Websites

Andere genealogische sites over afzonderlijke stammen Groeneveld:

   Peter Groeneveld’s genealogie site (stam BX)

   Groeneveld Kroniek (stam BX)

   Stamboom van de familie Groeneveld (stam G)

   Genealogie Groeneveld (stam NC)

   Parenteel van Berend Grönefeld (stam FX)

   Stamboom van de familie Groeneveld (stam ZH26)

   Kwartierstaat Michiel Jan Groeneveld (stam NG)

   Parenteel van Cornelis Janssen Groenevelt (stam T)

Diverse digitale archieven met genealogische gegevens.

Landelijk:

   WieWasWie (site van het Nationaal Archief)

   Stamboom Nederland

Provinciaal:

   Noord-Hollands Archief

   TRESOAR (site van het Fries Archief)

   Alle Friezen

   Alle Groningers

   Alle Drenten

   Historisch Centrum Overijssel

   Het Utrechts Archief

   Brabants Historisch Informatie Centrum

   Zeeuws Archief

   Regionaal Historisch Centrum Limburg

Regionaal:

   Bonmama (o.m. Avereest)

   Streekarchief Rijnlands Midden

   Streekarchief Midden Holland

   Studiegroep Genealogie Westland

   Archief Eemland

   Genealogie Zuidoost Utrecht

   Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

Gemeentelijk:

   Stadsarchief Rotterdam

   Gemeentearchief Delft

   Haags Gemeentearchief

   Erfgoed Leiden en omstreken

   Stadsarchief Vlaardingen

   Gemeentearchief Schiedam

Buitenland:

   Rijksarchief in België

   Dansk Demografisk Database

   onGen databank

   Social Security Death Index

En overige sites:

Familieberichten:

   Annonce Revue

   Familieberichten op internet

   Mensenlinq

Begraafplaatsen:

   Begraafplaatsen online

   Online begraafplaatsen

   Graftombe

   Billion graves

Militieregisters:

   Service historique de la Défence (met de registers van het leger van Napoleon)

Genealogische organisaties:

   Centraal Bureau voor de Genealogie

   Nederlandse Genealogische Vereniging

   Ons Voorgeslacht (Hollandse Vereniging voor Genealogie)

   FamilySearch (site van The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints)

   GenVer (wegwijzer in FamilySearch)

   Geneanet

Historisch kaartmateriaal:

   Topografische kaarten sinds 1810

   Kadaster van 1832