De stammen Groeneveld

Naamsvereniging Groeneveld

In de jaren 1987 tot 2011 heeft er een vereniging bestaan die gericht was op de genealogie van de naam Groeneveld. Eerst heette deze “Familiekring Groeneveld”, later “Naamsvereniging Groeneveld”. Men keek wat breder dan alleen naar de naam Groeneveld. Ook spellingvarianten werden meegenomen:

GroeneveldGroeneveltvan Groeneveldtvan Groenevelt
GroeneveldtGroenenveldvan Groeneveldenvan Groenveld
GroenenveltGroeneveltsvan der Groeneveldtuit Oude Groeneveld
GroenveldGroenveltuit OudegroeneveldGroeneveld de Cock
GroenveldtGruneveldGroeneveld de KaterGroeneveld Folkers
GruneveltGronefeldGroeneveld HuizengaGroeneveld Kuiper
GrunefeldGruenefeldGroeneveld MeijerGroeneveld Müntinga
GrönefeldGröneveldGroeneveld ten NoeverGroeneveld van der Loo
GrünefeldGrüneveldGroeneveld Vinkvan Groenevelt van der Pot
Groeneveltsz Versijdenvan Well Groeneveld

Drie keer per jaar verscheen het blad GroeneveldContact (totaal 66 nummers) en er was een website. Jaarlijks werd een contactdag georganiseerd. De kern van deze activiteiten werd gevormd door een genealogische database met daarin alle bij de naamsvereniging bekende mensen met de naam Groe/ö/ün(e)veld/t/dt in het heden en het verleden.

De naamsvereniging had bij het CBG (Centraal Bureau voor Genealogie) een abonnement op de persoonskaarten / -lijsten van de naam Groeneveld (en spellingvarianten). Jaarlijks werden in het contactblad de gegevens van de ontvangen persoonskaarten en –lijsten gepubliceerd.

In 2010 werd duidelijk dat er onder de leden onvoldoende animo  was om een plek in het bestuur van de vereniging in te nemen en werd besloten de vereniging op te heffen. Rond deze opheffing zijn de genealogische gegevens veiliggesteld op www.stamboomnederland.nl.

Stammen Groeneveld

Binnen deze naamsvereniging werden verschillende “stammen” Groeneveld onderscheiden. Mensen met de naam Groeneveld (en spellingvarianten) behoren tot verschillende stammen als zij niet tot dezelfde stamvader zijn terug te voeren. Je zou kunnen zeggen: “Ze heten wel hetzelfde, maar ze zijn geen familie van elkaar”. Zo werden 46 stammen onderscheiden, gecodeerd van A t/m Z en AX t/m OX (met enkele varianten). Van tijd tot tijd werd in het contactblad een beperkt schematisch overzicht gepubliceerd van één van deze stammen. Vanwege de grote omvang was stam D in tweeën geknipt in een tak “Barend” en een tak “Floris”.

Nadat deze stammen waren genummerd, bleek later uit zorgvuldige studie en analyse dat een aantal stammen toch een gezamenlijke voorvader hadden (of leek dit zeer aannemelijk). Dat geldt voor de drie stammen A, B en D  en voor de twee stammen I en O. Voor een beschrijving van de (mogelijke) samenhang van de stammen A, B en D, zie de aantekening en het schema bij Barend (geb. ca. 1560) in de database. In het kort komt het erop neer dat de stamvaders van stam A (Aert Dirkse, geb. ca. 1665) en stam B (Andries Dirkse, geb. ca. 1655) zeer waarschijnlijk broers van elkaar zijn geweest en dat hun neef (Arien Barends, geb. ca. 1645) waarschijnlijk de vader was van de stamvaders van de twee takken van stam D. Ook de stamvaders van de stammen I (Aert Goderts Joosten, geb. ca. 1617) en O (Joost Godert Joosten, geb. ca. 1600) zijn zeer waarschijnlijk broers van elkaar geweest.

Inmiddels is ook gebleken dat de stamvaders van stam C, Cornelis Sanders Groeneveld, en de stamvader van stam LX, Abraham Sanderse Groeneveld, zeer waarschijnlijk broers van elkaar zijn. Stam LX is dus feitelijk een tak van stam C.

Hieronder een overzicht van de stammen Groeneveld van de naamsvereniging:

CodeOorsprongStamvaderTerug totAlt. code
AWerkendamAert Dirks1660NB01
BWerkendamAndries Dirkse1660NB02
CWoudrichemCornelis Sanders1660NB03
DWerkendamArien Barends1650NB04
EHoenkoopGerrit Bouwense1670Ut01
FOttolandReijnier Cornelis1670ZH01
GLeidenPieter Damis1570ZH02
HBrielleReinbrandt Pieters1610ZH03
INederhemertAert Godert Joosten1610Ge01
JUtrecht (stad)Adam Cornelisz1670Ut02
KNunspeetHendrik Lucassen1720Ge02
LVlaardingenJan Davids1710ZH04
MHendrik-Ido-AmbachtAdriaen Monnenz1510ZH05
NCColdemüntje (D)Willem Engelkes1570OF01
NDDorenborg (D)Harmen Onneken1700OF02
NGGroszwolde (D)Nanne Janssen1710OF03
NHHeerenborg (D)Harm Melefs1620OF04
OWell / AmmerzodenJoost Godert Joosten1600Ge03
PBodegravenLeendert Jans1620ZH06
QPoederoijenAart1710NB05
RWinschotenEvert Klaasens1720Gr01
STen BoerLeendert Jans1640Gr02
THerwijnenCornelis Jansen1680ZH07
UOud-AlblasOcker Aerts1560ZH08
VElspeetTheunis Dirksen1700Ge04
WMinnertsgaJacob Jilles1750Fr01
X1Sint MaartenDirk Jans1720NH01
X2IJlstKeimpe Meijntes1700Fr02
X3WinsumEbel Arijs1720Gr03
X6HeerhugowaardKlaas Willemsz1690NH02
YSint AthoniepolderRochus Pleune1600ZH09
ZKralingenJochem Jans1630ZH10
AXZwolleBerent1680Ov01
BXReeuwijk / ZwammerdamCornelis Gijsberts1670ZH11
CXVlaardingenGerrit Maartensz1600ZH12
DXAmsterdamGerrit1700NH03
EXBeekbergenAalbert Goosens1670Ge05
FXDriever (D)Berend1750OF05
GXPoederoijenGeurt1700NB06
HXStiensAnne Roelofs1660Fr03
JXSneekBeerend Claasses1780Fr04
KXIJsselsteinJan Leendertz1680Ut03
LXHardinxveldAbram1670ZH13
MXDen HelderReijer Jacobsz1735NH04
NXHallumAede Pyters1650Fr05
OXDenekampHendrik1730Ov02

De code IX is niet vergeven door de naamsvereniging.

In de database op deze website is deze codering van de stammen Groeneveld overgenomen. Deze is bij de betreffende personen vermeld in het veld Referentienummer.

Relaties tussen stammen

In de database op deze website staan alleen personen die via geboorte of huwelijk aan elkaar gerelateerd zijn. Toch zijn daarop bijna al deze stammen Groeneveld (met varianten) te vinden. Via huwelijken en geboorten, in een aantal gevallen via korte lijnen en vaker via lange tot zeer lange lijnen, zijn er namelijk relaties tussen deze stammen (en kunnen ze dus op deze website verschijnen).

Alleen de stam NH is nog niet aan deze database gekoppeld.

De meest directe relatie tussen twee stammen is een huwelijk tussen twee mensen uit verschillende stammen. Bijvoorbeeld trouwt in 1901 Akke Groenveld (stam X2) met Gerardus Johannes Groeneveld (stam NG). Iets minder direct: Ene Fokke Oosterhof trouwt in 1861 in Bedum met Ranje Groenveld (stam X3) en in 1865 ook in Bedum met Dieuwerke Groeneveld (stam S). Dat waren resp. zijn derde en vierde huwelijk. De moeders van zijn eerste twee echtgenotes heetten overigens ook Groeneveld: Pieterke (stam Gr05) en Tetje (stam S). Voor uitleg van de stamaanduiding Gr05: zie verderop.

De meeste andere relaties liggen flink wat ingewikkelder, via meerdere (tot erg veel) huwelijken en geboortes. Een voorbeeld daarvan is de volgende. In 1934 trouwt in Utrecht Pieter Groeneveld (stam X2) met Emilie Cornelie Wilhelmina van Walree. Haar grootvader is David Christiaan van Walree. Diens zus Sophia Christina van Walree was getrouwd (1874, Brummen) met Rhijnvis Feith. Diens overgrootvader, ook Rhynvis Feith, trouwde in 1772 in Weener (Oost-Pruisen) met Ockje Groeneveld (stam NC).

Nog meer stammen Groeneveld

Naast de 46 stammen Groeneveld had de Naamsvereniging Groeneveld ook gegevens over wat andere stammen Groeneveld, waarvan men nog niet wist of ze echt niet aan een bekende (en gecodeerde) stam te koppelen waren. Dus kregen deze andere stammen (nog) geen eigen code.

Ook in deze database komen andere stammen Groeneveld voor (dan de 46 van de naamsvereniging). Van een groot aantal daarvan lijkt het niet waarschijnlijk dat ze alsnog te koppelen zijn aan een door de naamsvereniging gecodeerde stam (of aan elkaar) en behoren ze dus een eigen code te krijgen. Van andere stammen is het niet uitgesloten dat ze alsnog in de rechte lijn te koppelen zijn aan een al gecodeerd stam. Deze extra stammen zijn gecodeerd met een aparte code: twee letters voor de provincie, waaruit de stam oorspronkelijk afkomstig is en daarna een volgnummer, dus Gr01, Fr01, Fr02, etc. Ook de stammen die “ontspringen” in Oost-Friesland zijn op die manier gecodeerd: OF01, OF02, etc. De alternatieve codering van de stammen van de naamsvereniging (zie de tabel hierboven) sorteert al voor op dit type codering.

Overzicht aanvullende stammen Groeneveld:

CodeRegioStamvaderTerug tot
Dr01MeppelMichiel Hessels1750
Fr06BaijumPieter Tjeerds1730
Fr07FranekerGerrit Gerrits1690
Fr08LeeuwardenHermanus Willems1715
Fr09WierumKlaas Klaassens1740
Fr10VrouwenparochieDirk Kornelis1740
Fr11OudeschootThijs Abeles1760
Fr12BeetgumGerben Luimes1770
Fr13Hoorn (Terschelling)Hendrik1765
Fr14SijbrandaburenYpe Jarings1730
Fr15WeidumErnst Cornelis1730
Fr16StiensCornelis Sybrens Groeneveld1770
Ge06BeekbergenWessel Aelberts1655
Ge07VaassenSteven Jansen1725
Ge08Gelders VeenendaalWillem Hendriks1720
Ge09BarneveldWillem Jansen1750
Ge10LunterenAalbert Gerritsen Groeneveld1725
Gr04Spijk (Bierum)Geert Ties1750
Gr05BedumAbel Jans1695
Gr06LoppersumHarm Ewolds1755
Gr07EngelbertEvert Klaassens1750
Gr08NoordbroekAelt Eijlders1720
Gr09UIterburenAylt Aylderts1710
Gr10SlochterenHindrik Geerts1730
Gr11BedumMartje Abels1790
Gr12KolhamSteven Derks1750
Gr13WierhuizenAlberdina1815
Gr14WarfhuizenDerk Mennes1775
Gr15GarnwerdClaas Renjes1665
Gr16BlijhamArend Hindriks Groeneveld1765
NH06AmsterdamAdriaan1695
NH07Sint MaartenArien1740
NH08CalslgenJan1725
NH09AalsmeerGijsbert1765
NH10De KwakelMartinus1740
NH11AmsterdamAssuerus en Claas1695
NH12CastricumBarend1750
NH13Wijk aan ZeeKlaas Albertsz1725
NH14Den HelderJohannes1790
NH15HaarlemMachiel1870
NH16Zuid- en Noord-SchermerCornelis1735
OF06Holtland (D)Heije Oltmans1760
OF07Gildehaus (D)Hermann1770
OF08Norden (D)Jan Ulrichs1780
OF09Brijndermoor (D)Antoon Wilken1775
OF10Eilsum (D)Sibrand Sierts1780
Ov03WeerseloLucas1740
Ov04VoltheAlbert Janssen1779
Ov05OotmarsumAleida1705
Ov06DenekampJoannes1755
Ov07DenekampAdriaan1710
Ov08DenekampJan1755
Ov09DenekampJan1780
Ov10Noord DeurningenGerrit1755
Ov11OotmarsumJan1760
Ov12Epe (D)https://groeneveld-delft.nl/tng/getperson.php?personID=I392585&tree=11860
Ov13TilligteJoannes Groeneveld1758
Ov14TilligteLambert Groeneveld1715
Ov15TilligteGeert Olde Groenevelt1708
Ut04VeenendaalWillem1755
Ut05WoerdenCornelis1755
Ut06OudewaterGerrit1695
Ut07UtrechtHendrik1740
Ut08Oud-LoosdrechtElbert1750
Ut09AmersfoortArie Geutse1775
Ut10Abcoude-ProosdijDirk Groeneveld1780
ZH14GroeneveldDirk1262
ZH15SluipwijkPieter Claeszn1670
ZH16BrielleSchilleman Bastiaansz1695
ZH17Ter AarDirk Jansz1735
ZH18ZwammerdamDirk1760
ZH19KoudekerkJan1600
ZH20ZwammerdamDirk Claasz1670
ZH21AlphenWouter1650
ZH22MeerkerkGerrit1670
ZH23StolwijkThijs1740
ZH24BodegravenGijsbert1730
ZH25OudewaterCornelis1740
ZH26LeidenGijsbert1565
ZH27Den HaagGosina1760
ZH28NaaldwijkPhilips Maertensz1570
ZH29BergambachtCornelis1550
ZH30AarlanderveenJohannes1750
ZH31DelfshavenLeendert Govertse1610
ZH32ReeuwijkDirk Aalbertze1735
ZH33ZevenhovenAlbert Janse1665
ZH34KralingenJan Jochemse1625
ZH35SchoonhovenPieter Stevensz1600
ZH36Oud-AlblasAdriaan Aarts1700
ZH37Ouderkerk aan den IJsselCornelis Leendertsz1730
ZH38Ter AarEngel1725
ZH39AlblasserdamGeertje1800
ZH40BoskoopLeendertLeendert1775
ZH41AlphenJoannes1775
ZH42LeidenWillem1650
ZH43SchoonhovenCornelis1650
ZH44GorinchemJohannes1770
ZH45KatwijkJan1715
ZH46GouderakAalbert1770
ZH47ZwammerdamPieter1675
ZH48BrielleAndreas1710
ZH49WaddinxveenJacobus Groeneveld1780

Een weergave van de herkomst van alle bovengenoemde stammen op kaart is te vinden via deze link. De weergave van de herkomst is niet nauwkeurig op straatniveau, zelfs niet op wijkniveau, maar wel op gemeente- of stadsniveau.

En nóg meer stammen

Naast de stammen van de naamsvereniging en de hierboven vermelde extra stammen in de database zijn er ook nog (meestal kleine) stammen Groeneveld gevonden, die tot nu toe niet aan de database gekoppeld konden worden. Ook niet via een lange lijn van huwelijken en geboorten. Die stammen Groeneveld (en spellingvarianten) zijn vooralsnog in een afzonderlijk bestand opgeslagen. De codering van de stammen met provincie-afkorting en tweecijferig volgnummer zijn daarin voortgezet.

Enkele van deze stammen hebben een stamvader in dezelfde periode in hetzelfde dorp als een andere stam. Een gezamenlijke afkomst ligt dan voor de hand. Zolang die evenwel niet is aangetoond, worden deze als afzonderlijke stammen beschouwd.

Hieronder een overzicht van die nog niet gekoppelde stammen:

CodeRegioStamvaderTerug tot
Fr17GerkeskloosterPoppe Jelles1725
Fr18BeetgumSjoerd Jantjes1775
Ge11AmersfoortWillem1670
Gr17RasquertMelle Tonnis1760
NB07BredaAbraham1650
NH17AmsterdamPieter1680
NH18AmsterdamJan1765
NH19AmsterdamJan1750
NH20AmsterdamJoseph1745
NO01SoerabajaStephanus Bartholomeus1810
Ov16Weerselo / RossumLucas1740
ZH50NieuwveenJan1650
ZH51RotterdamAbraham1610
ZH52Ouderkerk aan den IJsselAbraham1675
ZH53RotterdamAbram Jacobse1650
ZH54RotterdamCornelis1655
ZH55Ter AarGerrit1630
ZH56OudshoornAalbert1700
ZH57AlphenClaas Willemsz1640
ZH58ZwammerdamPieter1690
ZH59RotterdamJan1700
ZH60HillegersbergJan Janze1715
ZH61WoerdenDirk1770
ZH62RotterdamJan1740
ZH63NoordenLaurens Krijnen1655
ZH64MolenaarsgraafWigger Adriaans1575
ZH65Ouderkerk aan den IJsselWillem1670

Aantallen personen

In de onderstaande tabel zijn de stammen Groeneveld weergegeven met het aantal personen met die naam in de stam. Met de pijltjestoetsen in de titelvelden is deze tabel te sorteren (bv. kleinste stam eerst of grootste stam eerst).

VolgnrCodeAantal mensen met
naam Groeneveld
Opmerking
1Dr0119Extra stam in database
2Fr01232Stam W naamsvereniging
3Fr02532Stam X2 naamsvereniging
4Fr0363Stam HX naamsvereniging
5Fr04242Stam JX naamsvereniging
6Fr05126Stam NX naamsvereniging
7Fr0673Extra stam in database
8Fr0770Extra stam in database
9Fr085Extra stam in database
10Fr09151Extra stam in database
11Fr1082Extra stam in database
12Fr117Extra stam in database
13Fr1238Extra stam in database
14Fr1342Extra stam in database
15Fr1438Extra stam in database
16Fr1535Extra stam in database
17Fr168Extra stam in database
18Fr1713Extra stam in andere database
19Fr188Extra stam in andere database
20Ge01186Stam I naamsvereniging
21Ge02203Stam K naamsvereniging
22Ge03187Stam O naamsvereniging
23Ge04148Stam V naamsvereniging
24Ge05800Stam EX naamsvereniging
25Ge0623Extra stam in database
26Ge0745Extra stam in database
27Ge0864Extra stam in database
28Ge0912Extra stam in database
29Ge103Extra stam in database
30Ge114Extra stam in andere database
31Gr01219Stam R naamsvereniging
32Gr02532Stam S naamsvereniging
33Gr03199Stam X3 naamsvereniging
34Gr0417Extra stam in database
35Gr05105Extra stam in database
36Gr06149Extra stam in database
37Gr0774Extra stam in database
38Gr089Extra stam in database
39Gr09101Extra stam in database
40Gr1048Extra stam in database
41Gr110Ongebruikt
42Gr1243Extra stam in database
43Gr138Extra stam in database
44Gr1421Extra stam in database
45Gr158Extra stam in database
46Gr1616Extra stam in database
47Gr1711Extra stam in andere database
48NB01453Stam A naamsvereniging
49NB02934Stam B naamsvereniging
50NB03369Stam C naamsvereniging
51NB041975Stam D naamvereniging
52NB05118Stam Q naamsvereniging
53NB06132Stam GX naamsvereniging
54NB0735Extra stam in andere database
55NH01150Stam X1 naamsvereniging
56NH02252Stam X6 naamsvereniging
57NH03262Stam DX naamsvereniging
58NH04101Stam MX naamsvereniging
59NH050Niet gebruikt
60NH0692Extra stam in database
61NH074Extra stam in database
62NH0816Extra stam in database
63NH0911Extra stam in database
64NH1017Extra stam in database
65NH1123Extra stam in database
66NH1278Extra stam in database
67NH1332Extra stam in database
68NH1455Extra stam in database
69NH1513Extra stam in database
70NH1610Extra stam in database
71NH1717Extra stam in andere database
72NH1812Extra stam in andere database
73NH1912Extra stam in andere database
74NH206Extra stam in andere database
75NI0110Extra stam in andere database
76OF01500Stam NC naamsvereniging
77OF0249Stam ND naamsvereniging
78OF03408Stam NG naamsvereniging
79OF040Stam NH naamsvereniging
80OF05111Stam FX naamsvereniging
81OF06125Extra stam in database
82OF0756Extra stam in database
83OF0810Extra stam in database
84OF0987Extra stam in database
85OF1052Extra stam in database
86Ov01577Stam AX naamsvereniging
87Ov02231Stam OX naamsvereniging
88Ov038Extra stam in database
89Ov0499Extra stam in database
90Ov0514Extra stam in database
91Ov0640Extra stam in database
92Ov0742Extra stam in database
93Ov0825Extra stam in database
94Ov099Extra stam in database
95Ov1025Extra stam in database
96Ov1124Extra stam in database
97Ov123Extra stam in database
98Ov139Extra stam in database
99Ov143Extra stam in database
100Ov158Extra stam in database
101Ov1614Extra stam in andere database
102Ut01376Stam E naamvereniging
103Ut02213Stam J naamvereniging
104Ut03420Stam KX naamvereniging
105Ut0463Extra stam in database
106Ut056Extra stam in database
107Ut0635Extra stam in database
108Ut0735Extra stam in database
109Ut0831Extra stam in database
110Ut0916Extra stam in database
111Ut1011Extra stam in database
112ZH01473Stam F naamvereniging
113ZH02247Stam G naamvereniging
114ZH03262Stam H naamvereniging
115ZH04278Stam L naamvereniging
116ZH05906Stam M naamvereniging
117ZH06400Stam P naamvereniging
118ZH071094Stam T naamvereniging
119ZH08431Stam U naamvereniging
120ZH09183Stam Y naamvereniging
121ZH10252Stam Z naamvereniging
122ZH11844Stam BX naamvereniging
123ZH12142Stam CX naamvereniging
124ZH13265Stam LX naamvereniging
125ZH1422Extra stam in database
126ZH159Extra stam in database
127ZH1657Extra stam in database
128ZH17117Extra stam in database
129ZH1860Extra stam in database
130ZH1946Extra stam in database
131ZH20151Extra stam in database
132ZH214Extra stam in database
132ZH2282Extra stam in database
134ZH2317Extra stam in database
135ZH2423Extra stam in database
136ZH2547Extra stam in database
137ZH2660Extra stam in database
138ZH2741Extra stam in database
139ZH2837Extra stam in database
140ZH2967Extra stam in database
141ZH3021Extra stam in database
142ZH3168Extra stam in database
143ZH3256Extra stam in database
144ZH337Extra stam in database
145ZH349Extra stam in database
146ZH3536Extra stam in database
147ZH3612Extra stam in database
148ZH3752Extra stam in database
149ZH3818Extra stam in database
150ZH3963Extra stam in database
151ZH4014Extra stam in database
152ZH4113Extra stam in database
153ZH4222Extra stam in database
154ZH4311Extra stam in database
155ZH4421Extra stam in database
156ZH4520Extra stam in database
157ZH4610Extra stam in database
158ZH4767Extra stam in database
159ZH487Extra stam in database
160ZH494Extra stam in database
161ZH506Extra stam in andere database
162ZH519Extra stam in andere database
163ZH5213Extra stam in andere database
164ZH5311Extra stam in andere database
165ZH549Extra stam in andere database
166ZH5515Extra stam in andere database
167ZH568Extra stam in andere database
168ZH5713Extra stam in andere database
169ZH589Extra stam in andere database
170ZH5912Extra stam in andere database
171ZH607Extra stam in andere database
172ZH6112Extra stam in andere database
173ZH6214Extra stam in andere database
174ZH6311Extra stam in andere database
175ZH6415Extra stam in andere database
176ZH659Extra stam in andere database

Het nadeel van zo’n verre uitwerking en codering van de nu bekende stammen Groeneveld is dat verder onderzoek deze structuur zal verstoren. Stel bijvoorbeeld dat er binnenkort extra informatie gevonden wordt over de stamvader van stam ZH24 en die blijkt niet uit Bodegraven te komen, maar uit Woerden. Het is logisch om de stamcode dan te veranderen van ZH24 naar Ut09 (het eerstvolgende stamnummer in Utrecht binnen de database. Het stamnummer Ut09 in de afzonderlijke database wordt dan Ut10, etc.

Of stam ZH25 blijkt een tak van stam H te zijn. De code ZH25 vervalt dan voor die Groenevelden en de hogere nummers binnen Zuid-Holland (26 t/m 29) worden elk één nummer verlaagd.

Vooralsnog lijkt dit soort nadelen overkomelijk.

Grootte van de stammen

De stammen kunnen worden ingedeeld naar grootte. Die grootte wordt hier gemeten naar het aantal mensen met de naam Groeneveld (of een spellingvariant daarvan) binnen de stam. Dat leidt tot de volgende tabel:

Aantal Groenevelden
binnen de stam
Aantal stammenWelke stammen
1000 - 19992D, T
500 - 9997B, M, S, X2, AX, BX, EX
100 - 49939A, C, E, F, G, H, I, J, K, L, NC, NG, O, P, Q, R, U, V, W, X1, X3, X6, Y, Z, CX, DX, FX, GX, JX, KX, LX, NX, OX, Fr09, Gr06, Gr09, OF06, ZH17, ZH20
50 - 9924HX, Fr06, Fr07, Fr10, Ge08, Gr05, Gr07, NH04, NH06, NH12, NH14, OF09, OF10, Ov04, Ut04, ZH16, ZH18, ZH22, ZH26, ZH29, ZH31, ZH32, ZH39, ZH47
10 - 4968ND, Dr01, Fr12, Fr13, Fr14, Fr15, Ge06, Ge07, Ge09, Gr04, Gr10, Gr12, Gr14, Gr16, Gr17, NB07, NH08, NH09, NH10, NH11, NH13, NH15, NH16, NH17, NH18, NH19, NI01, OF07, Ov05, Ov06, Ov07, Ov08, Ov10, Ov11, Ov12, Ov16, Ut06, Ut07, Ut08, Ut09, ZH14, ZH19, ZH23, ZH24, ZH25, ZH27, ZH28, ZH30, ZH35, ZH36, ZH37, ZH38, ZH40, ZH41, ZH42, ZH43, ZH44, ZH45, ZH46, ZH52, ZH53, ZH55, ZH57, ZH59, ZH61, ZH62, Zh63, ZH64
< 1037NH, Fr08, Fr11, Fr 16, Fr17, Fr18, Ge10, Ge11, Gr08, Gr11, Gr13, Gr15, GR17, NH05, NH07, NH20, OF08, Ov03, Ov09, Ov12, Ov13, Ov14, Ov15, Ut05, ZH15, ZH21, ZH33, ZH34, ZH48, ZH49, ZH50, ZH51, ZH54, ZH56, ZH58, ZH60, ZH65

Overzicht Groeneveld – Groeneveld – huwelijken uit verschillende stammen:

Jaar huwelijkPlaatsNaam manStamcodeNaam vrouwStamcode
1701SleeuwijkBarend GroeneveltDSijke GroeneveltA
1823Driever (D)Pieter GroeneveldNDBrechtje Groeneveld?
1825LeensClaas GroeneveldGr05Nantje GroenveldX3
1844Bunde (D)Lefferdus Wubbena GroeneveldNCAntje Groeneveld?
1864Oud-BeijerlandCornelis GroeneveldTJohanna Maria GroeneveldU
1881Ten BoerWigbolt GroenveldSBarteltje GroenveldGr12
1901HilversumGerardus Johannes GroeneveldNGAkke GroenveldX2
1912MaassluisGerrit Johan GroeneveldCXJacomina GroeneveldL
1939WoerdenBastiaan GroeneveldBMatje GroeneveldKX
1960KerkwijkPieter GroeneveldVAntonia GroeneveldO
19????C. GroenveldNH07C. D. Groenveld?
19????Gijsbert GroeneveldPWilly (E. W.) Groeneveld?
19????Doetje GroeneveldWElly Groeneveld?
2000AalsmeerJeffrey GroeneveldAAnnika Rosalie GroeneveldBX