Parenteel van Keimpe (Keimpe Meintes)


Sjoukjen
 *±1734
 †20-01-1823 Sneek
Rinske Groenveld (1)
 *09-07-1814 IJlst
Sjoukje Groenveld
 *17-12-1860 Betterwird
 †20-06-1955 Ferwerderadeel
X 13-05-1909 Ferwerderadeel 
Dirk Posthumus
 *01-02-1860 Ferwerderadeel
 †12-06-1946 Ferwerderadeel
Klaas Groenveld
 *20-03-1862 Betterwird
X 18-06-1892 Westdongeradeel 
Jetske Bakker
 *28-04-1869 Sneek
 †17-11-1939 Idaarderadeel
Antje Groenveld
 *29-12-1895 Leeuwarden
 †02-10-1994 Leiden
X 28-07-1927 Amsterdam 
Christiaan Zurcher
 *24-03-1896 Den Helder
 †23-03-1969 Amsterdam
Dieuwke Groenveld
 *17-08-1901 Leeuwarden
 †07-02-1953 Leeuwarden
X 07-09-1929 Leeuwarden 
Gerrit Bosch
 *15-05-1893 Leeuwarden
Keimpe Groenveld
 *21-03-1863 Westdongeradeel
X 19-05-1894 Leeuwarden 
Trijntje van der Molen
Gosse Groenveld (1)
 *21-07-1816 IJlst
 †<?-06-1892
X 19-07-1859 Westdongeradeel 
Dieuke Koopmans
 *15-03-1825 Holwerd
Rijkeltje Groenveld (1)
 *13-08-1818 IJlst
 †19-06-1859 Amsterdam
X 06-01-1841 Haarlem 
Arend Schalkwijk
 *27-10-1820 Haarlem
Tjerk Groenveld (1)
 *31-10-1820 IJlst
 †09-08-1884 Veenhuizen
Hijke Groenveld (1)
 *25-01-1823 IJlst
 †12-08-1893 IJmuiden
X 16-03-1876 Velsen 
Hendrik Snellenberg
 *±1823 Zwartsluis
 †01-08-1904 Velsen
Pieter Groenveld (1)
 *28-02-1825 IJlst
Pieter Groenveld (2)
 *24-02-1829 IJlst
Grietje Groenveld
 *30-10-1863 Beetgum
 †21-12-1953 Menaldumadeel
X 06-06-1901 Menaldumadeel 
Willem Dijkstra
 *11-08-1859 het Bildt
 †02-03-1921 Menaldumadeel
Knierke Groenveld
 *28-01-1870 Menaldumadeel
 †06-01-1945 Deurne
Jan Groenveld (2)
 *08-06-1831 Beetgum
X 12-05-1858 Menaldumadeel 
Tetje Ringia
 *23-05-1833 Beetgum
Tiete Groenveld (2)
 *±1837 Grootegast
X 21-05-1874 Menaldumadeel 
Saske Peterson
 *±1841 Berlikum
Keimpe Groenveld
 *08-04-1790 IJlst
 †01-08-1870 Menaldumadeel
X (1) 18-08-1813 IJlst 
Sjoukje Bruinsma
 *25-02-1794 IJlst
 †08-08-1826 IJlst
X (2) 11-05-1828 IJlst 
Grietje Tietes
 *±1802 Grootegast
 †<?-05-1858
Gosse Groenveld
 *08-02-1744 Wymbritseradeel
 †11-06-1829 IJlst
X 
Rinske Dikland
 *±1750 IJlst
 †30-11-1826 IJlst
Keimpe Groenveld
 *16-02-1826 Wymbritseradeel
Geertje Groenveld (1)
 *24-01-1848 IJlst
Baukjen Groenveld (1)
 *15-11-1849 Oosthem
X 05-01-1873 Sneek 
Jan Hofmeester
Dieuwke Groenveld (1)
 *22-06-1852 IJlst
Dieuwke Groenveld (1)
 *30-03-1854 IJlst
IJbeltje Groenveld
 *14-03-1888 IJlst
 †04-06-1954 Heerenveen
X 13-05-1911 IJlst 
Cornelis Zijsling
 *23-02-1880 Wonseradeel
 †14-08-1949 IJlst
Gesina J. Groenveld
 *17-05-1890 IJlst
 †28-10-1959 Smallingerland
X 17-01-1917 IJlst 
Feike Lantinga
 *25-02-1882 IJlst
Jantje Groenveld
 *08-08-1892 IJlst
 †31-01-1975 Sneek
Keimpe Groenveld
 *11-02-1895 IJlst
 †10-03-1959 IJlst
X 11-05-1921 Wonseradeel 
Tjeerdtje de Groot
 *25-11-1897 Menaldumadeel
 †02-05-1943 IJlst
Trijntje Groenveld
 *31-03-1899 IJlst
 †13-04-1991 Sneek
X 30-01-1926 IJlst 
Andries B. Renema
 *27-04-1901 Wymbritseradeel
 †28-05-1978 IJlst
Rink Groenveld (2)
 *02-02-1859 Wymbritseradeel
X 02-05-1885 Wymbritseradeel 
Neeltje Hoekstra
 *14-04-1859 Doniawerstal
Vrouwtje Groenveld (2)
 *±1861 Roordahuizum
 †09-09-1932 Sneek
X 24-02-1884 Sneek 
Gerben van der Zijl
 *±1863 Sneek
Gerrit Groenveld (2)
 *25-01-1866 IJlst
Gerrit Groenveld (2)
 *24-02-1868 IJlst
Hendrika Groenveld (2)
 *24-02-1868 IJlst
Hendrika Groenveld (2)
 *07-11-1869 IJlst
Hendrika Groenveld (2)
 *07-12-1873 IJlst
 †04-12-1943 Dordrecht
X 26-04-1901 Zierikzee 
Willem Bal
 *08-03-1865 Zierikzee
 †07-03-1939 Oostkapelle
Keimpe Groenveld
 *03-11-1828 Wymbritseradeel
X (1) 05-06-1847 Wymbritseradeel 
Willemke Jaarsma
 †<?-04-1858
X (2) 02-05-1858 IJlst 
Gesina ten Cate
 *±1835 IJlst
 †<?-08-1875
X (3) 23-08-1875 IJlst 
Jetske Boschma
 *±1828 Wymbritseradeel
Sijbren Groenveld
 *25-11-1831 Wymbritseradeel
 †22-12-1831 Wymbritseradeel
Yttje Groenveld
 *19-02-1833 Wymbritseradeel
 †14-05-1834 Wymbritseradeel
Rink Groenveld
 *07-06-1863 IJlst
 †31-07-1946 IJlst
X (1) 03-01-1891 Wymbritseradeel 
Mintje Speerstra
 †<?-04-1920
X (2) 25-04-1920 IJlst 
Doetje A. Tuinman
 *28-11-1860 IJlst
 †05-07-1939 IJlst
Sijbren Groenveld
 *13-09-1835 Wymbritseradeel
 †29-03-1880 Wymbritseradeel
X 10-05-1857 IJlst 
Grietje Groenveld
 *16-02-1836 IJlst
 †02-04-1916 IJlst
Yttje Groenveld
 *17-10-1837 Wymbritseradeel
 †19-10-1837 Wymbritseradeel
Geertje Groenveld (1)
 *31-03-1863 Wymbritseradeel
 †17-01-1907 Amsterdam
Rink Groenveld (3)
 *20-02-1873 Wymbritseradeel
 †07-09-1878 IJlst
Fokje Groenveld (3)
 *28-03-1874 Wymbritseradeel
Rink Groenveld (3)
 *17-10-1877 Wymbritseradeel
 †02-05-1878 Wymbritseradeel
Taeke Groenveld
 *07-08-1905 Wymbritseradeel
 †08-08-1993 Leidschendam
X 09-11-1934 Voorburg 
Sophia G. de Roos
 *27-09-1912 Voorburg
 †08-02-1992 Voorburg
Johan Groenveld
 *14-02-1907 Wymbritseradeel
 †13-09-1998 Wymbritseradeel
X 28-04-1955 Wymbritseradeel 
Jacoba Groenveld
 *22-07-1921 IJlst
 †10-02-2000 Bolsward
Pieter Groenveld
 *23-10-1908 Wymbritseradeel
 †08-01-2006 Bolsward
X 14-05-1937 Hennaarderadeel 
Hesseltje Terpstra
 *29-07-1913 Hennaarderadeel
 †23-09-1991 Bolsward
Grietje Groenveld
 *02-06-1913 Wymbritseradeel
 †06-07-1996 Heeg
X 27-04-1939 Wymbritseradeel 
Jacob Duiker
 *10-03-1912 Wymbritseradeel
 †25-01-1992 Sneek
Anne Groenveld
 *15-09-1918 Wymbritseradeel
 †26-09-1943 Sneek
X 15-06-1940 Wymbritseradeel 
Ybeltje Abma
 *Menaldumadeel
Jan Groenveld
 *22-12-1922 Wymbritseradeel
 †15-03-1923 Wymbritseradeel
Rink Groenveld (3)
 *01-02-1879 Wymbritseradeel
 †27-05-1961 IJlst
X 06-05-1905 Wymbritseradeel 
Tjitske Bouma
 *31-10-1883 Hennaarderadeel
 †12-03-1971 Sneek
Anna Groenveld
 *20-05-1906 Wymbritseradeel
 †13-02-1998 Sneek
X 18-07-1924 Wymbritseradeel 
Kornleis van der Velde
 *23-05-1904 Wymbritseradeel
Durk Groenveld
 *12-08-1907 Oosthem
 †20-01-1983 Grouw
X 10-05-1928 Schoterland 
Kornelisje Akkerman
 *25-03-1907 Doniawerstal
 †19-06-1976 Leeuwarden
Taeke Groenveld
 *10-01-1909 Wymbritseradeel
 †14-11-1976 Leeuwarden
X 16-04-1942 Wymbritseradeel 
Yke Reijenga
 *18-08-1909 Wymbritseradeel
Yde Groenveld
 *04-12-1911 Wymbritseradeel
 †03-02-1915 Sneek
Rink Groenveld
 *26-12-1912 Wymbritseradeel
 †20-02-1993 Jutryp
X 04-05-1939 Wymbritseradeel 
Anna Takoma
 *11-10-1915 Sneek
Lijsbeth Groenveld
 *09-01-1916 Wymbritseradeel
 †31-03-1978 Sneek
X (1) 05-05-1938 Wymbritseradeel 
Ysbrand Cnossen
 *27-08-1913 Wymbritseradeel
 †08-11-1949 Wymbritseradeel
X (2) 13-03-1958 Wymbritseradeel 
Rimmer van der Hoek
 *14-08-1911 Wymbritseradeel
Yde Groenveld
 *18-05-1920 Wymbritseradeel
 †24-04-1999 Sneek
Pieter Groenveld (3)
 *10-10-1881 Wymbritseradeel
 †26-03-1948 Sneek
X 13-05-1905 Wymbritseradeel 
Rinske Sjaarda
 *31-03-1885 Hennaarderadeel
Teeke Groenveld
 *25-12-1838 Wymbritseradeel
 †<1893
X (1) 15-05-1862 Idaarderadeel 
Sytske Wartena
 *±1838 Roordahuizum
 †<?-05-1868
X (2) 05-06-1868 Wymbritseradeel 
Sibbeltje van der Meer
 *±1852
 †<?-04-1872
X (3) 27-04-1872 Wymbritseradeel 
Anna Wiersma
 *20-03-1848 Wymbritseradeel
 †21-10-1899 Wymbritseradeel
Yttje Groenveld
 *25-11-1841 Wymbritseradeel
 †14-05-1892 Wymbritseradeel
Botje Groenveld
 *28-10-1844 Wymbritseradeel
 †19-06-1875 Wymbritseradeel
Rink Groenveld (1)
 *14-06-1799 IJlst
 †25-10-1854 Wymbritseradeel
X 21-06-1825 Wymbritseradeel 
Geertje Nijdam
 *±1806
 †15-01-1878 IJlst
Voor hun 5 kinderen
zie Teeke Groenveld
Anna Wiersma
 *20-03-1848 Wymbritseradeel
 †21-10-1899 Wymbritseradeel
X 27-04-1872 Wymbritseradeel 
Teeke Groenveld
 *25-12-1838 Wymbritseradeel
 †<1893
Fokje Groenveld (1)
 *31-03-1807 IJlst
 †24-01-1876 Oosthem
X 04-09-1827 Wymbritseradeel 
Pytter Wiersma
 *30-05-1800 Wymbritseradeel
 †28-07-1881 Wymbritseradeel
Sijke Groenveld (2)
 *18-09-1825 IJlst
 †23-12-1826 IJlst
Sibbeltje Groenveld (3)
 *08-07-1832 Wymbritseradeel
X 23-05-1858 IJlst 
Sietze Leenstra
 *±1832 Wymbritseradeel
Klaas Groenveld
 *11-09-1876 IJlst
Pieter Groenveld (3)
 *21-06-1840 Wymbritseradeel
X 14-01-1876 IJlst 
Trijntje Bakker
 *±1840 Sloten
Grietje Groenveld (3)
 *15-02-1848 IJlst
Keimpe Groenveld
 *06-10-1776 IJlst
 †28-04-1857 IJlst
X (1) 
IJtje Wijtzen
 *05-07-1772 Heeg
 †21-01-1823 Heeg
X (2) 16-05-1824 IJlst 
Janke
 *23-07-1783 Abbega
 †12-05-1830 Wymbritseradeel
X (3) 27-08-1831 Wymbritseradeel 
Trijntje van der Meer
 *04-11-1805 Gaastmeer
 †>?-01-1876
Martzen Groenveld
 *20-12-1830 IJlst
Uilkjen Groenveld
 *16-09-1832 IJlst
Rink Groenveld
 *±1808 IJlst
X 20-09-1829 IJlst 
Richtje Faber
 *±1810 IJlst
Hylkje Groenveld
 *±1810
Martsen Groenveld
 *30-11-1833 IJlst
X (1) 15-10-1854 IJlst 
Simon Wytzes
 *±1834 IJlst
X (2) 10-05-1857 IJlst 
Oene Wagenaar
 *±1831 IJlst
Voor het kind uit (1)
zie Sijbren Groenveld
Grietje Groenveld
 *16-02-1836 IJlst
 †02-04-1916 IJlst
X (1) 10-05-1857 IJlst 
Sijbren Groenveld
 *13-09-1835 Wymbritseradeel
 †29-03-1880 Wymbritseradeel
X (2) 24-05-1884 Wymbritseradeel 
Jan Vierstra
 *±1827 Oosthem
Riemke Groenveld
 *19-03-1838 IJlst
 †12-08-1914 IJlst
X 30-06-1861 IJlst 
Sieger Vierstra
 *±1838 Oosthem
Pieter Groenveld
 *11-03-1840 IJlst
Hylkjen Groenveld
 *28-04-1842 IJlst
 †23-11-1844 IJlst
Sjoerd Groenveld
 *±1813 IJlst
X 23-12-1832 IJlst 
Wytske van Teerns
 *±1813 Irnsum
Pieter Groenveld
 *±1781
 †27-02-1823 IJlst
X 
Martzen Buitenhoff
Martzen Groenveld
 *17-03-1835 IJlst
X 26-11-1854 IJlst 
Abe Abma
 *±1830 IJlst
Wijbe Groenveld
 *28-03-1837 IJlst
X 05-05-1859 IJlst 
Stijntje Faber
 *±1831 Bozum
Meinte Groenveld
 *19-12-1838 IJlst
Wypkjen Groenveld
 *23-02-1841 IJlst
Wypkjen Groenveld
 *11-04-1845 IJlst
Jelte Groenveld
 *07-02-1848 IJlst
Meinte Groenveld
 *10-01-1852 IJlst
Jan Groenveld
 *±1810 IJlst
X 25-05-1834 IJlst 
Rinkjen Wijbenga
 *±1811 Nijland
Antje Groenveld
 *10-03-1812 Sneek
X 23-10-1836 IJlst 
Wypco Walstra
Antje Groenveld
 *12-09-1845 Wymbritseradeel
 †26-01-1914 Amsterdam
X 25-05-1867 Wymbritseradeel 
Anne Hamersma
 †<1914
Mijndert Groenveld
 *28-04-1904 Amsterdam
 †05-07-1968 Carcavelos (Por.)
X 04-10-1932 Amsterdam 
Louise E.M. Hakkenberg van Gaesbeek
 *22-04-1906 Amsterdam
Catharina Groenveld
 *12-04-1907 Amsterdam
 †07-05-2006 Den Haag
X 10-12-1946 Amsterdam 
Abraham C. Goverse
 *08-04-1904 Den Haag
 †07-10-1976 Den Haag
Rink Groenveld
 *28-09-1874 IJlst
 †15-02-1951 Amsterdam
X 02-10-1902 Amsterdam 
Trijntje van der Meulen
 *23-03-1881 Groningen
 †08-02-1934 Amsterdam
Gerredina H.E. Groenveld
 *21-10-1902 Amsterdam
 †16-07-1987 Amsterdam
X 19-02-1931 Amsterdam 
Jacobus G. Meijer
 *09-03-1906 Amsterdam
 †15-12-1972 Amsterdam
Meinte R. Groenveld
 *21-10-1902 Amsterdam
 †12-02-1988 Lewedorp
X 19-09-1929 Amsterdam 
Johanna M. Blankevoort
 *26-07-1904 Amsterdam
Hendrik Groenveld
 *21-10-1905 Amsterdam
 †02-06-1985 Amsterdam
X 06-06-1935 Amsterdam 
Catharina M.C. Bijlsma
 *24-10-1907 Amsterdam
Sijmen Groenveld
 *29-04-1876 IJlst
 †01-09-1963 Leiden
X 13-06-1901 Amsterdam 
Cornelia de Wilde
 *23-12-1869 Amsterdam
 †12-04-1939 Amsterdam
Tietje Groenveld
 *28-12-1878 IJlst
 †31-03-1958 Amsterdam
X (1) 14-06-1900 Amsterdam 
Lambertus J.T. Bekkers
 *16-09-1876 Renkum
 †25-02-1928 Soest
X (2) 27-12-1934 Utrecht 
Marinus Wllems
 *21-01-1882 Utrecht
Waling Groenveld
 *27-08-1882 Amsterdam
 †04-03-1883 Amsterdam
Jan Groenveld
 *29-03-1885 Amsterdam
 †27-03-1888 Amsterdam
Meinte Groenveld
 *09-02-1849 Wymbritseradeel
 †05-01-1909 Amsterdam
X 26-10-1873 IJlst 
Martzen Groenveld
 *12-07-1849 IJlst
 †08-11-1912 Amsterdam
Jelte Groenveld
 *12-06-1855 Wymbritseradeel
X 07-02-1892 Sneek 
Haye Beyma
Rink Groenveld
 *22-05-1814 IJlst
 †<1909
X 28-05-1837 IJlst 
Tietie Walinga
 *19-12-1815 Nijland
 †<1892
Meinte Groenveld
 *07-05-1843 IJlst
 †11-01-1844 IJlst
Tjitske Groenveld
 *16-11-1844 IJlst
IJttje Groenveld
 *20-12-1873 IJlst
 †04-09-1945 IJlst
X 28-03-1901 IJlst 
Sipke de Schiffart
 *21-04-1872 Wymbritseradeel
 †30-05-1936 IJlst
Sijmen Groenveld
 *21-04-1877 IJlst
Sjoukje Groenveld
 *03-04-1879 IJlst
Meinte Groenveld
 *22-01-1847 IJlst
X 30-06-1871 IJlst 
Aukjen Cramer
 *±1846 IJlst
Voor hun 5 kinderen
zie Meinte Groenveld
Martzen Groenveld
 *12-07-1849 IJlst
 †08-11-1912 Amsterdam
X 26-10-1873 IJlst 
Meinte Groenveld
 *09-02-1849 Wymbritseradeel
 †05-01-1909 Amsterdam
Fokje Groenveld
 *18-11-1851 IJlst
 †19-12-1851 IJlst
Fokje Groenveld
 *05-12-1852 IJlst
Pietje Groenveld
 *30-03-1880 IJlst
 †28-10-1966 Rijnsburg
X 06-02-1913 Rijnsburg 
Jan Kralt
 *03-04-1877 Rijnsburg
 †24-06-1956 Leiden
Grietje Groenveld
 *31-01-1912 IJlst
 †19-09-2004 Weststellingwerf
X 02-11-1933 Enkhuizen 
Jacob Koorn
 *09-11-1907 Bovenkarspel
 †09-12-1985 Weststellingwerf
Sijmen Groenveld
 *21-03-1882 IJlst
 †18-03-1964 Leeuwarden
X 15-04-1911 IJlst 
Pietertje Vledder
 *16-09-1885 Oostermeer
Sjoukje Groenveld
 *09-03-1884 IJlst
Antje Groenveld
 *26-01-1886 IJlst
 †25-01-1975 Sneek
X 25-05-1912 IJlst 
Pieter Teitsma
 *09-11-1879 Rauwerderhem
 †15-06-1946 Sneek
Fettje Groenveld
 *13-12-1917 IJlst
 †15-10-1994 Hengelo (Ov.)
X 21-03-1945 IJlst 
Jan Visser
 *03-04-1906 Wymbritseradeel
 †07-06-1985 Hengelo (Ov.)
Gerben Groenveld
 *29-08-1924 IJlst
 †25-10-1996 Diepenveen
Seije Groenveld
 *04-12-1888 Groningen
 †24-08-1969 IJlst
X 18-08-1917 IJlst 
Tietje de Jong
 *15-12-1892 Utingeradeel
Gerben Groenveld
 *26-08-1926 IJlst
 †27-02-1975 Franeker
Arend Groenveld
 *13-01-1891 IJlst
 †04-05-1976 Wymbritseradeel
X 14-05-1925 IJlst 
Anna Tijsma
 *31-05-1896 IJlst
 †19-08-1956 IJlst
Sjoukje Groenveld
 *01-07-1893 IJlst
 †19-11-1978 Dantumadeel
X 29-06-1919 IJlst 
Tjeerd Popma
 *22-04-1888 Meppel
 †25-02-1954 Dantumadeel
Jantje Groenveld
 *31-01-1896 IJlst
Gerben Groenveld
 *12-03-1855 IJlst
X 18-05-1879 IJlst 
Grietje Algera
 *13-01-1857 IJlst
Antje Groenveld
 *28-10-1857 IJlst
Antje Groenveld
 *15-03-1891 IJlst
 †20-09-1960 Leeuwarden
X 19-05-1918 IJlst 
Jan Couperus
 *13-10-1890 Wymbritseradeel
Sijmen Groenveld
 *27-05-1892 IJlst
 †05-12-1981 Sneek
X 02-10-1924 IJlst 
Sijke Brekeveld
 *21-11-1895 Haskerland
 †24-08-1989 Sneek
Sjoukje Groenveld
 *19-01-1900 IJlst
 †09-11-1917 IJlst
Tjibbe K. Groenveld
 *03-09-1901 IJlst
Jan Groenveld
 *15-10-1860 IJlst
 †08-01-1941 Sneek
X 01-06-1890 IJlst 
Berber de Vries
 *26-02-1866 Baarderadeel
Anneke Groenveld
 *18-07-1863 IJlst
Anneke Groenveld
 *22-09-1865 IJlst
 †16-12-1941 Wonseradeel
Sijmen Groenveld
 *16-05-1817 IJlst
 †<?-11-1912
X 22-05-1842 IJlst 
Sjoukje Gerbensma
 *±1822 Wymbritseradeel
 †<?-11-1912
Keimpe Groenveld
 *14-12-1819 IJlst
 †30-09-1822
Marijke Groenveld
 *31-10-1843 IJlst
Jeltje Groenveld
 *21-09-1869 Franeker
 †13-09-1956 Gaasterland
X 21-07-1894 Wymbritseradeel 
Gatze Haagsma
 *02-10-1867 Wonseradeel
 †07-01-1919 Sneek
Tjitske Groenveld
 *10-01-1897 IJlst
 †05-11-1915 IJlst
Meinte Groenveld
 *03-09-1908 IJlst
 †16-04-1993 Wymbritseradeel
Rinske Groenveld
 *29-09-1870 IJlst
 †20-03-1929 Groningen
X 24-05-1896 IJlst 
Anne Groenveld
 *21-09-1870 IJlst
 †29-12-1945 IJlst
Cornelia Groenveld
 *29-11-1872 IJlst
 †20-12-1953 Sneek
X 
Hessel Visser
 *20-09-1868 Rauwerderhem
 †15-11-1949 Franeker
Meinte Groenveld
 *09-05-1901 IJlst
 †16-06-1970 Smallingerland
X 14-05-1924 IJlst 
Trijntje Labordus
 *30-07-1903 Wonseradeel
 †29-06-1982 Drachten
Hendrik Groenveld
 *21-06-1903 IJlst
 †17-04-1978 IJlst
X (1) 23-09-1927 Workum 
Johanna Smith
 *18-02-1903 Hindeloopen
X (2) 16-05-1931 IJlst 
Sietje Hoekstra
 *01-01-1906 Workum
Dirk Groenveld
 *02-11-1912 IJlst
 †30-10-1933 Sneek
Rijkel Groenveld
 *23-05-1875 IJlst
 †01-01-1956 IJlst
X 26-05-1900 IJlst 
Jannetje Kuperus
 *05-02-1877 Sneek
 †23-03-1934 IJlst
Hiltje Groenveld
 *23-07-1878 IJlst
 †07-08-1971 IJlst
X 09-09-1900 IJlst 
Jan van der Goot
 *25-09-1870 IJlst
 †23-10-1945 IJlst
Tjitske Groenveld
 *17-03-1882 IJlst
 †29-09-1959 IJlst
X 25-05-1902 IJlst 
Willem Dijkstra
 *17-04-1880 IJlst
 †27-02-1950 IJlst
Meinte Groenveld
 *31-10-1843 IJlst
X 26-05-1867 Sneek 
Froukje Spoelstra
 *06-11-1841 Sneek
Voor hun 2 kinderen
zie Rinske Groenveld
Anne Groenveld
 *21-09-1870 IJlst
 †29-12-1945 IJlst
X 24-05-1896 IJlst 
Rinske Groenveld
 *29-09-1870 IJlst
 †20-03-1929 Groningen
Tjitske Groenveld
 *08-11-1845 IJlst
Jeltje Groenveld (1)
 *19-11-1876 IJlst
Luut Groenveld (1)
 *20-04-1878 Purmerend
 †16-05-1878 Coevorden
Wemeltien Groenveld
 *08-07-1909 Zaandam
 †02-03-1989 Limmen
X 26-01-1938 Amsterdam 
Lourens J. de Leth
 *14-04-1907 Amsterdam
Gerben L. Groenveld
 *01-09-1910 Amsterdam
 †24-10-1991 Amsterdam
X (1) 30-11-1932 Amsterdam 
Dorothea E. Keiser
 *10-04-1915 Amsterdam
 †08-11-1933 Amsterdam
X (2) 06-02-1935 Amsterdam 
Maria H.A. Trampe
 *16-01-1912 Amsterdam
 †25-11-1968 Amsterdam
Siemetje G. Groenveld
 *15-02-1912 Amsterdam
 †23-04-1912 Amsterdam
Jurre Groenveld
 *28-12-1913 Zaandam
 †08-03-1960 Amsterdam
X 02-03-1944 Amsterdam 
Aaltje Boer
 *09-08-1914 Giethoorn
Grietje Groenveld
 *15-03-1918 Amsterdam
 †25-06-1919 Amsterdam
Alberdina Groenveld
 *17-09-1920 Amsterdam
 †20-01-1986 Lelystad
X 31-12-1941 Amsterdam 
Andreas J. Kemmink
 *20-05-1917 Amsterdam
 †25-09-1998 Turnhout (B)
Gerrit Groenveld
 *20-09-1922 Wageningen
 †04-05-1926 Amsterdam
Maria J. Groenveld
 *13-10-1923 Rotterdam
 †18-08-2001 Amsterdam
X 24-09-1947 Amsterdam 
Johan M. Putting
 *23-01-1921 Amsterdam
 †19-07-1996 Amsterdam
Luutse Groenveld
 *08-05-1929 Amsterdam
 †07-12-1986 Amsterdam
Willem Groenveld
 *13-01-1931 Amsterdam
 †31-10-2002 Arnhem
Luutse Groenveld (1)
 *11-03-1879 Odoorn
 †14-12-1964 Amsterdam
X 10-12-1908 Purmerend 
Wemeltien Post
 *29-03-1890 Vianen
Riekel Groenveld (1)
 *19-06-1881 Hasselt
 †15-03-1967 Amsterdam
Jeltje Groenveld (1)
 *±1883 Bovenkarspel
 †31-03-1909 Purmerend
Johannes Groenveld (2)
 *17-03-1889 Zwartsluis
 †22-12-1961 Purmerend
Bregtje Groenveld (2)
 *±1891 Purmerend
 †02-11-1913 Haarlem
Tjikske Groenveld (2)
 *30-09-1893 Purmerend
 †04-04-1979 Rotterdam
X (1) 29-12-1921 Purmerend 
Wilhelmus P.J. van der Linde
 *26-02-1896 Haarlem
 †06-11-1938 Bussum
X (2) 16-07-1962 Amsterdam 
Klaas Veldman
 *17-05-1890 Rauwerderhem
 †09-08-1965 Amsterdam
X (3) 08-04-1969 Rotterdam 
Andreas E. Steijling
 *12-09-1895 Nieuwer Amstel
Regina L. Groenveld
 *18-04-1929 Rotterdam
 †10-05-1998 Oosterhout
Maarten Groenveld (2)
 *18-07-1895 Purmerend
 †19-11-1940 Rotterdam
X 23-09-1925 Rotterdam 
Cornelia P. Schilder
 *19-01-1905 Purmerend
Hiske Groenveld (2)
 *01-02-1898 Purmerend
 †27-12-1967 Rotterdam
X 01-02-1923 Purmerend 
Andreas E. Steijling
 *12-09-1895 Nieuwer Amstel
Froukje Groenveld (2)
 *23-03-1900 Purmerend
 †18-07-1953 Castricum
Anne Groenveld (2)
 *06-05-1901 Purmerend
 †03-10-1946 Purmerend
X 16-07-1927 Zuid- en Noord-Schermer 
Neeltje J. Molenaar
 *27-12-1901 Zuid- en Noord-Schermer
Louisa Groenveld (2)
 *18-02-1907 Purmerend
 †30-04-1983 Purmerend
Gerben Groenveld (2)
 *25-07-1909 Purmerend
 †19-10-1984 Purmerend
Gerben Groenveld
 *01-05-1848 IJlst
 †31-03-1934 Alkmaar
X (1) 23-01-1876 IJlst 
Sijmentje Nijdam
 *±1844 IJlst
 †<1887
X (2) 13-02-1887 Franeker 
Louisa Zwart
 *06-03-1868 Franeker
Hiltje Groenveld
 *04-04-1905 IJlst
 †13-08-1993 Wymbritseradeel
X 23-05-1931 IJlst 
Meinte Bergstra
 *09-07-1904 Wymbritseradeel
 †21-12-1972 IJlst
Anne Groenveld
 *08-07-1907 Wonseradeel
 †22-09-1983 Haskerland
Wilhelmina Groenveld
 *10-03-1914 IJlst
 †05-03-1986 Sneek
X 20-04-1977 Franeker 
Gerrit P. Kramer
 *24-05-1912 Groningen
Rijkel Groenveld
 *22-11-1878 IJlst
X 21-05-1904 IJlst 
Johanna Jaarsma
 *06-06-1880 IJlst
Luitzen Groenveld
 *04-01-1880 IJlst
Anne Groenveld
 *19-11-1909 IJlst
 †19-04-1981 Sneek
Douwe Groenveld
 *17-10-1911 IJlst
 †27-03-1972 Beverwijk
X 02-08-1934 IJlst 
Janke van der Goot
 *20-05-1914 IJlst
Gerben Groenveld
 *28-11-1881 IJlst
 †14-08-1958 IJlst
X 05-06-1904 IJlst 
Sjoukje Dijkstra
 *19-07-1882 IJlst
 †07-09-1953 IJlst
Egbertje Groenveld (1)
 *24-03-1913 Achtkarspelen
 †21-01-2005 Achtkarspelen
X 24-05-1941 Achtkarspelen 
O. M. van Dijk
 *12-06-1913 Achtkarspelen
 †15-06-1979 Leeuwarden
Hiltje Groenveld (3)
 *17-01-1922 Achtkarspelen
 †30-01-1978 Buitenpost
Cornelis Groenveld
 *28-12-1884 IJlst
 †07-05-1970 Drogeham
X (1) 13-05-1911 Wymbritseradeel 
Ytje Buma
 *04-07-1885 Oosthem
 †12-04-1913 Achtkarspelen
X (2) 14-09-1916 Achtkarspelen 
Leelke de Vries
 *28-07-1884 Menaldumadeel
 †12-11-1918 Achtkarspelen
X (3) 28-10-1920 Achtkarspelen 
Antje Hoeksma
 *23-09-1900 Achtkarspelen
 †12-10-1964 Achtkarspelen
Jeltje Groenveld
 *14-04-1888 IJlst
 †24-12-1969 Enkhuizen
X 13-05-1912 Enkhuizen 
Klaas Mazereeuw
 *10-11-1885 Opperdoes
 †17-01-1943 Enkhuizen
Jelle Groenveld
 *29-04-1891 IJlst
Jetske Groenveld
 *20-05-1894 IJlst
 †27-02-1986 Ermelo
X 19-05-1921 IJlst 
Floris Sterk
 *27-05-1894 Wymbritseradeel
 †21-04-1956 Ermelo
Anne Groenveld
 *31-03-1850 IJlst
 †27-01-1942 IJlst
X 20-05-1877 IJlst 
Hiltje Nijdam
 *07-02-1853 IJlst
 †19-01-1929 IJlst
Rintje Groenveld
 *16-01-1911 Sneek
 †21-02-1968 Bolsward
X 17-06-1936 Wonseradeel 
Anke Postema
 *28-10-1912 Wonseradeel
 †30-05-1991 Bolsward
IJtje Groenveld
 *01-04-1917 Sneek
 †02-11-1988 Harderwijk
X 24-08-1937 Bolsward 
Alle van der Veen
 *09-03-1907 Tietjerksteradeel
Jarig Groenveld (1)
 *30-10-1883 IJlst
 †16-07-1960 Bolsward
X 22-08-1908 Sneek 
Aaltje Ouendag
 *12-10-1884 Sneek
Pieter Groenveld
 *04-03-1918 Weesp
 †16-12-2003 Maastricht
X 
Juliette Janssens
 *13-09-1918 Valkenburg (Li.)
 †03-06-2003 Maastricht
Rijkel Groenveld (2)
 *11-01-1889 Sneek
 †24-01-1952 Weesperkarspel
X 22-10-1915 Weesp 
Hendrikje Bergh
 *19-07-1896 Weesp
 †16-01-1988 Amsterdam
Siemetje Groenveld (2)
 *±1891 Abcoude Proosdij
 †15-09-1917 Amsterdam
Jeltje Groenveld (2)
 *01-10-1893 Sneek
 †24-10-1980 Weesp
X 12-04-1913 Mülheim an der Ruhr (D) 
Jan Wijngaarden
 *12-07-1888 Amsterdam
 †10-05-1976 Weesp
Rinskje Groenveld (2)
 *05-06-1896 Sneek
 †03-07-1972 Weesp
X 22-07-1916 Mülheim an der Ruhr (D) 
Hendrik Bergh
 *29-01-1890 Weesp
Pieter Groenveld
 *11-10-1852 IJlst
 †<?-08-1908
X (1) 20-01-1878 IJlst 
Ytje Nooitgedagt
 *±1853 IJlst
 †<1888
X (2) 18-03-1888 IJlst 
Anneke Burghgraaf
 *25-09-1864 Wymbritseradeel
Marten Groenveld
 *02-10-1855 IJlst
 †11-12-1929 IJlst
X 01-11-1891 IJlst 
Akke de Hei
 *±1846 Lippenhuizen
Martzen Groenveld
 *17-09-1857 IJlst
Aafje Groenveld
 *05-03-1860 IJlst
Aafke Groenveld
 *14-04-1863 IJlst
Rijkel Groenveld
 *17-03-1822 IJlst
X 22-05-1842 IJlst 
Jelte Gerbensma
 *1820
Wytske Groenveld
 *26-11-1824 IJlst
X 29-06-1845 IJlst 
Sijbren Gerkema
Meinte Groenveld
 *11-03-1784 IJlst
 †23-11-1859 IJlst
X 
Martzen Buitenhoff
Fyke Groenveld
 *31-07-1814 IJlst
 †27-02-1881 IJlst
X 19-11-1837 IJlst 
Otte Lantinga
 *±1815 IJlst
Bonne Groenveld
 *24-03-1838 IJlst
 †17-09-1845 IJlst
Antje Groenveld
 *03-08-1840 IJlst
 †12-11-1927 Bloemendaal
X 23-05-1858 IJlst 
Alle van der Werff
 *±1838 IJlst
Grietje Groenveld
 *05-04-1875 IJlst
 †28-02-1915 Amersfoort
Akke Groenveld
 *16-06-1877 IJlst
X 13-08-1903 Franeker 
Folkert van Dijk
 *±1877 Makkum
Rink Groenveld
 *29-07-1879 IJlst
X 04-04-1907 Franeker 
Trientje Kramer
 *±1882 Groningen
Anne Groenveld
 *26-09-1883 Franeker
 †02-03-1938 Leeuwarden
Douwe Groenveld
 *01-01-1843 IJlst
X 26-04-1874 IJlst 
Trijntje Tuinman
 *±1851 IJlst
Trijntje Groenveld
 *12-11-1844 IJlst
 †17-08-1920 IJlst
X 17-05-1868 IJlst 
Heero Nauta
 *±1842 IJlst
Janke Groenveld
 *24-02-1846 IJlst
 †17-10-1846 IJlst
Geradus J. Groeneveld
 *31-08-1902 Hilversum
 †13-12-1972 Hilversum
X 10-06-1936 Hilversum 
Grietje Speijers
 *05-11-1906 Hilversum
 †07-06-1987 Hilversum
Lamberta M. Groeneveld
 *20-01-1904 Hilversum
 †12-09-1943 Hilversum
X 28-09-1932 Hilversum 
Reindert M. Eerenberg
 *19-09-1901 Hilversum
Akke Groenveld
 *±1872 Staphorst
 †18-07-1943 Hilversum
X 07-08-1901 Hilversum 
Gerardus J. Groeneveld
 *06-02-1876 Amsterdam
 †23-10-1933 Bloemendaal
Lambartha M. Groenveld
 *±1909 Amsterdam
X 07-05-1931 Amsterdam 
Aart van der Vliet
 *±1908
Willem Groenveld
 *19-01-1876 Idaarderadeel
X 22-03-1905 Amsterdam 
Trijntje Oosterveld
 *±1882 Ransdorp
Jutina S. Groenveld
 *17-09-1878 Idaarderadeel
 †04-05-1900 Ferwerderadeel
Antje Groenveld
 *08-05-1881 Idaarderadeel
Rink Groenveld
 *17-04-1885 Idaarderadeel
Bonne Groenveld
 *10-04-1847 IJlst
X 25-02-1871 Meppel 
Lamberta M. Raterink
 *±1845 Meppel
 †06-11-1902 Ferwerderadeel
Janke Groenveld
 *11-05-1848 IJlst
 †12-05-1848 IJlst
Groenveld
levenloos *20-06-1849 IJlst
Sybren Groenveld
 *06-09-1850 IJlst
 †02-04-1853 IJlst
Groenveld
levenloos *19-04-1852 IJlst
Sybren Groenveld
 *13-07-1853 IJlst
X 14-05-1881 Tietjerksteradeel 
Akke J. Klaver
 *±1859 Bergum
Rink Groenveld
 *25-03-1816 IJlst
 †09-02-1854 IJlst
X 21-05-1837 IJlst 
Akke Zondervan
 *±1811 IJlst
Fokjen Groenveld
 *08-04-1818 IJlst
X 17-06-1838 IJlst 
Sybe Nijdam
 *±1816 IJlst
Annigjen Groenveld
 *03-06-1849 Hommerts
X 21-05-1870 Wymbritseradeel 
Johannes Reyenga
 *±1844 Heeg
Bonne Groenveld
 *14-12-1851 Hommerts
 †18-05-1899 Leeuwarden
X 27-04-1878 Weststellingwerf 
Wemmigje Bosscha
 *±1860 Oldeberkoop
Trientje Groenveld
 *04-05-1856 Vinkega
Wypkje Groenveld
 *26-06-1859 Vinkega
X 27-04-1878 Weststellingwerf 
Lourens van Wijlandt
 *±1851 Vinkega
Jan Groenveld
 *06-05-1820 IJlst
X 07-05-1848 IJlst 
Aaltje Knossen
 *±1828 Heeg
Antje Groenveld
 *21-04-1822 IJlst
 †13-08-1893 IJlst
Theunis Groenveld (1)
 *13-01-1853 IJlst
X (1) 14-04-1882 Bolsward 
Rinske de Haas
 *±1855 Bolsward
X (2) 25-12-1890 Bolsward 
Janna B. Jakles
 *±1853 Bolsward
Trijntje Groenveld (1)
 *23-04-1855 IJlst
X 06-05-1877 IJlst 
Harmen Schilstra
 *±1853 Idzega
Bonne Groenveld (1)
 *10-03-1857 Idaarderadeel
Johannes C.T. Groenveld
 *08-10-1889 Leiden
Wilhelmina Groenveld
 *31-08-1901 Arnhem
Catharina Groenveld
 *19-02-1903 Arnhem
Pieter Groenveld
 *±1905 Gorinchem
 †24-12-1994
X 11-09-1934 Utrecht 
Emilie C.W. van Walree
 *±1910
 †10-12-1986 Haarlem
Sybren Groenveld (1)
 *13-11-1858 Idaarderadeel
X 07-11-1888 Nijmegen 
Wilhelmina F. Cramer
Bonne Groenveld (1)
 *20-05-1861 Oppenhuizen
X 08-11-1884 Hennaarderadeel 
Trijntje Cnossen
 *±1863 IJlst
Gerben Groenveld (1)
 *22-04-1864 Oppenhuizen
X 19-05-1894 Wymbritseradeel 
Hinke Renema
 *±1866 Scharnegoutum
Groenveld (2)
levenloos *18-09-1871 IJlst
Jan Groenveld (2)
 *30-07-1872 IJlst
 †22-08-1901 IJlst
Rink Groenveld (2)
 *11-12-1873 IJlst
X 12-09-1907 Opsterland 
Foekje Zuiderbaan
 *±1875 Oldeberkoop
Minke Groenveld (2)
 *09-08-1875 IJlst
 †06-08-1892 IJlst
Pieter Groenveld
 *16-08-1824 IJlst
 †28-03-1900 IJlst
X (1) 12-12-1851 Wymbritseradeel 
Jantje Alberda
 *±1832 IJsbrechtum
X (2) 03-02-1871 IJlst 
Trijntje Vierstra
 *±1842 IJlst
Martzen Groenveld
 *14-10-1829 IJlst
 †21-09-1914 IJlst
X 13-05-1849 IJlst 
Wiebren Ruardi
 *±1825 Sloten
Bonne Groenveld
 *±1786 IJlst
 †26-02-1835 IJlst
X 27-10-1813 IJlst 
Trijntje Vierstra
 *±1788 Abbega
Rink Groenveld
 *21-10-1746 Wymbritseradeel
 †15-10-1825 IJlst
X 
Fokjen Dikland
Keimpe
 *±1705 IJlst (?)
 †<1758
X 17-02-1730 IJlst 
Hinke
 *±1705 Sneek
I
II
III
IV
V
VI
VII
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 28-12-2016 16:13:44 door Hans Groeneveld
Man
Vrouw
M/V
1.1 ♀
Sjoukjen (Sjoukjen Keimpes)
leeftijd: ± 89 jaar
*±1734
20-01-1823 Sneek
1.2.1.1 ♀
Rinske Groenveld
*09-07-1814 IJlst
1.2.1.2.1 ♀
Sjoukje Groenveld
leeftijd: 94 jaar
*17-12-1860 Betterwird
20-06-1955 Ferwerderadeel
huwelijk 13-05-1909 in Ferwerderadeel met
Dirk Posthumus
leeftijd: 86 jaar
*01-02-1860 Ferwerderadeel
12-06-1946 Ferwerderadeel
1.2.1.2.2 ♂
Klaas Groenveld
*20-03-1862 Betterwird
huwelijk 18-06-1892 in Westdongeradeel met
Jetske Bakker
leeftijd: 70 jaar
*28-04-1869 Sneek
17-11-1939 Idaarderadeel
1.2.1.2.3.1 ♀
Antje Groenveld
leeftijd: 98 jaar
*29-12-1895 Leeuwarden
02-10-1994 Leiden
huwelijk 28-07-1927 in Amsterdam met
Christiaan Zurcher
leeftijd: 72 jaar
*24-03-1896 Den Helder
23-03-1969 Amsterdam
1.2.1.2.3.2 ♀
Dieuwke Groenveld
leeftijd: 51 jaar
*17-08-1901 Leeuwarden
07-02-1953 Leeuwarden
huwelijk 07-09-1929 in Leeuwarden met
Gerrit Bosch
*15-05-1893 Leeuwarden
1.2.1.2.3 ♂
Keimpe Groenveld
*21-03-1863 Westdongeradeel
huwelijk 19-05-1894 in Leeuwarden met
Trijntje van der Molen
1.2.1.2 ♂
Gosse (Gosse Keimpes) Groenveld
leeftijd: < 75 jaar
*21-07-1816 IJlst
<?-06-1892
huwelijk 19-07-1859 in Westdongeradeel met
Dieuke (Dieuke Klazes) Koopmans
*15-03-1825 Holwerd
1.2.1.3 ♀
Rijkeltje (Reketta Susanna) Groenveld
leeftijd: 40 jaar
*13-08-1818 IJlst
19-06-1859 Amsterdam
huwelijk 06-01-1841 in Haarlem met
Arend (Arend Jan) Schalkwijk
*27-10-1820 Haarlem
1.2.1.4 ♂
Tjerk (Tjerk Kaspers) Groenveld
leeftijd: 63 jaar
*31-10-1820 IJlst
09-08-1884 Veenhuizen
1.2.1.5 ♀
Hijke Groenveld
leeftijd: 70 jaar
*25-01-1823 IJlst
12-08-1893 IJmuiden
huwelijk 16-03-1876 in Velsen met
Hendrik Snellenberg
leeftijd: ± 81 jaar
*±1823 Zwartsluis
01-08-1904 Velsen
1.2.1.6 ♂
Pieter Groenveld
*28-02-1825 IJlst
1.2.1.7 ♂
Pieter Groenveld
*24-02-1829 IJlst
1.2.1.8.1 ♀
Grietje Groenveld
leeftijd: 90 jaar
*30-10-1863 Beetgum
21-12-1953 Menaldumadeel
huwelijk 06-06-1901 in Menaldumadeel met
Willem Dijkstra
leeftijd: 61 jaar
*11-08-1859 het Bildt
02-03-1921 Menaldumadeel
1.2.1.8.2 ♀
Knierke Groenveld
leeftijd: 74 jaar
*28-01-1870 Menaldumadeel
06-01-1945 Deurne
1.2.1.8 ♂
Jan (Jan Keimpes) Groenveld
*08-06-1831 Beetgum
huwelijk 12-05-1858 in Menaldumadeel met
Tetje (Tetje Meinderts) Ringia
*23-05-1833 Beetgum
1.2.1.9 ♂
Tiete (Tiete Keimpes) Groenveld
*±1837 Grootegast
huwelijk 21-05-1874 in Menaldumadeel met
Saske (Saske Douwes) Peterson
*±1841 Berlikum
1.2.1 ♂
Keimpe (Keimpe Gosses) Groenveld
leeftijd: 80 jaar
*08-04-1790 IJlst
01-08-1870 Menaldumadeel
relaties:
(1) huwelijk 18-08-1813 in IJlst met
Sjoukje (Sjoukje Tjerks) Bruinsma
leeftijd: 32 jaar
*25-02-1794 IJlst
08-08-1826 IJlst
(2) huwelijk 11-05-1828 in IJlst met
Grietje (Grietje Pieters) Tietes
leeftijd: < 56 jaar
*±1802 Grootegast
<?-05-1858
1.2 ♂
Gosse (Gosse Keimpes) Groenveld
leeftijd: 85 jaar
*08-02-1744 Wymbritseradeel
11-06-1829 IJlst
huwelijk met
Rinske (Rinske Pieters) Dikland
leeftijd: ± 76 jaar
*±1750 IJlst
30-11-1826 IJlst
1.3.1.1.1 ♂
Keimpe Groenveld
*16-02-1826 Wymbritseradeel
1.3.1.1.2.1 ♀
Geertje Groenveld
*24-01-1848 IJlst
1.3.1.1.2.2 ♀
Baukjen Groenveld
*15-11-1849 Oosthem
huwelijk 05-01-1873 in Sneek met
Jan (Jan Nicolaas) Hofmeester
1.3.1.1.2.3 ♀
Dieuwke Groenveld
*22-06-1852 IJlst
1.3.1.1.2.4 ♀
Dieuwke Groenveld
*30-03-1854 IJlst
1.3.1.1.2.5.1 ♀
IJbeltje Groenveld
leeftijd: 66 jaar
*14-03-1888 IJlst
04-06-1954 Heerenveen
huwelijk 13-05-1911 in IJlst met
Cornelis Zijsling
leeftijd: 69 jaar
*23-02-1880 Wonseradeel
14-08-1949 IJlst
1.3.1.1.2.5.2 ♀
Gesina Johanna Groenveld
leeftijd: 69 jaar
*17-05-1890 IJlst
28-10-1959 Smallingerland
huwelijk 17-01-1917 in IJlst met
Feike Lantinga
*25-02-1882 IJlst
1.3.1.1.2.5.3 ♀
Jantje Groenveld
leeftijd: 82 jaar
*08-08-1892 IJlst
31-01-1975 Sneek
1.3.1.1.2.5.4 ♂
Keimpe Groenveld
leeftijd: 64 jaar
*11-02-1895 IJlst
10-03-1959 IJlst
huwelijk 11-05-1921 in Wonseradeel met
Tjeerdtje de Groot
leeftijd: 45 jaar
*25-11-1897 Menaldumadeel
02-05-1943 IJlst
1.3.1.1.2.5.5 ♀
Trijntje Groenveld
leeftijd: 92 jaar
*31-03-1899 IJlst
13-04-1991 Sneek
huwelijk 30-01-1926 in IJlst met
Andries Berend Renema
leeftijd: 77 jaar
*27-04-1901 Wymbritseradeel
28-05-1978 IJlst
1.3.1.1.2.5 ♂
Rink Groenveld
*02-02-1859 Wymbritseradeel
huwelijk 02-05-1885 in Wymbritseradeel met
Neeltje Hoekstra
*14-04-1859 Doniawerstal
1.3.1.1.2.6 ♀
Vrouwtje Groenveld
leeftijd: ± 71 jaar
*±1861 Roordahuizum
09-09-1932 Sneek
huwelijk 24-02-1884 in Sneek met
Gerben van der Zijl
*±1863 Sneek
1.3.1.1.2.7 ♂
Gerrit Groenveld
*25-01-1866 IJlst
1.3.1.1.2.8 ♂
Gerrit Groenveld
*24-02-1868 IJlst
1.3.1.1.2.9 ♀
Hendrika Groenveld
*24-02-1868 IJlst
1.3.1.1.2.10 ♀
Hendrika Groenveld
*07-11-1869 IJlst
1.3.1.1.2.11 ♂
Hendrika Groenveld
leeftijd: 69 jaar
*07-12-1873 IJlst
04-12-1943 Dordrecht
huwelijk 26-04-1901 in Zierikzee met
Willem Bal
leeftijd: 73 jaar
*08-03-1865 Zierikzee
07-03-1939 Oostkapelle
1.3.1.1.2 ♂
Keimpe (Keimpe Rinks) Groenveld
*03-11-1828 Wymbritseradeel
relaties:
(1) huwelijk 05-06-1847 in Wymbritseradeel met
Willemke (Willemke Thijsses) Jaarsma
<?-04-1858
(2) huwelijk 02-05-1858 in IJlst met
Gesina (Gesina Johanna) ten Cate
leeftijd: < 40 jaar
*±1835 IJlst
<?-08-1875
(3) huwelijk 23-08-1875 in IJlst met
Jetske Boschma
*±1828 Wymbritseradeel
1.3.1.1.3 ♂
Sijbren Groenveld
leeftijd: 27 dagen
*25-11-1831 Wymbritseradeel
22-12-1831 Wymbritseradeel
1.3.1.1.4 ♀
Yttje Groenveld
leeftijd: 1 jaar
*19-02-1833 Wymbritseradeel
14-05-1834 Wymbritseradeel
1.3.1.1.5.1 ♂
Rink Groenveld
leeftijd: 83 jaar
*07-06-1863 IJlst
31-07-1946 IJlst
relaties:
(1) huwelijk 03-01-1891 in Wymbritseradeel met
Mintje Speerstra
<?-04-1920
(2) huwelijk 25-04-1920 in IJlst met
Doetje Anna Tuinman
leeftijd: 78 jaar
*28-11-1860 IJlst
05-07-1939 IJlst
1.3.1.1.5 ♂
Sijbren (Sijbren Rinks) Groenveld
leeftijd: 44 jaar
*13-09-1835 Wymbritseradeel
29-03-1880 Wymbritseradeel
huwelijk 10-05-1857 in IJlst met
Grietje Groenveld
leeftijd: 80 jaar
*16-02-1836 IJlst
02-04-1916 IJlst
1.3.1.1.6 ♀
Yttje Groenveld
leeftijd: 2 dagen
*17-10-1837 Wymbritseradeel
19-10-1837 Wymbritseradeel
1.3.1.1.7.1 ♀
Geertje Groenveld
leeftijd: 43 jaar
*31-03-1863 Wymbritseradeel
17-01-1907 Amsterdam
1.3.1.1.7.2 ♂
Rink Groenveld
leeftijd: 5 jaar
*20-02-1873 Wymbritseradeel
07-09-1878 IJlst
1.3.1.1.7.3 ♀
Fokje Groenveld
*28-03-1874 Wymbritseradeel
1.3.1.1.7.4 ♂
Rink Groenveld
leeftijd: 6 maanden
*17-10-1877 Wymbritseradeel
02-05-1878 Wymbritseradeel
1.3.1.1.7.5.1 ♂
Taeke Groenveld
leeftijd: 88 jaar
*07-08-1905 Wymbritseradeel
08-08-1993 Leidschendam
huwelijk 09-11-1934 in Voorburg met
Sophia Geertruida (Fiet) de Roos
leeftijd: 79 jaar
*27-09-1912 Voorburg
08-02-1992 Voorburg
1.3.1.1.7.5.2 ♂
Johan Groenveld
leeftijd: 91 jaar
*14-02-1907 Wymbritseradeel
13-09-1998 Wymbritseradeel
huwelijk 28-04-1955 in Wymbritseradeel met
Jacoba Groenveld
leeftijd: 78 jaar
*22-07-1921 IJlst
10-02-2000 Bolsward
1.3.1.1.7.5.3 ♂
Pieter Groenveld
leeftijd: 97 jaar
*23-10-1908 Wymbritseradeel
08-01-2006 Bolsward
huwelijk 14-05-1937 in Hennaarderadeel met
Hesseltje (Hessie) Terpstra
leeftijd: 78 jaar
*29-07-1913 Hennaarderadeel
23-09-1991 Bolsward
1.3.1.1.7.5.4 ♀
Grietje Groenveld
leeftijd: 83 jaar
*02-06-1913 Wymbritseradeel
06-07-1996 Heeg
huwelijk 27-04-1939 in Wymbritseradeel met
Jacob Duiker
leeftijd: 79 jaar
*10-03-1912 Wymbritseradeel
25-01-1992 Sneek
1.3.1.1.7.5.5 ♂
Anne Groenveld
leeftijd: 25 jaar
*15-09-1918 Wymbritseradeel
26-09-1943 Sneek
huwelijk 15-06-1940 in Wymbritseradeel met
Ybeltje Abma
* Menaldumadeel
1.3.1.1.7.5.6 ♂
Jan Groenveld
leeftijd: 2 maanden
*22-12-1922 Wymbritseradeel
15-03-1923 Wymbritseradeel
1.3.1.1.7.5 ♂
Rink Groenveld
leeftijd: 82 jaar
*01-02-1879 Wymbritseradeel
27-05-1961 IJlst
huwelijk 06-05-1905 in Wymbritseradeel met
Tjitske Bouma
leeftijd: 87 jaar
*31-10-1883 Hennaarderadeel
12-03-1971 Sneek
1.3.1.1.7.6.1 ♀
Anna Groenveld
leeftijd: 91 jaar
*20-05-1906 Wymbritseradeel
13-02-1998 Sneek
huwelijk 18-07-1924 in Wymbritseradeel met
Kornleis van der Velde
*23-05-1904 Wymbritseradeel
1.3.1.1.7.6.2 ♂
Durk Groenveld
leeftijd: 75 jaar
*12-08-1907 Oosthem
20-01-1983 Grouw
huwelijk 10-05-1928 in Schoterland met
Kornelisje (Cornelisje) Akkerman
leeftijd: 69 jaar
*25-03-1907 Doniawerstal
19-06-1976 Leeuwarden
1.3.1.1.7.6.3 ♂
Taeke Groenveld
leeftijd: 67 jaar
*10-01-1909 Wymbritseradeel
14-11-1976 Leeuwarden
huwelijk 16-04-1942 in Wymbritseradeel met
Yke Reijenga
*18-08-1909 Wymbritseradeel
1.3.1.1.7.6.4 ♂
Yde Groenveld
leeftijd: 3 jaar
*04-12-1911 Wymbritseradeel
03-02-1915 Sneek
1.3.1.1.7.6.5 ♂
Rink (Rink Pieter) Groenveld
leeftijd: 80 jaar
*26-12-1912 Wymbritseradeel
20-02-1993 Jutryp
huwelijk 04-05-1939 in Wymbritseradeel met
Anna Takoma
*11-10-1915 Sneek
1.3.1.1.7.6.6 ♀
Lijsbeth Groenveld
leeftijd: 62 jaar
*09-01-1916 Wymbritseradeel
31-03-1978 Sneek
relaties:
(1) huwelijk 05-05-1938 in Wymbritseradeel met
Ysbrand Cnossen
leeftijd: 36 jaar
*27-08-1913 Wymbritseradeel
08-11-1949 Wymbritseradeel
(2) huwelijk 13-03-1958 in Wymbritseradeel met
Rimmer van der Hoek
leeftijd:
*14-08-1911 Wymbritseradeel
1.3.1.1.7.6.7 ♂
Yde Groenveld
leeftijd: 78 jaar
*18-05-1920 Wymbritseradeel
24-04-1999 Sneek
1.3.1.1.7.6 ♂
Pieter Groenveld
leeftijd: 66 jaar
*10-10-1881 Wymbritseradeel
26-03-1948 Sneek
huwelijk 13-05-1905 in Wymbritseradeel met
Rinske Sjaarda
*31-03-1885 Hennaarderadeel
1.3.1.1.7 ♂
Teeke (Teeke Rinks) Groenveld
leeftijd: < 55 jaar
*25-12-1838 Wymbritseradeel
<1893
relaties:
(1) huwelijk 15-05-1862 in Idaarderadeel met
Sytske (Sytske Herres) Wartena
leeftijd: < 30 jaar
*±1838 Roordahuizum
<?-05-1868
(2) huwelijk 05-06-1868 in Wymbritseradeel met
Sibbeltje van der Meer
leeftijd: < 20 jaar
*±1852
<?-04-1872
(3) huwelijk 27-04-1872 in Wymbritseradeel met
Anna Wiersma
leeftijd: 51 jaar
*20-03-1848 Wymbritseradeel
21-10-1899 Wymbritseradeel
1.3.1.1.8 ♀
Yttje (Yttje Rinks) Groenveld
leeftijd: 50 jaar
*25-11-1841 Wymbritseradeel
14-05-1892 Wymbritseradeel
1.3.1.1.9 ♀
Botje (Botje Rinks) Groenveld
leeftijd: 30 jaar
*28-10-1844 Wymbritseradeel
19-06-1875 Wymbritseradeel
1.3.1.1 ♂
Rink (Rink Keimpes) Groenveld
leeftijd: 55 jaar
*14-06-1799 IJlst
25-10-1854 Wymbritseradeel
huwelijk 21-06-1825 in Wymbritseradeel met
Geertje (Geertje Sijbrens) Nijdam
leeftijd: ± 72 jaar
*±1806
15-01-1878 IJlst
1.3.1.2.1 ♀
Anna Wiersma
leeftijd: 51 jaar
*20-03-1848 Wymbritseradeel
21-10-1899 Wymbritseradeel
huwelijk 27-04-1872 in Wymbritseradeel met
Teeke (Teeke Rinks) Groenveld
leeftijd: < 55 jaar
*25-12-1838 Wymbritseradeel
<1893
1.3.1.2 ♀
Fokje (Fokje Keimpes) Groenveld
leeftijd: 68 jaar
*31-03-1807 IJlst
24-01-1876 Oosthem
huwelijk 04-09-1827 in Wymbritseradeel met
Pytter (Pytter Sytzes) Wiersma
leeftijd: 81 jaar
*30-05-1800 Wymbritseradeel
28-07-1881 Wymbritseradeel
1.3.1.3 ♀
Sijke Groenveld
leeftijd: 1 jaar
*18-09-1825 IJlst
23-12-1826 IJlst
1.3.1.4 ♀
Sibbeltje Groenveld
*08-07-1832 Wymbritseradeel
huwelijk 23-05-1858 in IJlst met
Sietze Leenstra
*±1832 Wymbritseradeel
1.3.1.5.1 ♂
Klaas Groenveld
*11-09-1876 IJlst
1.3.1.5 ♂
Pieter Groenveld
*21-06-1840 Wymbritseradeel
huwelijk 14-01-1876 in IJlst met
Trijntje Bakker
*±1840 Sloten
1.3.1.6 ♀
Grietje Groenveld
*15-02-1848 IJlst
1.3.1 ♂
Keimpe (Keimpe Rinks) Groenveld
leeftijd: 80 jaar
*06-10-1776 IJlst
28-04-1857 IJlst
relaties:
(1) huwelijk met
IJtje (IJtje Pieters) Wijtzen
leeftijd: 50 jaar
*05-07-1772 Heeg
21-01-1823 Heeg
(2) huwelijk 16-05-1824 in IJlst met
Janke (Janke Annes)
leeftijd: 46 jaar
*23-07-1783 Abbega
12-05-1830 Wymbritseradeel
(3) huwelijk 27-08-1831 in Wymbritseradeel met
Trijntje (Trijntje Jetzes) van der Meer
leeftijd: > 70 jaar
*04-11-1805 Gaastmeer
>?-01-1876
1.3.2.1.1 ♀
Martzen Groenveld
*20-12-1830 IJlst
1.3.2.1.2 ♀
Uilkjen Groenveld
*16-09-1832 IJlst
1.3.2.1 ♂
Rink (Rink Pieters) Groenveld
*±1808 IJlst
huwelijk 20-09-1829 in IJlst met
Richtje (Richtje Thomas, Rigtje Thomas) Faber
*±1810 IJlst
1.3.2.2 ♀
Hylkje Groenveld
*±1810
1.3.2.3.1 ♀
Martsen Groenveld
*30-11-1833 IJlst
relaties:
(1) huwelijk 15-10-1854 in IJlst met
Simon Wytzes
*±1834 IJlst
(2) huwelijk 10-05-1857 in IJlst met
Oene Wagenaar
*±1831 IJlst
1.3.2.3.2 ♀
Grietje Groenveld
leeftijd: 80 jaar
*16-02-1836 IJlst
02-04-1916 IJlst
relaties:
(1) huwelijk 10-05-1857 in IJlst met
Sijbren (Sijbren Rinks) Groenveld
leeftijd: 44 jaar
*13-09-1835 Wymbritseradeel
29-03-1880 Wymbritseradeel
(2) huwelijk 24-05-1884 in Wymbritseradeel met
Jan Vierstra
*±1827 Oosthem
1.3.2.3.3 ♀
Riemke Groenveld
leeftijd: 76 jaar
*19-03-1838 IJlst
12-08-1914 IJlst
huwelijk 30-06-1861 in IJlst met
Sieger Vierstra
*±1838 Oosthem
1.3.2.3.4 ♂
Pieter Groenveld
*11-03-1840 IJlst
1.3.2.3.5 ♀
Hylkjen Groenveld
leeftijd: 2 jaar
*28-04-1842 IJlst
23-11-1844 IJlst
1.3.2.3 ♂
Sjoerd (Sjoerd Pieters) Groenveld
*±1813 IJlst
huwelijk 23-12-1832 in IJlst met
Wytske (Wytske Sipkes) van Teerns
*±1813 Irnsum
1.3.2 ♂
Pieter (Pieter Rinks) Groenveld
leeftijd: ± 42 jaar
*±1781
27-02-1823 IJlst
huwelijk met
Martzen (Martzen Sjoerds) Buitenhoff
1.3.3.1.1 ♀
Martzen Groenveld
*17-03-1835 IJlst
huwelijk 26-11-1854 in IJlst met
Abe Abma
*±1830 IJlst
1.3.3.1.2 ♂
Wijbe Groenveld
*28-03-1837 IJlst
huwelijk 05-05-1859 in IJlst met
Stijntje Faber
*±1831 Bozum
1.3.3.1.3 ♂
Meinte Groenveld
*19-12-1838 IJlst
1.3.3.1.4 ♀
Wypkjen Groenveld
*23-02-1841 IJlst
1.3.3.1.5 ♀
Wypkjen Groenveld
*11-04-1845 IJlst
1.3.3.1.6 ♀
Jelte Groenveld
*07-02-1848 IJlst
1.3.3.1.7 ♂
Meinte Groenveld
*10-01-1852 IJlst
1.3.3.1 ♂
Jan (Jan Meintes) Groenveld
*±1810 IJlst
huwelijk 25-05-1834 in IJlst met
Rinkjen (Rinkjen Wijbes) Wijbenga
*±1811 Nijland
1.3.3.2 ♀
Antje (Antje Meintes) Groenveld
*10-03-1812 Sneek
huwelijk 23-10-1836 in IJlst met
Wypco (Wypco Taco) Walstra
1.3.3.3.1 ♀
Antje Groenveld
leeftijd: 68 jaar
*12-09-1845 Wymbritseradeel
26-01-1914 Amsterdam
huwelijk 25-05-1867 in Wymbritseradeel met
Anne Hamersma
<1914
1.3.3.3.2.1.1 ♂
Mijndert Groenveld
leeftijd: 64 jaar
*28-04-1904 Amsterdam
05-07-1968 Carcavelos (Por.)
huwelijk 04-10-1932 in Amsterdam met
Louise Elisabeth Maria Hakkenberg van Gaesbeek
*22-04-1906 Amsterdam
1.3.3.3.2.1.2 ♀
Catharina Groenveld
leeftijd: 99 jaar
*12-04-1907 Amsterdam
07-05-2006 Den Haag
huwelijk 10-12-1946 in Amsterdam met
Abraham Cornelis Goverse
leeftijd: 72 jaar
*08-04-1904 Den Haag
07-10-1976 Den Haag
1.3.3.3.2.1 ♂
Rink Groenveld
leeftijd: 76 jaar
*28-09-1874 IJlst
15-02-1951 Amsterdam
huwelijk 02-10-1902 in Amsterdam met
Trijntje van der Meulen
leeftijd: 52 jaar
*23-03-1881 Groningen
08-02-1934 Amsterdam
1.3.3.3.2.2.1 ♀
Gerredina Hendrika Elisabeth Groenveld
leeftijd: 84 jaar
*21-10-1902 Amsterdam
16-07-1987 Amsterdam
huwelijk 19-02-1931 in Amsterdam met
Jacobus Gerardus Meijer
leeftijd: 66 jaar
*09-03-1906 Amsterdam
15-12-1972 Amsterdam
1.3.3.3.2.2.2 ♂
Meinte Rink Groenveld
leeftijd: 85 jaar
*21-10-1902 Amsterdam
12-02-1988 Lewedorp
huwelijk 19-09-1929 in Amsterdam met
Johanna Margaretha Blankevoort
*26-07-1904 Amsterdam
1.3.3.3.2.2.3 ♂
Hendrik Groenveld
leeftijd: 79 jaar
*21-10-1905 Amsterdam
02-06-1985 Amsterdam
huwelijk 06-06-1935 in Amsterdam met
Catharina Maria Cornelia Bijlsma
*24-10-1907 Amsterdam
1.3.3.3.2.2 ♂
Sijmen Groenveld
leeftijd: 87 jaar
*29-04-1876 IJlst
01-09-1963 Leiden
huwelijk 13-06-1901 in Amsterdam met
Cornelia de Wilde
leeftijd: 69 jaar
*23-12-1869 Amsterdam
12-04-1939 Amsterdam
1.3.3.3.2.3 ♀
Tietje Groenveld
leeftijd: 79 jaar
*28-12-1878 IJlst
31-03-1958 Amsterdam
relaties:
(1) huwelijk 14-06-1900 in Amsterdam met
Lambertus Johannes Theodorus Bekkers
leeftijd: 51 jaar
*16-09-1876 Renkum
25-02-1928 Soest
(2) huwelijk 27-12-1934 in Utrecht met
Marinus Wllems
*21-01-1882 Utrecht
1.3.3.3.2.4 ♂
Waling Groenveld
leeftijd: 6 maanden
*27-08-1882 Amsterdam
04-03-1883 Amsterdam
1.3.3.3.2.5 ♂
Jan Groenveld
leeftijd: 2 jaar
*29-03-1885 Amsterdam
27-03-1888 Amsterdam
1.3.3.3.2 ♂
Meinte Groenveld
leeftijd: 59 jaar
*09-02-1849 Wymbritseradeel
05-01-1909 Amsterdam
huwelijk 26-10-1873 in IJlst met
Martzen Groenveld
leeftijd: 63 jaar
*12-07-1849 IJlst
08-11-1912 Amsterdam
1.3.3.3.3 ♀
Jelte Groenveld
*12-06-1855 Wymbritseradeel
huwelijk 07-02-1892 in Sneek met
Haye Beyma
1.3.3.3 ♂
Rink (Rink Meintes) Groenveld
leeftijd: < 95 jaar
*22-05-1814 IJlst
<1909
huwelijk 28-05-1837 in IJlst met
Tietie (Tietie Walings) Walinga
leeftijd: < 77 jaar
*19-12-1815 Nijland
<1892
1.3.3.4.1 ♂
Meinte Groenveld
leeftijd: 8 maanden
*07-05-1843 IJlst
11-01-1844 IJlst
1.3.3.4.2 ♀
Tjitske Groenveld
*16-11-1844 IJlst
1.3.3.4.3.1 ♀
IJttje Groenveld
leeftijd: 71 jaar
*20-12-1873 IJlst
04-09-1945 IJlst
huwelijk 28-03-1901 in IJlst met
Sipke de Schiffart
leeftijd: 64 jaar
*21-04-1872 Wymbritseradeel
30-05-1936 IJlst
1.3.3.4.3.2 ♂
Sijmen Groenveld
*21-04-1877 IJlst
1.3.3.4.3.3 ♀
Sjoukje Groenveld
*03-04-1879 IJlst
1.3.3.4.3 ♂
Meinte Groenveld
*22-01-1847 IJlst
huwelijk 30-06-1871 in IJlst met
Aukjen Cramer
*±1846 IJlst
1.3.3.4.4 ♀
Martzen Groenveld
leeftijd: 63 jaar
*12-07-1849 IJlst
08-11-1912 Amsterdam
huwelijk 26-10-1873 in IJlst met
Meinte Groenveld
leeftijd: 59 jaar
*09-02-1849 Wymbritseradeel
05-01-1909 Amsterdam
1.3.3.4.5 ♀
Fokje Groenveld
leeftijd: 1 maand
*18-11-1851 IJlst
19-12-1851 IJlst
1.3.3.4.6 ♀
Fokje Groenveld
*05-12-1852 IJlst
1.3.3.4.7.1 ♀
Pietje Groenveld
leeftijd: 86 jaar
*30-03-1880 IJlst
28-10-1966 Rijnsburg
huwelijk 06-02-1913 in Rijnsburg met
Jan Kralt
leeftijd: 79 jaar
*03-04-1877 Rijnsburg
24-06-1956 Leiden
1.3.3.4.7.2.1 ♀
Grietje Groenveld
leeftijd: 92 jaar
*31-01-1912 IJlst
19-09-2004 Weststellingwerf
huwelijk 02-11-1933 in Enkhuizen met
Jacob Koorn
leeftijd: 78 jaar
*09-11-1907 Bovenkarspel
09-12-1985 Weststellingwerf
1.3.3.4.7.2 ♂
Sijmen Groenveld
leeftijd: 81 jaar
*21-03-1882 IJlst
18-03-1964 Leeuwarden
huwelijk 15-04-1911 in IJlst met
Pietertje Vledder
*16-09-1885 Oostermeer
1.3.3.4.7.3 ♀
Sjoukje Groenveld
*09-03-1884 IJlst
1.3.3.4.7.4 ♀
Antje Groenveld
leeftijd: 88 jaar
*26-01-1886 IJlst
25-01-1975 Sneek
huwelijk 25-05-1912 in IJlst met
Pieter Teitsma
leeftijd: 66 jaar
*09-11-1879 Rauwerderhem
15-06-1946 Sneek
1.3.3.4.7.5.1 ♀
Fettje Groenveld
leeftijd: 76 jaar
*13-12-1917 IJlst
15-10-1994 Hengelo (Ov.)
huwelijk 21-03-1945 in IJlst met
Jan Visser
leeftijd: 79 jaar
*03-04-1906 Wymbritseradeel
07-06-1985 Hengelo (Ov.)
1.3.3.4.7.5.2 ♂
Gerben (Germ) Groenveld
leeftijd: 72 jaar
*29-08-1924 IJlst
25-10-1996 Diepenveen
1.3.3.4.7.5 ♂
Seije Groenveld
leeftijd: 80 jaar
*04-12-1888 Groningen
24-08-1969 IJlst
huwelijk 18-08-1917 in IJlst met
Tietje de Jong
*15-12-1892 Utingeradeel
1.3.3.4.7.6.1 ♂
Gerben Groenveld
leeftijd: 48 jaar
*26-08-1926 IJlst
27-02-1975 Franeker
[] IJlst
1.3.3.4.7.6 ♂
Arend Groenveld
leeftijd: 85 jaar
*13-01-1891 IJlst
04-05-1976 Wymbritseradeel
huwelijk 14-05-1925 in IJlst met
Anna Tijsma
leeftijd: 60 jaar
*31-05-1896 IJlst
19-08-1956 IJlst
1.3.3.4.7.7 ♀
Sjoukje Groenveld
leeftijd: 85 jaar
*01-07-1893 IJlst
19-11-1978 Dantumadeel
huwelijk 29-06-1919 in IJlst met
Tjeerd Popma
leeftijd: 65 jaar
*22-04-1888 Meppel
25-02-1954 Dantumadeel
1.3.3.4.7.8 ♀
Jantje Groenveld
*31-01-1896 IJlst
1.3.3.4.7 ♂
Gerben Groenveld
*12-03-1855 IJlst
huwelijk 18-05-1879 in IJlst met
Grietje Algera
*13-01-1857 IJlst
1.3.3.4.8 ♀
Antje Groenveld
*28-10-1857 IJlst
1.3.3.4.9.1 ♀
Antje Groenveld
leeftijd: 69 jaar
*15-03-1891 IJlst
20-09-1960 Leeuwarden
huwelijk 19-05-1918 in IJlst met
Jan Couperus
*13-10-1890 Wymbritseradeel
1.3.3.4.9.2 ♂
Sijmen (Sijmen Jan) Groenveld
leeftijd: 89 jaar
*27-05-1892 IJlst
05-12-1981 Sneek
huwelijk 02-10-1924 in IJlst met
Sijke Brekeveld
leeftijd: 93 jaar
*21-11-1895 Haskerland
24-08-1989 Sneek
1.3.3.4.9.3 ♀
Sjoukje Groenveld
leeftijd: 17 jaar
*19-01-1900 IJlst
09-11-1917 IJlst
1.3.3.4.9.4 ♂
Tjibbe Karel Groenveld
*03-09-1901 IJlst
1.3.3.4.9 ♂
Jan Groenveld
leeftijd: 80 jaar
*15-10-1860 IJlst
08-01-1941 Sneek
huwelijk 01-06-1890 in IJlst met
Berber de Vries
*26-02-1866 Baarderadeel
1.3.3.4.10 ♀
Anneke Groenveld
*18-07-1863 IJlst
1.3.3.4.11 ♀
Anneke Groenveld
leeftijd: 76 jaar
*22-09-1865 IJlst
16-12-1941 Wonseradeel
1.3.3.4 ♂
Sijmen (Sijmen Meintes) Groenveld
leeftijd: < 95 jaar
*16-05-1817 IJlst
<?-11-1912
huwelijk 22-05-1842 in IJlst met
Sjoukje (Sjoukje Gerbens) Gerbensma
leeftijd: < 90 jaar
*±1822 Wymbritseradeel
<?-11-1912
1.3.3.5 ♂
Keimpe (Keimpe Meintes) Groenveld
leeftijd: 2 jaar
*14-12-1819 IJlst
30-09-1822
1.3.3.6.1 ♀
Marijke Groenveld
*31-10-1843 IJlst
1.3.3.6.2.1 ♀
Jeltje Groenveld
leeftijd: 86 jaar
*21-09-1869 Franeker
13-09-1956 Gaasterland
huwelijk 21-07-1894 in Wymbritseradeel met
Gatze Haagsma
leeftijd: 51 jaar
*02-10-1867 Wonseradeel
07-01-1919 Sneek
1.3.3.6.2.2.1 ♀
Tjitske Groenveld
leeftijd: 18 jaar
*10-01-1897 IJlst
05-11-1915 IJlst
1.3.3.6.2.2.2 ♂
Meinte Groenveld
leeftijd: 84 jaar
*03-09-1908 IJlst
16-04-1993 Wymbritseradeel
1.3.3.6.2.2 ♀
Rinske Groenveld
leeftijd: 58 jaar
*29-09-1870 IJlst
20-03-1929 Groningen
huwelijk 24-05-1896 in IJlst met
Anne Groenveld
leeftijd: 75 jaar
*21-09-1870 IJlst
29-12-1945 IJlst
1.3.3.6.2.3 ♀
Cornelia Groenveld
leeftijd: 81 jaar
*29-11-1872 IJlst
20-12-1953 Sneek
huwelijk met
Hessel Visser
leeftijd: 81 jaar
*20-09-1868 Rauwerderhem
15-11-1949 Franeker
1.3.3.6.2.4.1 ♂
Meinte Groenveld
leeftijd: 69 jaar
*09-05-1901 IJlst
16-06-1970 Smallingerland
huwelijk 14-05-1924 in IJlst met
Trijntje Labordus
leeftijd: 78 jaar
*30-07-1903 Wonseradeel
29-06-1982 Drachten
1.3.3.6.2.4.2 ♂
Hendrik Groenveld
leeftijd: 74 jaar
*21-06-1903 IJlst
17-04-1978 IJlst
relaties:
(1) huwelijk 23-09-1927 in Workum met
Johanna Smith
*18-02-1903 Hindeloopen
(2) huwelijk 16-05-1931 in IJlst met
Sietje Hoekstra
*01-01-1906 Workum
1.3.3.6.2.4.3 ♂
Dirk Groenveld
leeftijd: 20 jaar
*02-11-1912 IJlst
30-10-1933 Sneek
1.3.3.6.2.4 ♂
Rijkel Groenveld
leeftijd: 80 jaar
*23-05-1875 IJlst
01-01-1956 IJlst
huwelijk 26-05-1900 in IJlst met
Jannetje Kuperus
leeftijd: 57 jaar
*05-02-1877 Sneek
23-03-1934 IJlst
1.3.3.6.2.5 ♀
Hiltje Groenveld
leeftijd: 93 jaar
*23-07-1878 IJlst
07-08-1971 IJlst
huwelijk 09-09-1900 in IJlst met
Jan van der Goot
leeftijd: 75 jaar
*25-09-1870 IJlst
23-10-1945 IJlst
1.3.3.6.2.6 ♀
Tjitske Groenveld
leeftijd: 77 jaar
*17-03-1882 IJlst
29-09-1959 IJlst
huwelijk 25-05-1902 in IJlst met
Willem Dijkstra
leeftijd: 69 jaar
*17-04-1880 IJlst
27-02-1950 IJlst
1.3.3.6.2 ♂
Meinte Groenveld
*31-10-1843 IJlst
huwelijk 26-05-1867 in Sneek met
Froukje Spoelstra
*06-11-1841 Sneek
1.3.3.6.3.1 ♂
Anne Groenveld
leeftijd: 75 jaar
*21-09-1870 IJlst
29-12-1945 IJlst
huwelijk 24-05-1896 in IJlst met
Rinske Groenveld
leeftijd: 58 jaar
*29-09-1870 IJlst
20-03-1929 Groningen
1.3.3.6.3 ♀
Tjitske Groenveld
*08-11-1845 IJlst
1.3.3.6.4.1 ♀
Jeltje Groenveld
*19-11-1876 IJlst
1.3.3.6.4.2 ♂
Luut Groenveld
leeftijd: 26 dagen
*20-04-1878 Purmerend
16-05-1878 Coevorden
1.3.3.6.4.3.1 ♀
Wemeltien Groenveld
leeftijd: 79 jaar
*08-07-1909 Zaandam
02-03-1989 Limmen
huwelijk 26-01-1938 in Amsterdam met
Lourens Johannes de Leth
*14-04-1907 Amsterdam
1.3.3.6.4.3.2 ♂
Gerben Luutse Groenveld
leeftijd: 81 jaar
*01-09-1910 Amsterdam
24-10-1991 Amsterdam
relaties:
(1) huwelijk 30-11-1932 in Amsterdam met
Dorothea Elizabeth Keiser
leeftijd: 18 jaar
*10-04-1915 Amsterdam
08-11-1933 Amsterdam
(2) huwelijk 06-02-1935 in Amsterdam met
Maria Hendrika Alberdina Trampe
leeftijd: 56 jaar
*16-01-1912 Amsterdam
25-11-1968 Amsterdam
1.3.3.6.4.3.3 ♀
Siemetje Grietje Groenveld
leeftijd: 2 maanden
*15-02-1912 Amsterdam
23-04-1912 Amsterdam
1.3.3.6.4.3.4 ♂
Jurre Groenveld
leeftijd: 46 jaar
*28-12-1913 Zaandam
08-03-1960 Amsterdam
huwelijk 02-03-1944 in Amsterdam met
Aaltje Boer
*09-08-1914 Giethoorn
1.3.3.6.4.3.5 ♀
Grietje Groenveld
leeftijd: 1 jaar
*15-03-1918 Amsterdam
25-06-1919 Amsterdam
1.3.3.6.4.3.6 ♀
Alberdina Groenveld
leeftijd: 65 jaar
*17-09-1920 Amsterdam
20-01-1986 Lelystad
huwelijk 31-12-1941 in Amsterdam met
Andreas Jacobus Kemmink
leeftijd: 81 jaar
*20-05-1917 Amsterdam
25-09-1998 Turnhout (B)
1.3.3.6.4.3.7 ♂
Gerrit Groenveld
leeftijd: 3 jaar
*20-09-1922 Wageningen
04-05-1926 Amsterdam
1.3.3.6.4.3.8 ♀
Maria Johanna Groenveld
leeftijd: 77 jaar
*13-10-1923 Rotterdam
18-08-2001 Amsterdam
huwelijk 24-09-1947 in Amsterdam met
Johan Marinus Putting
leeftijd: 75 jaar
*23-01-1921 Amsterdam
19-07-1996 Amsterdam
1.3.3.6.4.3.9 ♂
Luutse Groenveld
leeftijd: 57 jaar
*08-05-1929 Amsterdam
07-12-1986 Amsterdam
1.3.3.6.4.3.10 ♂
Willem Groenveld
leeftijd: 71 jaar
*13-01-1931 Amsterdam
31-10-2002 Arnhem
1.3.3.6.4.3 ♂
Luutse Groenveld
leeftijd: 85 jaar
*11-03-1879 Odoorn
14-12-1964 Amsterdam
huwelijk 10-12-1908 in Purmerend met
Wemeltien Post
*29-03-1890 Vianen
1.3.3.6.4.4 ♂
Riekel Groenveld
leeftijd: 85 jaar
*19-06-1881 Hasselt
15-03-1967 Amsterdam
1.3.3.6.4.5 ♀
Jeltje Groenveld
leeftijd: ± 26 jaar
*±1883 Bovenkarspel
31-03-1909 Purmerend
1.3.3.6.4.6 ♂
Johannes Groenveld
leeftijd: 72 jaar
*17-03-1889 Zwartsluis
22-12-1961 Purmerend
1.3.3.6.4.7 ♀
Bregtje Groenveld
leeftijd: ± 22 jaar
*±1891 Purmerend
02-11-1913 Haarlem
1.3.3.6.4.8 ♀
Tjikske Groenveld
leeftijd: 85 jaar
*30-09-1893 Purmerend
04-04-1979 Rotterdam
relaties:
(1) huwelijk 29-12-1921 in Purmerend met
Wilhelmus Petrus Johannes van der Linde
leeftijd: 42 jaar
*26-02-1896 Haarlem
06-11-1938 Bussum
(2) huwelijk 16-07-1962 in Amsterdam met
Klaas Veldman
leeftijd: 75 jaar
*17-05-1890 Rauwerderhem
09-08-1965 Amsterdam
(3) huwelijk 08-04-1969 in Rotterdam met
Andreas Egbertus Steijling
*12-09-1895 Nieuwer Amstel
1.3.3.6.4.9.1 ♀
Regina Louisa Groenveld
leeftijd: 69 jaar
*18-04-1929 Rotterdam
10-05-1998 Oosterhout
1.3.3.6.4.9 ♂
Maarten Groenveld
leeftijd: 45 jaar
*18-07-1895 Purmerend
19-11-1940 Rotterdam
huwelijk 23-09-1925 in Rotterdam met
Cornelia Petronella Schilder
*19-01-1905 Purmerend
1.3.3.6.4.10 ♀
Hiske Groenveld
leeftijd: 69 jaar
*01-02-1898 Purmerend
27-12-1967 Rotterdam
huwelijk 01-02-1923 in Purmerend met
Andreas Egbertus Steijling
*12-09-1895 Nieuwer Amstel
1.3.3.6.4.11 ♀
Froukje Groenveld
leeftijd: 53 jaar
*23-03-1900 Purmerend
18-07-1953 Castricum
1.3.3.6.4.12 ♂
Anne Groenveld
leeftijd: 45 jaar
*06-05-1901 Purmerend
03-10-1946 Purmerend
huwelijk 16-07-1927 in Zuid- en Noord-Schermer met
Neeltje Jetske Molenaar
*27-12-1901 Zuid- en Noord-Schermer
1.3.3.6.4.13 ♀
Louisa Groenveld
leeftijd: 76 jaar
*18-02-1907 Purmerend
30-04-1983 Purmerend
1.3.3.6.4.14 ♂
Gerben Groenveld
leeftijd: 75 jaar
*25-07-1909 Purmerend
19-10-1984 Purmerend
1.3.3.6.4 ♂
Gerben Groenveld
leeftijd: 85 jaar
*01-05-1848 IJlst
31-03-1934 Alkmaar
relaties:
(1) huwelijk 23-01-1876 in IJlst met
Sijmentje Nijdam
leeftijd: < 43 jaar
*±1844 IJlst
<1887
(2) huwelijk 13-02-1887 in Franeker met
Louisa Zwart
*06-03-1868 Franeker
1.3.3.6.5.1.1 ♀
Hiltje Groenveld
leeftijd: 88 jaar
*04-04-1905 IJlst
13-08-1993 Wymbritseradeel
huwelijk 23-05-1931 in IJlst met
Meinte Bergstra
leeftijd: 68 jaar
*09-07-1904 Wymbritseradeel
21-12-1972 IJlst
1.3.3.6.5.1.2 ♂
Anne Groenveld
leeftijd: 76 jaar
*08-07-1907 Wonseradeel
22-09-1983 Haskerland
1.3.3.6.5.1.3 ♀
Wilhelmina Groenveld
leeftijd: 71 jaar
*10-03-1914 IJlst
05-03-1986 Sneek
huwelijk 20-04-1977 in Franeker met
Gerrit Pieter Kramer
*24-05-1912 Groningen
1.3.3.6.5.1 ♂
Rijkel Groenveld
*22-11-1878 IJlst
huwelijk 21-05-1904 in IJlst met
Johanna Jaarsma
*06-06-1880 IJlst
1.3.3.6.5.2 ♂
Luitzen Groenveld
*04-01-1880 IJlst
1.3.3.6.5.3.1 ♂
Anne Groenveld
leeftijd: 71 jaar
*19-11-1909 IJlst
19-04-1981 Sneek
1.3.3.6.5.3.2 ♂
Douwe Groenveld
leeftijd: 60 jaar
*17-10-1911 IJlst
27-03-1972 Beverwijk
huwelijk 02-08-1934 in IJlst met
Janke van der Goot
*20-05-1914 IJlst
1.3.3.6.5.3 ♂
Gerben Groenveld
leeftijd: 76 jaar
*28-11-1881 IJlst
14-08-1958 IJlst
huwelijk 05-06-1904 in IJlst met
Sjoukje Dijkstra
leeftijd: 71 jaar
*19-07-1882 IJlst
07-09-1953 IJlst
1.3.3.6.5.4.1 ♀
Egbertje Groenveld
leeftijd: 91 jaar
*24-03-1913 Achtkarspelen
21-01-2005 Achtkarspelen
huwelijk 24-05-1941 in Achtkarspelen met
O. M. (Oege) van Dijk
leeftijd: 66 jaar
*12-06-1913 Achtkarspelen
15-06-1979 Leeuwarden
1.3.3.6.5.4.2 ♀
Hiltje Groenveld
leeftijd: 56 jaar
*17-01-1922 Achtkarspelen
30-01-1978 Buitenpost
1.3.3.6.5.4 ♂
Cornelis Groenveld
leeftijd: 85 jaar
*28-12-1884 IJlst
07-05-1970 Drogeham
relaties:
(1) huwelijk 13-05-1911 in Wymbritseradeel met
Ytje Buma
leeftijd: 27 jaar
*04-07-1885 Oosthem
12-04-1913 Achtkarspelen
(2) huwelijk 14-09-1916 in Achtkarspelen met
Leelke de Vries
leeftijd: 34 jaar
*28-07-1884 Menaldumadeel
12-11-1918 Achtkarspelen
(3) huwelijk 28-10-1920 in Achtkarspelen met
Antje Hoeksma
leeftijd: 64 jaar
*23-09-1900 Achtkarspelen
12-10-1964 Achtkarspelen
1.3.3.6.5.5 ♀
Jeltje Groenveld
leeftijd: 81 jaar
*14-04-1888 IJlst
24-12-1969 Enkhuizen
huwelijk 13-05-1912 in Enkhuizen met
Klaas Mazereeuw
leeftijd: 57 jaar
*10-11-1885 Opperdoes
17-01-1943 Enkhuizen
1.3.3.6.5.6 ♂
Jelle Groenveld
*29-04-1891 IJlst
1.3.3.6.5.7 ♀
Jetske Groenveld
leeftijd: 91 jaar
*20-05-1894 IJlst
27-02-1986 Ermelo
huwelijk 19-05-1921 in IJlst met
Floris Sterk
leeftijd: 61 jaar
*27-05-1894 Wymbritseradeel
21-04-1956 Ermelo
1.3.3.6.5 ♂
Anne Groenveld
leeftijd: 91 jaar
*31-03-1850 IJlst
27-01-1942 IJlst
huwelijk 20-05-1877 in IJlst met
Hiltje Nijdam
leeftijd: 75 jaar
*07-02-1853 IJlst
19-01-1929 IJlst
1.3.3.6.6.1.1 ♂
Rintje Groenveld
leeftijd: 57 jaar
*16-01-1911 Sneek
21-02-1968 Bolsward
huwelijk 17-06-1936 in Wonseradeel met
Anke Postema
leeftijd: 78 jaar
*28-10-1912 Wonseradeel
30-05-1991 Bolsward
1.3.3.6.6.1.2 ♀
IJtje Groenveld
leeftijd: 71 jaar
*01-04-1917 Sneek
02-11-1988 Harderwijk
huwelijk 24-08-1937 in Bolsward met
Alle van der Veen
*09-03-1907 Tietjerksteradeel
1.3.3.6.6.1 ♂
Jarig Groenveld
leeftijd: 76 jaar
*30-10-1883 IJlst
16-07-1960 Bolsward
huwelijk 22-08-1908 in Sneek met
Aaltje Ouendag
*12-10-1884 Sneek
1.3.3.6.6.2.1 ♂
Pieter Groenveld
leeftijd: 85 jaar
*04-03-1918 Weesp
16-12-2003 Maastricht
relatie met
Juliette Janssens
leeftijd: 84 jaar
*13-09-1918 Valkenburg (Li.)
03-06-2003 Maastricht
1.3.3.6.6.2 ♂
Rijkel Groenveld
leeftijd: 63 jaar
*11-01-1889 Sneek
24-01-1952 Weesperkarspel
huwelijk 22-10-1915 in Weesp met
Hendrikje Bergh
leeftijd: 91 jaar
*19-07-1896 Weesp
16-01-1988 Amsterdam
1.3.3.6.6.3 ♀
Siemetje Groenveld
leeftijd: ± 26 jaar
*±1891 Abcoude Proosdij
15-09-1917 Amsterdam
1.3.3.6.6.4 ♀
Jeltje Groenveld
leeftijd: 87 jaar
*01-10-1893 Sneek
24-10-1980 Weesp
huwelijk 12-04-1913 in Mülheim an der Ruhr (D) met
Jan Wijngaarden
leeftijd: 87 jaar
*12-07-1888 Amsterdam
10-05-1976 Weesp
1.3.3.6.6.5 ♀
Rinskje Groenveld
leeftijd: 76 jaar
*05-06-1896 Sneek
03-07-1972 Weesp
huwelijk 22-07-1916 in Mülheim an der Ruhr (D) met
Hendrik Bergh
*29-01-1890 Weesp
1.3.3.6.6 ♂
Pieter Groenveld
leeftijd: < 55 jaar
*11-10-1852 IJlst
<?-08-1908
relaties:
(1) huwelijk 20-01-1878 in IJlst met
Ytje Nooitgedagt
leeftijd: < 35 jaar
*±1853 IJlst
<1888
(2) huwelijk 18-03-1888 in IJlst met
Anneke Burghgraaf
*25-09-1864 Wymbritseradeel
1.3.3.6.7 ♂
Marten Groenveld
leeftijd: 74 jaar
*02-10-1855 IJlst
11-12-1929 IJlst
huwelijk 01-11-1891 in IJlst met
Akke de Hei
*±1846 Lippenhuizen
1.3.3.6.8 ♀
Martzen Groenveld
*17-09-1857 IJlst
1.3.3.6.9 ♀
Aafje Groenveld
*05-03-1860 IJlst
1.3.3.6.10 ♀
Aafke Groenveld
*14-04-1863 IJlst
1.3.3.6 ♂
Rijkel (Rijkel Meintes) Groenveld
*17-03-1822 IJlst
huwelijk 22-05-1842 in IJlst met
Jelte (Jelte Gerbens) Gerbensma
*1820
1.3.3.7 ♀
Wytske (Wytske Meintes) Groenveld
*26-11-1824 IJlst
huwelijk 29-06-1845 in IJlst met
Sijbren (Sijbren Sikkes) Gerkema
1.3.3 ♂
Meinte (Meinte Rinks) Groenveld
leeftijd: 75 jaar
*11-03-1784 IJlst
23-11-1859 IJlst
huwelijk met
Martzen (Martzen Jans) Buitenhoff
1.3.4.1 ♀
Fyke Groenveld
leeftijd: 66 jaar
*31-07-1814 IJlst
27-02-1881 IJlst
huwelijk 19-11-1837 in IJlst met
Otte (Otte Lolkes) Lantinga
*±1815 IJlst
1.3.4.2.1 ♂
Bonne (Bonne Rinks) Groenveld
leeftijd: 7 jaar
*24-03-1838 IJlst
17-09-1845 IJlst
1.3.4.2.2 ♀
Antje Groenveld
leeftijd: 87 jaar
*03-08-1840 IJlst
12-11-1927 Bloemendaal
huwelijk 23-05-1858 in IJlst met
Alle van der Werff
*±1838 IJlst
1.3.4.2.3.1 ♀
Grietje Groenveld
leeftijd: 39 jaar
*05-04-1875 IJlst
28-02-1915 Amersfoort
1.3.4.2.3.2 ♀
Akke Groenveld
*16-06-1877 IJlst
huwelijk 13-08-1903 in Franeker met
Folkert van Dijk
*±1877 Makkum
1.3.4.2.3.3 ♂
Rink Groenveld
*29-07-1879 IJlst
huwelijk 04-04-1907 in Franeker met
Trientje Kramer
*±1882 Groningen
1.3.4.2.3.4 ♂
Anne Groenveld
leeftijd: 54 jaar
*26-09-1883 Franeker
02-03-1938 Leeuwarden
1.3.4.2.3 ♂
Douwe Groenveld
*01-01-1843 IJlst
huwelijk 26-04-1874 in IJlst met
Trijntje Tuinman
*±1851 IJlst
1.3.4.2.4 ♀
Trijntje Groenveld
leeftijd: 75 jaar
*12-11-1844 IJlst
17-08-1920 IJlst
huwelijk 17-05-1868 in IJlst met
Heero Nauta
*±1842 IJlst
1.3.4.2.5 ♀
Janke (Janke Rinks) Groenveld
leeftijd: 7 maanden
*24-02-1846 IJlst
17-10-1846 IJlst
1.3.4.2.6.1.1 ♂
Geradus Johannes Groeneveld
leeftijd: 70 jaar
*31-08-1902 Hilversum
13-12-1972 Hilversum
huwelijk 10-06-1936 in Hilversum met
Grietje Speijers
leeftijd: 80 jaar
*05-11-1906 Hilversum
07-06-1987 Hilversum
1.3.4.2.6.1.2 ♀
Lamberta Margrita Groeneveld
leeftijd: 39 jaar
*20-01-1904 Hilversum
12-09-1943 Hilversum
huwelijk 28-09-1932 in Hilversum met
Reindert Matthijs Eerenberg
*19-09-1901 Hilversum
1.3.4.2.6.1 ♀
Akke (Abbe) Groenveld
leeftijd: ± 71 jaar
*±1872 Staphorst
18-07-1943 Hilversum
huwelijk 07-08-1901 in Hilversum met
Gerardus Johannes Groeneveld
leeftijd: 57 jaar
*06-02-1876 Amsterdam
23-10-1933 Bloemendaal
1.3.4.2.6.2.1 ♀
Lambartha Margaretha Groenveld
*±1909 Amsterdam
huwelijk 07-05-1931 in Amsterdam met
Aart van der Vliet
*±1908
1.3.4.2.6.2 ♂
Willem Groenveld
*19-01-1876 Idaarderadeel
huwelijk 22-03-1905 in Amsterdam met
Trijntje Oosterveld
*±1882 Ransdorp
1.3.4.2.6.3 ♀
Jutina Sophia Groenveld
leeftijd: 21 jaar
*17-09-1878 Idaarderadeel
04-05-1900 Ferwerderadeel
1.3.4.2.6.4 ♀
Antje Groenveld
*08-05-1881 Idaarderadeel
1.3.4.2.6.5 ♂
Rink Groenveld
*17-04-1885 Idaarderadeel
1.3.4.2.6 ♂
Bonne Groenveld
*10-04-1847 IJlst
huwelijk 25-02-1871 in Meppel met
Lamberta Margrita Raterink
leeftijd: ± 57 jaar
*±1845 Meppel
06-11-1902 Ferwerderadeel
1.3.4.2.7 ♀
Janke (Janke Rinks) Groenveld
leeftijd: 1 dag
*11-05-1848 IJlst
12-05-1848 IJlst
1.3.4.2.8 ♂
Groenveld
levenloos *20-06-1849 IJlst
1.3.4.2.9 ♂
Sybren (Sybren Rinks) Groenveld
leeftijd: 2 jaar
*06-09-1850 IJlst
02-04-1853 IJlst
1.3.4.2.10 ♂
Groenveld
levenloos *19-04-1852 IJlst
1.3.4.2.11 ♂
Sybren Groenveld
*13-07-1853 IJlst
huwelijk 14-05-1881 in Tietjerksteradeel met
Akke Johannes Klaver
*±1859 Bergum
1.3.4.2 ♂
Rink (Rink Bonnes) Groenveld
leeftijd: 37 jaar
*25-03-1816 IJlst
09-02-1854 IJlst
huwelijk 21-05-1837 in IJlst met
Akke (Akke Douwes) Zondervan
*±1811 IJlst
1.3.4.3 ♀
Fokjen Groenveld
*08-04-1818 IJlst
huwelijk 17-06-1838 in IJlst met
Sybe (Sybe Cornelis) Nijdam
*±1816 IJlst
1.3.4.4.1 ♀
Annigjen Groenveld
*03-06-1849 Hommerts
huwelijk 21-05-1870 in Wymbritseradeel met
Johannes Reyenga
*±1844 Heeg
1.3.4.4.2 ♂
Bonne Groenveld
leeftijd: 47 jaar
*14-12-1851 Hommerts
18-05-1899 Leeuwarden
huwelijk 27-04-1878 in Weststellingwerf met
Wemmigje Bosscha
*±1860 Oldeberkoop
1.3.4.4.3 ♀
Trientje Groenveld
*04-05-1856 Vinkega
1.3.4.4.4 ♀
Wypkje Groenveld
*26-06-1859 Vinkega
huwelijk 27-04-1878 in Weststellingwerf met
Lourens van Wijlandt
*±1851 Vinkega
1.3.4.4 ♂
Jan (Jan Bonnes) Groenveld
*06-05-1820 IJlst
huwelijk 07-05-1848 in IJlst met
Aaltje (Aaltje Wybes) Knossen
*±1828 Heeg
1.3.4.5 ♀
Antje Groenveld
leeftijd: 71 jaar
*21-04-1822 IJlst
13-08-1893 IJlst
1.3.4.6.1 ♂
Theunis Groenveld
*13-01-1853 IJlst
relaties:
(1) huwelijk 14-04-1882 in Bolsward met
Rinske de Haas
*±1855 Bolsward
(2) huwelijk 25-12-1890 in Bolsward met
Janna Baudina Jakles
*±1853 Bolsward
1.3.4.6.2 ♀
Trijntje Groenveld
*23-04-1855 IJlst
huwelijk 06-05-1877 in IJlst met
Harmen Schilstra
*±1853 Idzega
1.3.4.6.3 ♂
Bonne Groenveld
*10-03-1857 Idaarderadeel
1.3.4.6.4.1 ♂
Johannes Carel Theodoor Groenveld
*08-10-1889 Leiden
1.3.4.6.4.2 ♀
Wilhelmina Groenveld
*31-08-1901 Arnhem
1.3.4.6.4.3 ♀
Catharina Groenveld
*19-02-1903 Arnhem
1.3.4.6.4.4 ♂
Pieter Groenveld
leeftijd: ± 89 jaar
*±1905 Gorinchem
24-12-1994
huwelijk 11-09-1934 in Utrecht met
Emilie Cornelie Wilhelmina van Walree
leeftijd: ± 76 jaar
*±1910
10-12-1986 Haarlem
1.3.4.6.4 ♂
Sybren (Sijbren) Groenveld
*13-11-1858 Idaarderadeel
huwelijk 07-11-1888 in Nijmegen met
Wilhelmina Florentine Cramer
1.3.4.6.5 ♂
Bonne Groenveld
*20-05-1861 Oppenhuizen
huwelijk 08-11-1884 in Hennaarderadeel met
Trijntje Cnossen
*±1863 IJlst
1.3.4.6.6 ♂
Gerben Groenveld
*22-04-1864 Oppenhuizen
huwelijk 19-05-1894 in Wymbritseradeel met
Hinke Renema
*±1866 Scharnegoutum
1.3.4.6.7 ♂
Groenveld
levenloos *18-09-1871 IJlst
1.3.4.6.8 ♂
Jan Groenveld
leeftijd: 29 jaar
*30-07-1872 IJlst
22-08-1901 IJlst
1.3.4.6.9 ♂
Rink Groenveld
*11-12-1873 IJlst
huwelijk 12-09-1907 in Opsterland met
Foekje Zuiderbaan
*±1875 Oldeberkoop
1.3.4.6.10 ♀
Minke Groenveld
leeftijd: 16 jaar
*09-08-1875 IJlst
06-08-1892 IJlst
1.3.4.6 ♂
Pieter (Pieter Bonnes) Groenveld
leeftijd: 75 jaar
*16-08-1824 IJlst
28-03-1900 IJlst
relaties:
(1) huwelijk 12-12-1851 in Wymbritseradeel met
Jantje (Jantje Theunis) Alberda
*±1832 IJsbrechtum
(2) huwelijk 03-02-1871 in IJlst met
Trijntje Vierstra
*±1842 IJlst
1.3.4.7 ♀
Martzen (Martzen Bonnes) Groenveld
leeftijd: 84 jaar
*14-10-1829 IJlst
21-09-1914 IJlst
huwelijk 13-05-1849 in IJlst met
Wiebren (Wiebren Oeges) Ruardi
*±1825 Sloten
1.3.4 ♂
Bonne (Bonne Rinks) Groenveld
leeftijd: ± 49 jaar
*±1786 IJlst
26-02-1835 IJlst
huwelijk 27-10-1813 in IJlst met
Trijntje (Trijntje Jans) Vierstra
*±1788 Abbega
1.3 ♂
Rink (Rink Keimpes) Groenveld
leeftijd: 78 jaar
*21-10-1746 Wymbritseradeel
15-10-1825 IJlst
huwelijk met
Fokjen (Fokjen Pieters) Dikland
1 ♂
Keimpe (Keimpe Meintes)
leeftijd: < 53 jaar
*±1705 IJlst (?)
<1758
huwelijk 17-02-1730 in IJlst met
Hinke (Hinke Klases)
*±1705 Sneek