Parenteel van Gerrit (Gerrit Gerrits)


Bregtje Statema
 *12-09-1839 Barradeel
Evert Statema
 *17-09-1841 Dongjum
X 11-07-1868 Franekeradeel 
Tietje Bangma
 *±1845 Schalsum
Gerrit Statema
 *21-07-1843 Franekeradeel
X (1) 30-05-1872 Franekeradeel 
Maatje Boonstra
 *±1850 Boer
X (2) 15-05-1874 Franekeradeel 
Kunskje Proost
 *±1844 Tzummarum
Sipkje Groeneveld
 *01-03-1813 Tzummarum
 †13-11-1897 Barradeel
X 18-05-1839 Barradeel 
Eeke Statema
 *±1816 Tzummarum
Trijntje Groeneveld
 *08-11-1876 Tzummarum
X 21-05-1903 Barradeel 
Reimer Bekius
 *±1877 Minnertsga
 †16-03-1936 Zuidlaren
Gerrit Groeneveld
 *05-09-1847 Tzummarum
 †19-11-1920 Barradeel
X 15-05-1875 Barradeel 
Baukje Talsma
 *19-11-1849 Tzummarum
 †09-10-1936 Barradeel
Willem Harkema (1)
 *19-06-1871 Barradeel
X 19-05-1894 Barradeel 
Trijntje Miedema
 *±1871 Minnertsga
Gerrit Harkema (1)
 *15-05-1873 Barradeel
Tettje Harkema (1)
 *13-10-1875 Barradeel
X 23-05-1896 Barradeel 
Pieter Anema
 *±1872 Sexbierum
Yttje Groeneveld
 *25-06-1849 Tzummarum
X (1) 28-05-1870 Barradeel 
Cornelis Harkema
 *±1841 Franeker
X (2) 15-09-1888 Barradeel 
Pieter Elgersma
 *±1840 Berlikum (gem. Menaldumadeel)
Bregtje Groeneveld
 *27-09-1850 Tzummarum
 †31-10-1850 Barradeel
Neeltje Groeneveld
 *23-03-1878 Tzummarum
X 17-05-1902 Barradeel 
Klaas Dijkstra
 *±1877 Dongjum
Tettje Groeneveld
 *16-02-1882 Tzummarum
X 10-05-1913 Barradeel 
Jan Harkema
 *±1884 Sexbierum
Jelte Groeneveld
 *13-10-1851 Tzummarum
 †03-03-1917 Barradeel
X 19-05-1877 Barradeel 
Sibbeltje Douma
 *±1852 Oosterbierum
Bregtje Groeneveld
 *07-01-1855 Barradeel
 †02-10-1876 Barradeel
Johannes Groeneveld
 *14-10-1857 Barradeel
 †21-12-1857 Barradeel
Gerrit Groeneveld
 *10-10-1815 Tzummarum
 †06-04-1887 Barradeel
X 16-05-1846 Barradeel 
Tettje Posthumus
 *±1821 Tzummarum
Janke Groeneveld
 *08-06-1817 Barradeel
 †19-08-1817 Barradeel
Freerk Groeneveld
 *05-05-1818 Barradeel
 †19-11-1826 Barradeel
Trijntje Groeneveld
 *09-01-1877 Tzummarum
X 20-05-1899 Barradeel 
Taeke de Vries
 *±1877 Tzummarum
Gerrit Groeneveld
 *22-09-1848 Tzummarum
 †14-11-1923 Barradeel
X 22-05-1873 Barradeel 
Meino Herrema
 *±1849 Tzummarum
Gerrit Jepma
 *11-02-1873 Barradeel
Trijntje Jepma
 *17-02-1874 Barradeel
Grietje Jepma
 *18-02-1876 Barradeel
X 19-05-1900 Barradeel 
Jakkele de Beer
 *±1874 Tzummarum
Trijntje Jepma
 *15-03-1878 Barradeel
X 08-11-1902 Barradeel 
Willem Terpstra
 *±1877 Tzummarum
Bregtje Jepma
 *14-06-1879 Barradeel
X 21-06-1902 Barradeel 
Jan Pasma
 *±1877 Tzummarum
Baukje Jepma
 *01-10-1880 Tzummarum
X 17-06-1911 Barradeel 
Syds Kloosterman
Janke Jepma
 *20-05-1882 Barradeel
Gerrit Jepma
 *18-07-1883 Barradeel
Sjoerdtje Jepma
 *22-04-1885 Tzummarum
X 30-06-1910 Barradeel 
Klaas Roorda
 *±1885 Tzummarum
Sjoerd Jepma
 *25-08-1886 Tzummarum
X (1) 22-06-1912 Barradeel 
Trijntje Haagsma
 *±1888 Minnertsga
X (2) 09-11-1916 Barradeel 
Tjitske Nauta
 *±1883 Beetgum
IJsbrand Jepma
 *09-11-1887 Tzummarum
X 08-06-1916 Barradeel 
Trijntje van der Mei
 *05-10-1888 Tzummarum
Jepma
levenloos *06-08-1891 Barradeel
Reintje Groeneveld
 *18-10-1849 Tzummarum
 †16-08-1927 Barradeel
X 16-05-1872 Barradeel 
Syds Jepma
 *±1846 Ried (gem. Franekeradeel)
Sjoerd Groeneveld (1)
 *29-07-1878 Barradeel
Wybe Groeneveld (1)
 *02-11-1879 Barradeel
Gerrit Groeneveld (1)
 *03-05-1882 Barradeel
Tietje Groeneveld (1)
 *03-04-1885 Barradeel
Lieuwe Groeneveld (1)
 *11-04-1887 Barradeel
 †09-09-1887 Barradeel
Groeneveld (2)
 *22-03-1892 Barradeel
 †22-03-1892 Barradeel
Tjeerd Groeneveld
 *03-04-1852 Tzummarum
X (1) 19-05-1877 Barradeel 
Dieuwke Hibma
 *±1851 Sexbierum
X (2) 20-02-1892 Barradeel 
Trijntje Dijkstra
 *±1854 Pietersbierum
Sjoerd Groeneveld
 *15-11-1880 Barradeel
Reintje Groeneveld
 *01-09-1883 Barradeel
 †23-09-1886 Barradeel
Lieuwe Groeneveld
 *06-09-1854 Tzummarum
X 22-05-1879 Barradeel 
Klaaske Meyer
 *±1854 Minnertsga
Gerben van der Mei
 *17-02-1884 Tzummarum
X 24-05-1919 Barradeel 
Janke Travaille
 *±1890 Tzummarum
Trijntje van der Mei
 *05-10-1888 Tzummarum
X 08-06-1916 Barradeel 
IJsbrand Jepma
 *09-11-1887 Tzummarum
Bregtje Groeneveld
 *01-11-1858 Tzummarum
 †12-01-1938 Barradeel
X 12-05-1883 Barradeel 
Hein van der Mei
 *±1858 Oosterbierum
Janke Groeneveld
 *23-10-1860 Barradeel
Sjoerd Groeneveld
 *30-03-1819 Tzummarum
X 16-05-1846 Barradeel 
Trijntje Heringa
 *±1819 Oosterbierum
Boersma
levenloos *17-04-1856 Barradeel
Boersma
levenloos *27-01-1858 Barradeel
Janke Groeneveld
 *16-02-1821 Tzummarum
 †28-12-1859 Barradeel
X 18-08-1855 Barradeel 
Jan Boersma
 *±1823 Tzummarum
Klaas Groeneveld (1)
 *02-01-1854 Barradeel
 †18-06-1854 Barradeel
Grietje Groeneveld
 *31-05-1882 Barradeel
X 19-05-1906 Barradeel 
Jan Statema
 *±1882 Tzummarum
Willem Groeneveld
 *07-08-1885 Barradeel
Gerrit Groeneveld (1)
 *25-06-1857 Tzummarum
X 18-06-1881 Barradeel 
Maaike Terpstra
 *±1854 Tzummarum
Willem Groeneveld (2)
 *03-08-1881 Franeker
Auke Groeneveld
 *13-09-1822 Tzummarum
X (1) 08-05-1852 Barradeel 
Grietje de Jong
 *±1828 Sexbierum
 †26-10-1870 Tzummarum
X (2) 30-10-1875 Barradeel 
Hotske Visser
 *±1836 Jorwerd
Anne Groeneveld
 *17-04-1861 Barradeel
 †28-09-1919 Canislota (South Dakota, USA)
Gerrit Groeneveld
 *19-12-1862 Barradeel
Klaas Groeneveld
 *04-08-1823 Tzummarum
 †28-02-1863 Barradeel
X 26-05-1860 Barradeel 
Antje Jepma
 *±1839 Oosterbierum
Antje Stapert
 *16-02-1856 Tzummarum
X 28-04-1877 Barradeel 
Pieter Bouwma
 *±1854 Achlum (gem. Franekeradeel)
Jaike Groeneveld
 *14-10-1824 Tzummarum
X 17-05-1851 Barradeel 
Sytze Stapert
 *±1820 Stiens
Pieter Groeneveld
 *07-03-1826 Barradeel
 †18-07-1826 Barradeel
Gerrit Groeneveld
 *11-07-1856 Barradeel
 †11-04-1859 Barradeel
Grietje Groeneveld
 *28-07-1883 Barradeel
X 23-04-1904 Barradeel 
Schelte Groendijk
 *±1882 Tzummarum
Jan Groeneveld
 *24-12-1890 Tzummarum
X 07-12-1912 Barradeel 
Akke Poelsma
 *±1894 Franeker
 †08-01-1952 Sint-Jacobaparochie
Jan Groeneveld
 *07-08-1858 Tzummarum
 †26-05-1916 Barradeel
X 14-05-1881 Barradeel 
Pietje Herrema
 *07-04-1856 Tzummarum
 †03-12-1922 Tzummarum
Bregtje Groeneveld
 *07-09-1860 Barradeel
X 23-05-1886 Franeker 
Jacob van Loon
 *±1862 Oosterbierum
Wytske Groeneveld
 *06-06-1892 Barradeel
 †16-12-1988 Harlingen
X 14-05-1913 Wonseradeel 
Sybren Braaksma
 *±1888 Wijnaldum
Grietje Groeneveld
 *01-10-1895 Barradeel
 †29-07-1970 Berlikum
X 12-01-1922 Barradeel 
Douwe Runia
 *±1895 Berlikum (gem. Menaldumadeel)
Gerrit Groeneveld
 *23-05-1862 Wijnaldum
 †30-10-1928 Leeuwarden
X 14-05-1887 Barradeel 
Rigtje Hamersma
 *±1861 Tzummarum
Cornelis de Zee
 *22-02-1890 Barradeel
X 16-06-1917 Barradeel 
Jitske Douma
 *±1890 Minnertsga
Freerk de Zee
 *23-05-1891 Barradeel
Freerk de Zee
 *25-12-1893 Barradeel
Saapke Groeneveld
 *02-02-1864 Wijnaldum
 †14-11-1927 Barradeel
X 30-11-1889 Barradeel 
Dirk de Zee
 *±1864 Tzummarum
Sybe Travaille
 *12-07-1891 Pietersbierum
X 01-05-1915 Barradeel 
Botje de Haan
 *±1889 Tzummarum
Grietje Travaille
 *07-01-1893 Barradeel
Travaille
levenloos *21-08-1895 Barradeel
Trijntje Groeneveld
 *16-11-1867 Tzummarum
 †11-04-1929 Barradeel
X 11-05-1889 Barradeel 
Teye Travaille
 *13-01-1866 Tzummarum
Freerk Groeneveld
 *02-02-1828 Tzummarum
 †29-08-1888 Barradeel
X 13-05-1854 Barradeel 
Grietje Zijlstra
 *±1825 Pietersbierum
Teye Travaille
 *18-04-1853 Barradeel
Gerrit Travaille
 *17-04-1854 Barradeel
X 22-05-1879 Barradeel 
Klaaske Statema
 *±1854 Dongjum
Baukje Travaille
 *11-08-1855 Barradeel
Sybe Travaille (1)
 *07-09-1882 Tzummarum
 †04-07-1964 Tzummarum
X 04-05-1911 Barradeel 
Sytske Groeneveld
 *23-12-1885 Minnertsga
 †13-08-1963 Sint Annaparochie
Ale Travaille
 *27-09-1856 Barradeel
X (1) 22-07-1876 Barradeel 
Grietje Westra
 *±1856 Tzummarum
X (2) 22-10-1892 Barradeel 
Janke Stellingwerf
 *±1862 Oosterbierum
Bregtje Travaille
 *04-08-1860 Tzummarum
X 19-05-1883 Barradeel 
Gerrit Herrema
 *±1863 Tzummarum
Baukje Travaille
 *05-03-1862 Tzummarum
X 10-05-1884 Barradeel 
Sybe Knol
 *±1860 Tzummarum
Sipkje Travaille
 *11-02-1864 Barradeel
X 18-05-1889 Barradeel 
Dirk Sybesma
 *±1865 Tzummarum
Voor hun 3 kinderen
zie Trijntje Groeneveld
Teye Travaille
 *13-01-1866 Tzummarum
X 11-05-1889 Barradeel 
Trijntje Groeneveld
 *16-11-1867 Tzummarum
 †11-04-1929 Barradeel
Travaille
levenloos *05-02-1868 Barradeel
Klaas Travaille
 *27-04-1869 Barradeel
Janke Travaille
 *01-04-1870 Barradeel
Pietje Groeneveld
 *14-02-1829 Barradeel
 †26-03-1883 Barradeel
X 05-02-1853 Barradeel 
Sybe Travaillé
 *±1831 Tzummarum
Pieter Groeneveld
 *10-03-1831 Barradeel
 †01-04-1831 Barradeel
Gerrit Groeneveld
 *22-12-1832 Barradeel
 †23-05-1833 Barradeel
Gerrit Groeneveld
 *28-09-1784
 †28-07-1832 Barradeel
X 24-05-1812 Minnertsga (gem. Barradeel) 
Bregtje Kramer
 *±1788
Japke Groeneveld
 *15-12-1785
 †29-12-1852 Barradeel
Janke de Haan Groeneveld
 *05-07-1819 Tzummarum
X 14-05-1842 Barradeel 
Jan Jellesma
 *±1815 Hitzum (gem. Franekeradeel)
Heeske Groeneveld
 *07-01-1788
 †15-12-1842 Barradeel
Trientje Groeneveld
 *±1791
 †17-11-1826 Barradeel
Ybeltje Rinsma
 *22-04-1824 Barradeel
Sjoerdje Groeneveld
 *±1794 Tzummarum
X 05-04-1823 Barradeel 
Douwe Rinsma
 *±1774 Sexbierum
Jakob Groeneveld (0)
 *14-10-1822 Barradeel
 †07-09-1834 Barradeel
Elke van Dijk (1)
 *11-02-1828 Barradeel
Jouke Groeneveld (0)
 *01-05-1831 Barradeel
 †01-05-1831 Barradeel
Albert Dijkstra (2)
 *±1833 Oosterbierum
X 22-05-1856 Barradeel 
Sieuwke Osenga
Gerrit Dijkstra (2)
 *06-12-1834 Barradeel
X 13-03-1858 Barradeel 
Rigtje Hibma
 *±1836 Franeker
Anne Dijkstra (2)
 *14-02-1837 Barradeel
X 11-05-1861 Barradeel 
Sibbeltje Zondervan
 *±1841 Sexbierum
Janke Dijkstra (2)
 *13-04-1839 Barradeel
X 25-05-1867 Barradeel 
Syds de Vries
 *±1845 Menaldum
Hessel Wagenaar (3)
 *25-03-1842 Barradeel
Aaltje Groeneveld
 *±1801 Tzummarum
 †07-02-1874 Barradeel
X (1) 08-12-1827 Barradeel 
Sipke van Dijk
X (2) 18-08-1832 Barradeel 
Jeppe Dijkstra
 *±1800 Oosterbierum
X (3) 10-03-1842 Barradeel 
Steven Wagenaar
 *±1817 Oosterbierum
Gerrit Groeneveld
 †01-04-1804 Tzummarum
X 22-05-1784 Schalsum 
Janke
Hiske
Antje
 *±1750 Ried
 †19-06-1821 Ried
X 
Dirk
Hiske Bruinsma
 *±1788
X 08-06-1823 Frankeradeel 
Piebe Tilstra
 *±1799 Zweins
Bauke Bruinsma
 *±1752 Hitzum
 †07-12-1831 Ried
X 
Marijke
Gerryt
O 30-10-1739 Franeker 
Hiske
Gerrit
X 
Aeltie
I
II
III
IV
V
VI
VII
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 28-12-2016 22:31:58 door Hans Groeneveld
Man
Vrouw
M/V
1.1.1.1.1.1 ♀
Bregtje Statema
*12-09-1839 Barradeel
1.1.1.1.1.2 ♂
Evert Statema
*17-09-1841 Dongjum
huwelijk 11-07-1868 in Franekeradeel met
Tietje (Tietje Lieuwes) Bangma
*±1845 Schalsum
1.1.1.1.1.3 ♂
Gerrit Statema
*21-07-1843 Franekeradeel
relaties:
(1) huwelijk 30-05-1872 in Franekeradeel met
Maatje (Maatje Doekeles) Boonstra
*±1850 Boer
(2) huwelijk 15-05-1874 in Franekeradeel met
Kunskje (Kunskje Cornelis) Proost
*±1844 Tzummarum
1.1.1.1.1 ♀
Sipkje Groeneveld
leeftijd: 84 jaar
*01-03-1813 Tzummarum
13-11-1897 Barradeel
huwelijk 18-05-1839 in Barradeel met
Eeke (Eeke Everts) Statema
*±1816 Tzummarum
1.1.1.1.2.1.1 ♀
Trijntje Groeneveld
*08-11-1876 Tzummarum
huwelijk 21-05-1903 in Barradeel met
Reimer Bekius
leeftijd: ± 59 jaar
*±1877 Minnertsga
16-03-1936 Zuidlaren
1.1.1.1.2.1 ♂
Gerrit Groeneveld
leeftijd: 73 jaar
*05-09-1847 Tzummarum
19-11-1920 Barradeel
huwelijk 15-05-1875 in Barradeel met
Baukje Talsma
leeftijd: 86 jaar
*19-11-1849 Tzummarum
09-10-1936 Barradeel
1.1.1.1.2.2.1 ♂
Willem Harkema
*19-06-1871 Barradeel
huwelijk 19-05-1894 in Barradeel met
Trijntje Miedema
*±1871 Minnertsga
1.1.1.1.2.2.2 ♂
Gerrit Harkema
*15-05-1873 Barradeel
1.1.1.1.2.2.3 ♀
Tettje Harkema
*13-10-1875 Barradeel
huwelijk 23-05-1896 in Barradeel met
Pieter Anema
*±1872 Sexbierum
1.1.1.1.2.2 ♀
Yttje Groeneveld
*25-06-1849 Tzummarum
relaties:
(1) huwelijk 28-05-1870 in Barradeel met
Cornelis Harkema
*±1841 Franeker
(2) huwelijk 15-09-1888 in Barradeel met
Pieter Elgersma
*±1840 Berlikum (gem. Menaldumadeel)
1.1.1.1.2.3 ♀
Bregtje (Bregtje Gerrits) Groeneveld
leeftijd: 1 maand
*27-09-1850 Tzummarum
31-10-1850 Barradeel
1.1.1.1.2.4.1 ♀
Neeltje Groeneveld
*23-03-1878 Tzummarum
huwelijk 17-05-1902 in Barradeel met
Klaas Dijkstra
*±1877 Dongjum
1.1.1.1.2.4.2 ♀
Tettje Groeneveld
*16-02-1882 Tzummarum
huwelijk 10-05-1913 in Barradeel met
Jan Harkema
*±1884 Sexbierum
1.1.1.1.2.4 ♂
Jelte Groeneveld
leeftijd: 65 jaar
*13-10-1851 Tzummarum
03-03-1917 Barradeel
huwelijk 19-05-1877 in Barradeel met
Sibbeltje Douma
*±1852 Oosterbierum
1.1.1.1.2.5 ♀
Bregtje Groeneveld
leeftijd: 21 jaar
*07-01-1855 Barradeel
02-10-1876 Barradeel
1.1.1.1.2.6 ♂
Johannes Groeneveld
leeftijd: 2 maanden
*14-10-1857 Barradeel
21-12-1857 Barradeel
1.1.1.1.2 ♂
Gerrit (Gerrit Gerrits) Groeneveld
leeftijd: 71 jaar
*10-10-1815 Tzummarum
06-04-1887 Barradeel
huwelijk 16-05-1846 in Barradeel met
Tettje (Tettje Jeltes, Tetje Jeltes) Posthumus
*±1821 Tzummarum
1.1.1.1.3 ♀
Janke (Janke Gerrits) Groeneveld
leeftijd: 2 maanden
*08-06-1817 Barradeel
19-08-1817 Barradeel
1.1.1.1.4 ♂
Freerk (Freerk Gerrits) Groeneveld
leeftijd: 8 jaar
*05-05-1818 Barradeel
19-11-1826 Barradeel
1.1.1.1.5.1.1 ♀
Trijntje Groeneveld
*09-01-1877 Tzummarum
huwelijk 20-05-1899 in Barradeel met
Taeke de Vries
*±1877 Tzummarum
1.1.1.1.5.1 ♂
Gerrit Groeneveld
leeftijd: 75 jaar
*22-09-1848 Tzummarum
14-11-1923 Barradeel
huwelijk 22-05-1873 in Barradeel met
Meino (Meino Stevens) Herrema
*±1849 Tzummarum
1.1.1.1.5.2.1 ♂
Gerrit Jepma
*11-02-1873 Barradeel
1.1.1.1.5.2.2 ♀
Trijntje Jepma
*17-02-1874 Barradeel
1.1.1.1.5.2.3 ♀
Grietje Jepma
*18-02-1876 Barradeel
huwelijk 19-05-1900 in Barradeel met
Jakkele de Beer
*±1874 Tzummarum
1.1.1.1.5.2.4 ♀
Trijntje Jepma
*15-03-1878 Barradeel
huwelijk 08-11-1902 in Barradeel met
Willem Terpstra
*±1877 Tzummarum
1.1.1.1.5.2.5 ♀
Bregtje Jepma
*14-06-1879 Barradeel
huwelijk 21-06-1902 in Barradeel met
Jan Pasma
*±1877 Tzummarum
1.1.1.1.5.2.6 ♀
Baukje Jepma
*01-10-1880 Tzummarum
huwelijk 17-06-1911 in Barradeel met
Syds Kloosterman
1.1.1.1.5.2.7 ♀
Janke Jepma
*20-05-1882 Barradeel
1.1.1.1.5.2.8 ♂
Gerrit Jepma
*18-07-1883 Barradeel
1.1.1.1.5.2.9 ♀
Sjoerdtje Jepma
*22-04-1885 Tzummarum
huwelijk 30-06-1910 in Barradeel met
Klaas Roorda
*±1885 Tzummarum
1.1.1.1.5.2.10 ♂
Sjoerd Jepma
*25-08-1886 Tzummarum
relaties:
(1) huwelijk 22-06-1912 in Barradeel met
Trijntje Haagsma
*±1888 Minnertsga
(2) huwelijk 09-11-1916 in Barradeel met
Tjitske Nauta
*±1883 Beetgum
1.1.1.1.5.2.11 ♂
IJsbrand Jepma
*09-11-1887 Tzummarum
huwelijk 08-06-1916 in Barradeel met
Trijntje van der Mei
*05-10-1888 Tzummarum
1.1.1.1.5.2.12 ♀
Jepma
levenloos *06-08-1891 Barradeel
1.1.1.1.5.2 ♀
Reintje (Reintje Sjoerds) Groeneveld
leeftijd: 77 jaar
*18-10-1849 Tzummarum
16-08-1927 Barradeel
huwelijk 16-05-1872 in Barradeel met
Syds Jepma
*±1846 Ried (gem. Franekeradeel)
1.1.1.1.5.3.1 ♂
Sjoerd Groeneveld
*29-07-1878 Barradeel
1.1.1.1.5.3.2 ♂
Wybe Groeneveld
*02-11-1879 Barradeel
1.1.1.1.5.3.3 ♂
Gerrit Groeneveld
*03-05-1882 Barradeel
1.1.1.1.5.3.4 ♀
Tietje Groeneveld
*03-04-1885 Barradeel
1.1.1.1.5.3.5 ♂
Lieuwe Groeneveld
leeftijd: 4 maanden
*11-04-1887 Barradeel
09-09-1887 Barradeel
1.1.1.1.5.3.6 ♂
Groeneveld
leeftijd: < 1 dag
*22-03-1892 Barradeel
22-03-1892 Barradeel
1.1.1.1.5.3 ♂
Tjeerd Groeneveld
*03-04-1852 Tzummarum
relaties:
(1) huwelijk 19-05-1877 in Barradeel met
Dieuwke Hibma
*±1851 Sexbierum
(2) huwelijk 20-02-1892 in Barradeel met
Trijntje Dijkstra
*±1854 Pietersbierum
1.1.1.1.5.4.1 ♂
Sjoerd Groeneveld
*15-11-1880 Barradeel
1.1.1.1.5.4.2 ♀
Reintje Groeneveld
leeftijd: 3 jaar
*01-09-1883 Barradeel
23-09-1886 Barradeel
1.1.1.1.5.4 ♂
Lieuwe Groeneveld
*06-09-1854 Tzummarum
huwelijk 22-05-1879 in Barradeel met
Klaaske Meyer
*±1854 Minnertsga
1.1.1.1.5.5.1 ♂
Gerben van der Mei
*17-02-1884 Tzummarum
huwelijk 24-05-1919 in Barradeel met
Janke Travaille
*±1890 Tzummarum
1.1.1.1.5.5.2 ♀
Trijntje van der Mei
*05-10-1888 Tzummarum
huwelijk 08-06-1916 in Barradeel met
IJsbrand Jepma
*09-11-1887 Tzummarum
1.1.1.1.5.5 ♀
Bregtje Groeneveld
leeftijd: 79 jaar
*01-11-1858 Tzummarum
12-01-1938 Barradeel
huwelijk 12-05-1883 in Barradeel met
Hein van der Mei
*±1858 Oosterbierum
1.1.1.1.5.6 ♀
Janke Groeneveld
*23-10-1860 Barradeel
1.1.1.1.5 ♂
Sjoerd Groeneveld
*30-03-1819 Tzummarum
huwelijk 16-05-1846 in Barradeel met
Trijntje (Trijntje Tjeerds) Heringa
*±1819 Oosterbierum
1.1.1.1.6.1 ♀
Boersma
levenloos *17-04-1856 Barradeel
1.1.1.1.6.2 ♂
Boersma
levenloos *27-01-1858 Barradeel
1.1.1.1.6 ♀
Janke (Janke Gerrits) Groeneveld
leeftijd: 38 jaar
*16-02-1821 Tzummarum
28-12-1859 Barradeel
huwelijk 18-08-1855 in Barradeel met
Jan (Jan Sydses) Boersma
*±1823 Tzummarum
1.1.1.1.7.1 ♂
Klaas (Klaas Aukes) Groeneveld
leeftijd: 5 maanden
*02-01-1854 Barradeel
18-06-1854 Barradeel
1.1.1.1.7.2.1 ♀
Grietje Groeneveld
*31-05-1882 Barradeel
huwelijk 19-05-1906 in Barradeel met
Jan Statema
*±1882 Tzummarum
1.1.1.1.7.2.2 ♂
Willem Groeneveld
*07-08-1885 Barradeel
1.1.1.1.7.2 ♂
Gerrit Groeneveld
*25-06-1857 Tzummarum
huwelijk 18-06-1881 in Barradeel met
Maaike Terpstra
*±1854 Tzummarum
1.1.1.1.7.3 ♂
Willem Groeneveld
*03-08-1881 Franeker
1.1.1.1.7 ♂
Auke (Auke Gerrits) Groeneveld
*13-09-1822 Tzummarum
relaties:
(1) huwelijk 08-05-1852 in Barradeel met
Grietje (Grietje Klases) de Jong
leeftijd: ± 42 jaar
*±1828 Sexbierum
26-10-1870 Tzummarum
(2) huwelijk 30-10-1875 in Barradeel met
Hotske Visser
*±1836 Jorwerd
1.1.1.1.8.1 ♂
Anne (Andrew) Groeneveld
leeftijd: 58 jaar
*17-04-1861 Barradeel
28-09-1919 Canislota (South Dakota, USA)
1.1.1.1.8.2 ♂
Gerrit Groeneveld
*19-12-1862 Barradeel
1.1.1.1.8 ♂
Klaas (Klaas Gerrits) Groeneveld
leeftijd: 39 jaar
*04-08-1823 Tzummarum
28-02-1863 Barradeel
huwelijk 26-05-1860 in Barradeel met
Antje (Antje Annes) Jepma
*±1839 Oosterbierum
1.1.1.1.9.1 ♀
Antje Stapert
*16-02-1856 Tzummarum
huwelijk 28-04-1877 in Barradeel met
Pieter Bouwma
*±1854 Achlum (gem. Franekeradeel)
1.1.1.1.9 ♀
Jaike (Jaike Gerrits) Groeneveld
*14-10-1824 Tzummarum
huwelijk 17-05-1851 in Barradeel met
Sytze (Sytze Jacobs) Stapert
*±1820 Stiens
1.1.1.1.10 ♂
Pieter (Pieter Gerrits) Groeneveld
leeftijd: 4 maanden
*07-03-1826 Barradeel
18-07-1826 Barradeel
1.1.1.1.11.1 ♂
Gerrit (Gerrit Freerks) Groeneveld
leeftijd: 2 jaar
*11-07-1856 Barradeel
11-04-1859 Barradeel
1.1.1.1.11.2.1 ♀
Grietje Groeneveld
*28-07-1883 Barradeel
huwelijk 23-04-1904 in Barradeel met
Schelte Groendijk
*±1882 Tzummarum
1.1.1.1.11.2.2 ♂
Jan Groeneveld
*24-12-1890 Tzummarum
huwelijk 07-12-1912 in Barradeel met
Akke Poelsma
leeftijd: ± 58 jaar
*±1894 Franeker
08-01-1952 Sint-Jacobaparochie
1.1.1.1.11.2 ♂
Jan Groeneveld
leeftijd: 57 jaar
*07-08-1858 Tzummarum
26-05-1916 Barradeel
huwelijk 14-05-1881 in Barradeel met
Pietje (Pietje Jans) Herrema
leeftijd: 66 jaar
*07-04-1856 Tzummarum
03-12-1922 Tzummarum
1.1.1.1.11.3 ♀
Bregtje Groeneveld
*07-09-1860 Barradeel
huwelijk 23-05-1886 in Franeker met
Jacob van Loon
*±1862 Oosterbierum
1.1.1.1.11.4.1 ♀
Wytske Groeneveld
leeftijd: 96 jaar
*06-06-1892 Barradeel
16-12-1988 Harlingen
huwelijk 14-05-1913 in Wonseradeel met
Sybren Braaksma
*±1888 Wijnaldum
1.1.1.1.11.4.2 ♀
Grietje Groeneveld
leeftijd: 74 jaar
*01-10-1895 Barradeel
29-07-1970 Berlikum
huwelijk 12-01-1922 in Barradeel met
Douwe Runia
*±1895 Berlikum (gem. Menaldumadeel)
1.1.1.1.11.4 ♂
Gerrit Groeneveld
leeftijd: 66 jaar
*23-05-1862 Wijnaldum
30-10-1928 Leeuwarden
huwelijk 14-05-1887 in Barradeel met
Rigtje Hamersma
*±1861 Tzummarum
1.1.1.1.11.5.1 ♂
Cornelis de Zee
*22-02-1890 Barradeel
huwelijk 16-06-1917 in Barradeel met
Jitske Douma
*±1890 Minnertsga
1.1.1.1.11.5.2 ♂
Freerk de Zee
*23-05-1891 Barradeel
1.1.1.1.11.5.3 ♂
Freerk de Zee
*25-12-1893 Barradeel
1.1.1.1.11.5 ♀
Saapke Groeneveld
leeftijd: 63 jaar
*02-02-1864 Wijnaldum
14-11-1927 Barradeel
huwelijk 30-11-1889 in Barradeel met
Dirk de Zee
*±1864 Tzummarum
1.1.1.1.11.6.1 ♂
Sybe Travaille
*12-07-1891 Pietersbierum
huwelijk 01-05-1915 in Barradeel met
Botje de Haan
*±1889 Tzummarum
1.1.1.1.11.6.2 ♀
Grietje Travaille
*07-01-1893 Barradeel
1.1.1.1.11.6.3 ♂
Travaille
levenloos *21-08-1895 Barradeel
1.1.1.1.11.6 ♀
Trijntje Groeneveld
leeftijd: 61 jaar
*16-11-1867 Tzummarum
11-04-1929 Barradeel
huwelijk 11-05-1889 in Barradeel met
Teye (Teie) Travaille
*13-01-1866 Tzummarum
1.1.1.1.11 ♂
Freerk (Freerk Gerrits) Groeneveld
leeftijd: 60 jaar
*02-02-1828 Tzummarum
29-08-1888 Barradeel
huwelijk 13-05-1854 in Barradeel met
Grietje (Grietje Jans) Zijlstra
*±1825 Pietersbierum
1.1.1.1.12.1 ♂
Teye Travaille
*18-04-1853 Barradeel
1.1.1.1.12.2 ♂
Gerrit Travaille
*17-04-1854 Barradeel
huwelijk 22-05-1879 in Barradeel met
Klaaske Statema
*±1854 Dongjum
1.1.1.1.12.3 ♀
Baukje Travaille
*11-08-1855 Barradeel
1.1.1.1.12.4.1 ♂
Sybe Travaille
leeftijd: 81 jaar
*07-09-1882 Tzummarum
04-07-1964 Tzummarum
huwelijk 04-05-1911 in Barradeel met
Sytske Groeneveld
leeftijd: 77 jaar
*23-12-1885 Minnertsga
13-08-1963 Sint Annaparochie
1.1.1.1.12.4 ♂
Ale Travaille
*27-09-1856 Barradeel
relaties:
(1) huwelijk 22-07-1876 in Barradeel met
Grietje Westra
*±1856 Tzummarum
(2) huwelijk 22-10-1892 in Barradeel met
Janke Stellingwerf
*±1862 Oosterbierum
1.1.1.1.12.5 ♀
Bregtje Travaille
*04-08-1860 Tzummarum
huwelijk 19-05-1883 in Barradeel met
Gerrit Herrema
*±1863 Tzummarum
1.1.1.1.12.6 ♀
Baukje Travaille
*05-03-1862 Tzummarum
huwelijk 10-05-1884 in Barradeel met
Sybe Knol
*±1860 Tzummarum
1.1.1.1.12.7 ♀
Sipkje Travaille
*11-02-1864 Barradeel
huwelijk 18-05-1889 in Barradeel met
Dirk Sybesma
*±1865 Tzummarum
1.1.1.1.12.8 ♂
Teye (Teie) Travaille
*13-01-1866 Tzummarum
huwelijk 11-05-1889 in Barradeel met
Trijntje Groeneveld
leeftijd: 61 jaar
*16-11-1867 Tzummarum
11-04-1929 Barradeel
1.1.1.1.12.9 ♂
Travaille
levenloos *05-02-1868 Barradeel
1.1.1.1.12.10 ♂
Klaas Travaille
*27-04-1869 Barradeel
1.1.1.1.12.11 ♀
Janke Travaille
*01-04-1870 Barradeel
1.1.1.1.12 ♀
Pietje (Pietje Gerrits) Groeneveld
leeftijd: 54 jaar
*14-02-1829 Barradeel
26-03-1883 Barradeel
huwelijk 05-02-1853 in Barradeel met
Sybe (Sybe Feyes) Travaillé
*±1831 Tzummarum
1.1.1.1.13 ♂
Pieter (Pieter Gerrits) Groeneveld
leeftijd: 22 dagen
*10-03-1831 Barradeel
01-04-1831 Barradeel
1.1.1.1.14 ♂
Gerrit Groeneveld
leeftijd: 5 maanden
*22-12-1832 Barradeel
23-05-1833 Barradeel
1.1.1.1 ♂
Gerrit (Gerrit Gerrits) Groeneveld
leeftijd: 47 jaar
*28-09-1784
~ Franeker
28-07-1832 Barradeel
huwelijk 24-05-1812 in Minnertsga (gem. Barradeel) met
Bregtje (Bregtje Freerks) Kramer
*±1788
1.1.1.2 ♀
Japke Groeneveld
leeftijd: 67 jaar
*15-12-1785
~ Franeker
29-12-1852 Barradeel
1.1.1.3.1 ♀
Janke (Janke Ennes) de Haan Groeneveld
*05-07-1819 Tzummarum
huwelijk 14-05-1842 in Barradeel met
Jan (Jan Eeltjes) Jellesma
*±1815 Hitzum (gem. Franekeradeel)
1.1.1.3 ♀
Heeske (Hiske Gerrits, Iske Gerarts) Groeneveld
leeftijd: 54 jaar
*07-01-1788
~ Franeker
15-12-1842 Barradeel
1.1.1.4 ♀
Trientje (Trientje Gerrits) Groeneveld
leeftijd: ± 35 jaar
*±1791
17-11-1826 Barradeel
1.1.1.5.1 ♀
Ybeltje Rinsma
*22-04-1824 Barradeel
1.1.1.5 ♀
Sjoerdje (Sjoerdje Gerrits) Groeneveld
*±1794 Tzummarum
huwelijk 05-04-1823 in Barradeel met
Douwe (Douwe Wopkes) Rinsma
*±1774 Sexbierum
1.1.1.6.1 ♂
Jakob (Jakob Johannes) Groeneveld
leeftijd: 11 jaar
*14-10-1822 Barradeel
07-09-1834 Barradeel
1.1.1.6.2 ♀
Elke van Dijk
*11-02-1828 Barradeel
1.1.1.6.3 ♂
Jouke Groeneveld
leeftijd: < 1 dag
*01-05-1831 Barradeel
01-05-1831 Barradeel
1.1.1.6.4 ♂
Albert (Albert Jeppes) Dijkstra
*±1833 Oosterbierum
huwelijk 22-05-1856 in Barradeel met
Sieuwke (Sieuwke Tjommes) Osenga
1.1.1.6.5 ♂
Gerrit Dijkstra
*06-12-1834 Barradeel
huwelijk 13-03-1858 in Barradeel met
Rigtje (Rigtje Pieters) Hibma
*±1836 Franeker
1.1.1.6.6 ♂
Anne Dijkstra
*14-02-1837 Barradeel
huwelijk 11-05-1861 in Barradeel met
Sibbeltje (Sibbeltje Baukes) Zondervan
*±1841 Sexbierum
1.1.1.6.7 ♀
Janke (Janke Jeppes) Dijkstra
*13-04-1839 Barradeel
huwelijk 25-05-1867 in Barradeel met
Syds de Vries
*±1845 Menaldum
1.1.1.6.8 ♂
Hessel Wagenaar
*25-03-1842 Barradeel
1.1.1.6 ♀
Aaltje (Aaltje Gerrits) Groeneveld
leeftijd: ± 73 jaar
*±1801 Tzummarum
07-02-1874 Barradeel
relaties:
(1) huwelijk 08-12-1827 in Barradeel met
Sipke (Sipke Jetses) van Dijk
(2) huwelijk 18-08-1832 in Barradeel met
Jeppe (Jeppe Alberts) Dijkstra
*±1800 Oosterbierum
(3) huwelijk 10-03-1842 in Barradeel met
Steven (Steven Hessels) Wagenaar
*±1817 Oosterbierum
1.1.1 ♂
Gerrit (Gerrit Gerrits) Groeneveld
01-04-1804 Tzummarum
huwelijk 22-05-1784 in Schalsum met
Janke (Janke Jacobs)
1.1.2.1 ♀
Hiske (Hiske Dirks)
1.1.2 ♀
Antje (Antje Gerrits)
leeftijd: ± 71 jaar
*±1750 Ried
19-06-1821 Ried
huwelijk met
Dirk (Dirk Jans)
1.1.3.1 ♀
Hiske (Hiske Baukes) Bruinsma
*±1788
huwelijk 08-06-1823 in Frankeradeel met
Piebe (Piebe Taekeles) Tilstra
*±1799 Zweins
1.1.3 ♂
Bauke (Bauke Gerrits) Bruinsma
leeftijd: ± 79 jaar
*±1752 Hitzum
07-12-1831 Ried
huwelijk met
Marijke (Marijke Sjoerds)
1.1 ♂
Gerryt (Gerryt Gerryts)
ondertrouw 30-10-1739 in Franeker met
Hiske (Hiske Pytters)
1 ♂
Gerrit (Gerrit Gerrits)
huwelijk met
Aeltie (Aeltie Haijes)