Parenteel van Keimpe (Keimpe Meintes)


Sjoukjen
 *±1734
 †20-01-1823 Sneek
Rinske Groenveld (1)
 *09-07-1814 IJlst
Sjoukje Groenveld
 *17-12-1860 Betterwird
 †20-06-1955 Ferwerderadeel
X 13-05-1909 Ferwerderadeel 
Dirk Posthumus
 *01-02-1860 Ferwerderadeel
 †12-06-1946 Ferwerderadeel
Klaas Groenveld
 *20-03-1862 Betterwird
X 18-06-1892 Westdongeradeel 
Jetske Bakker
 *28-04-1869 Sneek
 †17-11-1939 Idaarderadeel
Keimpe Groenveld
 *21-03-1863 Westdongeradeel
X 19-05-1894 Leeuwarden 
Trijntje van der Molen
Gosse Groenveld (1)
 *21-07-1816 IJlst
 †<?-06-1892
X 19-07-1859 Westdongeradeel 
Dieuke Koopmans
 *15-03-1825 Holwerd
Rijkeltje Groenveld (1)
 *13-08-1818 IJlst
 †19-06-1859 Amsterdam
X 06-01-1841 Haarlem 
Arend Schalkwijk
 *27-10-1820 Haarlem
Tjerk K. Groenveld (1)
 *31-10-1820 IJlst
 †09-08-1884 Veenhuizen
Hijke Groenveld (1)
 *25-01-1823 IJlst
 †12-08-1893 IJmuiden
X 16-03-1876 Velsen 
Hendrik Snellenberg
 *±1823 Zwartsluis
 †01-08-1904 Velsen
Pieter Groenveld (1)
 *28-02-1825 IJlst
Pieter Groenveld (2)
 *24-02-1829 IJlst
Grietje Groenveld
 *30-10-1863 Beetgum
 †21-12-1953 Menaldumadeel
X 06-06-1901 Menaldumadeel 
Willem Dijkstra
 *11-08-1859 het Bildt
 †02-03-1921 Menaldumadeel
Knierke Groenveld
 *28-01-1870 Menaldumadeel
 †06-01-1945 Deurne
Jan Groenveld (2)
 *08-06-1831 Beetgum
X 12-05-1858 Menaldumadeel 
Tetje Ringia
 *23-05-1833 Beetgum
Regina Groeneveld (2)
 *±1835
 †30-04-1844 Grootegast
Tiete Groenveld (2)
 *03-05-1838 Grootegast
X 21-05-1874 Menaldumadeel 
Saske Peterson
 *±1841 Berlicum
Keimpe Groenveld
 *08-04-1790 IJlst
 †01-08-1870 Menaldumadeel
X (1) 18-08-1813 IJlst 
Sjoukje Bruinsma
 *25-02-1794 IJlst
 †08-08-1826 IJlst
X (2) 11-05-1828 IJlst 
Grietje Tietes
 *±1802 Grootegast
 †22-02-1841 Grootegast
Gosse Groenveld
 *08-02-1744 Wymbritseradeel
 †11-06-1829 IJlst
X 
Rinske Dikland
 *±1750 IJlst
 †30-11-1826 IJlst
Keimpe Groenveld
 *16-02-1826 Wymbritseradeel
Keimpe Groenveld
 *03-11-1828 Wymbritseradeel
X (1) 05-06-1847 Wymbritseradeel 
Willemke Jaarsma
 †<?-04-1858
X (2) 02-05-1858 IJlst 
Gesina ten Cate
 *±1835 IJlst
 †<?-08-1875
X (3) 23-08-1875 IJlst 
Jetske Boschma
 *±1828 Wymbritseradeel
Sijbren Groenveld
 *25-11-1831 Wymbritseradeel
 †22-12-1831 Wymbritseradeel
Yttje Groenveld
 *19-02-1833 Wymbritseradeel
 †14-05-1834 Wymbritseradeel
Sijbren Groenveld
 *13-09-1835 Wymbritseradeel
 †29-03-1880 Wymbritseradeel
X 10-05-1857 IJlst 
Grietje Groenveld
 *16-02-1836 IJlst
 †02-04-1916 IJlst
Yttje Groenveld
 *17-10-1837 Wymbritseradeel
 †19-10-1837 Wymbritseradeel
Teeke Groenveld
 *25-12-1838 Wymbritseradeel
 †<1893
X (1) 15-05-1862 Idaarderadeel 
Sytske Wartena
 *±1838 Roordahuizum
 †<?-05-1868
X (2) 05-06-1868 Wymbritseradeel 
Sibbeltje van der Meer
 *±1852
 †<?-04-1872
X (3) 27-04-1872 Wymbritseradeel 
Anna Wiersma
 *20-03-1848 Wymbritseradeel
 †21-10-1899 Wymbritseradeel
Yttje Groenveld
 *25-11-1841 Heeg
 †14-05-1892 Wymbritseradeel
X 30-05-1863 Wymbritseradeel 
Hendrik Couperus
 *±1838 Heeg
Botje Groenveld
 *28-10-1844 Wymbritseradeel
 †19-06-1875 Wymbritseradeel
Rink Groenveld (1)
 *14-06-1799 IJlst
 †25-10-1854 Wymbritseradeel
X 21-06-1825 Wymbritseradeel 
Geertje Nijdam
 *±1806
 †15-01-1878 IJlst
Anna Wiersma
 *20-03-1848 Wymbritseradeel
 †21-10-1899 Wymbritseradeel
X 27-04-1872 Wymbritseradeel 
Teeke Groenveld
 *25-12-1838 Wymbritseradeel
 †<1893
Fokje Groenveld (1)
 *31-03-1807 IJlst
 †24-01-1876 Oosthem
X 04-09-1827 Wymbritseradeel 
Pytter Wiersma
 *30-05-1800 Wymbritseradeel
 †28-07-1881 Wymbritseradeel
Sijke Groenveld (2)
 *18-09-1825 IJlst
 †23-12-1826 IJlst
Sibbeltje Groenveld (3)
 *08-07-1832 Wymbritseradeel
X 23-05-1858 IJlst 
Sietze Leenstra
 *±1832 Wymbritseradeel
Klaas Groenveld
 *11-09-1876 IJlst
Pieter Groenveld (3)
 *21-06-1840 Wymbritseradeel
X 14-01-1876 IJlst 
Trijntje Bakker
 *±1840 Sloten
Grietje Groenveld (3)
 *15-02-1848 IJlst
Keimpe Groenveld
 *06-10-1776 IJlst
 †28-04-1857 IJlst
X (1) 
IJtje Wijtzen
 *05-07-1772 Heeg
 †21-01-1823 Heeg
X (2) 16-05-1824 IJlst 
Janke
 *23-07-1783 Abbega
 †12-05-1830 Wymbritseradeel
X (3) 27-08-1831 Wymbritseradeel 
Trijntje van der Meer
 *04-11-1805 Gaastmeer
 †>?-01-1876
Martzen Groenveld
 *20-12-1830 IJlst
 †06-01-1903 Wormerveer
X 23-04-1854 IJlst 
Willem Bruin
 *±1827 IJlst
Uilkjen Groenveld
 *16-09-1832 IJlst
X 02-06-1859 IJlst 
Willem Talsma
 *±1832 Oudkerk
Hylkjen Groenveld
 *30-08-1834 IJlst
X 06-07-1856 IJlst 
Petrus van der Maen
 *±1835 Bozum
Pieter Groenveld
 *05-10-1836 IJlst
 †10-01-1852 IJlst
Thomas Groenveld
 *22-03-1841 IJlst
 †?-01-1910 Marssum
X 26-11-1863 Menaldumadeel 
Trijntje van Aisma
 *±1843 Beetgum
Rink Groenveld
 *±1808 IJlst
X 20-09-1829 IJlst 
Richtje Faber
 *±1810 IJlst
Hylkje Groenveld
 *±1810
Martsen Groenveld
 *30-11-1833 IJlst
X (1) 15-10-1854 IJlst 
Simon Wytzes
 *±1834 IJlst
X (2) 10-05-1857 IJlst 
Oene Wagenaar
 *±1831 IJlst
Grietje Groenveld
 *16-02-1836 IJlst
 †02-04-1916 IJlst
X (1) 10-05-1857 IJlst 
Sijbren Groenveld
 *13-09-1835 Wymbritseradeel
 †29-03-1880 Wymbritseradeel
X (2) 24-05-1884 Wymbritseradeel 
Jan Vierstra
 *±1827 Oosthem
Riemke Groenveld
 *19-03-1838 IJlst
 †12-08-1914 IJlst
X 30-06-1861 IJlst 
Sieger Vierstra
 *±1838 Oosthem
Pieter Groenveld
 *11-03-1840 IJlst
Hylkjen Groenveld
 *28-04-1842 IJlst
 †23-11-1844 IJlst
Sjoerd Groenveld
 *±1813 IJlst
X 23-12-1832 IJlst 
Wytske van Teerns
 *±1813 Irnsum
Fokjen Groenveld
 *±1816 IJlst
X 23-12-1838 IJlst 
Ruurd van der Velde
 *±1811 IJlst
Pieter Groenveld
 *±1781
 †27-02-1823 IJlst
X 
Martzen Buitenhoff
Martzen Groenveld
 *17-03-1835 IJlst
X 26-11-1854 IJlst 
Abe Abma
 *±1830 IJlst
Wijbe Groenveld
 *28-03-1837 IJlst
X 05-05-1859 IJlst 
Stijntje Faber
 *±1831 Bozum
Meinte Groenveld
 *19-12-1838 IJlst
Wypkjen Groenveld
 *23-02-1841 IJlst
Wypkjen Groenveld
 *11-04-1845 IJlst
X 13-04-1865 IJlst 
Auke Faber
 *±1839 Bozum
Jelte Groenveld
 *07-02-1848 IJlst
Meinte Groenveld
 *10-01-1852 IJlst
Jan Groenveld
 *±1810 IJlst
X 25-05-1834 IJlst 
Rinkjen Wijbenga
 *±1811 Nijland
Antje Groenveld
 *10-03-1812 Sneek
X (1) 23-10-1836 IJlst 
Wypco Walstra
X (2) 19-06-1842 Sneek 
Meine Visser
 *±1817 Sloten
Antje Groenveld
 *12-09-1845 Wymbritseradeel
 †26-01-1914 Amsterdam
X 25-05-1867 Wymbritseradeel 
Anne Hamersma
 †<1914
Meinte Groenveld
 *09-02-1849 Wymbritseradeel
 †05-01-1909 Amsterdam
X 26-10-1873 IJlst 
Martzen Groenveld
 *12-07-1849 IJlst
 †08-11-1912 Amsterdam
Jelte Groenveld
 *12-06-1855 Wymbritseradeel
X 07-02-1892 Sneek 
Haye Beyma
Rink Groenveld
 *22-05-1814 IJlst
 †<1909
X 28-05-1837 IJlst 
Tietie Walinga
 *19-12-1815 Nijland
 †<1892
Meinte Groenveld
 *07-05-1843 IJlst
 †11-01-1844 IJlst
Tjitske Groenveld
 *16-11-1844 IJlst
Meinte Groenveld
 *22-01-1847 IJlst
X 30-06-1871 IJlst 
Aukjen Cramer
 *±1846 IJlst
Martzen Groenveld
 *12-07-1849 IJlst
 †08-11-1912 Amsterdam
X 26-10-1873 IJlst 
Meinte Groenveld
 *09-02-1849 Wymbritseradeel
 †05-01-1909 Amsterdam
Fokje Groenveld
 *18-11-1851 IJlst
 †19-12-1851 IJlst
Fokje Groenveld
 *05-12-1852 IJlst
X 29-03-1879 Wymbritseradeel 
Klaas Bosma
 *±1847 Oudeschoot
Gerben Groenveld
 *12-03-1855 IJlst
X 18-05-1879 IJlst 
Grietje Algera
 *13-01-1857 IJlst
Antje Groenveld
 *28-10-1857 IJlst
Jan Groenveld
 *15-10-1860 IJlst
 †08-01-1941 Sneek
X 01-06-1890 IJlst 
Berber de Vries
 *26-02-1866 Baarderadeel
Anneke Groenveld
 *18-07-1863 IJlst
Anneke Groenveld
 *22-09-1865 IJlst
 †16-12-1941 Wonseradeel
Sijmen Groenveld
 *16-05-1817 IJlst
 †<?-11-1912
X 22-05-1842 IJlst 
Sjoukje Gerbensma
 *±1822 Wymbritseradeel
 †<?-11-1912
Keimpe Groenveld
 *14-12-1819 IJlst
 †30-09-1822
Marijke Groenveld
 *31-10-1843 IJlst
Meinte Groenveld
 *31-10-1843 IJlst
X 26-05-1867 Sneek 
Froukje Spoelstra
 *06-11-1841 Sneek
Tjitske Groenveld
 *08-11-1845 IJlst
Gerben Groenveld
 *01-05-1848 IJlst
 †31-03-1934 Alkmaar
X (1) 23-01-1876 IJlst 
Sijmentje Nijdam
 *±1844 IJlst
 †<1887
X (2) 13-02-1887 Franeker 
Louisa Zwart
 *06-03-1868 Franeker
Anne Groenveld
 *31-03-1850 IJlst
 †27-01-1942 IJlst
X 20-05-1877 IJlst 
Hiltje Nijdam
 *07-02-1853 IJlst
 †19-01-1929 IJlst
Pieter Groenveld
 *11-10-1852 IJlst
 †<?-08-1908
X (1) 20-01-1878 IJlst 
Ytje Nooitgedagt
 *±1853 IJlst
 †<1888
X (2) 18-03-1888 IJlst 
Anneke Burghgraaf
 *25-09-1864 Wymbritseradeel
Marten Groenveld
 *02-10-1855 IJlst
 †11-12-1929 IJlst
X 01-11-1891 IJlst 
Akke de Hei
 *±1846 Lippenhuizen
Martzen Groenveld
 *17-09-1857 IJlst
X 13-05-1883 IJlst 
Cornelis Visser
 *±1857 IJlst
Aafje Groenveld
 *05-03-1860 IJlst
Aafke Groenveld
 *14-04-1863 IJlst
Rijkel Groenveld
 *17-03-1822 IJlst
X 22-05-1842 IJlst 
Jelte Gerbensma
 *1820
Sikko Gerkema
 *25-05-1854 Abbega
 †03-01-1937 Schiedam
X (1) 
Daetje Abma
X (2) 
Neeltje Kloos
Wytske Groenveld
 *26-11-1824 IJlst
X 29-06-1845 IJlst 
Sijbren Gerkema
Meinte Groenveld
 *11-03-1784 IJlst
 †23-11-1859 IJlst
X 
Martzen Buitenhoff
Fyke Groenveld
 *31-07-1814 IJlst
 †27-02-1881 IJlst
X 19-11-1837 IJlst 
Otte Lantinga
 *±1815 IJlst
Bonne Groenveld
 *24-03-1838 IJlst
 †17-09-1845 IJlst
Antje Groenveld
 *03-08-1840 IJlst
 †12-11-1927 Bloemendaal
X 23-05-1858 IJlst 
Alle van der Werff
 *±1838 IJlst
Douwe Groenveld
 *01-01-1843 IJlst
X 26-04-1874 IJlst 
Trijntje Tuinman
 *13-12-1850 IJlst
 †30-11-1918
Trijntje Groenveld
 *12-11-1844 IJlst
 †17-08-1920 IJlst
X 17-05-1868 IJlst 
Heero Nauta
 *±1842 IJlst
Janke Groenveld
 *24-02-1846 IJlst
 †17-10-1846 IJlst
Bonne Groenveld
 *10-04-1847 IJlst
X 25-02-1871 Meppel 
Lamberta M. Raterink
 *±1845 Meppel
 †06-11-1902 Ferwerderadeel
Janke Groenveld
 *11-05-1848 IJlst
 †12-05-1848 IJlst
Groenveld
levenloos *20-06-1849 IJlst
Sybren Groenveld
 *06-09-1850 IJlst
 †02-04-1853 IJlst
Groenveld
levenloos *19-04-1852 IJlst
Sybren Groenveld
 *13-07-1853 IJlst
X 14-05-1881 Tietjerksteradeel 
Akke Klaver
 *±1859 Bergum
Rink Groenveld
 *25-03-1816 IJlst
 †09-02-1854 IJlst
X 21-05-1837 IJlst 
Akke Zondervan
 *±1811 IJlst
Fokjen Groenveld
 *08-04-1818 IJlst
X 17-06-1838 IJlst 
Sybe Nijdam
 *±1816 IJlst
Annigjen Groenveld
 *03-06-1849 Hommerts
X 21-05-1870 Wymbritseradeel 
Johannes Reyenga
 *±1844 Heeg
Bonne Groenveld
 *14-12-1851 Hommerts
 †18-05-1899 Leeuwarden
X (1) 27-04-1878 Weststellingwerf 
Wemmigje Bosscha
 *±1860 Oldeberkoop
 †11-07-1888 Leeuwarden
X (2) 02-04-1890 Leeuwarden 
Hittje de Haan
 *±1852 Workum
Trientje Groenveld
 *04-05-1856 Vinkega
X 14-05-1880 Oldemarkt 
Jan de Boer
 *13-07-1854 Blankenham
 †02-06-1912 Ossenzijl
Wypkje Groenveld
 *26-06-1859 Vinkega
X 27-04-1878 Weststellingwerf 
Lourens van Wijlandt
 *±1851 Vinkega
Jan Groenveld
 *06-05-1820 IJlst
X 07-05-1848 IJlst 
Aaltje Knossen
 *±1828 Heeg
Antje Groenveld
 *21-04-1822 IJlst
 †13-08-1893 IJlst
X 02-05-1841 IJlst 
Wytze ten Kate
 *±1821 IJlst
Theunis Groenveld (1)
 *13-01-1853 IJlst
X (1) 14-04-1882 Bolsward 
Rinske de Haas
 *±1855 Bolsward
X (2) 25-12-1890 Bolsward 
Janna B. Jakles
 *±1853 Bolsward
Trijntje Groenveld (1)
 *23-04-1855 IJlst
X 06-05-1877 IJlst 
Harmen Schilstra
 *±1853 Idzega
Bonne Groenveld (1)
 *10-03-1857 Idaarderadeel
Sybren Groenveld (1)
 *13-11-1858 Idaarderadeel
 †06-01-1938 Den Haag
X 07-11-1888 Nijmegen 
Wilhelmina F. Cramer
Bonne Groenveld (1)
 *20-05-1861 Oppenhuizen
X 08-11-1884 Hennaarderadeel 
Trijntje Cnossen
 *±1863 IJlst
Gerben Groenveld (1)
 *22-04-1864 Oppenhuizen
X 19-05-1894 Wymbritseradeel 
Hinke Renema
 *±1866 Scharnegoutum
Groenveld (2)
levenloos *18-09-1871 IJlst
Jan Groenveld (2)
 *30-07-1872 IJlst
 †22-08-1901 IJlst
Rink Groenveld (2)
 *11-12-1873 IJlst
 †27-02-1952 Drachten
X 12-09-1907 Opsterland 
Foekje Zuiderbaan
 *±1875 Oldeberkoop
 †01-04-1960 Drachten
Minke Groenveld (2)
 *09-08-1875 IJlst
 †06-08-1892 IJlst
Pieter Groenveld
 *16-08-1824 IJlst
 †28-03-1900 IJlst
X (1) 12-12-1851 Wymbritseradeel 
Jantje Alberda
 *±1832 IJsbrechtum
X (2) 03-02-1871 IJlst 
Trijntje Vierstra
 *±1842 IJlst
Martzen Groenveld
 *14-10-1829 IJlst
 †21-09-1914 IJlst
X 13-05-1849 IJlst 
Wiebren Ruardi
 *±1825 Sloten
Bonne Groenveld
 *±1786 IJlst
 †26-02-1835 IJlst
X 27-10-1813 IJlst 
Trijntje Vierstra
 *±1788 Abbega
Rink Groenveld
 *21-10-1746 Wymbritseradeel
 †15-10-1825 IJlst
X 
Fokjen Dikland
Keimpe
 *±1705 IJlst (?)
 †<1758
X 17-02-1730 IJlst 
Hinke
 *±1705 Sneek
I
II
III
IV
V
Gegenereerd met Aldfaer-versie 7.2 op 26-12-2019 11:52:33
Man
Vrouw
M/V
1.1 ♀
Sjoukjen (Sjoukjen Keimpes)
leeftijd: ± 89 jaar
*±1734
20-01-1823 Sneek
1.2.1.1 ♀
Rinske Groenveld
*09-07-1814 IJlst
1.2.1.2.1 ♀
Sjoukje Groenveld
leeftijd: 94 jaar
*17-12-1860 Betterwird
20-06-1955 Ferwerderadeel
huwelijk 13-05-1909 in Ferwerderadeel met
Dirk Posthumus
leeftijd: 86 jaar
*01-02-1860 Ferwerderadeel
12-06-1946 Ferwerderadeel
1.2.1.2.2 ♂
Klaas Groenveld
*20-03-1862 Betterwird
huwelijk 18-06-1892 in Westdongeradeel met
Jetske Bakker
leeftijd: 70 jaar
*28-04-1869 Sneek
17-11-1939 Idaarderadeel
1.2.1.2.3 ♂
Keimpe Groenveld
*21-03-1863 Westdongeradeel
huwelijk 19-05-1894 in Leeuwarden met
Trijntje van der Molen
1.2.1.2 ♂
Gosse (Gosse Keimpes) Groenveld
leeftijd: < 75 jaar
*21-07-1816 IJlst
<?-06-1892
huwelijk 19-07-1859 in Westdongeradeel met
Dieuke (Dieuke Klazes) Koopmans
*15-03-1825 Holwerd
1.2.1.3 ♀
Rijkeltje (Reketta Susanna) Groenveld
leeftijd: 40 jaar
*13-08-1818 IJlst
19-06-1859 Amsterdam
huwelijk 06-01-1841 in Haarlem met
Arend (Arend Jan) Schalkwijk
*27-10-1820 Haarlem
1.2.1.4 ♂
Tjerk Kaspers Groenveld
leeftijd: 63 jaar
*31-10-1820 IJlst
09-08-1884 Veenhuizen
1.2.1.5 ♀
Hijke Groenveld
leeftijd: 70 jaar
*25-01-1823 IJlst
12-08-1893 IJmuiden
huwelijk 16-03-1876 in Velsen met
Hendrik Snellenberg
leeftijd: ± 81 jaar
*±1823 Zwartsluis
01-08-1904 Velsen
1.2.1.6 ♂
Pieter Groenveld
*28-02-1825 IJlst
1.2.1.7 ♂
Pieter Groenveld
*24-02-1829 IJlst
1.2.1.8.1 ♀
Grietje Groenveld
leeftijd: 90 jaar
*30-10-1863 Beetgum
21-12-1953 Menaldumadeel
huwelijk 06-06-1901 in Menaldumadeel met
Willem Dijkstra
leeftijd: 61 jaar
*11-08-1859 het Bildt
02-03-1921 Menaldumadeel
1.2.1.8.2 ♀
Knierke Groenveld
leeftijd: 74 jaar
*28-01-1870 Menaldumadeel
06-01-1945 Deurne
1.2.1.8 ♂
Jan (Jan Keimpes) Groenveld
*08-06-1831 Beetgum
huwelijk 12-05-1858 in Menaldumadeel met
Tetje (Tetje Meinderts) Ringia
*23-05-1833 Beetgum
1.2.1.9 ♀
Regina (Regina Keimpes) Groeneveld
leeftijd: ± 9 jaar
*±1835
30-04-1844 Grootegast
1.2.1.10 ♂
Tiete (Tiete Keimpes) Groenveld
*03-05-1838 Grootegast
huwelijk 21-05-1874 in Menaldumadeel met
Saske (Saske Douwes) Peterson
*±1841 Berlicum
1.2.1 ♂
Keimpe (Keimpe Gosses) Groenveld
leeftijd: 80 jaar
*08-04-1790 IJlst
01-08-1870 Menaldumadeel
relaties:
(1) huwelijk 18-08-1813 in IJlst met
Sjoukje (Sjoukje Tjerks) Bruinsma
leeftijd: 32 jaar
*25-02-1794 IJlst
08-08-1826 IJlst
(2) huwelijk 11-05-1828 in IJlst met
Grietje (Grietje Pieters) Tietes
leeftijd: ± 39 jaar
*±1802 Grootegast
22-02-1841 Grootegast
1.2 ♂
Gosse (Gosse Keimpes) Groenveld
leeftijd: 85 jaar
*08-02-1744 Wymbritseradeel
11-06-1829 IJlst
huwelijk met
Rinske (Rinske Pieters) Dikland
leeftijd: ± 76 jaar
*±1750 IJlst
30-11-1826 IJlst
1.3.1.1.1 ♂
Keimpe Groenveld
*16-02-1826 Wymbritseradeel
1.3.1.1.2 ♂
Keimpe (Keimpe Rinks) Groenveld
*03-11-1828 Wymbritseradeel
relaties:
(1) huwelijk 05-06-1847 in Wymbritseradeel met
Willemke (Willemke Thijsses) Jaarsma
<?-04-1858
(2) huwelijk 02-05-1858 in IJlst met
Gesina (Gesina Johanna) ten Cate
leeftijd: < 40 jaar
*±1835 IJlst
<?-08-1875
(3) huwelijk 23-08-1875 in IJlst met
Jetske Boschma
*±1828 Wymbritseradeel
1.3.1.1.3 ♂
Sijbren Groenveld
leeftijd: 27 dagen
*25-11-1831 Wymbritseradeel
22-12-1831 Wymbritseradeel
1.3.1.1.4 ♀
Yttje Groenveld
leeftijd: 1 jaar
*19-02-1833 Wymbritseradeel
14-05-1834 Wymbritseradeel
1.3.1.1.5 ♂
Sijbren (Sijbren Rinks) Groenveld
leeftijd: 44 jaar
*13-09-1835 Wymbritseradeel
29-03-1880 Wymbritseradeel
huwelijk 10-05-1857 in IJlst met
Grietje Groenveld
leeftijd: 80 jaar
*16-02-1836 IJlst
02-04-1916 IJlst
1.3.1.1.6 ♀
Yttje Groenveld
leeftijd: 2 dagen
*17-10-1837 Wymbritseradeel
19-10-1837 Wymbritseradeel
1.3.1.1.7 ♂
Teeke (Teeke Rinks) Groenveld
leeftijd: < 55 jaar
*25-12-1838 Wymbritseradeel
<1893
relaties:
(1) huwelijk 15-05-1862 in Idaarderadeel met
Sytske (Sytske Herres) Wartena
leeftijd: < 30 jaar
*±1838 Roordahuizum
<?-05-1868
(2) huwelijk 05-06-1868 in Wymbritseradeel met
Sibbeltje van der Meer
leeftijd: < 20 jaar
*±1852
<?-04-1872
(3) huwelijk 27-04-1872 in Wymbritseradeel met
Anna Wiersma
leeftijd: 51 jaar
*20-03-1848 Wymbritseradeel
21-10-1899 Wymbritseradeel
1.3.1.1.8 ♀
Yttje (Yttje Rinks) Groenveld
leeftijd: 50 jaar
*25-11-1841 Heeg
14-05-1892 Wymbritseradeel
huwelijk 30-05-1863 in Wymbritseradeel met
Hendrik (Hendrik Epeus) Couperus
*±1838 Heeg
1.3.1.1.9 ♀
Botje (Botje Rinks) Groenveld
leeftijd: 30 jaar
*28-10-1844 Wymbritseradeel
19-06-1875 Wymbritseradeel
1.3.1.1 ♂
Rink (Rink Keimpes) Groenveld
leeftijd: 55 jaar
*14-06-1799 IJlst
25-10-1854 Wymbritseradeel
huwelijk 21-06-1825 in Wymbritseradeel met
Geertje (Geertje Sijbrens) Nijdam
leeftijd: ± 72 jaar
*±1806
15-01-1878 IJlst
1.3.1.2.1 ♀
Anna Wiersma
leeftijd: 51 jaar
*20-03-1848 Wymbritseradeel
21-10-1899 Wymbritseradeel
huwelijk 27-04-1872 in Wymbritseradeel met
Teeke (Teeke Rinks) Groenveld
leeftijd: < 55 jaar
*25-12-1838 Wymbritseradeel
<1893
1.3.1.2 ♀
Fokje (Fokje Keimpes) Groenveld
leeftijd: 68 jaar
*31-03-1807 IJlst
24-01-1876 Oosthem
huwelijk 04-09-1827 in Wymbritseradeel met
Pytter (Pytter Sytzes) Wiersma
leeftijd: 81 jaar
*30-05-1800 Wymbritseradeel
28-07-1881 Wymbritseradeel
1.3.1.3 ♀
Sijke Groenveld
leeftijd: 1 jaar
*18-09-1825 IJlst
23-12-1826 IJlst
1.3.1.4 ♀
Sibbeltje Groenveld
*08-07-1832 Wymbritseradeel
huwelijk 23-05-1858 in IJlst met
Sietze Leenstra
*±1832 Wymbritseradeel
1.3.1.5.1 ♂
Klaas Groenveld
*11-09-1876 IJlst
1.3.1.5 ♂
Pieter Groenveld
*21-06-1840 Wymbritseradeel
huwelijk 14-01-1876 in IJlst met
Trijntje Bakker
*±1840 Sloten
1.3.1.6 ♀
Grietje Groenveld
*15-02-1848 IJlst
1.3.1 ♂
Keimpe (Keimpe Rinks) Groenveld
leeftijd: 80 jaar
*06-10-1776 IJlst
28-04-1857 IJlst
relaties:
(1) huwelijk met
IJtje (IJtje Pieters) Wijtzen
leeftijd: 50 jaar
*05-07-1772 Heeg
21-01-1823 Heeg
(2) huwelijk 16-05-1824 in IJlst met
Janke (Janke Annes)
leeftijd: 46 jaar
*23-07-1783 Abbega
12-05-1830 Wymbritseradeel
(3) huwelijk 27-08-1831 in Wymbritseradeel met
Trijntje (Trijntje Jetzes) van der Meer
leeftijd: > 70 jaar
*04-11-1805 Gaastmeer
>?-01-1876
1.3.2.1.1 ♀
Martzen (Martzen Rinks) Groenveld
leeftijd: 72 jaar
*20-12-1830 IJlst
06-01-1903 Wormerveer
huwelijk 23-04-1854 in IJlst met
Willem Bruin
*±1827 IJlst
1.3.2.1.2 ♀
Uilkjen Groenveld
*16-09-1832 IJlst
huwelijk 02-06-1859 in IJlst met
Willem Talsma
*±1832 Oudkerk
1.3.2.1.3 ♀
Hylkjen Groenveld
*30-08-1834 IJlst
huwelijk 06-07-1856 in IJlst met
Petrus van der Maen
*±1835 Bozum
1.3.2.1.4 ♂
Pieter (Pieter Rinks) Groenveld
leeftijd: 15 jaar
*05-10-1836 IJlst
10-01-1852 IJlst
1.3.2.1.5 ♂
Thomas (Thomas Rinks) Groenveld
leeftijd: 68 jaar
*22-03-1841 IJlst
?-01-1910 Marssum
huwelijk 26-11-1863 in Menaldumadeel met
Trijntje (Trijntje Everts) van Aisma
*±1843 Beetgum
1.3.2.1 ♂
Rink (Rink Pieters) Groenveld
*±1808 IJlst
huwelijk 20-09-1829 in IJlst met
Richtje (Richtje Thomas, Rigtje Thomas) Faber
*±1810 IJlst
1.3.2.2 ♀
Hylkje Groenveld
*±1810
1.3.2.3.1 ♀
Martsen (Hartzen Sjoerds) Groenveld
*30-11-1833 IJlst
relaties:
(1) huwelijk 15-10-1854 in IJlst met
Simon Wytzes
*±1834 IJlst
(2) huwelijk 10-05-1857 in IJlst met
Oene Wagenaar
*±1831 IJlst
1.3.2.3.2 ♀
Grietje Groenveld
leeftijd: 80 jaar
*16-02-1836 IJlst
02-04-1916 IJlst
relaties:
(1) huwelijk 10-05-1857 in IJlst met
Sijbren (Sijbren Rinks) Groenveld
leeftijd: 44 jaar
*13-09-1835 Wymbritseradeel
29-03-1880 Wymbritseradeel
(2) huwelijk 24-05-1884 in Wymbritseradeel met
Jan Vierstra
*±1827 Oosthem
1.3.2.3.3 ♀
Riemke Groenveld
leeftijd: 76 jaar
*19-03-1838 IJlst
12-08-1914 IJlst
huwelijk 30-06-1861 in IJlst met
Sieger Vierstra
*±1838 Oosthem
1.3.2.3.4 ♂
Pieter Groenveld
*11-03-1840 IJlst
1.3.2.3.5 ♀
Hylkjen Groenveld
leeftijd: 2 jaar
*28-04-1842 IJlst
23-11-1844 IJlst
1.3.2.3 ♂
Sjoerd (Sjoerd Pieters) Groenveld
*±1813 IJlst
huwelijk 23-12-1832 in IJlst met
Wytske (Wytske Sipkes) van Teerns
*±1813 Irnsum
1.3.2.4 ♀
Fokjen (Fokjen Pieters) Groenveld
*±1816 IJlst
huwelijk 23-12-1838 in IJlst met
Ruurd (Ruurd Tjibbeles) van der Velde
*±1811 IJlst
1.3.2 ♂
Pieter (Pieter Rinks) Groenveld
leeftijd: ± 42 jaar
*±1781
27-02-1823 IJlst
huwelijk met
Martzen (Martzen Sjoerds) Buitenhoff
1.3.3.1.1 ♀
Martzen (Martzen Jans) Groenveld
*17-03-1835 IJlst
huwelijk 26-11-1854 in IJlst met
Abe (Abe Murks) Abma
*±1830 IJlst
1.3.3.1.2 ♂
Wijbe Groenveld
*28-03-1837 IJlst
huwelijk 05-05-1859 in IJlst met
Stijntje Faber
*±1831 Bozum
1.3.3.1.3 ♂
Meinte Groenveld
*19-12-1838 IJlst
1.3.3.1.4 ♀
Wypkjen Groenveld
*23-02-1841 IJlst
1.3.3.1.5 ♀
Wypkjen Groenveld
*11-04-1845 IJlst
huwelijk 13-04-1865 in IJlst met
Auke Faber
*±1839 Bozum
1.3.3.1.6 ♀
Jelte Groenveld
*07-02-1848 IJlst
1.3.3.1.7 ♂
Meinte Groenveld
*10-01-1852 IJlst
1.3.3.1 ♂
Jan (Jan Meintes) Groenveld
*±1810 IJlst
huwelijk 25-05-1834 in IJlst met
Rinkjen (Rinkjen Wijbes) Wijbenga
*±1811 Nijland
1.3.3.2 ♀
Antje (Antje Meintes) Groenveld
*10-03-1812 Sneek
relaties:
(1) huwelijk 23-10-1836 in IJlst met
Wypco (Wypco Taco) Walstra
(2) huwelijk 19-06-1842 in Sneek met
Meine Visser
*±1817 Sloten
1.3.3.3.1 ♀
Antje Groenveld
leeftijd: 68 jaar
*12-09-1845 Wymbritseradeel
26-01-1914 Amsterdam
huwelijk 25-05-1867 in Wymbritseradeel met
Anne Hamersma
<1914
1.3.3.3.2 ♂
Meinte Groenveld
leeftijd: 59 jaar
*09-02-1849 Wymbritseradeel
05-01-1909 Amsterdam
huwelijk 26-10-1873 in IJlst met
Martzen Groenveld
leeftijd: 63 jaar
*12-07-1849 IJlst
08-11-1912 Amsterdam
1.3.3.3.3 ♀
Jelte Groenveld
*12-06-1855 Wymbritseradeel
huwelijk 07-02-1892 in Sneek met
Haye Beyma
1.3.3.3 ♂
Rink (Rink Meintes) Groenveld
leeftijd: < 95 jaar
*22-05-1814 IJlst
<1909
huwelijk 28-05-1837 in IJlst met
Tietie (Tietie Walings) Walinga
leeftijd: < 77 jaar
*19-12-1815 Nijland
<1892
1.3.3.4.1 ♂
Meinte Groenveld
leeftijd: 8 maanden
*07-05-1843 IJlst
11-01-1844 IJlst
1.3.3.4.2 ♀
Tjitske Groenveld
*16-11-1844 IJlst
1.3.3.4.3 ♂
Meinte Groenveld
*22-01-1847 IJlst
huwelijk 30-06-1871 in IJlst met
Aukjen Cramer
*±1846 IJlst
1.3.3.4.4 ♀
Martzen Groenveld
leeftijd: 63 jaar
*12-07-1849 IJlst
08-11-1912 Amsterdam
huwelijk 26-10-1873 in IJlst met
Meinte Groenveld
leeftijd: 59 jaar
*09-02-1849 Wymbritseradeel
05-01-1909 Amsterdam
1.3.3.4.5 ♀
Fokje Groenveld
leeftijd: 1 maand
*18-11-1851 IJlst
19-12-1851 IJlst
1.3.3.4.6 ♀
Fokje Groenveld
*05-12-1852 IJlst
huwelijk 29-03-1879 in Wymbritseradeel met
Klaas Bosma
*±1847 Oudeschoot
1.3.3.4.7 ♂
Gerben Groenveld
*12-03-1855 IJlst
huwelijk 18-05-1879 in IJlst met
Grietje Algera
*13-01-1857 IJlst
1.3.3.4.8 ♀
Antje Groenveld
*28-10-1857 IJlst
1.3.3.4.9 ♂
Jan Groenveld
leeftijd: 80 jaar
*15-10-1860 IJlst
08-01-1941 Sneek
huwelijk 01-06-1890 in IJlst met
Berber de Vries
*26-02-1866 Baarderadeel
1.3.3.4.10 ♀
Anneke Groenveld
*18-07-1863 IJlst
1.3.3.4.11 ♀
Anneke Groenveld
leeftijd: 76 jaar
*22-09-1865 IJlst
16-12-1941 Wonseradeel
1.3.3.4 ♂
Sijmen (Sijmen Meintes) Groenveld
leeftijd: < 95 jaar
*16-05-1817 IJlst
<?-11-1912
huwelijk 22-05-1842 in IJlst met
Sjoukje (Sjoukje Gerbens) Gerbensma
leeftijd: < 90 jaar
*±1822 Wymbritseradeel
<?-11-1912
1.3.3.5 ♂
Keimpe (Keimpe Meintes) Groenveld
leeftijd: 2 jaar
*14-12-1819 IJlst
30-09-1822
1.3.3.6.1 ♀
Marijke Groenveld
*31-10-1843 IJlst
1.3.3.6.2 ♂
Meinte Groenveld
*31-10-1843 IJlst
huwelijk 26-05-1867 in Sneek met
Froukje Spoelstra
*06-11-1841 Sneek
1.3.3.6.3 ♀
Tjitske Groenveld
*08-11-1845 IJlst
1.3.3.6.4 ♂
Gerben Groenveld
leeftijd: 85 jaar
*01-05-1848 IJlst
31-03-1934 Alkmaar
relaties:
(1) huwelijk 23-01-1876 in IJlst met
Sijmentje Nijdam
leeftijd: < 43 jaar
*±1844 IJlst
<1887
(2) huwelijk 13-02-1887 in Franeker met
Louisa Zwart
*06-03-1868 Franeker
1.3.3.6.5 ♂
Anne Groenveld
leeftijd: 91 jaar
*31-03-1850 IJlst
27-01-1942 IJlst
huwelijk 20-05-1877 in IJlst met
Hiltje Nijdam
leeftijd: 75 jaar
*07-02-1853 IJlst
19-01-1929 IJlst
1.3.3.6.6 ♂
Pieter Groenveld
leeftijd: < 55 jaar
*11-10-1852 IJlst
<?-08-1908
relaties:
(1) huwelijk 20-01-1878 in IJlst met
Ytje Nooitgedagt
leeftijd: < 35 jaar
*±1853 IJlst
<1888
(2) huwelijk 18-03-1888 in IJlst met
Anneke Burghgraaf
*25-09-1864 Wymbritseradeel
1.3.3.6.7 ♂
Marten Groenveld
leeftijd: 74 jaar
*02-10-1855 IJlst
11-12-1929 IJlst
huwelijk 01-11-1891 in IJlst met
Akke de Hei
*±1846 Lippenhuizen
1.3.3.6.8 ♀
Martzen Groenveld
*17-09-1857 IJlst
huwelijk 13-05-1883 in IJlst met
Cornelis Visser
*±1857 IJlst
1.3.3.6.9 ♀
Aafje Groenveld
*05-03-1860 IJlst
1.3.3.6.10 ♀
Aafke Groenveld
*14-04-1863 IJlst
1.3.3.6 ♂
Rijkel (Rijkel Meintes) Groenveld
*17-03-1822 IJlst
huwelijk 22-05-1842 in IJlst met
Jelte (Jelte Gerbens) Gerbensma
*1820
1.3.3.7.1 ♂
Sikko (Sikke) Gerkema
leeftijd: 82 jaar
*25-05-1854 Abbega
03-01-1937 Schiedam
relaties:
(1) huwelijk met
Daetje (Doetje) Abma
(2) huwelijk met
Neeltje Kloos
1.3.3.7 ♀
Wytske (Wytske Meintes) Groenveld
*26-11-1824 IJlst
huwelijk 29-06-1845 in IJlst met
Sijbren (Sijbren Sikkes) Gerkema
1.3.3 ♂
Meinte (Meinte Rinks) Groenveld
leeftijd: 75 jaar
*11-03-1784 IJlst
23-11-1859 IJlst
huwelijk met
Martzen (Martzen Jans) Buitenhoff
1.3.4.1 ♀
Fyke Groenveld
leeftijd: 66 jaar
*31-07-1814 IJlst
27-02-1881 IJlst
huwelijk 19-11-1837 in IJlst met
Otte (Otte Lolkes) Lantinga
*±1815 IJlst
1.3.4.2.1 ♂
Bonne (Bonne Rinks) Groenveld
leeftijd: 7 jaar
*24-03-1838 IJlst
17-09-1845 IJlst
1.3.4.2.2 ♀
Antje Groenveld
leeftijd: 87 jaar
*03-08-1840 IJlst
12-11-1927 Bloemendaal
huwelijk 23-05-1858 in IJlst met
Alle van der Werff
*±1838 IJlst
1.3.4.2.3 ♂
Douwe Groenveld
*01-01-1843 IJlst
huwelijk 26-04-1874 in IJlst met
Trijntje Tuinman
leeftijd: 67 jaar
*13-12-1850 IJlst
30-11-1918
1.3.4.2.4 ♀
Trijntje Groenveld
leeftijd: 75 jaar
*12-11-1844 IJlst
17-08-1920 IJlst
huwelijk 17-05-1868 in IJlst met
Heero Nauta
*±1842 IJlst
1.3.4.2.5 ♀
Janke (Janke Rinks) Groenveld
leeftijd: 7 maanden
*24-02-1846 IJlst
17-10-1846 IJlst
1.3.4.2.6 ♂
Bonne Groenveld
*10-04-1847 IJlst
huwelijk 25-02-1871 in Meppel met
Lamberta Margrita Raterink
leeftijd: ± 57 jaar
*±1845 Meppel
06-11-1902 Ferwerderadeel
1.3.4.2.7 ♀
Janke (Janke Rinks) Groenveld
leeftijd: 1 dag
*11-05-1848 IJlst
12-05-1848 IJlst
1.3.4.2.8 ♂
Groenveld
levenloos *20-06-1849 IJlst
1.3.4.2.9 ♂
Sybren (Sybren Rinks) Groenveld
leeftijd: 2 jaar
*06-09-1850 IJlst
02-04-1853 IJlst
1.3.4.2.10 ♂
Groenveld
levenloos *19-04-1852 IJlst
1.3.4.2.11 ♂
Sybren Groenveld
*13-07-1853 IJlst
huwelijk 14-05-1881 in Tietjerksteradeel met
Akke (Akke Johannes) Klaver
*±1859 Bergum
1.3.4.2 ♂
Rink (Rink Bonnes) Groenveld
leeftijd: 37 jaar
*25-03-1816 IJlst
09-02-1854 IJlst
huwelijk 21-05-1837 in IJlst met
Akke (Akke Douwes) Zondervan
*±1811 IJlst
1.3.4.3 ♀
Fokjen Groenveld
*08-04-1818 IJlst
huwelijk 17-06-1838 in IJlst met
Sybe (Sybe Cornelis) Nijdam
*±1816 IJlst
1.3.4.4.1 ♀
Annigjen Groenveld
*03-06-1849 Hommerts
huwelijk 21-05-1870 in Wymbritseradeel met
Johannes Reyenga
*±1844 Heeg
1.3.4.4.2 ♂
Bonne Groenveld
leeftijd: 47 jaar
*14-12-1851 Hommerts
18-05-1899 Leeuwarden
relaties:
(1) huwelijk 27-04-1878 in Weststellingwerf met
Wemmigje Bosscha
leeftijd: ± 28 jaar
*±1860 Oldeberkoop
11-07-1888 Leeuwarden
(2) huwelijk 02-04-1890 in Leeuwarden met
Hittje de Haan
*±1852 Workum
1.3.4.4.3 ♀
Trientje Groenveld
*04-05-1856 Vinkega
huwelijk 14-05-1880 in Oldemarkt met
Jan de Boer
leeftijd: 57 jaar
*13-07-1854 Blankenham
02-06-1912 Ossenzijl
1.3.4.4.4 ♀
Wypkje Groenveld
*26-06-1859 Vinkega
huwelijk 27-04-1878 in Weststellingwerf met
Lourens van Wijlandt
*±1851 Vinkega
1.3.4.4 ♂
Jan (Jan Bonnes) Groenveld
*06-05-1820 IJlst
huwelijk 07-05-1848 in IJlst met
Aaltje (Aaltje Wybes) Knossen
*±1828 Heeg
1.3.4.5 ♀
Antje (Antje Bonnes) Groenveld
leeftijd: 71 jaar
*21-04-1822 IJlst
13-08-1893 IJlst
huwelijk 02-05-1841 in IJlst met
Wytze (Wytze Teunis) ten Kate
*±1821 IJlst
1.3.4.6.1 ♂
Theunis Groenveld
*13-01-1853 IJlst
relaties:
(1) huwelijk 14-04-1882 in Bolsward met
Rinske de Haas
*±1855 Bolsward
(2) huwelijk 25-12-1890 in Bolsward met
Janna Baudina Jakles
*±1853 Bolsward
1.3.4.6.2 ♀
Trijntje Groenveld
*23-04-1855 IJlst
huwelijk 06-05-1877 in IJlst met
Harmen Schilstra
*±1853 Idzega
1.3.4.6.3 ♂
Bonne Groenveld
*10-03-1857 Idaarderadeel
1.3.4.6.4 ♂
Sybren (Sijbren) Groenveld
leeftijd: 79 jaar
*13-11-1858 Idaarderadeel
06-01-1938 Den Haag
huwelijk 07-11-1888 in Nijmegen met
Wilhelmina Florentine Cramer
1.3.4.6.5 ♂
Bonne Groenveld
*20-05-1861 Oppenhuizen
huwelijk 08-11-1884 in Hennaarderadeel met
Trijntje Cnossen
*±1863 IJlst
1.3.4.6.6 ♂
Gerben Groenveld
*22-04-1864 Oppenhuizen
huwelijk 19-05-1894 in Wymbritseradeel met
Hinke Renema
*±1866 Scharnegoutum
1.3.4.6.7 ♂
Groenveld
levenloos *18-09-1871 IJlst
1.3.4.6.8 ♂
Jan Groenveld
leeftijd: 29 jaar
*30-07-1872 IJlst
22-08-1901 IJlst
1.3.4.6.9 ♂
Rink Groenveld
leeftijd: 78 jaar
*11-12-1873 IJlst
27-02-1952 Drachten
huwelijk 12-09-1907 in Opsterland met
Foekje Zuiderbaan
leeftijd: ± 85 jaar
*±1875 Oldeberkoop
01-04-1960 Drachten
1.3.4.6.10 ♀
Minke Groenveld
leeftijd: 16 jaar
*09-08-1875 IJlst
06-08-1892 IJlst
1.3.4.6 ♂
Pieter (Pieter Bonnes) Groenveld
leeftijd: 75 jaar
*16-08-1824 IJlst
28-03-1900 IJlst
relaties:
(1) huwelijk 12-12-1851 in Wymbritseradeel met
Jantje (Jantje Theunis) Alberda
*±1832 IJsbrechtum
(2) huwelijk 03-02-1871 in IJlst met
Trijntje Vierstra
*±1842 IJlst
1.3.4.7 ♀
Martzen (Martzen Bonnes) Groenveld
leeftijd: 84 jaar
*14-10-1829 IJlst
21-09-1914 IJlst
huwelijk 13-05-1849 in IJlst met
Wiebren (Wiebren Oeges) Ruardi
*±1825 Sloten
1.3.4 ♂
Bonne (Bonne Rinks) Groenveld
leeftijd: ± 49 jaar
*±1786 IJlst
26-02-1835 IJlst
huwelijk 27-10-1813 in IJlst met
Trijntje (Trijntje Jans) Vierstra
*±1788 Abbega
1.3 ♂
Rink (Rink Keimpes) Groenveld
leeftijd: 78 jaar
*21-10-1746 Wymbritseradeel
15-10-1825 IJlst
huwelijk met
Fokjen (Fokjen Pieters) Dikland
1 ♂
Keimpe (Keimpe Meintes)
leeftijd: < 53 jaar
*±1705 IJlst (?)
<1758
huwelijk 17-02-1730 in IJlst met
Hinke (Hinke Klases)
*±1705 Sneek