De stammen Groeneveld

Naamsvereniging Groeneveld

In de jaren 1987 tot 2011 heeft er een vereniging bestaan die gericht was op de genealogie van de naam Groeneveld. Eerst heette deze “Familiekring Groeneveld”, later “Naamsvereniging Groeneveld”. Men keek wat breder dan alleen naar de naam Groeneveld. Ook spellingsvarianten werden meegenomen:

 •             Groeneveld
 •             Groenevelt
 •             Groeneveldt
  •       Groenenveld
   • Groenenvelt
   • Groenevelts
 •             Groenveld
 •             Groenvelt
  •       Gruneveld
  •       Grunevelt
   • Gronefeld
   • Grunefeld
   • Gruenefeld
 •             Grönefeld
 •             Gröneveld
 •             Grünefeld
 •             Grüneveld
  •       van Groeneveld
   • van Groeneveldt
   • van Groenevelt
   • van Groenevelden
   • van Groenveld
   • van der Groeneveldt
   • uit Oude Groeneveld
   • uit Oudegroeneveld
   • Groeneveld de Cock
   • Groeneveld de Kater
   • Groeneveld Folkers
   • Groeneveld Huizenga
   • Groeneveld Kuiper
   • Groeneveld Meijer
   • Groeneveld Müntinga
   • Groeneveld ten Noever
   • Groeneveld van der Loo
   • Groeneveld Vink
   • van Groenevelt van der Pot
   • Groeneveltsz Versijden
   • van Well Groeneveld

Drie keer per jaar verscheen het blad GroeneveldContact (totaal 66 nummers) en er was een website. Jaarlijks werd een contactdag georganiseerd. De kern van deze activiteiten werd gevormd door een genealogische database met daarin alle bij de naamsvereniging bekende mensen met de naam Groe/ö/ün(e)veld/t/dt in het heden en het verleden.

De naamsvereniging had bij het CBG (Centraal Bureau voor Genealogie) een abonnement op de persoonskaarten / -lijsten van de naam Groeneveld (en spellingsvarianten). Jaarlijks werden in het contactblad de gegevens van de ontvangen persoonskaarten en –lijsten gepubliceerd.

In 2010 werd duidelijk dat er onder de leden onvoldoende animo  was om een plek in het bestuur van de vereniging in te nemen en werd besloten de vereniging op te heffen. Rond deze opheffing zijn de genealogische gegevens veiliggesteld op www.stamboomnederland.nl.

 

Stammen Groeneveld

Binnen deze naamsvereniging werden verschillende “stammen” Groeneveld onderscheiden. Mensen met de naam Groeneveld (en spellingsvarianten) behoren tot verschillende stammen als zij niet tot dezelfde stamvader zijn terug te voeren. Je zou kunnen zeggen: “Ze heten wel hetzelfde, maar ze zijn geen familie van elkaar”. Zo werden 45 stammen onderscheiden, gecodeerd van A t/m Z en AX t/m OX (met enkele varianten). Van tijd tot tijd werd in het contactblad een beperkt schematisch overzicht gepubliceerd van één van deze stammen. Vanwege de grote omvang was stam D in tweeën geknipt in een tak “Barend” en een tak “Floris”.

Nadat deze stammen waren genummerd, bleek later uit zorgvuldige studie en analyse dat een aantal stammen toch een gezamenlijke voorvader hadden (of leek dit zeer aannemelijk). Dat geldt voor de drie stammen A, B en D  en voor de twee stammen I en O. Voor een beschrijving van de (mogelijke) samenhang van de stammen A, B en D, zie de aantekening en het schema bij Barend (geb. ca. 1560) in de database. In het kort komt het erop neer dat de stamvaders van stam A (Aert Dirkse, geb. ca. 1665) en stam B (Andries Dirkse, geb. ca. 1655) zeer waarschijnlijk broers van elkaar zijn geweest en dat hun neef (Arien Barends, geb. ca. 1645) waarschijnlijk de vader was van de stamvaders van de twee takken van stam D. Ook de stamvaders van de stammen I (Aert Goderts Joosten, geb. ca. 1617) en O (Joost Godert Joosten, geb. ca. 1600) zijn zeer waarschijnlijk broers van elkaar geweest.

Hieronder een overzicht van de stammen Groeneveld van de naamsvereniging:

CodeOorsprongStamvaderTerug totAlt. codeBijzonderheden
AWerkendamAert Dirkse1660NB01
BWerkendamAndries Dirkse1660NB02
CWoudrichemCornelis Sanders1660NB03
DWerkendamArien Barends1650NB04
EHoenkoopGerrit Bouwense1670Ut01
FOttolandReijnier Cornelis1670ZH01
GLeidenPieter Damis1570ZH02
HBrielleReinbrandt Pieters1610ZH03
INederhemertAert Godert Joosten1610Ge01
JUtrecht (stad)Adam Cornelisz1670Ut02
KNunspeetHendrik Lucassen1720Ge02
LVlaardingenJan Davids1710ZH04
MHendrik-Ido-AmbachtAdriaen Monnenz1510ZH05
NCColdemüntje (D)Willem Engelkes1570OF01uit Oost-Friesland
NDDorenborg (D)Harmen Onneken1700OF02uit Oost-Friesland
NGGroszwolde (D)Nanne Janssen1710OF03uit Oost-Friesland
NHHeerenborg (D)Harm Melefs1620OF04uit Oost-Friesland
niet in deze database
OWell / AmmerzodenJoost Godert Joosten1600Ge03
PBodegravenLeendert Jans1620ZH06
QPoederoijenAart1710NB05
RWinschotenEvert Klaasens1720Gr01
STen BoerLeendert Jans1640Gr02
THerwijnenCornelis Jansen1680ZH07
UOud-AlblasOcker Aerts1560ZH08
VElspeetTheunis Dirksen1700Ge04
WMinnertsgaJacob Jilles1750Fr01
X1Sint MaartenDirk Jans1720NH01Groenveld
X2IJlstKeimpe Meijntes1700Fr02Groenveld
X3WinsumEbel Arijs1720Gr03Groenveld
X6HeerhugowaardKlaas Willemsz1690NH02Groenveld
niet in deze database
YSint AthoniepolderRochus Pleune1600ZH09
ZKralingenJochem Jans1630ZH10
AXZwolleBerent1680Ov01
BXReeuwijk / ZwammerdamCornelis Gijsberts1670ZH11
CXVlaardingenGerrit Maartensz1600ZH12
DXAmsterdamGerrit1700NH03Groenevelt
EXBeekbergenAalbert Goosens1670Ge05
FXDriever (D)Berend1750OF05Grönef/veld
uit Oost-Friesland
GXPoederoijenGeurt1700NB06
HXStiensAnne Roelofs1660Fr03
JXSneekBeerend Claasses1780Fr04
KXIJsselsteinJan Leendertz1680Ut03
LXHardinxveldAbram1670ZH13
MXDen HelderJacob Reijers1760NH04
NXHallum (Menaldumadeel)Aede Pyters1650Fr05niet in deze database
OXDenekampHendrik1730Ov02niet in deze database

De code IX is niet vergeven door de naamsvereniging.

 

Relaties tussen stammen

In mijn database op deze website staan alleen personen die via geboorte of huwelijk aan elkaar gerelateerd zijn. Toch zijn daarop bijna al deze stammen Groeneveld (met varianten) te vinden. Via huwelijken en geboorten, in een aantal gevallen via korte lijnen en vaker via lange tot zeer lange lijnen, zijn er namelijk relaties tussen deze stammen (en kunnen ze dus op mijn website verschijnen).

Alleen de stammen X6, NH, NX en OX zijn nog niet aan deze database gekoppeld.

De meest directe relatie tussen twee stammen is een huwelijk tussen twee mensen uit verschillende stammen. Bijvoorbeeld trouwt in 1901 Akke Groenveld (stam X2) met Gerardus Johannes Groeneveld (stam NG). Iets minder direct: Ene Fokke Oosterhof trouwt in 1861 in Bedum met Ranje Groenveld (stam X3) en in 1865 ook in Bedum met Dieuwerke Groeneveld (stam S). Dat waren resp. zijn derde en vierde huwelijk. De moeders van zijn eerste twee echtgenotes heetten overigens ook Groeneveld: Pieterke (stam Gr05) en Tetje (stam S). Voor uitleg van de stamaanduiding Gr05: zie verderop.

De meeste andere relaties liggen flink wat ingewikkelder, via meerdere (tot erg veel) huwelijken en geboortes. Een voorbeeld daarvan is de volgende. In 1934 trouwt in Utrecht Pieter Groeneveld (stam X2) met Emilie Cornelie Wilhelmina van Walree. Haar grootvader is David Christiaan van Walree. Diens zus Sophia Christina van Walree was getrouwd (1874, Brummen) met Rhijnvis Feith. Diens overgrootvader, ook Rhynvis Feith, trouwde in 1772 in Weener (Oost-Pruisen) met Ockje Groeneveld (stam NC).

 

Nog meer stammen Groeneveld

Naast de 45 stammen Groeneveld had de Naamsvereniging Groeneveld ook gegevens over wat kleinere “losse” stammen Groeneveld, waarvan men nog niet wist of ze echt niet aan een andere stam te koppelen waren. Dus kregen deze “losse” stammen (nog) geen eigen code.

Ook in mijn database komen “losse” stammen Groeneveld voor. Van een aantal lijkt het niet waarschijnlijk dat ze alsnog te koppelen zijn aan een door de naamsvereniging gecodeerde stam (of aan elkaar) en behoren ze dus een eigen code te krijgen. Van andere “losse” stammen is het niet uitgesloten dat ze alsnog in de rechte lijn te koppelen zijn aan een andere stam. Deze “losse” stammen heb ik gecodeerd met twee letters voor de provincie, waaruit de stam oorspronkelijk afkomstig is en daarna een volgnummer, dus Gr01, Fr01, Fr02, etc. Ook de stammen de “ontspringen” in Oost-Friesland zijn op die manier gecodeerd: OF01, OF02, etc. De alternatieve codering van de stammen van de naamsvereniging (zie de tabel hierboven) sorteert hier al op voor.

 

Overzicht “losse” stammen Groeneveld:

CodeRegioStamvaderTerug totBijzonderheden
Fr06Baijum (Hennaarderadeel)Pieter Tjeerds1730
Fr07FranekerGerrit Gerrits1700
Fr08LeeuwardenHermanus Willems1710
Fr09Wierum (Dongeradeel)Klaas Klaassens1740
Ge06BeekbergenWessel Aelberts1650
Gr04Spijk (Bierum)Geert Ties1730
Gr05BedumAbel Jans1700
NH05AmsterdamAdriaan1700
NH06Koog aan de ZaanPieter1730Groenveld
NH07HarenkarspelKlaas1740Groenveld
NH08Sint MaartenArien1740Groenveld
relatie met stam X1?
NH09CalslagenJan1730
OF06Holtland (D)Heije Oltmans1760uit Oost-Friesland
OF07Gildehaus (D)Hermann1770Grönefeld
uit Oost-Friesland
OF08Norden (D)Jan Ulrichs1780Grüneveld
uit Oost-Friesland
Ut04VeenendaalWillem1730
Ut05WoerdenCornelis1720ook Groeneveld-Vink
Ut06OudewaterGerrit1700Groenevelt
ZH14Groeneveld (Midden-Delfland)Dirk1250Van Groeneveld
naam ca. 1600 uitgestorven
ZH15SluipwijkPieter Claeszn1660
ZH16BrielleSchilleman Bastiaansz1700
ZH17Ter AarJoannes Dirksz1770
ZH18ZwammerdamJan (Dirks?)1780wrsch. niet dezelfde als ZH17
ZH19KoudekerkJan1600
ZH20WoerdenDirk (Klases?)1790mog. verwant aan stam P
ZH21Alphen (ZH)Wouter1650geen relatie met stam E
ZH22StreefkerkJan Gerritsen1700
ZH23Ouderkerk aan den IJsselThijs1750naam ca. 1900 uitgestorven
ZH24BodegravenGijsbert1740

 

Een weergave van de herkomst van alle bovengenoemde stammen op kaart is te vinden via deze link. De weergave van de herkomst is niet nauwkeurig op straatniveau, zelfs niet op wijkniveau, maar wel op gemeente- of stadsniveau.

 

En nóg meer stammen

Tijdens mijn genealogische speurtochten ben ik ook tegen stammen en stammetjes Groeneveld aangelopen, die ik tot nu toe niet heb kunnen koppelen aan mijn genealogie-bestand. Ook niet via een lange lijn van huwelijken en geboorten. Die stammen Groeneveld (en spellingsvarianten) heb ik vooralsnog in een afzonderlijk bestand opgeslagen. De codering van de stammen met provincie-afkorting en tweecijferig volgnummer heb ik daarin voortgezet.

Enkele van deze stammen hebben een stamvader in dezelfde periode in hetzelfde dorp als een andere stam. Een gezamenlijke afkomst ligt dan voor de hand. Zolang die evenwel niet is aangetoond, beschouw ik dit als afzonderlijke stammen.

Hieronder een overzicht van die nog niet gekoppelde stammen:

CodeRegioStamvaderTerug totBijzonderheden
Fr10VrouwenparochieDirk Kornelis1740
Fr11HallumJan Aedes1700
Fr12TerschellingHendrik1770
Fr13BeetgumGerben Luimes1680
Fr14WeidumErnst Cornelis1740
Gr06LoppersumHarm Ewolds1760
Gr07KolhamAeildert Geerts1760
Gr08KolhamSteven Derks1750
Gr09EngelbertEvert Klaasens1750
Gr10SlochterenHindrik Geerts1730
NH10Egmond-BinnenBarend1750
NH11Zuid- en Noord-SchermerCornelis1740Groenveld
NH12Den HelderJohannes1780
NH13UithoornMartinus1740
NH14ZijpePieter Adriaansz1710Groenveld
OF09Weener (D)Sibrand Siertsuit Oost-Friesland
OV03DenekampOude Johannink1760relatie met stam OX?
Ov04DenekampGerrit1770relatie met stam OX?
Ov05OotmarsumJacobus1690relatie met stam OX?
Ut07Utrecht (stad)Gerardus1780relatie met stam J?
ZH25BrielleAndreas1710relatie met stam H?
ZH26AlblasserdamGeertje1800
ZH27Ter AarGerrit1640
ZH28OudshoornAalbert1700
ZH29SchoonhovenPieter Stevensz1570

 

Aantallen personen

Het aantal personen binnen een stam is op meerdere manieren te tellen. Hieronder een tabel met een drietal tellingen binnen de stammen:

 • het aantal personen met de naam Groeneveld (of een spellingsvariant) binnen de stam;
 • het aantal personen binnen de genealogie van de stamvader van de stam;
 • het aantal personen binnen de parenteel van de stamvader van de stam.

Een genealogie bevat alle mensen die in mannelijke lijn afstammen van (in dit geval) de stamvader. Een parenteel bevat alle mensen die afstammen van (in dit geval) de stamvader, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn. Naarmate het verschil in aantal mensen tussen de genealogie en de parenteel (relatief) groter is, is de stam meer uitgewerkt (met meer afstammelingen van de vrouwelijke Groenevelden).

De genealogiëen en parentelen zijn opgesteld inclusief ouders, partners, broers en zusters, kinderen, partners van broers en zusters, partners van kinderen, ouders van partners, ouders van partners van broers en zusters en ouders van partners van kinderen.

VolgnrCodeAantal mensen met
naam Groeneveld
Aantal mensen
in genealogie
Aantal mensen
in parenteel
Opmerking
1Fr01221539666Stam W naamsvereniging
2Fr02391799893Stam X2 naamsvereniging
3Fr0360149180Stam HX naamsvereniging
4Fr04219520588Stam JX naamsvereniging
5Fr05000Stam NX naamsvereniging
6Fr0657126165Extra stam in database
7Fr0765193340Extra stam in database
8Fr0851617Extra stam in database
9Fr09104259285Extra stam in database
10Fr10386464Extra stam in afzonderlijke database
11Fr1176186188Extra stam in afzonderlijke database
12Fr12174360Extra stam in afzonderlijke database
13Fr13112727Extra stam in afzonderlijke database
14Fr14358080Extra stam in afzonderlijke database
15Ge01152305339Stam I naamsvereniging
16Ge02171306389Stam K naamsvereniging
17Ge03179376476Stam O naamsvereniging
18Ge04145318439Stam V naamsvereniging
19Ge0570012361722Stam EX naamsvereniging
20Ge06223250Extra stam in database
21Gr01213458705Stam R naamsvereniging
22Gr024659451099Stam S naamsvereniging
23Gr03194491635Stam X3 naamsvereniging
24Gr04113838Extra stam in database
25Gr0571173184Extra stam in database
26Gr0642100102Extra stam in afzonderlijke database
27Gr07339193Extra stam in afzonderlijke database
28Gr08276060Extra stam in afzonderlijke database
29Gr093597111Extra stam in afzonderlijke database
30Gr10104141Extra stam in afzonderlijke database
31NB01427666934Stam A naamsvereniging
32NB0289715162107Stam B naamsvereniging
33NB033656731094Stam C naamsvereniging
34NB04182739868230Stam D naamvereniging
35NB05130236280Stam GX naamsvereniging
36NH01150282294Stam X1 naamsvereniging
37NH02000Stam X6 naamsvereniging
38NH03239479584Stam DX naamsvereniging
39NH0475173183Stam MX naamsvereniging
40NH0585193327Extra stam in database
41NH0653142190Extra stam in database
42NH0797233255Extra stam in database
43NH084922Extra stam in database
44NH09143037Extra stam in database
45NH1072626Extra stam in afzonderlijke database
46NH1152223Extra stam in afzonderlijke database
47NH12183535Extra stam in afzonderlijke database
48NH13172529Extra stam in afzonderlijke database
49NH1493030Extra stam in afzonderlijke database
50OF01267578791Stam NC naamsvereniging
51OF02306583Stam ND naamsvereniging
52OF03360817867Stam NG naamsvereniging
53OF04000Stam NH naamsvereniging
54OF05111221281Stam FX naamsvereniging
55OF0696241254Extra stam in database
56OF0745113114Extra stam in database
57OF0882933Extra stam in database
58OF09113436Extra stam in afzonderlijke database
59Ov0154810661379Stam AX naamsvereniging
60Ov02000Stam OX naamsvereniging
61Ov03103030Extra stam in afzonderlijke database
62Ov04184057Extra stam in afzonderlijke database
63Ov0558162175Extra stam in afzonderlijke database
64Ut013707651852Stam E naamvereniging
65Ut0274176182Stam J naamvereniging
66Ut03288653738Stam KX naamvereniging
67Ut0439109117Extra stam in database
68Ut055851Extra stam in database
69Ut06213455Extra stam in database
70Ut0772222Extra stam in afzonderlijke database
71ZH01352730998Stam F naamvereniging
72ZH02233382665Stam G naamvereniging
73ZH03261464686Stam H naamvereniging
74ZH04273496833Stam L naamvereniging
75ZH0588620183276Stam M naamvereniging
76ZH06363667815Stam P naamvereniging
77ZH0795715942445Stam T naamvereniging
78ZH08277557819Stam U naamvereniging
79ZH09168293383Stam Y naamvereniging
80ZH10239334500Stam Z naamvereniging
81ZH1180114532021Stam BX naamvereniging
82ZH12137281395Stam CX naamvereniging
83ZH13172339354Stam LX naamvereniging
84ZH14212232Extra stam in database
85ZH1591516Extra stam in database
86ZH1651115158Extra stam in database
87ZH1767168315Extra stam in database
88ZH18458893Extra stam in database
89ZH193770400Extra stam in database
90ZH20114228277Extra stam in database
91ZH21466Extra stam in database
92ZH225896115Extra stam in database
93ZH2392337Extra stam in database
94ZH24163266Extra stam in database
95ZH2571116Extra stam in afzonderlijke database
96ZH26154747Extra stam in afzonderlijke database
97ZH29151818Extra stam in afzonderlijke database
98ZH2881114Extra stam in afzonderlijke database
99ZH29305367Extra stam in afzonderlijke database

 

Het nadeel van zo’n verre uitwerking en codering van de nu bekende stammen Groeneveld is dat verder onderzoek deze structuur zal verstoren. Stel bijvoorbeeld dat ik binnenkort extra informatie vind over de stamvader van stam ZH24 en die blijkt niet uit Bodegraven te komen, maar uit Woerden. Het is logisch om de stamcode dan te veranderen van ZH24 naar Ut08 (het eerstvolgende stamnummer in Utrecht binnen de database. Het stamnummer Ut08 in de afzonderlijke database wordt dan Ut09.

Of stam ZH25 blijkt inderdaad een tak van stam H. De code ZH25 vervalt dan voor die Groenevelden en de hogere nummers binnen Zuid-Holland (26 t/m 29) worden elk één nummer verlaagd.

Vooralsnog lijkt dit soort nadelen overkomelijk.

 

Grootte van de stammen

De stammen kunnen worden ingedeeld naar grootte. Die grootte wordt hier gemeten naar het aantal mensen met de naam Groeneveld (of een spellingsvariant daarvan) binnen de stam. Dat leidt tot de volgende tabel:

Aantal Groenevelden
binnen de stam
Aantal stammenWelke stammen
1000 - 19991D
500 - 9996B, M, T, AX, BX, EX
100 - 49933A, C, E, F, G, H, I, K, L, NC,
NG, O, P, Q, R, S, U, V, W, X1,
X2, X3, Y, Z, CX, DX, FX, GX, JX, KX,
LX, Fr09, ZH20
50 - 9917J, X4, X5, HX, MX, Fr06, Fr07, Fr11, Gr05, NH05,
NH06, NH07, OF06, Ov05, ZH16, ZH17, ZH22
10 - 4928ND, Fr10, Fr12, Fr13, Fr14, Ge06, Gr04, Gr06, Gr07, Gr08,
Gr09, Gr10, NH09, NH12, NH13, OF07, OF09, Ov03, Ov04, Ut04,
Ut06, ZH14, ZH18, ZH19, ZH24, ZH26, ZH27, ZH29

 

Overzicht Groeneveld – Groeneveld – huwelijken uit verschillende stammen:

Jaar huwelijkPlaatsNaam manStamcodeNaam vrouwStamcode
1701SleeuwijkBarend GroeneveltDSijke GroeneveltA
1823Driever (D)Pieter GroeneveldNDBrechtje Groeneveld?
1825LeensClaas GroeneveldGr05Nantje GroenveldX3
1844Bunde (D)Lefferdus Wubbena GroeneveldNCAntje Groeneveld?
1864Oud-BeijerlandCornelis GroeneveldTJohanna Maria GroeneveldU
1901HilversumGerardus Johannes GroeneveldNGAkke GroenveldX2
1912MaassluisGerrit Johan GroeneveldCXJacomina GroeneveldL
1939WoerdenBastiaan GroeneveldBMatje GroeneveldKX
1960KerkwijkPieter GroeneveldVAntonia GroeneveldO
19????C. GroenveldNH07C. D. Groenveld?
19????Gijsbert GroeneveldPWilly (E. W.) Groeneveld?
19????Doetje GroeneveldWElly Groeneveld?
2000AalsmeerJeffrey GroeneveldAAnnika Rosalie GroeneveldBX