Groeneveld op de kaart

Er blijken veel verschillende stammen Groeneveld te zijn. Zie daarvoor het verhaal op deze website met de titel “De stammen Groeneveld”. Op dit moment onderscheid ik meer dan 150 stammen met die naam (of een spellingvariant daarvan).

Voor een aantal plekken in Nederland geldt dat daar relatief veel stammen Groeneveld zijn ontstaan. Dat “ontstaan” wil in dit geval zeggen dat op die plek meerdere mensen, voor zover nu bekend los van elkaar, ooit kozen voor de achternaam Groeneveld (of een spellingvariant daarvan). Dat doet vermoeden dat er op die plekken een voor de hand liggende aanleiding was voor die naam, bv. een plaats, een streek of een gebouw met die naam.

Dat leidde tot een onderzoekje naar het geografisch voorkomen van de naam Groeneveld. In dit submenu vind je de resultaten van dat onderzoekje.

De plekken in Nederland, waar veel stammen Groeneveld zijn ontstaan, zijn:

  • De streek rond Schagen in Noord-Holland. Het gaat steeds om de naam Groenveld. Zeer waarschijnlijk is er een relatie met het dorpje en de polder Groenveld ten zuidwesten van Schagen.
  • Noordwest Friesland ten noorden van de lijn Franeker – Leeuwarden. Hier is nog geen geografisch voorkomen van de naam Groeneveld gevonden.
  • Het grensgebied tussen Groningen en Oost-Friesland, ter weerszijden van de grens. In Oost-Friesland gaat het vaak om de spellingvarianten Gröneveld, Grönefeld en Grüneveld. In Drieborg bij Beerta staat (of stond?) een boerderij met de naam Groeneveld.
  • Oost-Overijssel, het gebied ten noorden van Denekamp. Hier komen schitterende spellingvarianten van de naam Groeneveld voor, zoals Uijt ’t Olde Groeneveld. In deze omgeving was het gebruikelijk om je te noemen naar de boerderij waar je woonde. En er is daar een boerderij met de naam Olde Groeneveld in Tilligte. Een relatie daarmee ligt dus voor de hand.

Er is nog veel onduidelijk over de mogelijke relaties tussen de achternaam Groeneveld en het geografisch voorkomen van die naam.

Op één plek is de relatie tussen de achternaam Groeneveld en de omgeving met zekerheid aangetoond. Dat betreft het voormalige kasteeltje en de voormalige heerlijkheid en gemeente Groeneveld in Zuid-Holland, vlakbij het dorpje ’t Woudt. Maar de stam Van Groeneveld (stam ZH14 in de database), die daaraan zijn naam ontleende, is inmiddels uitgestorven.

Ga voor de beschrijving van die geografische Groenevelden in het menu onder verhalen naar Groeneveld op de kaart en klik in het submenu daarvan op een van de vermelde onderwerpen / locaties.