>
Johannes Bakker
 *12-02-1885 Utrecht
 †01-08-1885 Utrecht
Johannes A. Bakker
 *24-02-1886 Utrecht
 †12-07-1950 Utrecht
X 11-08-1909 Utrecht 
Johanna M. de Jong
 *±1888 Utrecht
Catharina M. Bakker
 *06-10-1887 Utrecht
X 03-02-1909 Utrecht 
Siebe Schraa
 *±1884 Lekkum
Maria C. Bakker
 *21-04-1889 Utrecht
 †04-12-1960 Utrecht
X 12-07-1911 Utrecht 
Johannes P. van Straalen
 *±1887 Utrecht
Arnoldus J. Bakker
 *27-06-1890 Utrecht
 †26-12-1890 Utrecht
Arnoldus J. Bakker
 *20-01-1892 Utrecht
X 22-01-1919 Utrecht 
Jacoba M. van der Steen
 *±1894 Utrecht
Johanna W. Bakker
 *28-10-1893 Utrecht
Wilhelmina Bakker
 *30-05-1895 Utrecht
X 20-04-1922 Utrecht 
Gerard van Straalen
 *±1896 Utrecht
Jacoba Bakker
 *11-09-1896 Utrecht
X 12-01-1927 Utrecht 
Henderikus Moleman
 *±1902 Hilversum
Cornelia M. Bakker
 *02-03-1899 Utrecht
X 24-05-1922 Utrecht 
Willem Doornkamp
 *±1894 Zeist
Johanna J. Bakker
 *11-08-1900 Utrecht
 †28-10-1937 Utrecht
X 03-11-1920 Utrecht 
Albertus van Putten
 *±1898 Utrecht
Cornelis J. Bakker
 *23-11-1901 Utrecht
 †08-02-1902 Utrecht
Theodora Bakker
 *30-09-1903 Utrecht
X 01-12-1927 Utrecht 
Franciscus J. de Haart
 *±1904 Utrecht
Anthonia C. Bakker
 *02-07-1905 Utrecht
Cornelis J. Bakker
 *02-07-1905 Utrecht
X 07-11-1929 Utrecht 
Cornelia M. van Oort
 *±1905 Utrecht
Hendrikus J. Bakker
 *05-02-1907 Utrecht
X 27-08-1930 Utrecht 
Jacoba M. de Jongh
 *±1907 Utrecht
Petronella C. Bakker
 *08-10-1909 Utrecht
Wilhelmina P. Groeneveld
 *11-07-1865 Utrecht
 †26-04-1930 Utrecht
X 04-03-1885 Utrecht 
Cornelis J. Bakker
 *±1858 Utrecht
 †16-11-1936 Utrecht
V
VI
1.4.3.5.3.1 ♂
Johannes Bakker
leeftijd: 5 maanden
*12-02-1885 Utrecht
01-08-1885 Utrecht
1.4.3.5.3.2 ♂
Johannes Arnoldus Bakker
leeftijd: 64 jaar
*24-02-1886 Utrecht
12-07-1950 Utrecht
huwelijk 11-08-1909 in Utrecht met
Johanna Maria de Jong
*±1888 Utrecht
1.4.3.5.3.3 ♀
Catharina Maria Bakker
*06-10-1887 Utrecht
huwelijk 03-02-1909 in Utrecht met
Siebe Schraa
*±1884 Lekkum
1.4.3.5.3.4 ♀
Maria Catharina Bakker
leeftijd: 71 jaar
*21-04-1889 Utrecht
04-12-1960 Utrecht
huwelijk 12-07-1911 in Utrecht met
Johannes Philippus van Straalen
*±1887 Utrecht
1.4.3.5.3.5 ♂
Arnoldus Johannes Bakker
leeftijd: 5 maanden
*27-06-1890 Utrecht
26-12-1890 Utrecht
1.4.3.5.3.6 ♂
Arnoldus Johannes Bakker
*20-01-1892 Utrecht
huwelijk 22-01-1919 in Utrecht met
Jacoba Maria van der Steen
*±1894 Utrecht
1.4.3.5.3.7 ♀
Johanna Wilhelmina Bakker
*28-10-1893 Utrecht
1.4.3.5.3.8 ♀
Wilhelmina Bakker
*30-05-1895 Utrecht
huwelijk 20-04-1922 in Utrecht met
Gerard van Straalen
*±1896 Utrecht
1.4.3.5.3.9 ♀
Jacoba Bakker
*11-09-1896 Utrecht
huwelijk 12-01-1927 in Utrecht met
Henderikus Moleman
*±1902 Hilversum
1.4.3.5.3.10 ♀
Cornelia Maria Bakker
*02-03-1899 Utrecht
huwelijk 24-05-1922 in Utrecht met
Willem Doornkamp
*±1894 Zeist
1.4.3.5.3.11 ♂
Johanna Jacoba Bakker
leeftijd: 37 jaar
*11-08-1900 Utrecht
28-10-1937 Utrecht
huwelijk 03-11-1920 in Utrecht met
Albertus van Putten
*±1898 Utrecht
1.4.3.5.3.12 ♂
Cornelis Johannes Bakker
leeftijd: 2 maanden
*23-11-1901 Utrecht
08-02-1902 Utrecht
1.4.3.5.3.13 ♀
Theodora Bakker
*30-09-1903 Utrecht
huwelijk 01-12-1927 in Utrecht met
Franciscus Jacobus de Haart
*±1904 Utrecht
1.4.3.5.3.14 ♀
Anthonia Catharina Bakker
*02-07-1905 Utrecht
1.4.3.5.3.15 ♂
Cornelis Johannes Bakker
*02-07-1905 Utrecht
huwelijk 07-11-1929 in Utrecht met
Cornelia Maria van Oort
*±1905 Utrecht
1.4.3.5.3.16 ♂
Hendrikus Jacobus Bakker
*05-02-1907 Utrecht
huwelijk 27-08-1930 in Utrecht met
Jacoba Maria de Jongh
*±1907 Utrecht
1.4.3.5.3.17 ♀
Petronella Cornelia Bakker
*08-10-1909 Utrecht
1.4.3.5.3 ♀
Wilhelmina Petronella Groeneveld
leeftijd: 64 jaar
*11-07-1865 Utrecht
26-04-1930 Utrecht
huwelijk 04-03-1885 in Utrecht met
Cornelis Johannes Bakker
leeftijd: ± 78 jaar
*±1858 Utrecht
16-11-1936 Utrecht