De techniek achter deze website

Deze site bestaat uit twee delen. Elk van deze twee delen is vormgegeven met een zgn. Content Management Systeem (CMS) in de vorm van een webapplicatie.


De kern van deze website wordt gevormd door een database met genealogische gegevens. Het zoeken en raadplegen van deze gegevens wordt mogelijk gemaakt in het deel van deze website dat is opgezet met TNG, The Next Generation of Genealogy Sitebuilding. Als template, de visuele verschijningsvorm van de site, is gekozen voor template nr. 15. Deze template is op onderdelen wat aangepast.

TNG is ontwikkeld door Darrin Lythgoe. De huidige versie van TNG is 11.1.2 van 23 september 2017. Voor meer informatie over TNG zie www.tngsitebuilding.com.

Binnen TNG is de taalmodule Nederlands standaard ingesteld. Die taalmodule kan door de gebruiker worden veranderd. Daarmee verandert wel de taal van de website, maar niet de taal van alle gegevens in de database. Alleen van de eerste pagina van het TNG-deel is een Engelse versie beschikbaar.


Vóór die database-omgeving zit een deel met verhalen over (vooral) mensen die voorkomen in die genealogische database. Dat deel van de site is gemaakt met WordPress. Dit is open-source software om websites en blogs te maken. In WordPress bepaalt een thema de visuele verschijningsvorm . Op deze site wordt gewerkt met het thema Twenty Ten. Dit is een zgn. responsive theme. Dat wil zeggen dat de site zowel op een groot computerscherm als op het schermpje van een mobiele telefoon goed te gebruiken is.

Binnen WordPress wordt op deze site gebruik gemaakt van de volgende plugins:

  • TablePress, voor de tabellen
  • Simple Custom CSS and JS, voor kleine aanpassingen in de opmaak
  • WP-DBManager, voor het beheren en backuppen van de site
  • StatCounter, voor het analyseren van het bezoek van de website

Voor meer informatie over WordPress zie https://nl.wordpress.com.


Deze website wordt gehost door Strato. Strato is een commerciële Internet Service Provider (ISP). Strato maakt het o.m. mogelijk om MySQL-databases op te zetten en faciliteert de scripttaal PHP (beide in een recente versie). Dat zijn minimale voorwaarden voor zowel TNG als WordPress. Op dit moment gebruikt deze website een kleine 2,5 GB aan serverruimte. Meer informatie over Strato is te vinden op www.strato.nl.


Voor het opzetten en onderhouden van een website als deze is een FTP-programma (FTP = File Transfer Protocol) onmisbaar.  Met zo’n FTP-programma worden de mappen en bestanden beheerd die op server van de ISP staan. Voor deze website wordt gebruik gemaakt van FileZilla. Dit open-source FTP-programma is te vinden op https://filezilla-project.org.


De gedachte achter TNG is dat de genealogische database online binnen de functionaliteit van TNG wordt beheerd. Via beheerrechten kan aan derden toestemming worden verleend om ook aanvullingen en wijzigingen aan te brengen. Hier is ervoor gekozen om die functionaliteit niet te gebruiken. Ook mensen met de inlogcodes om vanwege de privacy afgeschermde gegevens te bekijken, kunnen niets aan de inhoud van de database veranderen. Alleen de beheerder kan gegevens wijzigen en aanvullen.


Het dagelijkse beheer van de genealogische database wordt in dit geval offline gedaan met een afzonderlijk genealogieprogramma. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het (shareware-) programma Aldfaer.  Over Aldfaer kan je meer lezen op www.aldfaer.net.

Periodiek – in de praktijk één keer per jaar – wordt de hele database vanuit Aldfaer geëxporteerd naar een GEDCOM-bestand. In gezipte vorm wordt dit bestand met het FTP-programma op de website gezet. Vervolgens wordt dit ZIP-bestand – met de daarvoor in TNG aanwezige voorziening – ingelezen en omgezet naar de MySQL-database van TNG. Vervolgens is het resultaat van het genealogische speurwerk van het afgelopen jaar ook te zien op de website.