De stammen Groeneveld

Naamsvereniging Groeneveld

In de jaren 1987 tot 2011 heeft er een vereniging bestaan die gericht was op de genealogie van de naam Groeneveld. Eerst heette deze “Familiekring Groeneveld”, later “Naamsvereniging Groeneveld”. Men keek wat breder dan alleen naar de naam Groeneveld. Ook spellingvarianten werden meegenomen:

GroeneveldGroeneveltvan Groeneveldtvan Groenevelt
GroeneveldtGroenenveldvan Groeneveldenvan Groenveld
GroenenveltGroeneveltsvan der Groeneveldtuit Oude Groeneveld
GroenveldGroenveltuit OudegroeneveldGroeneveld de Cock
GroenveldtGruneveldGroeneveld de KaterGroeneveld Folkers
GruneveltGronefeldGroeneveld HuizengaGroeneveld Kuiper
GrunefeldGruenefeldGroeneveld MeijerGroeneveld Müntinga
GrönefeldGröneveldGroeneveld ten NoeverGroeneveld van der Loo
GrünefeldGrüneveldGroeneveld Vinkvan Groenevelt van der Pot
Groeneveltsz Versijdenvan Well Groeneveld

Drie keer per jaar verscheen het blad GroeneveldContact (totaal 66 nummers) en er was een website. Jaarlijks werd een contactdag georganiseerd. De kern van deze activiteiten werd gevormd door een genealogische database met daarin alle bij de naamsvereniging bekende mensen met de naam Groe/ö/ün(e)veld/t/dt in het heden en het verleden.

De naamsvereniging had bij het CBG (Centraal Bureau voor Genealogie) een abonnement op de persoonskaarten / -lijsten van de naam Groeneveld (en spellingvarianten). Jaarlijks werden in het contactblad de gegevens van de ontvangen persoonskaarten en –lijsten gepubliceerd.

In 2010 werd duidelijk dat er onder de leden onvoldoende animo  was om een plek in het bestuur van de vereniging in te nemen en werd besloten de vereniging op te heffen. Rond deze opheffing zijn de genealogische gegevens veiliggesteld op www.stamboomnederland.nl.

Stammen Groeneveld

Binnen deze naamsvereniging werden verschillende “stammen” Groeneveld onderscheiden. Mensen met de naam Groeneveld (en spellingvarianten) behoren tot verschillende stammen als zij niet tot dezelfde stamvader zijn terug te voeren. Je zou kunnen zeggen: “Ze heten wel hetzelfde, maar ze zijn geen familie van elkaar”. Zo werden 46 stammen onderscheiden, gecodeerd van A t/m Z en AX t/m OX (met enkele varianten). Van tijd tot tijd werd in het contactblad een beperkt schematisch overzicht gepubliceerd van één van deze stammen. Vanwege de grote omvang was stam D in tweeën geknipt in een tak “Barend” en een tak “Floris”.

Nadat deze stammen waren genummerd, bleek later uit zorgvuldige studie en analyse dat een aantal stammen toch een gezamenlijke voorvader hadden (of leek dit zeer aannemelijk). Dat geldt voor de drie stammen A, B en D  en voor de twee stammen I en O. Voor een beschrijving van de (mogelijke) samenhang van de stammen A, B en D, zie de aantekening en het schema bij Barend (geb. ca. 1560) in de database. In het kort komt het erop neer dat de stamvaders van stam A (Aert Dirkse, geb. ca. 1665) en stam B (Andries Dirkse, geb. ca. 1655) zeer waarschijnlijk broers van elkaar zijn geweest en dat hun neef (Arien Barends, geb. ca. 1645) waarschijnlijk de vader was van de stamvaders van de twee takken van stam D. Ook de stamvaders van de stammen I (Aert Goderts Joosten, geb. ca. 1617) en O (Joost Godert Joosten, geb. ca. 1600) zijn zeer waarschijnlijk broers van elkaar geweest.

Hieronder een overzicht van de stammen Groeneveld van de naamsvereniging:

CodeOorsprongStamvaderTerug totAlt. code
AWerkendamAert Dirkse1660NB01
BWerkendamAndries Dirkse1660NB02
CWoudrichemCornelis Sanders1660NB03
DWerkendamArien Barends1650NB04
EHoenkoopGerrit Bouwense1670Ut01
FOttolandReijnier Cornelis1670ZH01
GLeidenPieter Damis1570ZH02
HBrielleReinbrandt Pieters1610ZH03
INederhemertAert Godert Joosten1610Ge01
JUtrecht (stad)Adam Cornelisz1670Ut02
KNunspeetHendrik Lucassen1720Ge02
LVlaardingenJan Davids1710ZH04
MHendrik-Ido-AmbachtAdriaen Monnenz1510ZH05
NCColdemüntje (D)Willem Engelkes1570OF01
NDDorenborg (D)Harmen Onneken1700OF02
NGGroszwolde (D)Nanne Janssen1710OF03
NHHeerenborg (D)Harm Melefs1620OF04
OWell / AmmerzodenJoost Godert Joosten1600Ge03
PBodegravenLeendert Jans1620ZH06
QPoederoijenAart1710NB05
RWinschotenEvert Klaasens1720Gr01
STen BoerLeendert Jans1640Gr02
THerwijnenCornelis Jansen1680ZH07
UOud-AlblasOcker Aerts1560ZH08
VElspeetTheunis Dirksen1700Ge04
WMinnertsgaJacob Jilles1750Fr01
X1Sint MaartenDirk Jans1720NH01
X2IJlstKeimpe Meijntes1700Fr02
X3WinsumEbel Arijs1720Gr03
X6HeerhugowaardKlaas Willemsz1690NH02
YSint AthoniepolderRochus Pleune1600ZH09
ZKralingenJochem Jans1630ZH10
AXZwolleBerent1680Ov01
BXReeuwijk / ZwammerdamCornelis Gijsberts1670ZH11
CXVlaardingenGerrit Maartensz1600ZH12
DXAmsterdamGerrit1700NH03
EXBeekbergenAalbert Goosens1670Ge05
FXDriever (D)Berend1750OF05
GXPoederoijenGeurt1700NB06
HXStiensAnne Roelofs1660Fr03
JXSneekBeerend Claasses1780Fr04
KXIJsselsteinJan Leendertz1680Ut03
LXHardinxveldAbram1670ZH13
MXDen HelderJacob Reijers1760NH04
NXHallumAede Pyters1650Fr05
OXDenekampHendrik1730Ov02

De code IX is niet vergeven door de naamsvereniging.

In de database op deze website is deze codering van de stammen Groeneveld overgenomen. Deze is bij de betreffende personen vermeld in het veld Referentienummer.

Relaties tussen stammen

In de database op deze website staan alleen personen die via geboorte of huwelijk aan elkaar gerelateerd zijn. Toch zijn daarop bijna al deze stammen Groeneveld (met varianten) te vinden. Via huwelijken en geboorten, in een aantal gevallen via korte lijnen en vaker via lange tot zeer lange lijnen, zijn er namelijk relaties tussen deze stammen (en kunnen ze dus op deze website verschijnen).

Alleen de stam NH is nog niet aan deze database gekoppeld.

De meest directe relatie tussen twee stammen is een huwelijk tussen twee mensen uit verschillende stammen. Bijvoorbeeld trouwt in 1901 Akke Groenveld (stam X2) met Gerardus Johannes Groeneveld (stam NG). Iets minder direct: Ene Fokke Oosterhof trouwt in 1861 in Bedum met Ranje Groenveld (stam X3) en in 1865 ook in Bedum met Dieuwerke Groeneveld (stam S). Dat waren resp. zijn derde en vierde huwelijk. De moeders van zijn eerste twee echtgenotes heetten overigens ook Groeneveld: Pieterke (stam Gr05) en Tetje (stam S). Voor uitleg van de stamaanduiding Gr05: zie verderop.

De meeste andere relaties liggen flink wat ingewikkelder, via meerdere (tot erg veel) huwelijken en geboortes. Een voorbeeld daarvan is de volgende. In 1934 trouwt in Utrecht Pieter Groeneveld (stam X2) met Emilie Cornelie Wilhelmina van Walree. Haar grootvader is David Christiaan van Walree. Diens zus Sophia Christina van Walree was getrouwd (1874, Brummen) met Rhijnvis Feith. Diens overgrootvader, ook Rhynvis Feith, trouwde in 1772 in Weener (Oost-Pruisen) met Ockje Groeneveld (stam NC).

Nog meer stammen Groeneveld

Naast de 46 stammen Groeneveld had de Naamsvereniging Groeneveld ook gegevens over wat andere stammen Groeneveld, waarvan men nog niet wist of ze echt niet aan een bekende (en gecodeerde) stam te koppelen waren. Dus kregen deze andere stammen (nog) geen eigen code.

Ook in deze database komen andere stammen Groeneveld voor (dan de 46 van de naamsvereniging). Van een groot aantal daarvan lijkt het niet waarschijnlijk dat ze alsnog te koppelen zijn aan een door de naamsvereniging gecodeerde stam (of aan elkaar) en behoren ze dus een eigen code te krijgen. Van andere stammen is het niet uitgesloten dat ze alsnog in de rechte lijn te koppelen zijn aan een al gecodeerd stam. Deze extra stammen zijn gecodeerd met een aparte code: twee letters voor de provincie, waaruit de stam oorspronkelijk afkomstig is en daarna een volgnummer, dus Gr01, Fr01, Fr02, etc. Ook de stammen die “ontspringen” in Oost-Friesland zijn op die manier gecodeerd: OF01, OF02, etc. De alternatieve codering van de stammen van de naamsvereniging (zie de tabel hierboven) sorteert al voor op dit type codering.

Overzicht aanvullende stammen Groeneveld:

CodeRegioStamvaderTerug tot
Dr01MeppelMichiel Hessels1750
Fr06BaijumPieter Tjeerds1730
Fr07FranekerGerrit Gerrits1690
Fr08LeeuwardenHermanus Willems1715
Fr09WierumKlaas Klaassens1740
Fr10VrouwenparochieDirk Kornelis1740
Fr11OudeschootThijs Abeles1760
Fr12BeetgumGerben Luimes1770
Fr13Hoorn (Terschelling)Hendrik1765
Fr14SijbrandaburenYpe Jarings1730
Fr15WeidumErnst Cornelis1730
Ge06BeekbergenWessel Aelberts1655
Ge07VaassenSteven Jansen1725
Ge08Gelders VeenendaalWillem Hendriks1720
Ge09BarneveldWillem Jansen1750
Gr04Spijk (Bierum)Geert Ties1750
Gr05BedumAbel Jans1695
Gr06LoppersumHarm Ewolds1755
Gr07EngelbertEvert Klaassens1750
Gr08NoordbroekAelt Eijlders1720
Gr09UIterburenAylt Aylderts1710
Gr10SlochterenHindrik Geerts1730
Gr11BedumMartje Abels1790
Gr12KolhamSteven Derks1750
Gr13WierhuizenAlberdina1815
Gr14WarfhuizenDerk Mennes1775
Gr15GarnwerdClaas Renjes1665
NH06AmsterdamAdriaan1695
NH07Sint MaartenArien1740
NH08CalslgenJan1725
NH09AalsmeerGijsbert1765
NH10De KwakelMartinus1740
NH11AmsterdamAssuerus en Claas1695
NH12CastricumBarend1750
NH13Wijk aan ZeeKlaas Albertsz1725
NH14Den HelderJohannes1790
NH15HaarlemMachiel1870
NH16Zuid- en Noord-SchermerCornelis1735
OF06Holtland (D)Heije Oltmans1760
OF07Gildehaus (D)Hermann1770
OF08Norden (D)Jan Ulrichs1780
OF09Brijndermoor (D)Antoon Wilken1775
OF10Eilsum (D)Sibrand Sierts1780
Ov03WeerseloLucas1740
Ov04DenekampJan1695
Ov05OotmarsumAleida1705
Ov06DenekampJoannes1755
Ov07DenekampAdriaan1710
Ov08DenekampJan1755
Ov09DenekampJan1780
Ov10Noord DeurningenGerrit1755
Ut04VeenendaalWillem1755
Ut05WoerdenCornelia1780
Ut06OudewaterGerrit1695
Ut07UtrechtHendrik1740
Ut08Oud-LoosdrechtElbert1750
ZH14GroeneveldDirk1195
ZH15SluipwijkPieter Claeszn1670
ZH16BrielleSchilleman Bastiaansz1695
ZH17Ter AarDirk Jansz1735
ZH18ZwammerdamDirk1760
ZH19KoudekerkJan1600
ZH20ZwammerdamDirk Claasz1670
ZH21AlphenWouter1650
ZH22MeerkerkGerrit1670
ZH23StolwijkThijs1740
ZH24BodegravenGijsbert1730
ZH25OudewaterCornelis1740
ZH26LeidenGijsbert1565
ZH27Den HaagGosina1760
ZH28NaaldwijkPhilips Maertensz1570
ZH29BergambachtCornelis1550
ZH30AarlanderveenJohannes1750
ZH31DelfshavenLeendert Govertse1610
ZH32ReeuwijkDirk Aalbertze1735
ZH33ZevenhovenAlbert Janse1665
ZH34KralingenJan Jochemse1625
ZH35SchoonhovenPieter Stevensz1600
ZH36Oud-AlblasAdriaan Aarts1700
ZH37Ouderkerk aan den IJsselCornelis Leendertsz1730
ZH38Ter AarEngel1725
ZH39AlblasserdamGeertje1800
ZH40BoskoopLeendert1775
ZH41AlphenJoannes1775
ZH42LeidenWillem1650
ZH43SchoonhovenCornelis1650
ZH44GorinchemJohannes1770
ZH45KatwijkJan1715
ZH46GouderakAalbert1770
ZH47ZwammerdamPieter1675
ZH48BrielleAndreas1710

Een weergave van de herkomst van alle bovengenoemde stammen op kaart is te vinden via deze link. De weergave van de herkomst is niet nauwkeurig op straatniveau, zelfs niet op wijkniveau, maar wel op gemeente- of stadsniveau.

En nóg meer stammen

Naast de stammen van de naamsvereniging en de hierboven vermelde extra stammen in de database zijn er ook nog (meestal kleine) stammen Groeneveld gevonden, die tot nu toe niet aan de database gekoppeld konden worden. Ook niet via een lange lijn van huwelijken en geboorten. Die stammen Groeneveld (en spellingvarianten) zijn vooralsnog in een afzonderlijk bestand opgeslagen. De codering van de stammen met provincie-afkorting en tweecijferig volgnummer zijn daarin voortgezet.

Enkele van deze stammen hebben een stamvader in dezelfde periode in hetzelfde dorp als een andere stam. Een gezamenlijke afkomst ligt dan voor de hand. Zolang die evenwel niet is aangetoond, worden deze als afzonderlijke stammen beschouwd.

Hieronder een overzicht van die nog niet gekoppelde stammen:

CodeRegioStamvaderTerug tot
Fr16GerkeskloosterPoppe Jelles1725
Fr17BeetgumSjoerd Jantjes1775
Ge10AmersfoortWillem1670
Gr16BlijhamHindrik Arends1740
Gr17RasquertMelle Tonnis1760
NB07BredaAbraham1650
NH17AmsterdamPieter1680
NH18AmsterdamJan1765
NH19AmsterdamJan1750
NH20AmsterdamJoseph1745
Ov13OotmarsumJan1760
ZH49RotterdamJan1700
ZH50NieuwveenJan1650
ZH51RotterdamAbraham1610
ZH52Ouderkerk aan den IJsselAbraham1675
ZH53RotterdamAbram Jacobse1650
ZH54RotterdamCornelis1655
ZH55Ter AarGerrit1630
ZH56OudshoornAalbert1700
ZH57AlphenClaas Willemsz1640
ZH58ZwammerdamPieter1690
ZH59DelftAdriaan1680
ZH60HillegersbergJan Janze1715
ZH61WoerdenDirk1770
ZH62RotterdamJan1740
ZH63NoordenLaurens Krijnen1655
ZH64HaastrechtJan1715
ZH65MolenaarsgraafWigger Adriaans1615
ZH66Ouderkerk aan den IJsselWillem1670

Aantallen personen

In de onderstaande tabel zijn de stammen Groeneveld weergegeven met het aantal personen met die naam in de stam. Met de pijltjestoetsen in de titelvelden is deze tabel te sorteren (bv. kleinste stam eerst of grootste stam eerst).

VolgnrCodeAantal mensen met
naam Groeneveld
Opmerking
1Dr0119Extra stam in database
2Fr01228Stam W naamsvereniging
3Fr02519Stam X2 naamsvereniging
4Fr0364Stam HX naamsvereniging
5Fr04234Stam JX naamsvereniging
6Fr05121Stam NX naamsvereniging
7Fr0668Extra stam in database
8Fr0768Extra stam in database
9Fr085Extra stam in database
10Fr09146Extra stam in database
11Fr1081Extra stam in database
12Fr117Extra stam in database
13Fr1239Extra stam in database
14Fr1342Extra stam in database
15Fr1438Extra stam in database
16Fr1535Extra stam in database
17Fr1613Extra stam in andere database
18Fr178Extra stam in andere database
19Ge01186Stam I naamsvereniging
20Ge02198Stam K naamsvereniging
21Ge03183Stam O naamsvereniging
22Ge04148Stam V naamsvereniging
23Ge05778Stam EX naamsvereniging
24Ge0622Extra stam in database
25Ge0741Extra stam in database
26Ge0864Extra stam in database
27Ge0912Extra stam in database
28Ge104Extra stam in andere database
29Gr01218Stam R naamsvereniging
30Gr02529Stam S naamsvereniging
31Gr03198Stam X3 naamsvereniging
32Gr0417Extra stam in database
33Gr0592Extra stam in database
34Gr06143Extra stam in database
35Gr0774Extra stam in database
36Gr089Extra stam in database
37Gr09101Extra stam in database
38Gr1048Extra stam in database
39Gr1111Extra stam in database
40Gr1243Extra stam in database
41Gr138Extra stam in database
42Gr1421Extra stam in database
43Gr158Extra stam in database
44Gr1616Extra stam in andere database
45Gr1711Extra stam in andere database
46NB01429Stam A naamsvereniging
47NB02916Stam B naamsvereniging
48NB03366Stam C naamsvereniging
49NB041933Stam D naamvereniging
50NB05105Stam Q naamsvereniging
51NB06132Stam GX naamsvereniging
52NB0735Extra stam in andere database
53NH01150Stam X1 naamsvereniging
54NH02251Stam X6 naamsvereniging
55NH03262Stam DX naamsvereniging
56NH0478Stam MX naamsvereniging
57NH050Niet gebruikt
58NH0689Extra stam in database
59NH074Extra stam in database
60NH0816Extra stam in database
61NH0911Extra stam in database
62NH1017Extra stam in database
63NH1123Extra stam in database
64NH1270Extra stam in database
65NH1332Extra stam in database
66NH1453Extra stam in database
67NH1513Extra stam in database
68NH1610Extra stam in database
69NH1717Extra stam in andere database
70NH1812Extra stam in andere database
71NH1912Extra stam in andere database
72NH206Extra stam in andere database
73OF01393Stam NC naamsvereniging
74OF0233Stam ND naamsvereniging
75OF03402Stam NG naamsvereniging
76OF040Stam NH naamsvereniging
77OF05111Stam FX naamsvereniging
78OF06124Extra stam in database
79OF0749Extra stam in database
80OF088Extra stam in database
81OF0974Extra stam in database
82OF1050Extra stam in database
83Ov01562Stam AX naamsvereniging
84Ov02216Stam OX naamsvereniging
85Ov038Extra stam in database
86Ov0485Extra stam in database
87Ov0514Extra stam in database
88Ov0640Extra stam in database
89Ov0742Extra stam in database
90Ov0824Extra stam in database
91Ov099Extra stam in database
92Ov1030Extra stam in database
93Ov1114Extra stam in andere database
94Ov1224Extra stam in andere database
95Ut01375Stam E naamvereniging
96Ut02204Stam J naamvereniging
97Ut03415Stam KX naamvereniging
98Ut0463Extra stam in database
99Ut056Extra stam in database
100Ut0635Extra stam in database
101Ut0735Extra stam in database
102Ut0831Extra stam in database
103ZH01457Stam F naamvereniging
104ZH02245Stam G naamvereniging
105ZH03261Stam H naamvereniging
106ZH04273Stam L naamvereniging
107ZH05901Stam M naamvereniging
108ZH06394Stam P naamvereniging
109ZH071056Stam T naamvereniging
110ZH08431Stam U naamvereniging
111ZH09183Stam Y naamvereniging
112ZH10248Stam Z naamvereniging
113ZH11836Stam BX naamvereniging
114ZH12141Stam CX naamvereniging
115ZH13263Stam LX naamvereniging
116ZH1422Extra stam in database
117ZH159Extra stam in database
118ZH1657Extra stam in database
119ZH17102Extra stam in database
120ZH1860Extra stam in database
121ZH1946Extra stam in database
122ZH20150Extra stam in database
123ZH214Extra stam in database
124ZH2282Extra stam in database
125ZH2317Extra stam in database
126ZH2423Extra stam in database
127ZH2547Extra stam in database
128ZH2660Extra stam in database
129ZH2741Extra stam in database
130ZH2837Extra stam in database
131ZH2967Extra stam in database
132ZH3021Extra stam in database
133ZH3168Extra stam in database
134ZH3255Extra stam in database
135ZH337Extra stam in database
136ZH349Extra stam in database
137ZH3536Extra stam in database
138ZH3612Extra stam in database
139ZH3746Extra stam in database
140ZH3818Extra stam in database
141ZH3950Extra stam in database
142ZH4014Extra stam in database
143ZH4110Extra stam in database
144ZH4222Extra stam in database
145ZH4311Extra stam in database
146ZH4421Extra stam in database
147ZH459Extra stam in database
148ZH4610Extra stam in database
149ZH4767Extra stam in database
150ZH487Extra stam in database
151ZH4912Extra stam in andere database
152ZH506Extra stam in andere database
153ZH519Extra stam in andere database
154ZH5213Extra stam in andere database
155ZH5311Extra stam in andere database
156ZH549Extra stam in andere database
157ZH5515Extra stam in andere database
158ZH568Extra stam in andere database
159ZH5713Extra stam in andere database
160ZH589Extra stam in andere database
161ZH596Extra stam in andere database
162ZH607Extra stam in andere database
163ZH6114Extra stam in andere database
164ZH6214Extra stam in andere database
165ZH6311Extra stam in andere database
166ZH6413Extra stam in andere database
167ZH6515Extra stam in andere database
168ZH669Extra stam in andere database

Het nadeel van zo’n verre uitwerking en codering van de nu bekende stammen Groeneveld is dat verder onderzoek deze structuur zal verstoren. Stel bijvoorbeeld dat er binnenkort extra informatie gevonden wordt over de stamvader van stam ZH24 en die blijkt niet uit Bodegraven te komen, maar uit Woerden. Het is logisch om de stamcode dan te veranderen van ZH24 naar Ut09 (het eerstvolgende stamnummer in Utrecht binnen de database. Het stamnummer Ut09 in de afzonderlijke database wordt dan Ut10, etc.

Of stam ZH25 blijkt een tak van stam H te zijn. De code ZH25 vervalt dan voor die Groenevelden en de hogere nummers binnen Zuid-Holland (26 t/m 29) worden elk één nummer verlaagd.

Vooralsnog lijkt dit soort nadelen overkomelijk.

Grootte van de stammen

De stammen kunnen worden ingedeeld naar grootte. Die grootte wordt hier gemeten naar het aantal mensen met de naam Groeneveld (of een spellingvariant daarvan) binnen de stam. Dat leidt tot de volgende tabel:

Aantal Groenevelden
binnen de stam
Aantal stammenWelke stammen
1000 - 19992D, T
500 - 9997B, M, S, X2, AX, BX, EX
100 - 49939A, C, E, F, G, H, I, J, K, L, NC, NG, O, P, Q, R, U, V, W, X1, X3, X6, Y, Z, CX, DX, FX, GX, JX, KX, LX, NX, OX, Fr09, Gr06, Gr09, OF06, ZH17, ZH20
50 - 9924HX, Fr06, Fr07, Fr10, Ge08, Gr05, Gr07, NH04, NH06, NH12, NH14, OF09, OF10, Ov04, Ut04, ZH16, ZH18, ZH22, ZH26, ZH29, ZH31, ZH32, ZH39, ZH47
10 - 4967ND, Dr01, Fr12, Fr13, Fr14, Fr15, Fr16, Ge06, Ge07, Ge09, Gr04, Gr10, Gr11, Gr12, Gr14, Gr16, Gr17, NB07, NH08, NH09, NH10, NH11, NH13, NH15, NH16, NH17, NH18, NH19, OF07, Ov05, Ov06, Ov07, Ov08, Ov10, Ov11, Ov12, Ut06, Ut07, Ut08, ZH14, ZH19, ZH23, ZH24, ZH25, ZH27, ZH28, ZH30, ZH35, ZH36, ZH37, ZH38, ZH40, ZH41, ZH42, ZH43, ZH44, ZH46, ZH49, ZH52, ZH53, ZH55, ZH57, ZH61, ZH62, Zh63, ZH64, ZH65
< 1029NH, Fr08, Fr11, Fr17, Ge10, Gr08, Gr13, Gr15, NH05, NH07, NH20, OF08, Ov03, Ov09, Ut05, ZH15, ZH21, ZH33, ZH34, ZH45, ZH48, ZH50, ZH51, ZH54, ZH56, ZH58, ZH59, ZH60, ZH66

Overzicht Groeneveld – Groeneveld – huwelijken uit verschillende stammen:

Jaar huwelijkPlaatsNaam manStamcodeNaam vrouwStamcode
1701SleeuwijkBarend GroeneveltDSijke GroeneveltA
1823Driever (D)Pieter GroeneveldNDBrechtje Groeneveld?
1825LeensClaas GroeneveldGr05Nantje GroenveldX3
1844Bunde (D)Lefferdus Wubbena GroeneveldNCAntje Groeneveld?
1864Oud-BeijerlandCornelis GroeneveldTJohanna Maria GroeneveldU
1901HilversumGerardus Johannes GroeneveldNGAkke GroenveldX2
1912MaassluisGerrit Johan GroeneveldCXJacomina GroeneveldL
1939WoerdenBastiaan GroeneveldBMatje GroeneveldKX
1960KerkwijkPieter GroeneveldVAntonia GroeneveldO
19????C. GroenveldNH07C. D. Groenveld?
19????Gijsbert GroeneveldPWilly (E. W.) Groeneveld?
19????Doetje GroeneveldWElly Groeneveld?
2000AalsmeerJeffrey GroeneveldAAnnika Rosalie GroeneveldBX