Parenteel van Gerrit (Gerrit Gerrits)


Sipkje Groeneveld
 *01-03-1813 Tzummarum
 †13-11-1897 Barradeel
X 18-05-1839 Barradeel 
Eeke Statema
 *±1816 Tzummarum
Gerrit Groeneveld
 *10-10-1815 Tzummarum
 †06-04-1887 Barradeel
X 16-05-1846 Barradeel 
Tettje Posthumus
 *±1821 Tzummarum
Janke Groeneveld
 *08-06-1817 Barradeel
 †19-08-1817 Barradeel
Freerk Groeneveld
 *05-05-1818 Barradeel
 †19-11-1826 Barradeel
Sjoerd Groeneveld
 *30-03-1819 Tzummarum
X 16-05-1846 Barradeel 
Trijntje Heringa
 *±1819 Oosterbierum
Janke Groeneveld
 *16-02-1821 Tzummarum
 †28-12-1859 Barradeel
X 18-08-1855 Barradeel 
Jan Boersma
 *±1823 Tzummarum
Auke Groeneveld
 *13-09-1822 Tzummarum
 †17-05-1894 Den Haag
X (1) 08-05-1852 Barradeel 
Grietje de Jong
 *±1828 Sexbierum
 †26-10-1870 Tzummarum
X (2) 30-10-1875 Barradeel 
Hotske Visser
 *±1836 Jorwert
 †01-01-1912 Den Haag
Klaas Groeneveld
 *04-08-1823 Tzummarum
 †28-02-1863 Barradeel
X 26-05-1860 Barradeel 
Antje Jepma
 *±1839 Oosterbierum
Jaike Groeneveld
 *14-10-1824 Tzummarum
X 17-05-1851 Barradeel 
Sytze Stapert
 *±1820 Stiens
Pieter Groeneveld
 *07-03-1826 Barradeel
 †18-07-1826 Barradeel
Freerk Groeneveld
 *02-02-1828 Tzummarum
 †29-08-1888 Barradeel
X 13-05-1854 Barradeel 
Grietje Zijlstra
 *±1825 Pietersbierum
Pietje Groeneveld
 *14-02-1829 Barradeel
 †26-03-1883 Barradeel
X 05-02-1853 Barradeel 
Sybe Travaillé
 *±1831 Tzummarum
Pieter Groeneveld
 *10-03-1831 Barradeel
 †01-04-1831 Barradeel
Gerrit Groeneveld
 *22-12-1832 Barradeel
 †23-05-1833 Barradeel
Gerrit Groeneveld
 *28-09-1784
 †28-07-1832 Barradeel
X 24-05-1812 Minnertsga 
Bregtje Kramer
 *±1788
Japke Groeneveld
 *15-12-1785
 †29-12-1852 Barradeel
Janke de Haan Groeneveld
 *05-07-1819 Tzummarum
X 14-05-1842 Barradeel 
Jan Jellesma
 *±1815 Hitzum
Heeske Groeneveld
 *07-01-1788
 †15-12-1842 Barradeel
Trientje Groeneveld
 *±1791
 †17-11-1826 Barradeel
Ybeltje Rinsma
 *22-04-1824 Barradeel
Sjoerdje Groeneveld
 *±1794 Tzummarum
X 05-04-1823 Barradeel 
Douwe Rinsma
 *±1774 Sexbierum
Jakob Groeneveld (0)
 *14-10-1822 Barradeel
 †07-09-1834 Barradeel
Elke van Dijk (1)
 *11-02-1828 Barradeel
Jouke Groeneveld (0)
 *01-05-1831 Barradeel
 †01-05-1831 Barradeel
Albert Dijkstra (2)
 *±1833 Oosterbierum
X 22-05-1856 Barradeel 
Sieuwke Osenga
Gerrit Dijkstra (2)
 *06-12-1834 Barradeel
X 13-03-1858 Barradeel 
Rigtje Hibma
 *±1836 Franeker
Anne Dijkstra (2)
 *14-02-1837 Barradeel
X 11-05-1861 Barradeel 
Sibbeltje Zondervan
 *±1841 Sexbierum
Janke Dijkstra (2)
 *13-04-1839 Barradeel
X 25-05-1867 Barradeel 
Syds de Vries
 *±1845 Menaldum
Hessel Wagenaar (3)
 *25-03-1842 Barradeel
Aaltje Groeneveld
 *±1801 Tzummarum
 †07-02-1874 Barradeel
X (1) 08-12-1827 Barradeel 
Sipke van Dijk
X (2) 18-08-1832 Barradeel 
Jeppe Dijkstra
 *±1800 Oosterbierum
X (3) 10-03-1842 Barradeel 
Steven Wagenaar
 *±1817 Oosterbierum
Gerrit Groeneveld
 †01-04-1804 Tzummarum
X 22-05-1784 Schalsum 
Janke
Wybe Salverda
 *±1801
Enne Salverda
 *±1803
Hiske Salverda
 *±1805
Klaas Salverda
 *±1809
Pier Salverda
 *±1766
 †04-01-1825 Franeker
Minke Salverda
 *±1768
Antje Salverda
 *±1770
Gerrit Salverda
 *±1774 Franeker
X 14-12-1817 Franekeradeel 
Geertje Cuperus
 *±1793 Baijum
Tuntje Salverda
 *±1776
Jan Salverda
 *10-11-1778 Hitzum
Haantje Salverda
 *±1786 Hitzum
X 26-06-1814 Franeker 
Lieuwkje Hemstra
 *±1795 Welsrijp
Klaas Salverda
 *±1790 Hitzum
X (1) 11-05-1817 Franekeradeel 
Minke Boonstra
 *±1793 Baard
X (2) 22-10-1818 Franekeradeel 
Tjietske Wierda
 *±1794 Franeker
Hiske
 *±1746 Franeker
 †07-06-1811 Hitzum
X 17-05-1767 Franeker 
Wybe Salverda
 †25-01-1821 Franeker
Hiske
 *05-10-1771 Ried
 †<1773
Hiske Hoekstra
 *21-01-1773 Ried
Jan
 *16-08-1775 Ried
Bregtje
 *04-10-1782 Ried
Antje
 *±1750 Ried
 †19-06-1821 Ried
X 01-07-1770 Ried 
Dirk
 †<1811
Hiske Bruinsma
 *±1788
X 08-06-1823 Franekeradeel 
Piebe Tilstra
 *±1799 Zweins
Bauke Bruinsma
 *±1752 Hitzum
 †07-12-1831 Ried
X 
Marijke
Gerryt
O 30-10-1739 Franeker 
Hiske
Gerrit
X 
Aeltie
I
II
III
IV
V
Gegenereerd met Aldfaer-versie 7.2 op 26-12-2019 19:05:23
Man
Vrouw
M/V
1.1.1.1.1 ♀
Sipkje Groeneveld
leeftijd: 84 jaar
*01-03-1813 Tzummarum
13-11-1897 Barradeel
huwelijk 18-05-1839 in Barradeel met
Eeke (Eeke Everts) Statema
*±1816 Tzummarum
1.1.1.1.2 ♂
Gerrit (Gerrit Gerrits) Groeneveld
leeftijd: 71 jaar
*10-10-1815 Tzummarum
06-04-1887 Barradeel
huwelijk 16-05-1846 in Barradeel met
Tettje (Tettje Jeltes, Tetje Jeltes) Posthumus
*±1821 Tzummarum
1.1.1.1.3 ♀
Janke (Janke Gerrits) Groeneveld
leeftijd: 2 maanden
*08-06-1817 Barradeel
19-08-1817 Barradeel
1.1.1.1.4 ♂
Freerk (Freerk Gerrits) Groeneveld
leeftijd: 8 jaar
*05-05-1818 Barradeel
19-11-1826 Barradeel
1.1.1.1.5 ♂
Sjoerd Groeneveld
*30-03-1819 Tzummarum
huwelijk 16-05-1846 in Barradeel met
Trijntje (Trijntje Tjeerds) Heringa
*±1819 Oosterbierum
1.1.1.1.6 ♀
Janke (Janke Gerrits) Groeneveld
leeftijd: 38 jaar
*16-02-1821 Tzummarum
28-12-1859 Barradeel
huwelijk 18-08-1855 in Barradeel met
Jan (Jan Sydses) Boersma
*±1823 Tzummarum
1.1.1.1.7 ♂
Auke (Auke Gerrits) Groeneveld
leeftijd: 71 jaar
*13-09-1822 Tzummarum
17-05-1894 Den Haag
relaties:
(1) huwelijk 08-05-1852 in Barradeel met
Grietje (Grietje Klases) de Jong
leeftijd: ± 42 jaar
*±1828 Sexbierum
26-10-1870 Tzummarum
(2) huwelijk 30-10-1875 in Barradeel met
Hotske Visser
leeftijd: ± 76 jaar
*±1836 Jorwert
01-01-1912 Den Haag
1.1.1.1.8 ♂
Klaas (Klaas Gerrits) Groeneveld
leeftijd: 39 jaar
*04-08-1823 Tzummarum
28-02-1863 Barradeel
huwelijk 26-05-1860 in Barradeel met
Antje (Antje Annes) Jepma
*±1839 Oosterbierum
1.1.1.1.9 ♀
Jaike (Jaike Gerrits, Jaayke Gerrits) Groeneveld
*14-10-1824 Tzummarum
huwelijk 17-05-1851 in Barradeel met
Sytze (Sytze Jacobs) Stapert
*±1820 Stiens
1.1.1.1.10 ♂
Pieter (Pieter Gerrits) Groeneveld
leeftijd: 4 maanden
*07-03-1826 Barradeel
18-07-1826 Barradeel
1.1.1.1.11 ♂
Freerk (Freerk Gerrits) Groeneveld
leeftijd: 60 jaar
*02-02-1828 Tzummarum
29-08-1888 Barradeel
huwelijk 13-05-1854 in Barradeel met
Grietje (Grietje Jans) Zijlstra
*±1825 Pietersbierum
1.1.1.1.12 ♀
Pietje (Pietje Gerrits) Groeneveld
leeftijd: 54 jaar
*14-02-1829 Barradeel
26-03-1883 Barradeel
huwelijk 05-02-1853 in Barradeel met
Sybe (Sybe Feyes) Travaillé
*±1831 Tzummarum
1.1.1.1.13 ♂
Pieter (Pieter Gerrits) Groeneveld
leeftijd: 22 dagen
*10-03-1831 Barradeel
01-04-1831 Barradeel
1.1.1.1.14 ♂
Gerrit Groeneveld
leeftijd: 5 maanden
*22-12-1832 Barradeel
23-05-1833 Barradeel
1.1.1.1 ♂
Gerrit (Gerrit Gerrits) Groeneveld
leeftijd: 47 jaar
*28-09-1784
~ Franeker
28-07-1832 Barradeel
huwelijk 24-05-1812 in Minnertsga met
Bregtje (Bregtje Freerks) Kramer
*±1788
1.1.1.2 ♀
Japke Groeneveld
leeftijd: 67 jaar
*15-12-1785
~ Franeker
29-12-1852 Barradeel
1.1.1.3.1 ♀
Janke (Janke Ennes) de Haan Groeneveld
*05-07-1819 Tzummarum
huwelijk 14-05-1842 in Barradeel met
Jan (Jan Eeltjes) Jellesma
*±1815 Hitzum
1.1.1.3 ♀
Heeske (Hiske Gerrits, Iske Gerarts) Groeneveld
leeftijd: 54 jaar
*07-01-1788
~ Franeker
15-12-1842 Barradeel
1.1.1.4 ♀
Trientje (Trientje Gerrits) Groeneveld
leeftijd: ± 35 jaar
*±1791
17-11-1826 Barradeel
1.1.1.5.1 ♀
Ybeltje Rinsma
*22-04-1824 Barradeel
1.1.1.5 ♀
Sjoerdje (Sjoerdje Gerrits) Groeneveld
*±1794 Tzummarum
huwelijk 05-04-1823 in Barradeel met
Douwe (Douwe Wopkes) Rinsma
*±1774 Sexbierum
1.1.1.6.1 ♂
Jakob (Jakob Johannes) Groeneveld
leeftijd: 11 jaar
*14-10-1822 Barradeel
07-09-1834 Barradeel
1.1.1.6.2 ♀
Elke van Dijk
*11-02-1828 Barradeel
1.1.1.6.3 ♂
Jouke Groeneveld
leeftijd: < 1 dag
*01-05-1831 Barradeel
01-05-1831 Barradeel
1.1.1.6.4 ♂
Albert (Albert Jeppes) Dijkstra
*±1833 Oosterbierum
huwelijk 22-05-1856 in Barradeel met
Sieuwke (Sieuwke Tjommes) Osenga
1.1.1.6.5 ♂
Gerrit Dijkstra
*06-12-1834 Barradeel
huwelijk 13-03-1858 in Barradeel met
Rigtje (Rigtje Pieters) Hibma
*±1836 Franeker
1.1.1.6.6 ♂
Anne Dijkstra
*14-02-1837 Barradeel
huwelijk 11-05-1861 in Barradeel met
Sibbeltje (Sibbeltje Baukes) Zondervan
*±1841 Sexbierum
1.1.1.6.7 ♀
Janke (Janke Jeppes) Dijkstra
*13-04-1839 Barradeel
huwelijk 25-05-1867 in Barradeel met
Syds de Vries
*±1845 Menaldum
1.1.1.6.8 ♂
Hessel Wagenaar
*25-03-1842 Barradeel
1.1.1.6 ♀
Aaltje (Aaltje Gerrits) Groeneveld
leeftijd: ± 73 jaar
*±1801 Tzummarum
07-02-1874 Barradeel
relaties:
(1) huwelijk 08-12-1827 in Barradeel met
Sipke (Sipke Jetses) van Dijk
(2) huwelijk 18-08-1832 in Barradeel met
Jeppe (Jeppe Alberts) Dijkstra
*±1800 Oosterbierum
(3) huwelijk 10-03-1842 in Barradeel met
Steven (Steven Hessels) Wagenaar
*±1817 Oosterbierum
1.1.1 ♂
Gerrit (Gerrit Gerrits) Groeneveld
01-04-1804 Tzummarum
huwelijk 22-05-1784 in Schalsum met
Janke (Janke Jacobs)
1.1.2.1.1 ♂
Wybe Salverda
*±1801
1.1.2.1.2 ♂
Enne Salverda
*±1803
1.1.2.1.3 ♀
Hiske Salverda
*±1805
1.1.2.1.4 ♂
Klaas Salverda
*±1809
1.1.2.1 ♂
Pier Salverda
leeftijd: ± 59 jaar
*±1766
04-01-1825 Franeker
1.1.2.2 ♀
Minke Salverda
*±1768
1.1.2.3 ♀
Antje Salverda
*±1770
1.1.2.4 ♂
Gerrit Salverda
*±1774 Franeker
huwelijk 14-12-1817 in Franekeradeel met
Geertje (Geertje Klazes) Cuperus
*±1793 Baijum
1.1.2.5 ♀
Tuntje Salverda
*±1776
1.1.2.6 ♂
Jan Salverda
*10-11-1778 Hitzum
1.1.2.7 ♂
Haantje (Haantje Wybes) Salverda
*±1786 Hitzum
huwelijk 26-06-1814 in Franeker met
Lieuwkje (Lieuwkje Klases) Hemstra
*±1795 Welsrijp
1.1.2.8 ♂
Klaas Salverda
*±1790 Hitzum
relaties:
(1) huwelijk 11-05-1817 in Franekeradeel met
Minke (Minke Broers) Boonstra
*±1793 Baard
(2) huwelijk 22-10-1818 in Franekeradeel met
Tjietske (Tjietske Jacobs) Wierda
*±1794 Franeker
1.1.2 ♀
Hiske (Hiske Gerrits)
leeftijd: ± 65 jaar
*±1746 Franeker
07-06-1811 Hitzum
huwelijk 17-05-1767 in Franeker met
Wybe (Wybe Piers) Salverda
25-01-1821 Franeker
1.1.3.1 ♀
Hiske
leeftijd: < 2 jaar
*05-10-1771 Ried
<1773
1.1.3.2 ♀
Hiske (Hiske Dirks) Hoekstra
*21-01-1773 Ried
1.1.3.3 ♂
Jan
*16-08-1775 Ried
1.1.3.4 ♀
Bregtje
*04-10-1782 Ried
1.1.3 ♀
Antje (Antje Gerrits)
leeftijd: ± 71 jaar
*±1750 Ried
19-06-1821 Ried
huwelijk 01-07-1770 in Ried met
Dirk (Dirk Jans)
<1811
1.1.4.1 ♀
Hiske (Hiske Baukes) Bruinsma
*±1788
huwelijk 08-06-1823 in Franekeradeel met
Piebe (Piebe Taekeles) Tilstra
*±1799 Zweins
1.1.4 ♂
Bauke (Bauke Gerrits) Bruinsma
leeftijd: ± 79 jaar
*±1752 Hitzum
07-12-1831 Ried
huwelijk met
Marijke (Marijke Sjoerds)
1.1 ♂
Gerryt (Gerryt Gerryts)
ondertrouw 30-10-1739 in Franeker met
Hiske (Hiske Pytters)
1 ♂
Gerrit (Gerrit Gerrits)
huwelijk met
Aeltie (Aeltie Haijes)