Pieter Groeneveld
leeftijd: 7 maanden
*17-12-1890 Sneek
22-07-1891 Sneek
1.1.1.3.3.6.1 ♂
Pieter Marinus Groeneveld
leeftijd: 79 jaar
*12-09-1919 Amsterdam
04-08-1999 Amsterdam
huwelijk 12-05-1949 in Amsterdam met
Maria Jacoba Sneeboer
leeftijd: 57 jaar
*12-02-1921 Amsterdam
19-01-1979 Amsterdam
1.1.1.3.3.6 ♂
Pieter Groeneveld
leeftijd: 75 jaar
*08-07-1892 Sneek
08-11-1967 Amsterdam
huwelijk 09-04-1919 in Amsterdam met
Petronella Jacoba Heijne
leeftijd: 61 jaar
*01-05-1894 Amsterdam
13-08-1955 Amsterdam
1.1.1.3.3 ♂
Klaas Groeneveld
leeftijd: 37 jaar
*17-11-1857 Sneek
27-02-1895 Sneek
huwelijk 15-05-1881 in Sneek met
Trijntje Postema
*±1858 Sneek
1.1.1.3.4 ♀
Minke Groeneveld
*24-12-1859 Sneek
1.1.1.3.5 ♀
Minke Groeneveld
leeftijd: 69 jaar
*13-10-1861 Sneek
11-09-1931 Loosduinen
huwelijk 02-05-1887 in Sneek met
Johannes Bootsma
*±1864 Gauw
1.1.1.3.6.1 ♀
Gezina Kamp
*01-10-1896 Enschede
1.1.1.3.6 ♀
Hittje Groeneveld
leeftijd: 85 jaar
*14-05-1863 Sneek
14-03-1949 Den Haag
relaties:
(1) huwelijk 07-07-1884 in Sneek met
Albert Kamp
*01-10-1856 Enschede
(2) huwelijk 18-10-1911 in Enschede met
Lambertus Wilbers
*±1860 Epe
1.1.1.3.7 ♂
Lieuwe Groeneveld
*15-05-1865 Sneek
1.1.1.3.8.1.1 ♂
Jan Groeneveld
leeftijd: 83 jaar
*04-01-1918 Sneek
06-11-2001 Nijmegen
1.1.1.3.8.1.2 ♂
Catharinus (Rien) Groeneveld
leeftijd: 78 jaar
*26-07-1923 Sneek
23-05-2002 Emmen
huwelijk 24-04-1946 in Termunten met
Anna Margaretha Medema
leeftijd: 42 jaar
*05-03-1914 Termunten
13-12-1956 Emmen
1.1.1.3.8.1.3 ♂
Willem Frederik Groeneveld
leeftijd: 63 jaar
*13-07-1925 Sneek
11-08-1988 Leiderdorp
1.1.1.3.8.1 ♂
Ymte (IJmte) Groeneveld
leeftijd: 90 jaar
*02-08-1891 Sneek
15-02-1982
huwelijk 19-05-1915 in Sneek met
Netta Arendiena Hendrieka Koopmans
leeftijd: 91 jaar
*26-05-1894 Ee
28-07-1985 Heerenveen
1.1.1.3.8.2 ♂
Fokke Groeneveld
leeftijd: 24 dagen
*30-10-1893 Sneek
23-11-1893 Sneek
1.1.1.3.8.3 ♀
Jantje Groeneveld
leeftijd: 21 jaar
*11-12-1894 Sneek
11-04-1916 Sneek
1.1.1.3.8.4 ♂
Fokke Groeneveld
*08-08-1896 Sneek
huwelijk met
P. Erasmus
1.1.1.3.8.5 ♂
Johannes Groeneveld
leeftijd: 71 jaar
*02-02-1898 Sneek
28-04-1969
huwelijk 01-09-1921 in Groningen met
Annechien (Annie) Veldman
leeftijd: ± 88 jaar
*±1895 Loppersum
28-07-1983 Groningen
1.1.1.3.8.6 ♂
Lieuwe Groeneveld
leeftijd: 77 jaar
*15-01-1902 Sneek
06-11-1979 Leeuwarden
huwelijk 27-05-1925 in Leek met
Aaltje (Alie) de Boer
leeftijd: 69 jaar
*23-11-1902 Groningen
01-02-1972 Leeuwarden
1.1.1.3.8.7 ♂
Jan Groeneveld
leeftijd: 88 jaar
*05-05-1903 Sneek
14-11-1991 Sneek
huwelijk 07-06-1935 in Groningen met
Fokkelina Hendrika Bulthuis
leeftijd: 51 jaar
*09-07-1908 Groningen
26-11-1959 Sneek
1.1.1.3.8.8 ♂
Douwe Groeneveld
leeftijd: 79 jaar
*12-12-1904 Sneek
26-03-1984 Norg
relaties:
(1) huwelijk 18-03-1936 in Haren met
Pietje Pieters
leeftijd: 62 jaar
*02-06-1907 Amsterdam
24-02-1970 Groningen
(2) huwelijk 21-06-1971 in Groningen met
Jeichien Brink
leeftijd: 83 jaar
*20-08-1915 Groningen
07-09-1998 Assen
1.1.1.3.8.9 ♂
Groeneveld
levenloos *21-12-1911 Sneek
1.1.1.3.8 ♂
Jan Groeneveld
leeftijd: 73 jaar
*16-06-1867 Sneek
08-02-1941 Sneek
huwelijk 26-11-1890 in Sneek met
Trijntje Bootsma
leeftijd: 86 jaar
*30-07-1868 Scharnegoutum
14-11-1954 Groningen
1.1.1.3.9 ♀
Aukje Groeneveld
*19-10-1870 Sneek
huwelijk 20-02-1893 in Sneek met
Gerlof Venema
*±1868 Sneek
1.1.1.3.10 ♂
Pieter Groeneveld
leeftijd: 1 jaar
*16-10-1873 Sneek
06-03-1875 Sneek
1.1.1.3.11 ♀
Beradiena Groeneveld
*24-07-1875 Snek
1.1.1.3.12.1 ♂
Rudolph Groeneveld
*±1910 Loosduinen
huwelijk 01-12-1932 in Amsterdam tot 08-07-1946 met
Cornelia Maria Johanna Overklift Vaupel Kleijn
*±1908 Amsterdam
1.1.1.3.12.2 ♂
Fokko Groeneveld
leeftijd: ± 1 jaar
*±1913 Sloten
25-01-1914 Sloten
1.1.1.3.12 ♂
Pieter Groeneveld
leeftijd: 41 jaar
*27-08-1877 Sneek
06-11-1918 Bussum
huwelijk 13-05-1908 in Wonseradeel met
Hieke Kooistra
*02-06-1878 Arum
1.1.1.3.13 ♂
Fokke Ruurd Groeneveld
leeftijd: 1 maand
*23-04-1879 Sneek
30-05-1879 Sneek
1.1.1.3 ♂
Fokke Groeneveld
leeftijd: 80 jaar
*06-08-1832 Sneek
18-07-1913 Sneek
relaties:
(1) huwelijk 21-05-1854 in Sneek met
Jantje Bastiaans
*±1831 Sneek
(2) huwelijk 03-10-1869 in Leeuwarden met
Ruttje (Ruurdtje) Kleiterp
(3) huwelijk 16-06-1880 in Sneek met
Trijntje van der Heide
*±1828 Leeuwarden
(4) huwelijk 02-09-1890 in Bolsward met
Jantje Joustra
*±1841 Blokzijl
1.1.1.4.1 ♀
Grietje Groeneveld
leeftijd: 84 jaar
*29-03-1859 Sneek
05-05-1943 Leeuwarden
huwelijk 27-05-1883 in Sneek met
Pieter Tuinstra
*±1857 Sneek
1.1.1.4.2 ♀
Sjoukje Groeneveld
leeftijd: 2 maanden
*04-09-1861 Sneek
23-11-1861 Sneek
1.1.1.4.3 ♀
Sjoukje Groeneveld
leeftijd: 71 jaar
*13-11-1862 Sneek
14-02-1934 Alkmaar
huwelijk 09-06-1889 in Sneek met
Jakob Atsma
leeftijd: > 71 jaar
*09-10-1862 Sneek
>?-02-1934
1.1.1.4.4 ♀
Janna Groeneveld
leeftijd: 43 jaar
*13-11-1862 Sneek
07-07-1906 Amsterdam
huwelijk 27-05-1888 in Sneek met
Pieter Boersma
*04-09-1855 Oudehaske
1.1.1.4.5.1 ♂
Jan Lusthof
*07-01-1898 Sneek
1.1.1.4.5.2 ♂
Klaas Lusthof
*05-11-1903 Sneek
1.1.1.4.5 ♀
Hittje Groeneveld
leeftijd: 83 jaar
*07-06-1865 Sneek
14-11-1948 Sneek
huwelijk 25-05-1890 in Sneek met
Rienk Lusthof
leeftijd: 65 jaar
*08-03-1866 Joure
08-08-1931 Sneek
1.1.1.4.6.1 ♀
Johanna Groeneveld
leeftijd: 78 jaar
*11-04-1892 Sneek
27-08-1970 Amsterdam
huwelijk 16-10-1913 in Amsterdam met
Hendrik Boerman
*±1890 Amsterdam
1.1.1.4.6.2 ♂
Pieter Groeneveld
leeftijd: 38 jaar
*19-10-1894 Sneek
17-02-1933 Amsterdam
huwelijk 24-05-1922 in Amsterdam met
Christina Dorothea Breman
*±1897 Amsterdam
1.1.1.4.6.3 ♂
Hendrikus Groeneveld
leeftijd: 67 jaar
*06-11-1896 Sneek
15-03-1964 Amsterdam
huwelijk 29-05-1918 in Amsterdam met
Adriana Johanna Gisolf
*27-10-1895 Den Helder
1.1.1.4.6.4 ♂
Aane (Aanne) Groeneveld
leeftijd: 41 jaar
*04-03-1898 Amsterdam
11-05-1939 Amsterdam
huwelijk 24-01-1929 in Amsterdam met
Mathilda Egeman
*04-08-1902 Amsterdam
1.1.1.4.6.5 ♀
Antje Groeneveld
leeftijd: 1 jaar
*05-08-1900 Amsterdam
16-12-1901 Amsterdam
1.1.1.4.6.6 ♀
Antje Groeneveld
leeftijd: 64 jaar
*12-04-1902 Amsterdam
27-12-1966 Hilversum
huwelijk 04-10-1923 in Amsterdam met
Johannes Fredricus Clement
*24-03-1896 Nieuwer Amstel
1.1.1.4.6.7 ♀
Lamkje Groeneveld
leeftijd: 44 jaar
*05-05-1904 Amsterdam
18-12-1948 Amsterdam
huwelijk 13-10-1921 in Amsterdam met
Evert Jan Freriks
*04-03-1900 Hengelo
1.1.1.4.6.8 ♀
Sepje Groeneveld
leeftijd: 60 jaar
*20-02-1906 Amsterdam
13-10-1966 Amsterdam
huwelijk 15-11-1962 in Amsterdam met
Adrianus Andreas Nagtegaal
*17-12-1902 Amsterdam
1.1.1.4.6.9 ♀
Grietje Groeneveld
leeftijd: ± 30 jaar
*±1907 Amsterdam
21-10-1937
huwelijk 20-06-1929 in Amsterdam met
Johan Leendert Krefft
*±1903 Amsterdam
1.1.1.4.6 ♂
Jan Groeneveld
leeftijd: 76 jaar
*07-02-1868 Sneek
09-12-1944 Amsterdam
huwelijk 17-05-1891 in Sneek met
Lamkje Oswald
leeftijd: 71 jaar
*14-12-1870 Sneek
11-05-1942 Amsterdam
1.1.1.4.7.1 ♀
Ike Cornelia Groeneveld
*22-03-1896 Amsterdam
relaties:
(1) huwelijk 01-08-1918 in Amsterdam tot 15-06-1923 met
Nicolaas Willem Schipper
*±1891 Amsterdam
(2) huwelijk 26-06-1924 in Amsterdam met
Hendrik van Ommen
*±1896 Voorst
1.1.1.4.7 ♂
Klaas Groeneveld
leeftijd: 83 jaar
*06-11-1870 Sneek
05-04-1954 Apeldoorn
huwelijk 07-02-1895 in Amsterdam met
Maria Verhaar
leeftijd: 77 jaar
*14-03-1862 Hoogeveen
04-03-1940 Epe
1.1.1.4.8 ♀
Trijntje Groeneveld
leeftijd: 79 jaar
*06-05-1874 Sneek
17-03-1954 Sneek
huwelijk 22-08-1903 in Sneek met
Jan Yntema
leeftijd: 80 jaar
*22-10-1868 Jutrijp
19-03-1949 Sneek
1.1.1.4 ♂
Pieter Groeneveld
leeftijd: 46 jaar
*03-06-1834 Sneek
05-02-1881 Sneek
huwelijk 23-05-1858 in Sneek met
Antje Kuipers
*±1835 Sneek
1.1.1.5 ♀
Eelkje Groeneveld
leeftijd: 47 jaar
*08-04-1836 Sneek
10-05-1883 Sneek
1.1.1.6.1 ♀
Sijke Hoekstra
*±1867 Sloten
huwelijk 30-05-1889 in Haskerland met
Jan van der Zee
*±1861 Joure
1.1.1.6 ♀
Durkje (Durkje Klazes, Dirkje) Groeneveld
leeftijd: 78 jaar
*23-03-1838 Sneek
09-08-1916 Sloten
huwelijk 18-05-1862 in Sneek met
Sybe (Sybe Jans) Hoekstra
*±1841 IJlst
1.1.1.7.1.1 ♀
Siebrigje Groeneveld
leeftijd: 90 jaar
*10-08-1893 Sneek
25-12-1983 Amerongen
huwelijk 05-04-1919 in Sneek met
Jan Bongers
leeftijd: 53 jaar
*04-03-1892 Oude Pekela
05-01-1946 Groningen
1.1.1.7.1.2.1 ♀
Rinske Groeneveld
leeftijd: 78 jaar
*29-06-1923 Sneek
24-11-2001 Sneek
huwelijk 08-09-1952 in Sneek met
Klaas Jongsma
leeftijd: 80 jaar
*05-01-1920 Westdongeradeel
27-08-2000 Leeuwarden
1.1.1.7.1.2 ♂
Ulbe Groeneveld
leeftijd: 56 jaar
*25-07-1896 Sneek
08-04-1953 Sneek
huwelijk 06-08-1921 in Sneek met
Atje van der Horst
*20-08-1893 Sneek
1.1.1.7.1.3.1 ♀
Wijpkje Groeneveld
leeftijd: 78 jaar
*29-02-1924 Sneek
24-12-2002 Bolsward
huwelijk 17-04-1947 in Sneek met
Karst Doevendans
leeftijd: 75 jaar
*30-01-1923 Sneek
02-11-1998 Sneek
1.1.1.7.1.3 ♂
Yme Groeneveld
leeftijd: 62 jaar
*15-03-1900 Sneek
19-02-1963 Leeuwarden
relaties:
(1) relatie met
Johanna Jilderda
*31-05-1898 Leeuwarden
(2) huwelijk 18-05-1929 in Sneek met
Jantje (Jansje) Dijkstra
leeftijd: 86 jaar
*23-12-1897 Sneek
16-07-1984 Leeuwarden
1.1.1.7.1.4.1 ♂
Herre Groeneveld
leeftijd: 21 jaar
*11-08-1923 Sneek
17-01-1945 Neuengamme (D)
1.1.1.7.1.4.2 ♀
Klaaske Groeneveld
leeftijd: 73 jaar
*04-02-1931 Engwirden
17-06-2004 Heerenveen
1.1.1.7.1.4 ♂
Jannus Groeneveld
leeftijd: 90 jaar
*03-02-1902 Sneek
08-06-1992 Heerenveen
huwelijk 18-12-1920 in Sneek met
Aukje de Haan
leeftijd: 71 jaar
*26-12-1898 Smallingerland
30-11-1970 Heerenveen
1.1.1.7.1.5 ♀
Minke IJmkje Groeneveld
leeftijd: 85 jaar
*28-01-1906 Sneek
11-09-1991 Sneek
relaties:
(1) huwelijk 27-07-1929 in Sneek met
Gerrit Helder
leeftijd: 28 jaar
*21-07-1903 Leeuwarden
19-06-1932 Leeuwarden
(2) huwelijk 23-08-1941 in Sneek met
Dirk Kuik
*29-11-1912 het Bildt
1.1.1.7.1 ♂
Herre Groeneveld
leeftijd: 71 jaar
*05-08-1866 Sneek
11-04-1938 Sneek
huwelijk 14-05-1893 in Sneek met
Klaaske de Wit
leeftijd: 71 jaar
*03-10-1867 Sneek
30-04-1939
1.1.1.7.2.1.1 ♀
Francina Willemina Groeneveld
leeftijd: 74 jaar
*10-02-1930 Eindhoven
07-12-2004 Den Haag
1.1.1.7.2.1 ♂
Yme Bouwinus Folkert Jan Groeneveld
leeftijd: 84 jaar
*12-12-1896 Sneek
24-08-1981 Valkenswaard
relaties:
(1) relatie met
Francina Willemina Bayards
*04-02-1895 Delft
(2) relatie met
Geach Nerissam
*13-05-1901 AlexandriŽ (Eg.)
1.1.1.7.2.2 ♀
Helena Wia Afida Margaretha Groeneveld
leeftijd: 79 jaar
*18-10-1899 Sneek
14-10-1979 Den Haag
huwelijk 28-03-1923 in Amsterdam met
Louwerens Tadik Berend Brand
leeftijd: 42 jaar
*05-11-1895 Leeuwarden
03-05-1938 Oost- en West Souburg
1.1.1.7.2.3 ♀
Lieberta Helena Henriette Groeneveld
*19-12-1900 Sneek
1.1.1.7.2.4.1 ♂
Klaas Groeneveld
leeftijd: 62 jaar
*30-09-1928 Ede
11-01-1991 Den Haag
1.1.1.7.2.4 ♂
Bouwe Jakob Berend Groeneveld
leeftijd: 87 jaar
*20-03-1902 Sneek
28-07-1989 Den Haag
huwelijk 23-01-1928 in Baarderadeel met
Anna Elizabeth Kabel
leeftijd: 93 jaar
*25-12-1902 Kedichem
15-12-1996 Haarlem
1.1.1.7.2 ♂
Klaas Groeneveld
leeftijd: 76 jaar
*03-06-1869 Sneek
23-02-1946 Arnhem
huwelijk 26-12-1894 in Sneek met
Ymkje Kooistra
*02-02-1865 Drachten
1.1.1.7.3 ♀
Minke Groeneveld
*04-04-1872 Sneek
huwelijk 22-12-1902 in Sneek met
Albert Arends
*±1876 Engelbert (Gr.)
1.1.1.7.4.1.1 ♂
Berend Joris Groeneveld
leeftijd: 4 jaar
*29-07-1934 Den Haag
03-02-1939 Den Haag
1.1.1.7.4.1 ♂
Yme Herre Groeneveld
leeftijd: 68 jaar
*28-01-1904 Apeldoorn
18-03-1972 Den Haag
huwelijk 17-06-1931 in Den Haag met
Gertrud Johanna Langedijk
*07-08-1908 Ratingen (D)
1.1.1.7.4.2 ♂
Ids Groeneveld
leeftijd: 68 jaar
*04-01-1907 Apeldoorn
28-06-1975 Den Haag
huwelijk 25-10-1939 in Den Haag met
Cornelia Johanna van Driel
*25-01-1907 Voorburg
1.1.1.7.4 ♂
Berend Groeneveld
leeftijd: 84 jaar
*16-01-1874 Sneek
04-12-1958 Den Haag
huwelijk 19-04-1903 in Dokkum met
Grietje Jousma
leeftijd: 77 jaar
*18-11-1875 Dokkum
16-03-1953 Den Haag
1.1.1.7.5 ♀
Sjoukje Groeneveld
leeftijd: 6 maanden
*01-08-1877 Sneek
06-02-1878 Sneek
1.1.1.7 ♂
Yeme (Yme) Groeneveld
leeftijd: 59 jaar
*20-06-1840 Sneek
01-02-1900 Sneek
huwelijk 04-06-1865 in Sneek met
Sybrigje van der Wal
*27-03-1840 Sneek
1.1.1.8 ♂
Groeneveld
levenloos *25-02-1842 Sneek
1.1.1.9 ♀
Sieuwke Groeneveld
leeftijd: 90 jaar
*18-04-1844 Sneek
16-07-1934 Sneek
huwelijk 29-11-1868 in Sneek met
Theunis Asselman
*±1844 Sneek
1.1.1.10.1 ♂
Klaas Groeneveld
leeftijd: 6 dagen
*16-02-1871 Sneek
22-02-1871 Sneek
1.1.1.10.2 ♀
Groeneveld
levenloos *22-03-1874 Sneek
1.1.1.10.3.1 ♂
Sjoerd Zeijl
*18-01-1903 Sneek
1.1.1.10.3.2 ♂
Thomas Zeijl
*22-01-1905 Sneek
1.1.1.10.3.3 ♂
Oege Zeijl
*02-06-1906 Sneek
1.1.1.10.3.4 ♂
Wijbe Zeijl
*21-06-1912 Sneek
1.1.1.10.3.5 ♀
IJbeltje Jacoba Zeijl
*29-08-1914 Sneek
1.1.1.10.3.6 ♂
Jelle Zeijl
*29-10-1915 Sneek
1.1.1.10.3 ♀
Uilkje Groeneveld
leeftijd: 81 jaar
*23-07-1875 Sneek
11-08-1956 Dokkum
huwelijk 27-05-1901 in Sneek met
Jakob Zeijl
leeftijd: 58 jaar
*25-12-1874 Sneek
29-06-1933 Dokkum
1.1.1.10.4 ♂
Klaas Groeneveld
leeftijd: 2 maanden
*03-01-1877 Sneek
01-04-1877 Sneek
1.1.1.10.5 ♂
Klaas Groeneveld
leeftijd: 18 dagen
*01-07-1878 Sneek
19-07-1878 Sneek
1.1.1.10.6 ♂
Klaas Groeneveld
leeftijd: 7 jaar
*03-04-1880 Sneek
12-06-1887 Sneek
1.1.1.10.7.1 ♂
Thomas Groeneveld
leeftijd: 58 jaar
*04-10-1908 Sneek
20-03-1967 Zwolle
huwelijk 13-12-1932 in Zwollerkerspel met
Lambertha Wilhelmina Lindeboom
leeftijd: 77 jaar
*14-11-1906 Zwollerkerspel
31-03-1984
1.1.1.10.7.2 ♀
Geertje Groeneveld
leeftijd: 86 jaar
*08-10-1910 Sneek
23-08-1997 Ermelo
huwelijk 17-06-1937 in Zwolle met
Okke van Dijk
leeftijd: 55 jaar
*02-05-1906 Ermelo
14-02-1962 Ermelo
1.1.1.10.7.3 ♂
Jacobus (Koos) Groeneveld
leeftijd: 91 jaar
*18-08-1913 Sneek
28-02-2005 Baarn
huwelijk 28-03-1939 met
Hendrika Koster
leeftijd: 75 jaar
*02-09-1913 Sleeuwijk
21-08-1989 Baarn
1.1.1.10.7.4 ♂
Berend Groeneveld
leeftijd: 2 dagen
*25-04-1916 Sneek
27-04-1916 Sneek
1.1.1.10.7.5 ♂
Abel Groeneveld
leeftijd: 74 jaar
*25-04-1916 Sneek
04-05-1990 Zwolle
1.1.1.10.7.6 ♀
Uilkje Groeneveld
leeftijd: 82 jaar
*05-09-1922 Sneek
11-12-2004 Zwolle
huwelijk 10-06-1947 in Zwolle met
Marinus Jacobus Fransen
leeftijd: 71 jaar
*30-01-1923 Zwolle
14-07-1994 Zwolle
1.1.1.10.7 ♂
Jelle Groeneveld
leeftijd: 74 jaar
*26-04-1882 Sneek
19-07-1956 Zwolle
huwelijk 09-11-1907 in Sneek met
Rinske Pot
leeftijd: 84 jaar
*08-10-1882 Wymbritseradeel
25-11-1966 Ermelo
1.1.1.10.8.1 ♂
Andries Groeneveld
leeftijd: 48 jaar
*27-04-1912 Sneek
13-07-1960 Den Haag
1.1.1.10.8.2.1 ♀
Aaltje Jelte Groeneveld
leeftijd: 2 maanden
*20-10-1947 Ede
23-12-1947 Arnhem
1.1.1.10.8.2 ♂
Thomas Groeneveld
leeftijd: 79 jaar
*23-09-1916 Sneek
27-05-1996 Ede
1.1.1.10.8 ♂
Berend Groeneveld
leeftijd: 81 jaar
*18-09-1883 Sneek
17-12-1964 Sneek
huwelijk 29-11-1909 in Sneek met
Jeltje de Lang
leeftijd: 68 jaar
*01-06-1886 IJsbrechtum
24-11-1954 Sneek
1.1.1.10.9 ♂
Jacob Groeneveld
leeftijd: 1 jaar
*17-04-1885 Sneek
01-01-1887 Sneek
1.1.1.10.10 ♀
Geertruida Groeneveld
leeftijd: 15 jaar
*16-03-1887 Sneek
25-11-1902 Sneek
1.1.1.10.11 ♂
Klaas Groeneveld
leeftijd: 1 jaar
*13-03-1889 Sneek
11-10-1890 Sneek
1.1.1.10.12.1 ♀
Anna Groeneveld
leeftijd: 85 jaar
*30-03-1917 Sneek
20-03-2003 Coevorden
1.1.1.10.12.2 ♀
Jacoba (Co) Groeneveld
leeftijd: < 82 jaar
*12-06-1920 Sneek
<20-03-2003
1.1.1.10.12 ♂
Fokke Klaas Groeneveld
leeftijd: 74 jaar
*23-10-1890 Sneek
09-10-1965 Coevorden
huwelijk 13-06-1914 in Sneek met
Froukje Lemstra
*11-01-1891 Koudum
1.1.1.10.13 ♀
Catharina Groeneveld
leeftijd: 6 maanden
*20-02-1893 Sneek
16-09-1893 Sneek
1.1.1.10.14 ♀
Sjoukje Groeneveld
leeftijd: 74 jaar
*17-03-1897 Sneek
15-04-1971 Sneek
huwelijk 13-05-1918 in Sneek met
Arjen Bootsma
*14-05-1893 Oudega
1.1.1.10 ♂
Thomas Groeneveld
leeftijd: 71 jaar
*09-01-1846 Sneek
01-04-1917 Sneek
relaties:
(1) huwelijk 15-05-1870 in Sneek met
Baukje Vellinga
leeftijd: ± 27 jaar
*±1844 Sneek
08-07-1871 Sneek
(2) huwelijk 25-05-1873 in Sneek met
Ybeltje Wierstra
leeftijd: ± 34 jaar
*±1844 Sneek
02-12-1878 Sneek
(3) huwelijk 29-06-1879 in Sneek met
Jacoba van Dijk
leeftijd: ± 84 jaar
*±1852 Sloten
30-05-1936 Sneek
1.1.1 ♂
Klaas (Klaas Beerends) Groeneveld
leeftijd: 84 jaar
*20-02-1804 Sneek
09-02-1889 Sneek
huwelijk 26-03-1826 in Sneek met
Sjoukje Steenstra
leeftijd: 70 jaar
*24-10-1803 Sneek
27-07-1874 Sneek
1.1 ♂
Beerend (Beerend Claases) Groeneveld
leeftijd: ± 40 jaar
*±1775 Sneek
23-10-1815 Sneek
relaties:
(1) huwelijk 25-05-1800 in Sneek met
Lolkjen (Lolkjen Uilkes) Dijkstra
* Sneek
(2) ondertrouw 27-08-1803 in Sneek met
Hittje (Hittje Ymes) Rekker
leeftijd: ± 33 jaar
*±1779 Sneek
21-08-1812 Sneek
1 ♂
Klaas Groeneveld
*±1740