Parenteel van Pieter (Pieter Tjeerds, Pier Tjeerds) Groeneveld


Eeltje Groeneveld
Rinske Groeneveld
 †10-09-1818 Franeker
Pier Groeneveld
 *±1801 Bayum
 †27-05-1827 Franeker
X 03-06-1826 Hennaarderadeel 
Franskje Baukema
 *±1801 Tzum
Ybeltje Groeneveld
 *16-07-1830 Welsrijp
Uiltje Groeneveld
 *±1805 Bayum
 †31-08-1846 Hennaarderadeel
X 02-04-1830 Hennaarderadeel 
Feike de Jong
 *±1801 Midlum
Lolke Groeneveld
X 
Pietertje
Maaike Groeneveld
Jeltje Groeneveld
 *28-11-1812 Franeker
 †17-10-1830 Franeker
Harmina Groeneveld
 *09-06-1840 Franeker
X 19-04-1862 Menaldumadeel 
Pieter Iedema
 *±1836 Lekkum
Pierkje Groeneveld
 *20-10-1842 Franeker
 †29-11-1918 Den Helder
X 16-10-1872 Texel 
Willem Krijnen
 *±1841 Texel
Sara Groeneveld
 *03-04-1845 Franeker
Maria M. Groeneveld
 *23-11-1848 Franeker
Baukje Groeneveld
 *23-06-1850 Franeker
Philippus Groeneveld
 *05-11-1852 Franeker
Pietje Groeneveld
 *05-11-1852 Franeker
Trijntje Groeneveld
 *13-12-1853 Franeker
X (1) 10-10-1883 Amsterdam 
Jurre Plantenga
 *±1853 Leeuwarden
 †<31-03-1887
X (2) 31-03-1887 Den Helder 
Frederik van der Veen
 *±1853 Amsterdam
Philippus Groeneveld
 *12-06-1856 Franeker
 †03-03-1859 Menaldumadeel
Maria M. Groeneveld
 *19-09-1858 Franekeradeel
 †06-07-1923 Den Helder
X 22-08-1895 Den Helder 
Cornelis H. Flos
 *±1856 Den Helder
Filippus Groeneveld
 *22-09-1860 Menaldumadeel
 †13-04-1943 Leeuwarden
X 25-11-1893 Leeuwarden 
Roelofke Oosterhof
 *±1868
 †10-02-1963 Leeuwarden
Pieter Groeneveld
 *30-05-1814 Franeker
 †01-10-1877 Texel
X 21-07-1839 Franeker 
Maria M. Snijders
 *29-02-1816 Franeker
 †19-06-1902 Den Helder
Baukje Groeneveld
 *23-09-1816 Franeker
 †21-02-1893 Leeuwarden
X 01-08-1840 Franekeradeel 
Dirk Schoonderwaldt
 *26-07-1813 Franeker
 †07-09-1878 Franeker
Maatje Groeneveld
 *24-02-1821 Franeker
 †07-01-1832 Franeker
Jelke Groeneveld
 *30-05-1823 Franeker
 †18-05-1825 Franeker
Douwtje Groeneveld
 *16-11-1825 Franeker
 †16-09-1826 Franeker
Pier Groeneveld
 *21-03-1790 Dronrijp
 †14-05-1826 Franeker
X 09-02-1812 Franeker 
Harmke Vijverstra
 *10-10-1792 Franeker
Tetje Groeneveld
 *±1793 Franeker
X 15-09-1822 Franeker 
Sjerp van der Vorm
 *1797 Franeker
Jelke Groeneveld
 *25-04-1796 Franeker
 †17-05-1825 Franeker
Pieter Groeneveld
X 03-08-1788 Bayum 
Martzen
 *±1758
 †04-09-1820 Wymbritseradeel
Jelte Groeneveld
Tjeerd Groeneveld
 *±1755
 †22-01-1838 Hennaarderadeel
X 26-04-1789 Dronrijp 
Akke Gralda
 †10-08-1825 Franeker
Wiltje Groeneveld
 *03-07-1757 Bayum
 †04-01-1836 Hennaarderadeel
Age Jongema
Rients Jongema
Antje Jongema
 *±1799 Spannum
X Menaldumadeel 
Age Mantjes
 *±1795 Tzummarum
Pier Jongema
 *±1802 Spannum
X 28-04-1831 Hennaarderadeel 
Jantje Riemersma
 *±1799 Winsum
Maaike Groeneveld
 *06-12-1761 Bayum
 †02-04-1844 Spannum
X 
Pieter Jongema
Hinke Groeneveld
 *21-08-1838 Hennaarderadeel
 †26-03-1849 Hennaarderadeel
Pietertje Groeneveld
 *08-04-1840 Hennaarderadeel
X 28-11-1863 Hennaarderadeel 
Jan de Vlas
 *±1840 Lollum
Lolke Groeneveld
 *17-10-1841 Hennaarderadeel
 †05-12-1843 Hennaarderadeel
Jan Groeneveld
 *29-01-1843 Hennaarderadeel
 †07-12-1843 Hennaarderadeel
Lolkjen Groeneveld
 *30-01-1845 Hennaarderadeel
 †12-05-1849 Hennaarderadeel
Dieuwke Groeneveld
 *09-10-1846 Hennaarderadeel
 †21-09-1925 Bolsward
X 03-10-1885 Wonseradeel 
Tjalling de Jong
 *±1851 Dokkum
Jan Groeneveld
 *17-11-1848 Hennaarderadeel
Lolke Groeneveld
 *02-02-1851 Hennaarderadeel
Hendrik Groeneveld
 *02-03-1852 Hennaarderadeel
 †02-07-1852 Hennaarderadeel
Hendrik Groeneveld
 *04-08-1853 Hennaarderadeel
 †23-08-1925 Scheveningen
Groeneveld
levenloos *10-12-1855 Hennaarderadeel
Eelke Groeneveld
 *29-03-1884 Burgwerd
 †10-04-1965 Soest
X 20-07-1911 Tietjerksteradeel 
Geeske Kuipers
 *±1884 Oostermeer
Akke Groeneveld
 *19-04-1885 Hitzum
 †07-04-1981 Bennekom
X 10-07-1913 Wymbritseradeel 
Melle Dotinga
 *±1885 Deersum
Martentje Groeneveld
 *01-02-1887 Hitzum
 †29-06-1970 Sneek
Claas Groeneveld
 *26-07-1888 Franekeradeel
 †16-11-1889 Hitzum
Jetske Groeneveld
 *27-04-1890 Hitzum
X 20-11-1919 Wymbritseradeel 
Pieter van der Meer
 *±1893 Wommels
Claas Groeneveld
 *19-06-1893 Gauw
 †24-02-1894 Gauw
Hendrika Groeneveld
 *13-10-1895 Wymbritseradeel
 †31-07-1896 Gauw
Pier Groeneveld
 *13-02-1857 Welsrijp
X 07-04-1883 Wonseradeel 
Trijntje de Jong
 *±1865 IJlst
 †22-01-1945 Sneek
Eelke Groeneveld
 *±1811 Welsrijp
 †30-12-1865 Hennaarderadeel
X 20-05-1837 Hennaarderadeel 
Martentje Bouma
 *±1815 Welsrijp
 †22-04-1882 Burgwerd
Lolke Groeneveld
 *03-08-1766 Bayum
 †12-04-1837 Hennaarderadeel
X 
Pietertje de Boer
Pieter Groeneveld
X 18-02-1753 Hennaarderadeel 
Rinske
I
II
III
IV
V
Gegenereerd met Aldfaer-versie 7.2 op 26-12-2019 19:04:26
Man
Vrouw
M/V
1.1.1.1 ♂
Eeltje (Eeltje Lolkes, Eelke Lolkes) Groeneveld
1.1.1.2 ♀
Rinske (Rinske Lolkes) Groeneveld
10-09-1818 Franeker
1.1.1.3 ♂
Pier (Pier Lolkes) Groeneveld
leeftijd: ± 26 jaar
*±1801 Bayum
27-05-1827 Franeker
huwelijk 03-06-1826 in Hennaarderadeel met
Franskje (Franskje Baukes) Baukema
*±1801 Tzum
1.1.1.4.1 ♀
Ybeltje (IJbeltje Uiltjes) Groeneveld
*16-07-1830 Welsrijp
1.1.1.4 ♂
Uiltje (Uiltje Lolkes) Groeneveld
leeftijd: ± 41 jaar
*±1805 Bayum
31-08-1846 Hennaarderadeel
huwelijk 02-04-1830 in Hennaarderadeel met
Feike de Jong
*±1801 Midlum
1.1.1 ♂
Lolke (Lolke Pieters) Groeneveld
huwelijk met
Pietertje (Pietertje Uiltjes)
1.1.2 ♀
Maaike (Maaike Pieters) Groeneveld
1.1.3.1 ♀
Jeltje Groeneveld
leeftijd: 17 jaar
*28-11-1812 Franeker
17-10-1830 Franeker
1.1.3.2.1 ♀
Harmina (Harmina Pieters) Groeneveld
*09-06-1840 Franeker
huwelijk 19-04-1862 in Menaldumadeel met
Pieter (Pieter Thijsses) Iedema
*±1836 Lekkum
1.1.3.2.2 ♀
Pierkje Groeneveld
leeftijd: 76 jaar
*20-10-1842 Franeker
29-11-1918 Den Helder
huwelijk 16-10-1872 in Texel met
Willem Krijnen
*±1841 Texel
1.1.3.2.3 ♀
Sara Groeneveld
*03-04-1845 Franeker
1.1.3.2.4 ♀
Maria Magdalena Groeneveld
*23-11-1848 Franeker
1.1.3.2.5 ♀
Baukje Groeneveld
*23-06-1850 Franeker
1.1.3.2.6 ♂
Philippus Groeneveld
*05-11-1852 Franeker
1.1.3.2.7 ♀
Pietje Groeneveld
*05-11-1852 Franeker
1.1.3.2.8 ♀
Trijntje Groeneveld
*13-12-1853 Franeker
relaties:
(1) huwelijk 10-10-1883 in Amsterdam met
Jurre Plantenga
leeftijd: < 34 jaar
*±1853 Leeuwarden
<31-03-1887
(2) huwelijk 31-03-1887 in Den Helder met
Frederik van der Veen
*±1853 Amsterdam
1.1.3.2.9 ♂
Philippus Groeneveld
leeftijd: 2 jaar
*12-06-1856 Franeker
03-03-1859 Menaldumadeel
1.1.3.2.10 ♀
Maria Magdalena Groeneveld
leeftijd: 64 jaar
*19-09-1858 Franekeradeel
06-07-1923 Den Helder
huwelijk 22-08-1895 in Den Helder met
Cornelis Hermanus Flos
*±1856 Den Helder
1.1.3.2.11 ♂
Filippus Groeneveld
leeftijd: 82 jaar
*22-09-1860 Menaldumadeel
13-04-1943 Leeuwarden
huwelijk 25-11-1893 in Leeuwarden met
Roelofke Oosterhof
leeftijd: ± 95 jaar
*±1868
10-02-1963 Leeuwarden
1.1.3.2 ♂
Pieter (Pieter Piers) Groeneveld
leeftijd: 63 jaar
*30-05-1814 Franeker
01-10-1877 Texel
huwelijk 21-07-1839 in Franeker met
Maria Magdalena Snijders
leeftijd: 86 jaar
*29-02-1816 Franeker
19-06-1902 Den Helder
1.1.3.3 ♀
Baukje (Baukje Piers) Groeneveld
leeftijd: 76 jaar
*23-09-1816 Franeker
21-02-1893 Leeuwarden
huwelijk 01-08-1840 in Franekeradeel met
Dirk (Dirk Franses) Schoonderwaldt
leeftijd: 65 jaar
*26-07-1813 Franeker
07-09-1878 Franeker
1.1.3.4 ♀
Maatje Groeneveld
leeftijd: 10 jaar
*24-02-1821 Franeker
07-01-1832 Franeker
1.1.3.5 ♂
Jelke Groeneveld
leeftijd: 1 jaar
*30-05-1823 Franeker
18-05-1825 Franeker
1.1.3.6 ♀
Douwtje Groeneveld
leeftijd: 10 maanden
*16-11-1825 Franeker
16-09-1826 Franeker
1.1.3 ♂
Pier (Pier Pieters) Groeneveld
leeftijd: 36 jaar
*21-03-1790 Dronrijp
14-05-1826 Franeker
huwelijk 09-02-1812 in Franeker met
Harmke (Harmke Jelles, Harmenke) Vijverstra
*10-10-1792 Franeker
1.1.4 ♀
Tetje (Tetje Pieters) Groeneveld
*±1793 Franeker
huwelijk 15-09-1822 in Franeker met
Sjerp (Sjerp Bartles) van der Vorm
*1797 Franeker
1.1.5 ♂
Jelke (Jelle Piers) Groeneveld
leeftijd: 29 jaar
*25-04-1796 Franeker
17-05-1825 Franeker
1.1 ♂
Pieter (Pieter Piers) Groeneveld
huwelijk 03-08-1788 in Bayum met
Martzen (Martzen Jelkes, Martsen Jelles)
leeftijd: ± 62 jaar
*±1758
04-09-1820 Wymbritseradeel
1.2 ♂
Jelte Groeneveld
1.3 ♂
Tjeerd (Tjeerd Piers) Groeneveld
leeftijd: ± 83 jaar
*±1755
22-01-1838 Hennaarderadeel
huwelijk 26-04-1789 in Dronrijp met
Akke (Akke Obbes) Gralda
10-08-1825 Franeker
1.4 ♂
Wiltje (Wiltje Piers) Groeneveld
leeftijd: 78 jaar
*03-07-1757 Bayum
04-01-1836 Hennaarderadeel
1.5.1 ♂
Age Jongema
1.5.2 ♂
Rients Jongema
1.5.3 ♀
Antje (Antje Pieters) Jongema
*±1799 Spannum
huwelijk in Menaldumadeel met
Age (Age Sipkes) Mantjes
*±1795 Tzummarum
1.5.4 ♂
Pier (Pier Pieters) Jongema
*±1802 Spannum
huwelijk 28-04-1831 in Hennaarderadeel met
Jantje (Jantje Tjerks) Riemersma
*±1799 Winsum
1.5 ♀
Maaike (Maaike Piers) Groeneveld
leeftijd: 82 jaar
*06-12-1761 Bayum
02-04-1844 Spannum
huwelijk met
Pieter (Pieter Ages) Jongema
1.6.1.1 ♀
Hinke (Hinke Eelkes) Groeneveld
leeftijd: 10 jaar
*21-08-1838 Hennaarderadeel
26-03-1849 Hennaarderadeel
1.6.1.2 ♀
Pietertje Groeneveld
*08-04-1840 Hennaarderadeel
huwelijk 28-11-1863 in Hennaarderadeel met
Jan (Jan Ypes) de Vlas
*±1840 Lollum
1.6.1.3 ♂
Lolke Groeneveld
leeftijd: 2 jaar
*17-10-1841 Hennaarderadeel
05-12-1843 Hennaarderadeel
1.6.1.4 ♂
Jan Groeneveld
leeftijd: 10 maanden
*29-01-1843 Hennaarderadeel
07-12-1843 Hennaarderadeel
1.6.1.5 ♀
Lolkjen Groeneveld
leeftijd: 4 jaar
*30-01-1845 Hennaarderadeel
12-05-1849 Hennaarderadeel
1.6.1.6 ♀
Dieuwke Groeneveld
leeftijd: 78 jaar
*09-10-1846 Hennaarderadeel
21-09-1925 Bolsward
huwelijk 03-10-1885 in Wonseradeel met
Tjalling de Jong
*±1851 Dokkum
1.6.1.7 ♂
Jan Groeneveld
*17-11-1848 Hennaarderadeel
1.6.1.8 ♂
Lolke Groeneveld
*02-02-1851 Hennaarderadeel
1.6.1.9 ♂
Hendrik Groeneveld
leeftijd: 4 maanden
*02-03-1852 Hennaarderadeel
02-07-1852 Hennaarderadeel
1.6.1.10 ♂
Hendrik Groeneveld
leeftijd: 72 jaar
*04-08-1853 Hennaarderadeel
23-08-1925 Scheveningen
1.6.1.11 ♂
Groeneveld
levenloos *10-12-1855 Hennaarderadeel
1.6.1.12.1 ♂
Eelke Groeneveld
leeftijd: 81 jaar
*29-03-1884 Burgwerd
10-04-1965 Soest
huwelijk 20-07-1911 in Tietjerksteradeel met
Geeske Kuipers
*±1884 Oostermeer
1.6.1.12.2 ♀
Akke Groeneveld
leeftijd: 95 jaar
*19-04-1885 Hitzum
07-04-1981 Bennekom
huwelijk 10-07-1913 in Wymbritseradeel met
Melle Dotinga
*±1885 Deersum
1.6.1.12.3 ♀
Martentje Groeneveld
leeftijd: 83 jaar
*01-02-1887 Hitzum
29-06-1970 Sneek
1.6.1.12.4 ♂
Claas Groeneveld
leeftijd: 1 jaar
*26-07-1888 Franekeradeel
16-11-1889 Hitzum
1.6.1.12.5 ♀
Jetske Groeneveld
*27-04-1890 Hitzum
huwelijk 20-11-1919 in Wymbritseradeel met
Pieter van der Meer
*±1893 Wommels
1.6.1.12.6 ♂
Claas Groeneveld
leeftijd: 8 maanden
*19-06-1893 Gauw
24-02-1894 Gauw
1.6.1.12.7 ♀
Hendrika Groeneveld
leeftijd: 9 maanden
*13-10-1895 Wymbritseradeel
31-07-1896 Gauw
1.6.1.12 ♂
Pier Groeneveld
*13-02-1857 Welsrijp
huwelijk 07-04-1883 in Wonseradeel met
Trijntje de Jong
leeftijd: ± 80 jaar
*±1865 IJlst
22-01-1945 Sneek
1.6.1 ♂
Eelke (Eelke Lolkes) Groeneveld
leeftijd: ± 54 jaar
*±1811 Welsrijp
30-12-1865 Hennaarderadeel
huwelijk 20-05-1837 in Hennaarderadeel met
Martentje (Martentje Jans) Bouma
leeftijd: ± 67 jaar
*±1815 Welsrijp
22-04-1882 Burgwerd
1.6 ♂
Lolke (Lolke Piers) Groeneveld
leeftijd: 70 jaar
*03-08-1766 Bayum
12-04-1837 Hennaarderadeel
huwelijk met
Pietertje (Pietertje Uiltjes) de Boer
1 ♂
Pieter (Pieter Tjeerds, Pier Tjeerds) Groeneveld
huwelijk 18-02-1753 in Hennaarderadeel met
Rinske (Rinske Pieters)